Een aangepast lint maken in Access

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het lint, de strip aan de bovenkant van het programmavenster die groepen met opdrachten bevat, is een onderdeel van de TE000130372. De TE000130370 biedt een enkel huis voor opdrachten in TE102750819.

Als u begint meer geavanceerde toepassingen met TE102750819maken, kunt u besluit dat u aanpassen van het Office Fluent-lint om te kunnen een toepassing gemakkelijker wilt te gebruiken. Bijvoorbeeld, kunt u enkele verbergen of alle standaard tabbladen zodat gebruikers bepaalde opdrachten niet gebruiken en kunt u nieuwe, aangepaste tabbladen met alleen de opdrachten dat u beschikbaar wilt maken.

In alle Microsoft Office-programma's die de TE000130370gebruiken, gebruikt u Extensible Markup Language (XML) naar het lint aanpassen. Basiskennis van XML op het gebied is dus handig. In dit artikel niet besproken XML-concepten, maar biedt u met een eenvoudige lint aanpassing procedure en sommige voorbeeld XML dat u aanpassen kunt aan uw behoeften.

In dit artikel bevat informatie over het maken van uw eigen aangepaste linten gebruik van XML. Als u gebruiken van de ingebouwde hulpprogramma's wilt voor het wijzigen van de bestaande linten, raadpleegt u het lint aanpassen in Office.

Wat wilt u doen?

Lint aanpassingstechnieken begrijpen

Maken en toepassen van een aangepast lint

De standaardinstelling lint herstellen

Meer informatie over het XML-voorbeeld

Lint aanpassingstechnieken begrijpen

In TE102750819, kunt u het lint aanpassen door te maken van aangepaste XML en vervolgens code toe te voegen of het instellen van database-eigenschappen die Geef de instructie om toegang tot die XML gebruiken bij het maken van het lint. U kunt de XML bestaande tabbladen verbergen en nieuwe tabbladen, opdracht groepen en opdrachten toevoegen. De procedures in dit artikel wordt uitgelegd hoe u de opdrachten die ingebouwd in Access (zoals zoeken, sorteren en opslaan zijn) toevoegen en het toevoegen van opdrachten die toegang tot macro's uitvoeren die u zelf hebt geschreven.

Er zijn verschillende plaatsen die u kunt de XML in opslaan, maar u een van de beste manieren opslaan in een systeemtabel in de huidige database. Het proces heeft betrekking op het maken van een systeemtabel met de naam USysRibbons, uw XML lint toe te voegen en klik vervolgens op te geven of het aangepaste lint wordt weergegeven voor de database als geheel of voor een specifieke formulier of rapport. U kunt meerdere aangepaste linten definiëren, een handtekening voor de hele toepassing en aanvullende linten voor afzonderlijke formulieren of rapporten in de database.

Maken en toepassen van een aangepast lint

De volgende secties vindt stapsgewijze procedures voor het maken en toepassen van een aangepast lint.

Voordat u begint

Systeemtabellen in het navigatiedeelvenster weergeven    Standaard worden systeemtabellen niet weergegeven in het navigatiedeelvenster, zodat u eerst een instelling in het dialoogvenster Navigatieopties wijzigen moet zodat u de tabel USysRibbons zien kunt nadat u deze hebt gemaakt. Gebruik de volgende procedure:

 1. Wanneer de database is geopend in Access, met de rechtermuisknop op de navigatiebalk aan de bovenkant van het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Navigatieopties te klikken in het snelmenu te openen.

 2. In het dialoogvenster Navigatieopties te klikken onder Weergaveopties, schakel het selectievakje Systeemobjecten weergeven en klik vervolgens op OK.

  De Access-systeemtabellen worden weergegeven in het navigatiedeelvenster.

De weergave van de invoegtoepassing gebruikersinterface-foutberichten inschakelen    Foutberichten zijn een zeer handige bron van informatie bij het maken en het oplossen van het lint aanpassen, XML, zodat het is een goed idee om te maken van Access waar ze worden weergegeven. Gebruik de volgende procedure:

 1. Klik op Bestand > Opties

 2. Klik op Clientinstellingen

 3. Onder Algemeen, schakel het selectievakje invoegtoepassing fouten gebruikersinterface weergeven en klik vervolgens op OK.

De tabel USysRibbons systeem maken

Gebruik deze procedure voor het maken van de tabel USysRibbons systeem. Later, gebruikt u deze tabel om op te slaan aanpassing XML-aan het lint.

 1. Klik op het tabblad maken in de groep tabellen op Tabellen-ontwerpen.

 2. De volgende velden aan de tabel toevoegen. Zorg ervoor dat u met het typen van de veldnamen, zoals wordt weergegeven.

  Veldnaam

  Product

  Veldlengte

  Id

  AutoNummering

  Lang geheel getal

  RibbonName

  Tekst

  255

  RibbonXml

  Memo

 3. Als u wilt, kunt u meer velden toevoegen aan deze tabel, zoals een opmerkingenveld om te beschrijven van de functie van de XML-lint.

