Een aangepast taakvenster maken waarmee gebruikers een formulier kunnen invullen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Een complex formulier kan gebruikers afschrikken. Met tijdelijke tekstaanduidingen, weergaven, voorwaardelijke opmaak en regels wordt het invullen gemakkelijker, maar deze functies bieden niet een basisoverzicht van het formulier.

U kunt een aangepast taakvenster maken en aan een formuliersjabloon toevoegen, zodat gebruikers de formulieren die op uw formuliersjabloon zijn gebaseerd, beter begrijpen en goed kunnen invullen.

Belangrijk: Aangepaste taakvensters worden niet ondersteund in browsercompatibele formuliersjablonen. Als u een aangepast taakvenster gebruiken wilt, moet de formuliersjabloon alleen worden gevuld met InfoPath.

In dit artikel

Overzicht

Voordat u begint

Compatibiliteit

Een aangepast taakvenster maken

Overzicht

Een aangepast taakvenster is een webpagina die in een taakvenster van Microsoft Office InfoPath wordt weergegeven wanneer een gebruiker een formulier invult.

Formulier met een aangepast taakvenster

1. De naam van het aangepaste taakvenster wordt hier weergegeven.

2. De webpagina wordt hier weergegeven.

U kunt een webpagina wilt gebruiken als de standaard aangepaste taakvenster voor een formuliersjabloon opgeven. Als u wilt, kunt u webpagina's toevoegen aan een formuliersjabloon als bronbestanden en gebruikt u hyperlinks wilt verbinden. Wanneer gebruikers een formulier dat is gebaseerd op de formuliersjabloon invullen, kunnen ze deze webpagina's in het taakvenster Aangepaste navigeren.

Opmerking: Er wordt alleen HTML in een aangepast taakvenster gerenderd.

Tip: U kunt Microsoft Office Word gebruiken om de inhoud voor uw aangepaste taakvenster te maken, en het venster vervolgens als een webpagina opslaan. De meeste Word-opmaak blijft behouden.

Wanneer u de inhoud voor uw aangepaste taakvenster hebt gemaakt, kunt u er twee dingen mee doen:

 • De inhoud aan de formuliersjabloon toevoegen    Als u verwacht dat de inhoud van het aangepaste taakvenster zelden of niet zal worden bijgewerkt, is het raadzaam het HTML-bestand aan de formuliersjabloon toe te voegen, zodat gebruikers het aangepaste taakvenster ook kunnen zien wanneer ze het formulier offline invullen.

 • Een koppeling naar de inhoud vanuit de formuliersjabloon maken    Als u van plan bent het aangepaste taakvenster geregeld bij te werken en u wilt de formuliersjabloon niet steeds opnieuw publiceren wanneer u de inhoud bijwerkt, is het raadzaam het HTML-bestand op een andere locatie op te slaan. U kunt dan vanuit de formuliersjabloon een koppeling naar de inhoud maken. Wanneer u het aangepaste taakvenster wilt bijwerken, herziet of vervangt u het HTML-bestand.

  Opmerking: De locatie waarin u uw HTML-bestand opslaat, moet toegankelijk zijn voor de gebruikers van de formulieren die op uw formuliersjabloon zijn gebaseerd. Als de locatie zich niet in hetzelfde domein bevindt als de formuliersjabloon, wordt er een waarschuwing weergegeven wanneer gebruikers het formulier gaan invullen.

Naar boven

Voordat u begint

 1. Plan uw inhoud.    Als u een nieuwe formuliersjabloon ontwerpt, is het raadzaam met gebruikers te overleggen die formulieren invullen die op uw formuliersjabloon zijn gebaseerd, zodat u een idee krijgt van hun behoeften en kunt plannen welke inhoud u in het aangepaste taakvenster wilt opnemen. Als u een aangepast taakvenster aan een bestaande formuliersjabloon toevoegt, overlegt u met de mensen die formulieren hebben ingevuld die zijn gebaseerd op de formuliersjabloon, en met de mensen die de verzamelde gegevens hebben gebruikt. Zo kunt u bepalen welke hulp er vereist is.

