Een aangepast opmaakmodel op een SharePoint-site toepassen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel wordt beschreven hoe er automatisch in de Mappenlijst van een site een aangepast exemplaar van het standaardopmaakmodel wordt gemaakt als u een standaardstijl op deze site wijzigt. In dit artikel ziet u ook hoe u dit nieuwe opmaakmodel kunt toepassen op andere sites of subsites, en hoe u later desgewenst kunt teruggaan naar het standaardopmaakmodel. Ten slotte ziet u hoe u dit kunt doen voor Windows SharePoint Services 3.0-sites en Microsoft Office SharePoint Server 2007-sites.

Wat wilt u doen?

Wijzigingen aanbrengen in de stijlen in een site

Een aangepast lokaal opmaakmodel toepassen op andere sites

Stoppen met het gebruik van een aangepast lokaal opmaakmodel

Wijzigen of vervangen het standaardopmaakmodel voor de hele siteverzameling

Wijzigingen aanbrengen in de stijlen op een site

Met Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kunt u het uiterlijk van één SharePoint-site aanpassen door wijzigingen aan te brengen in de standaardstijlen die op deze site worden toegepast. U kunt uw aangepaste stijlen ook toepassen op andere sites, of op een bepaald moment alle aangepaste stijlen verwijderen en teruggaan naar het standaardopmaakmodel op de server voor deze siteverzameling. U kunt al deze wijzigingen zowel voor Windows SharePoint Services 3.0-sites als voor Office SharePoint Server 2007-sites aanbrengen.

Als u werkt met de pagina default.master voor de lokale site en de taakvensters CSS-eigenschappen en Stijlen beheren gebruikt, kunt u zien welke stijlen worden toegepast op het visuele element dat u wilt wijzigen en deze stijlen vervolgens aanpassen.

Belangrijk : Als u wilt dat uw wijzigingen zichtbaar zijn op alle pagina's op de site, zorgt u ervoor dat u werkt met de pagina default.master voor de site en niet de pagina default.aspx.

Het dialoogvenster Stijlen beheren openen vanuit CSS-eigenschappen

De stijlen voor alle SharePoint-sites in één siteverzameling worden standaard gedefinieerd in één opmaakmodel dat zich op de server bevindt. In Windows SharePoint Services 3.0 is de naam van dit bestand Core.css. In Office SharePoint Server 2007, kan dit bestand verschillende namen hebben. De stijlen voor de aangepaste basispagina BlackBand.master worden bijvoorbeeld gedefinieerd in een opmaakmodel met de naam Band.css.

De eerste keer dat u een stijl wijzigt op een pagina op een site, wordt in Office SharePoint Designer 2007 automatisch een nieuwe lokale kopie van het standaardopmaakmodel geopend en wordt deze bijgewerkt met uw wijzigingen. Als u de pagina of de kopie van het standaardopmaakmodel opslaat of sluit, wordt u gevraagd uw aanpassingen te bevestigen.

De bevestigde aanpassingen zijn te zien in de nieuwe lokale versie van het opmaakmodel, dat wordt opgeslagen in een nieuwe map met de naam _styles. Deze map wordt automatisch gemaakt in de Mappenlijst van uw site. Eventuele latere wijzigingen in stijlen op dezelfde site zijn zichtbaar in deze lokale versie van het opmaakmodel, dat ook rechtstreeks kan worden bewerkt.

Mappenlijst met map _styles en aangepast opmaakmodel Core.css

Als u het standaardopmaakmodel aanpast (zoals Core.css), zodat er een kopie verschijnt in de map _styles van uw Mappenlijst, wordt het aangepaste opmaakmodel gebruikt om alle pagina's op uw site weer te geven. U kunt op elk moment weer het standaardopmaakmodel gaan gebruiken door de naam van het aangepaste opmaakmodel te wijzigen of dit te verwijderen.

Belangrijk : Verplaats niet het aangepaste bestand of de map _styles nadat u een opmaakmodel hebt aangepast (bijvoorbeeld met slepen en neerzetten of knippen en plakken). Als u het bestand of de map verplaatst, wordt elke pagina in uw site weergegeven met een verbroken koppeling naar het aangepaste opmaakmodel en worden de betreffende stijlen op geen enkele pagina weergegeven.

U kunt deze situatie op twee manieren herstellen:

 • Als u pagina's wilt weergeven met het aangepaste opmaakmodel, zet u dit terug naar de map _styles op het hoogste niveau van de sitemap.

 • Als u de site wilt weergeven met het standaardopmaakmodel, zet u het aangepaste opmaakmodel terug naar de map _styles op het hoogste niveau van de sitemap. Vervolgens verwijdert u het opmaakmodel of wijzigt u de naam.