 4. Selecteer het veld -ID . Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Hulpmiddelen op Primaire sleutel.

 5. Klik op de Werkbalk Snelle toegangop Opslaanof druk op CTRL + S. De naam van de nieuwe tabel USysRibbons.

Het lint aanpassen, XML-toevoegen aan de tabel USysRibbons

Stel dat u voorkomen dat de gebruikers van uw database wilt via een van de hulpmiddelen op het tabblad maken voor de toepassing van dit voorbeeld wordt. Bovendien wilt u maken van een nieuw tabblad A aangepast tabblad aangeroepen met alleen de opdracht plakken in, zoals weergegeven in de volgende afbeelding.

Tabblad Aangepast lint

De XML in de volgende procedure wordt gemaakt van deze configuratie.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel USysRibbons en klik vervolgens op Gegevensbladweergave in het snelmenu.

 2. De volgende gegevens toevoegen aan de tabel. U kunt het XML-voorbeeld van dit artikel kopiëren en plak deze rechtstreeks in de tabel.

  Id

  RibbonName

  RibbonXML

  (AutoNummering)

  Tabblad Mijn

  <customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
  /office/2006/01/customui">
   <ribbon startFromScratch="false">
    <tabs>
     <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
     <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
      <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
       <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
      </group>
     </tab>
    </tabs>
   </ribbon>
  </customUI>
  
 3. Access niet op "helemaal opnieuw beginnen" eerst Hiermee geeft u deze XML, dat wil zeggen, geeft aan dat de standaardtabbladen voor het lint door Access moet worden weergegeven. Vervolgens krijgt toegang tot het verbergen van slechts één van de standaardtabbladen (het tabblad maken ). Tot slot dat wordt gemaakt met een nieuw linttabblad met de naam 'A aangepaste Tab', wordt de opdrachtgroep toegevoegd "A aangepaste groep" naar het tabblad en de opdracht Plakken toegevoegd aan de groep. Zie de sectie informatie over het XML-voorbeeldvoor meer informatie over dit voorbeeld en hoe u deze aan uw behoeften aanpassen.

 4. Sluit de tabel USysRibbons en sluit vervolgens en Open de database opnieuw.

De aangepast lint toepassen

Nu dat de aangepaste lint-XML is opgeslagen in een tabel, voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van wat u wilt het lint op de gehele database of aan een specifieke formulier of rapport toepassen.

 • Het aangepaste lint toepassen op de gehele database    

  1. Klik op Bestand > Opties

  2. Klik op Huidige Database, en klik vervolgens onder het lint en werkbalkopties, selecteer de lijst De naam van het lint en klik vervolgens op het lint die u wilt, in dit geval My Tab.

  3. Klik op OK.

 • Het aangepaste lint toepassen op een specifieke formulier of rapport    

  1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier of rapport dat u wilt het aangepaste lint wilt toepassen en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

  2. Druk op F4 om het eigenschappenvenster weer te geven, als het nog niet wordt weergegeven.

  3. Zorg ervoor dat het objecttype (formulier of rapport) is geselecteerd in de lijst aan de bovenkant van het eigenschappenvenster onder Selectietype.

  4. Klik op de lijst met De naam van het lint op het tabblad Overige van het eigenschappenvenster, en klik vervolgens op het lint die u weergeven wilt wanneer u het formulier of rapport (in dit geval My Tab opent).

  5. Klik op de Werkbalk Snelle toegangop Opslaanof druk op CTRL + S.

  6. Sluit het formulier of rapport en dubbelklik erop in het navigatiedeelvenster te openen.

   Het lint die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven.

Nadat u controleren of uw aangepast lint correct werkt, kunt u de systeemtabellen opnieuw verbergen door het volgende te doen:

 1. Met de rechtermuisknop op de navigatiebalk aan de bovenkant van het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Navigatieopties te klikken in het snelmenu te openen.

 2. In het dialoogvenster Navigatieopties te klikken onder Weergaveopties, schakel het selectievakje Systeemobjecten weergeven en klik vervolgens op OK.

Naar boven

De standaardinstelling lint herstellen

Als u wilt stoppen met het gebruik van een aangepast lint en de standaard lint herstellen, moet u een van de volgende procedures uit, afhankelijk van of het aangepaste lint wordt gebruikt door de hele toepassing of door een specifieke formulier of rapport gebruiken.

Lint van de standaard-niveau van de toepassing herstellen

 1. Klik op Bestand > Opties

 2. Klik op Huidige Databaseen klik vervolgens onder het lint en werkbalkopties, verwijdert u de inhoud van het vak De naam van het lint .

 3. Sluit en vervolgens de database opnieuw te openen.

De standaardtabbladen voor het lint wordt weergegeven. XML voor het lint in de tabel USysRibbons blijft staan totdat u het verwijdert, dus als u wilt herstellen van het aangepaste lint, kunt u doen door de optie Naam lint terug naar de waarde van het eerder bevindt.