  Opmerking: In alle gevallen is het verstandig om andere elementen op te nemen, zoals tijdelijke tekstaanduidingen. Zie de sectie Zie ook voor meer informatie.

  Tip: Als u Help-inhoud voor een formuliersjabloon ontwerpt die in een grote onderneming zal worden gebruikt, is het raadzaam een focusgroep samen te stellen of een enquête te houden zodat u uw algemene Help-strategie kunt bepalen.

 2. Bepaal hoe u de webpagina gaat maken.    U kunt Microsoft Office Word gebruiken om de inhoud voor uw aangepaste taakvenster op te stellen, en het bestand vervolgens als Gefilterde webpagina opslaan. Dit is een generieke HTML-indeling die geen Office-specifieke functies bevat. U kunt ook webpagina-editors gebruiken, zoals Microsoft Office SharePoint Designer, zolang uw voltooide webpagina niet afhankelijk is van bestanden in andere locaties, zoals submappen. U kunt ook eenvoudige HTML-bestanden met behulp van een teksteditor schrijven, zoals WordPad.

 3. Bereid andere bronnen voor.    Als u vanuit een aangepast taakvenster een koppeling naar een pagina maakt, voegt u de pagina niet aan de formuliersjabloon toe maar hebt u een webserver nodig die toegankelijk is voor alle gebruikers. Misschien wilt u ook dat gebruikers het aangepaste taakvenster kunnen aanpassen, bijvoorbeeld via een account die specifiek voor dat doel is gemaakt.

Naar boven

Compatibiliteit

Wanneer u een formuliersjabloon in Microsoft Office InfoPath 2007ontwerpt, kunt u kiezen voor het ontwerpen van een voor browsers compatibele formuliersjabloon. Wanneer u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt, zijn sommige functies zijn niet beschikbaar. Bijvoorbeeld, aangepaste taakvensters, die vaak worden gebruikt om aangepaste Help-informatie weer te geven, worden niet ondersteund in browsercompatibele formuliersjablonen. Als u wilt Help toevoegen aan een browsercompatibele formuliersjabloon, kunt u een andere manier Help wilt toevoegen, zoals het gebruik van voorwaardelijke opmaak voor het weergeven van contextafhankelijke Help.

Naar boven

Een aangepast taakvenster maken

 1. Schrijf de inhoud voor het aangepaste taakvenster en sla het venster op als een webpagina. Als u Word gebruikt om de inhoud te schrijven, slaat u het bestand als een Gefilterde webpagina op.

 2. Open de formuliersjabloon in ontwerpmodus.

 3. Klik op Formulieropties in het menu Extra.

 4. Klik in het dialoogvenster Formulieropties onder Categorie op Programmeren.

 5. Schakel het selectievakje Aangepast taakvenster inschakelen in.

 6. Voer de volgende handelingen uit om het aangepaste taakvenster aan de formuliersjabloon toe te voegen, zodat de formulieren offline kunnen worden ingevuld:

  1. Klik op Bronbestanden.

  2. Klik in het dialoogvenster Bronbestanden op Toevoegen.

  3. Zoek het bestand dat u wilt toevoegen in het dialoogvenster Bestand toevoegen en dubbelklik erop.

  4. Herhaal de voorgaande twee stappen tot u alle vereiste bronbestanden hebt toegevoegd. Let erop dat u alle webpagina's toevoegt als u er meerdere gebruikt.

  5. Wanneer u alle bronbestanden hebt toegevoegd, klikt u in het dialoogvenster Bronbestanden op OK.

 7. In het vakje Naam van taakvenster voert u een naam in voor het aangepaste taakvenster. De naam wordt boven het taakvenster weergegeven.

 8. In het vakje Locatie van taakvenster voert u een van de volgende handelingen uit:

  1. Voer de URL voor de pagina in als de webpagina op een webserver staat.

  2. Als u de webpagina als een bron hebt toegevoegd, klikt u op de pijl en selecteert u de webpagina in de lijst. Zijn er meerdere bronbestanden, dan selecteert u het bestand dat als standaardbestand moet worden gebruikt.

 9. Klik op OK.

 10. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

  Uw aangepaste taakvenster moet nu naast het formulier worden weergegeven.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×