  Als het aangepaste opmaakmodel niet meer bestaat, maakt u een leeg bestand met dezelfde naam (bijvoorbeeld Core.css) in de map _styles op het hoogste niveau van de sitemap. Vervolgens verwijdert u het lege bestand of wijzigt u de naam. Hierdoor wordt het proces gestart voor het terugzetten van het standaardopmaakmodel.

Naar boven

Een aangepast lokaal opmaakmodel op andere sites toepassen

Een aangepast lokaal opmaakmodel wordt standaard alleen toegepast op de site of de subsite waarin het is aangepast, zoals aangegeven in de volgende illustratie.

Siteverzameling met standaardopmaakmodel en één aangepast opmaakmodel

Het is echter ook mogelijk om uw aangepaste lokale opmaakmodel toe te passen op andere sites. In de volgende twee secties wordt uitgelegd hoe u dit kunt doen.

Als u één aangepast lokaal opmaakmodel wilt toepassen op een site en op een paar of alle subsites van deze site, is het doorgaans het eenvoudigst om eerst het aangepaste opmaakmodel te maken op de site zelf, en dit vervolgens met een van de volgende methoden toe te passen op de subsites.

Een opmaakmodel aan één site koppelen

In een Windows SharePoint Services 3.0- of Office SharePoint Server 2007-omgeving kunt u handmatig een aangepast opmaakmodel dat zich op de ene site bevindt, koppelen aan een tweede site.

Als u een opmaakmodel aan een andere site wilt koppelen, zorgt u ervoor dat u het opmaakmodel koppelt aan de standaardbasispagina van deze site.

 1. Open in Office SharePoint Designer 2007 de site waarop u een bestaand aangepast opmaakmodel wilt toepassen.

 2. Open op de site de standaardbasispagina.

 3. Wijs in het menu Opmaak de optie CSS-stijlen aan en klik vervolgens op Opmaakmodel bijvoegen.

 4. Klik in het dialoogvenster Opmaakmodel bijvoegen op Bladeren om het aangepaste opmaakmodel dat u wilt toepassen, te zoeken en te selecteren.

 5. Klik in de sectie Bijvoegen bij op Huidige pagina.

 6. Klik in de sectie Bijvoegen als op Koppelen en klik vervolgens op OK.

  Het opgegeven aangepaste opmaakmodel wordt toegepast op de standaardbasispagina en op alle inhoudspagina's die aan deze basispagina zijn gekoppeld.

  Als u de bijgewerkte stijlen wilt zien in de Ontwerpweergave, moet u misschien op F5 drukken om de weergave te vernieuwen.

 7. Als u de basispagina wilt opslaan met de nieuwe opmaakmodelkoppeling, klikt u in het menu Bestand op Opslaan. (U kunt ook op CTRL+S drukken.)

  Als u hetzelfde opmaakmodel wilt toepassen op andere sites, herhaalt u deze procedure voor elke site, een site tegelijk. Zie de volgende sectie als u werkt in een Office SharePoint Server 2007-omgeving en één aangepast opmaakmodel wilt toepassen op een site en alle bijbehorende subsites.

Een opmaakmodel op een site en alle bijbehorende subsites toepassen

Als u werkt in een Office SharePoint Server 2007-omgeving, kunt u de browserinterface gebruiken om een aangepast opmaakmodel toe te passen op meerdere sites in één bewerking.

Opmerking : Deze functionaliteit is alleen beschikbaar in Office SharePoint Server 2007 en niet in Windows SharePoint Services 3.0.

Bij dit proces wordt gebruikgemaakt van een functionaliteit die overname wordt genoemd. Een site kan zodanig worden geconfigureerd dat de stijlen die door de bovenliggende site (de site die er in de sitehiërarchie direct boven ligt) worden gebruikt, worden overgenomen. In de volgende afbeelding bevat de site op het tweede niveau rechts een aangepaste lokale versie van het standaardopmaakmodel. Elk van de zes subsites in deze siteverzameling is geconfigureerd voor overname van de stijlen van de bovenliggende site. Zo gebruiken alle zeven sites in de siteverzameling dezelfde aangepaste versie van het standaardopmaakmodel. De pijlen geven de overname aan.

Siteverzameling met standaardopmaakmodel en aangepast opmaakmodel

Als u een bestaand aangepast opmaakmodel dat zich bevindt op een Office SharePoint Server 2007-site, wilt toepassen op alle subsites van deze site, doet u het volgende:

 1. Open in de browser de Office SharePoint Server 2007-site waarin het bestaande aangepaste opmaakmodel zich bevindt.

 2. Voer in het menu Siteacties een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Site-instellingen.

  • Wijs Site-instellingen aan en klik vervolgens op Alle site-instellingen wijzigen.

