Een aangepast lint maken in Access

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het lint, de strook boven aan het programma venster dat groepen opdrachten bevat, is een onderdeel van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface. De Office Fluent-gebruikersinterface biedt één woning voor opdrachten in Access.

Wanneer u begint met het maken van geavanceerde toepassingen met Access, kunt u ervoor kiezen dat u het Office Fluent-lint wilt aanpassen zodat een toepassing gemakkelijker te gebruiken is. U kunt bijvoorbeeld sommige of alle standaard tabbladen verbergen, zodat gebruikers bepaalde opdrachten niet kunnen gebruiken, en u kunt nieuwe, aangepaste tabbladen maken die alleen de opdrachten bevatten die u beschikbaar wilt hebben.

In alle micro soft Office-Program ma's waarin de Office Fluent-gebruikersinterface wordt gebruikt, gebruikt u Extensible Markup Language (XML) om het lint aan te passen. Dit betekent dat sommige basis kennis van XML handig is. Dit artikel bevat geen XML-concepten, maar biedt wel een basis procedure voor het aanpassen van het lint en een voor beeld-XML die u aan uw behoeften kunt aanpassen.

In dit artikel wordt aandacht gekeken naar het maken van uw eigen aangepaste linten met XML. Zie het lint aanpassen in Officeals u de ingebouwde hulpprogram ma's wilt gebruiken om de bestaande linten te wijzigen.

Wat wilt u doen?

Leer technieken voor het aanpassen van het lint

Een aangepast lint maken en Toep assen

Het standaard lint herstellen

Meer informatie over het XML-voor beeld

Leer technieken voor het aanpassen van het lint

In Access kunt u het lint aanpassen door aanpassings-XML te maken en vervolgens code toe te voegen of data base-eigenschappen in te stellen waarmee wordt aangegeven dat XML wordt gebruikt bij het maken van het lint. U kunt de XML gebruiken om bestaande tabbladen te verbergen en om nieuwe tabbladen, opdracht groepen en opdrachten toe te voegen. In de procedures in dit artikel wordt uitgelegd hoe u opdrachten kunt toevoegen die zijn ingebouwd in Access (zoals zoeken, sorteren en opslaan) en hoe u opdrachten toevoegt waarmee u Access-macro's kunt uitvoeren die u zelf hebt geschreven.

Er zijn verschillende locaties waarop u de XML kunt opslaan, maar een van de eenvoudigste manieren is om deze op te slaan in een systeem tabel in de huidige data base. Het proces bestaat uit het maken van een systeem tabel met de naam USysRibbons, het toevoegen van uw XML-XML-bestand en vervolgens op te geven of het aangepaste lint wordt weer gegeven voor de Data Base als geheel of voor een specifiek formulier of rapport. U kunt meerdere aangepaste linten definiëren, één voor de hele toepassing en extra linten voor afzonderlijke formulieren of rapporten in de data base.

Een aangepast lint maken en Toep assen

In de volgende secties vindt u stapsgewijze procedures voor het maken en Toep assen van een aangepast lint.

Voordat u begint

Systeem tabellen weer geven in het navigatie deel venster    Systeem tabellen worden standaard niet weer gegeven in het navigatie deel venster, dus u moet eerst een instelling in het dialoog venster navigatie opties wijzigen, zodat u de tabel USysRibbons kunt zien nadat u deze hebt gemaakt. Gebruik de volgende procedure:

 1. Open de data base in Access, klik met de rechter muisknop op de navigatie balk boven in het navigatie deel venster en klik vervolgens op navigatie opties in het snelmenu.

 2. Schakel in het dialoog venster navigatie opties onder weergave opties het selectie vakje systeem objecten weer geven in en klik vervolgens op OK.

  De Access-systeem tabellen worden weer gegeven in het navigatie deel venster.

De weer gave van fout berichten in de gebruikers interface van de invoeg toepassing inschakelen    Fout berichten zijn een waardevolle informatie bron bij het maken en oplossen van problemen met het aanpassen van het lint, dus het is een goed idee om ze te laten weer geven. Gebruik de volgende procedure:

 1. Klik op bestand > Opties. Opmerking: als u Access 2007 gebruikt, klikt u op de micro soft Office-knop > Opties voor Access.

 2. Klik op client instellingen. Opmerking: als u Access 2007 gebruikt, klikt u op Geavanceerd.

 3. Schakel onder Algemeen het selectie vakje fouten in gebruikers interface van invoeg toepassingen weer geven in en klik op OK.

De USysRibbons-systeem tabel maken

Gebruik deze procedure om de systeem tabel USysRibbons te maken. Later gebruikt u deze tabel om de XML voor het aanpassen van het lint op te slaan.

 1. Klik op het tabblad maken in de groep tabellen op tabel ontwerp.

 2. Voeg de volgende velden toe aan de tabel. Zorg ervoor dat u de veld namen precies zo typt als u wilt weer geven.

  Veldnaam

  Type

  Veldlengte

  Id

  AutoNummering

  Lang geheel getal

  Ribbon

  Tekst

  255

  RibbonXml

  Memo

 3. U kunt desgewenst meer velden toevoegen aan deze tabel, zoals een opmerkingen veld om de functie van het XML-lint te beschrijven.