De standaardindeling lint voor een formulier of rapport herstellen

 1. Open het formulier of rapport in de ontwerpweergave.

 2. Druk op F4 om het eigenschappenvenster weer te geven, als het nog niet wordt weergegeven.

 3. Zorg ervoor dat het objecttype (formulier of rapport) is geselecteerd in de lijst aan de bovenkant van het eigenschappenvenster onder Selectietype.

 4. Klik op het tabblad Overige van het eigenschappenvenster, moet u de inhoud van het eigenschappenvak Naam lint verwijderen.

 5. Open het formulier of rapport opslaan en sluiten.

XML voor het lint in de tabel USysRibbons blijft staan totdat u het verwijdert, dus als u wilt herstellen van het aangepaste lint, kunt u doen door de waarde in de eigenschap Naam lint terug naar de waarde van het eerder bevindt.

Naar boven

Meer informatie over het XML-voorbeeld

Hier ziet het XML-voorbeeld waarmee u eerder in dit artikel en een afbeelding van het aangepaste lint deze gemaakt.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
 <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
   <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
   <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
    <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
     <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
    </group>
   </tab>
  </tabs>
 </ribbon>
</customUI>

Tabblad Aangepast lint

In dit voorbeeld wordt de tweede regel van XML het kenmerk startFromScratch ingesteld op False. Als u de waarde op False zorgt ervoor dat Access laat u alle bestaande tabbladen intact en nieuwe tabbladen toegevoegd aan de rechterkant van een bestaande. Als u dit kenmerk op True Hiermee verwijdert u alle bestaande tabbladen en worden alleen de bouwstenen die u in uw XML-bestand maakt wordt weergegeven. Zelfs als u het kenmerk startFromScratch ingesteld op Onwaar, kunt u nog steeds afzonderlijke tabbladen verbergen. Dit wordt geïllustreerd door de vierde regel van XML, waardoor het ingebouwde tabblad maken . De volgende regels een aangepast tabblad en een aangepaste groep maken en voegt u de ingebouwde opdracht Plakken aan de groep met behulp van de volgende regel van XML.

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

Extra groepen of besturingselementen toevoegen aan uw aangepast lint    U kunt meer groepen en besturingselementen toevoegen aan het lint door dezelfde regels XML-code toe te voegen en wordt vervangen door verschillende idMso en label waarden. Als u wilt maken gebruik een besturingselement die het geselecteerde object worden geëxporteerd naar Excel bijvoorbeeld de volgende XML.

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

Invoegen als u wilt toevoegen het besturingselement aan dezelfde groep als de opdracht Plakken , de nieuwe regel van XML direct voor of na de lijn die wordt gemaakt van de opdracht Plakken . Als u wilt een nieuwe groep maken, kunt u kopiëren, plakken en te wijzigen van de XML die wordt gemaakt van de bovenstaande A aangepaste groep -groep. Het volgende voorbeeld wordt de XML die de twee besturingselementen toegevoegd aan de aangepaste groep.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
 <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
   <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
   <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
    <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
     <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
    </group>
    <group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
     <control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
     <control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
    </group>
   </tab>
  </tabs>
 </ribbon>
</customUI>

Deze XML toevoegen een andere groep aan Een aangepast tabblad In de volgende afbeelding ziet de nieuwe groep bevat twee besturingselementen, een waarmee een importbewerking uit Excel en een waarmee een bewerking exporteren naar Excel.

Tabblad Aangepast lint met twee groepen

Opmerking: Elke waarde groeps-id en id van tabblad in een aangepast lint moet uniek zijn.

Informatie over de idMso-waarde van een opdracht    Meer informatie over de idMso-waarde van een ingebouwde opdracht, gebruikt u de volgende procedure:

 1. Klik op Bestand > Opties

 2. Klik op lint aanpassen of de werkbalk Snelle toegang

 3. Beweeg de aanwijzer over het item dat u meer weten wilt. IdMso-waarde van het besturingselement weergegeven in de scherminfo, tussen haakjes.

Een opdracht kiezen om een Access-macro uitvoeren toevoegen    U kunt nog meer flexibiliteit toevoegen aan uw aangepaste lint door het toevoegen van opdrachten die Access-macro's worden uitgevoerd. Stel dat u een macro genaamd MijnMacrogemaakt. Als u wilt een opdracht toevoegen aan het lint die wordt uitgevoerd als de macro, voeg de volgende regel naar uw XML.

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

Invoegen als u wilt toevoegen het besturingselement aan dezelfde groep als de opdracht Plakken in het eerdere voorbeeld, de nieuwe regel van XML direct voor of na de lijn die wordt gemaakt van de opdracht Plakken . Het volgende voorbeeld wordt de XML die wordt de opdracht toegevoegd.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
 <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
   <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
   <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
    <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
     <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
     <button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
    </group>
    <group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
     <control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
     <control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
    </group>
   </tab>
  </tabs>
 </ribbon>
</customUI>

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×