 3. Klik op de pagina Site-instellingen onder Uiterlijk op Basispagina.

 4. Klik op de pagina Instellingen voor de hoofdpagina van de site in de sectie URL naar alternatief CSS-bestand op Geef een CSS-bestand op voor deze publicerende site en alle sites die er informatie van overnemen en typ vervolgens het volledige pad voor het aangepaste opmaakmodel, inclusief de bestandsnaam, in het vak.

  Notities : 

  • Omdat de map _styles een verborgen map is en niet in de browser kan worden weergegeven, kunt u de knop Bladeren niet gebruiken om een aangepaste versie van een opmaakmodelbestand te zoeken en te selecteren dat in een map _styles is opgeslagen.

  • U kunt kopiëren en plakken van het eerste deel van het pad, inclusief de naam van de site, klikt u in het vak adres aan de bovenkant van de browser. Zorg ervoor dat u stoppen na de naam van de site, maar en overbodige map of bestand namen binnen de site geen bevatten. Bijvoorbeeld, als het pad in het vak adres http://My_site/Subsite_1/_Layouts/ChangeSiteMasterPage.aspx is, kopiëren en plakken van alleen het gedeelte http://My_site/Subsite_1/ en typt u de rest van het pad handmatig. (De rest van het pad meestal worden _styles/customized_style_sheet, waar customized_style_sheet is de naam van het aangepaste opmaakmodel die u wilt toepassen.)

 5. Schakel het selectievakje Alle subsites opnieuw zodanig instellen dat deze URL naar een alternatief CSS-bestand wordt overgenomen in en klik vervolgens op OK.

  Het aangepaste opmaakmodel, dat al op de huidige site is toegepast, wordt nu ook toegepast op alle subsites.

  Als u de bijgewerkte stijlen op de subsites wilt zien, moet u de weergave misschien vernieuwen.

In de volgende afbeelding is een tweede aangepaste lokale versie van het standaardopmaakmodel toegevoegd aan de siteverzameling rechts, en toegepast op alle subsites van de site waar het zich bevindt. Ook hier geven pijlen de overname aan.

Siteverzameling met standaardopmaakmodel en twee aangepaste opmaakmodellen

Een subsite zodanig configureren dat deze stijlen overneemt van de bovenliggende site

Als u werkt in een Office SharePoint Server 2007-omgeving, kunt u de browserinterface gebruiken om één subsite zodanig te configureren dat deze de stijlen overneemt die worden gebruikt door de site die er direct boven ligt.

Opmerking : Deze functionaliteit is alleen beschikbaar in Office SharePoint Server 2007 en niet in Windows SharePoint Services 3.0.

U kunt als volgt één subsite zodanig configureren dat deze de stijlen overneemt die worden gebruikt door de site die er direct boven ligt:

 1. Open in Office SharePoint Server 2007 de subsite waarop u de stijlen wilt toepassen.

 2. Voer in het menu Siteacties een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Site-instellingen.

  • Wijs Site-instellingen aan en klik vervolgens op Alle site-instellingen wijzigen.

 3. Klik op de pagina Site-instellingen onder Uiterlijk op Basispagina.

 4. Klik op de pagina Instellingen voor de hoofdpagina van de site in de sectie URL naar alternatief CSS-bestand op URL naar alternatief CSS-bestand overnemen van de bovenliggende site.

 5. Schakel het selectievakje Alle subsites opnieuw zodanig instellen dat deze URL naar een alternatief CSS-bestand wordt overgenomen in of uit en klik vervolgens op OK.

  Tip : Als u de bijgewerkte stijlen wilt zien, moet u de weergave misschien vernieuwen.

Naar boven

Een aangepast lokaal opmaakmodel niet meer gebruiken sheet

Als u een aangepast lokaal opmaakmodel voor een of meer sites niet meer wilt gebruiken, hebt u diverse mogelijkheden. U kunt het volgende doen:

 • Het aangepaste opmaakmodel niet meer toepassen op andere sites waaraan het is gekoppeld of waardoor het is overgenomen    Als u het aangepaste opmaakmodel in elk geval wilt blijven gebruiken op de site waar het zich bevindt, kunt u de toepassing ervan op andere sites stopzetten.

 • Het aangepaste opmaakmodel niet meer toepassen op de site waar het zich bevindt, maar een kopie op deze site behouden voor toekomstig gebruik of verwijzing    Met deze optie kunt u het aangepaste opmaakmodel op elk moment eenvoudig weer gaan gebruiken.

 • Het aangepaste opmaakmodel en de map _styles verwijderen van de site waar deze zich bevinden    Dit is de eenvoudigste, zekerste en meest volledige manier om het gebruik van een aangepast opmaakmodel te staken.

Een opmaakmodel niet meer op andere sites toepassen

Als u een aangepast opmaakmodel in elk geval wilt blijven toepassen op de site waar het zich bevindt, maar het niet meer wilt toepassen op andere sites waaraan het is gekoppeld of die er via overname naar verwijzen, volgt u een van deze twee procedures.

Als het opmaakmodel is gekoppeld (Office SharePoint Server 2007 of Windows SharePoint Services 3.0)

 1. Open in Office SharePoint Designer 2007 de site waar u een aangepast opmaakmodel niet meer wilt toepassen.

 2. Open op de site de pagina default.master page.

 3. Wijs in het menu Opmaak de optie CSS-stijlen aan en klik vervolgens op Koppelingen naar opmaakmodellen beheren.

 4. Klik in het dialoogvenster Opmaakmodel koppelen op Alle pagina's.

 5. Klik in de lijst URL op de URL van het opmaakmodel dat u wilt verwijderen, klik op Verwijderen en klik vervolgens op OK.

  Het aangepaste opmaakmodel wordt niet meer op deze site toegepast.

  Als u de bijgewerkte stijlen wilt zien, moet u de weergave misschien vernieuwen.

Als het opmaakmodel is overgenomen (alleen Office SharePoint Server 2007)

 1. Open in Office SharePoint Server 2007 de site dat een aangepast opmaakmodel niet meer moet overnemen.

 2. Voer in het menu Siteacties een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Site-instellingen.

  • Wijs Site-instellingen aan en klik vervolgens op Alle site-instellingen wijzigen.

 3. Klik op de pagina Site-instellingen onder Uiterlijk op Basispagina.

 4. Klik op de pagina Instellingen voor de hoofdpagina van de site in de sectie URL naar alternatief CSS-bestand op Standaardstijlen van Windows SharePoint Services gebruiken en klik vervolgens op OK.

  Het aangepaste opmaakmodel wordt niet meer door deze site overgenomen.

  Als u de bijgewerkte stijlen wilt zien, moet u de weergave misschien vernieuwen.

Een opmaakmodel niet meer toepassen, maar een kopie behouden

Als u een lokaal, aangepast opmaakmodel niet meer wilt gebruiken en wilt teruggaan naar het standaardopmaakmodel, maar wel een kopie van de aangepaste versie wilt behouden voor toekomstig gebruik of verwijzing, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik in de Mappenlijst in de map _styles met de rechtermuisknop op het bestand van het aangepaste opmaakmodel en klik vervolgens op Sitedefinitie herstellen in het snelmenu.

 2. Klik in het dialoogvenster Waarschuwing over sitedefinitiepagina op Ja om te bevestigen dat u de beginwaarden wilt instellen.

  Er wordt een kopie gemaakt van de aangepaste versie en er wordt een lokale kopie van de standaardserverversie gemaakt.

  Notities : 

  • Zowel de sites die van deze site overnemen als de sites waaraan het aangepaste opmaakmodel handmatig is gekoppeld, gaan automatisch de lokale kopie gebruiken van de standaardserverversie.

  • Als u de bijgewerkte stijlen wilt zien, moet u de weergave misschien vernieuwen.

Een opmaakmodel geheel verwijderen

Als u een lokaal, aangepast opmaakmodel niet meer wilt gebruiken en wilt teruggaan naar het standaardopmaakmodel, en geen kopie van de aangepaste versie wilt behouden voor toekomstig gebruik of verwijzing, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de lokale map _styles waar de aangepaste versie zich bevindt en klik vervolgens op Delete in het snelmenu.

 2. Bevestig desgevraagd dat u de verwijdering wilt uitvoeren, aanpassingen ongedaan wilt maken en wilt teruggaan naar het standaardopmaakmodel. (Er kunnen meerdere berichten zijn.)

  Notities : 

  • Sites die van deze site overnemen, gaan automatisch het standaardopmaakmodel gebruiken.

  • Sites waarop de aangepast opmaakmodel handmatig zijn aangesloten moet het opmaakmodel handmatig worden losgekoppeld voordat ze correct overschakelen naar het standaardopmaakmodel. Gebruik de procedure Als het opmaakmodel is gekoppeld eerder in deze sectie.

  • Als u de bijgewerkte stijlen wilt zien, moet u de weergave misschien vernieuwen.

Naar boven

Het standaardopmaakmodel voor de gehele siteverzameling wijzigen of vervangen

Als u wijzigingen in het standaardopmaakmodel wilt aanbrengen zodat uw wijzigingen worden toegepast op alle sites in de siteverzameling, of als u het standaardopmaakmodel op de site op het hoogste niveau van de verzameling wilt vervangen door een heel ander opmaakmodel, neemt u contact op met de serverbeheerder. Dit moet worden uitgevoerd op de server. Het kan niet in de browser of in Office SharePoint Designer 2007 worden gedaan.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×