 4. Selecteer het id- veld. Klik op het tabblad ontwerpen in de groep hulp middelen op primaire sleutel.

 5. Klik op de werk balk snelle toegang op Opslaan of druk op CTRL + S. Geef de nieuwe tabel USysRibbons.

XML voor het aanpassen van het lint toevoegen aan de tabel USysRibbons

Voor de doel einden van dit voor beeld is het handig als u wilt voor komen dat gebruikers van de Data Base een van de hulp middelen op het tabblad maken gebruiken. Daarnaast wilt u een nieuw tabblad maken met de naam aangepast, met alleen de opdracht plakken, zoals in de volgende afbeelding wordt weer gegeven.

Tabblad Aangepast lint

Met de XML in de volgende procedure wordt deze configuratie gemaakt.

 1. Klik in het navigatie deel venster met de rechter muisknop op de tabel USysRibbons en klik vervolgens op gegevens blad weergave in het snelmenu.

 2. Voeg de volgende gegevens toe aan de tabel. U kunt het XML-voor beeld uit dit artikel kopiëren en dit rechtstreeks in de tabel plakken.

  Id

  Ribbon

  RibbonXML

  Auto

  Het tabblad

  <customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
  /office/2006/01/customui">
  <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
  <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
  <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
  <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
  <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
  </group>
  </tab>
  </tabs>
  </ribbon>
  </customUI>
 3. Deze XML zorgt er eerst voor dat toegang tot de standaard tabbladen van het lint niet helemaal wordt weer gegeven, dat wil zeggen dat Access de standaard tabbladen van het lint weergeeft. Vervolgens wordt aangegeven dat slechts één van de standaard tabbladen (het tabblad maken ) moet worden verborgen. Ten slotte wordt een nieuw tabblad met het lint gemaakt met de naam ' een aangepast tabblad ', wordt een opdracht groep met de naam ' een aangepaste groep ' toegevoegd aan het tabblad en wordt de opdracht Plakken toegevoegd aan de groep. Voor meer informatie over dit voor beeld en hoe u dit kunt aanpassen aan uw behoeften, raadpleegt u de sectie begrijpen over het XML-voor beeld.

 4. Sluit de tabel USysRibbons, sluit de data base en open deze opnieuw.

Het aangepaste lint Toep assen

Nu de XML van het aangepaste XML-lint is opgeslagen in een tabel, voert u een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van of u het lint wilt Toep assen op de hele data base of op een specifiek formulier of rapport.

 • Het aangepaste lint Toep assen op de hele data base   

  1. Klik op bestand > Opties. Opmerking: als u Access 2007 gebruikt, klikt u op de micro soft Office-knop > Opties voor Access.

  2. Klik op huidige data base en selecteer vervolgens onder lint-en werkbalk opties de lijst naam van het lint en klik op het gewenste lint, in dit geval, op het tabblad.

  3. Klik op OK.

 • Het aangepaste lint Toep assen op een specifiek formulier of rapport   

  1. Klik in het navigatie deel venster met de rechter muisknop op het formulier of rapport waarop u het aangepaste lint wilt Toep assen en klik vervolgens op ontwerp weergave in het snelmenu.

  2. Als het eigenschappenvenster nog niet wordt weergegeven, geeft u dit weer door op F4 te drukken.

  3. Zorg ervoor dat boven aan het eigenschappen venster, onder selectie type, het object type (formulier of rapport ) is geselecteerd in de lijst.

  4. Klik op het tabblad Overige van het eigenschappen venster op de naam lijst op het lint en klik vervolgens op het lint dat u wilt weer geven wanneer u het formulier of rapport opent (in dit geval Mijn tabblad ).

  5. Klik op de werkbalk Snelle toegang op Opslaan of druk op CTRL+S.

  6. Sluit het formulier of rapport en dubbel klik erop in het navigatie deel venster om het opnieuw te openen.

   Het geselecteerde lint wordt weer gegeven.

Nadat u hebt gecontroleerd of het aangepaste lint juist werkt, kunt u de systeem tabellen weer als volgt verbergen:

 1. Klik met de rechter muisknop op de navigatie balk boven in het navigatie deel venster en klik vervolgens op navigatie opties in het snelmenu.

 2. Schakel in het dialoog venster navigatie opties onder weergave opties het selectie vakje systeem objecten weer geven uit en klik op OK.

Naar boven

Het standaard lint herstellen

Als u wilt stoppen met het gebruik van een aangepast lint en het standaard lint wilt herstellen, gebruikt u een van de volgende procedures, afhankelijk van het feit of het aangepaste lint wordt gebruikt door de hele toepassing of door een specifiek formulier of rapport.

Het standaard lint op toepassings niveau herstellen

 1. Klik op bestand > Opties. Opmerking: als u Access 2007 gebruikt, klikt u op de micro soft Office-knop > Opties voor Access.

 2. Klik op huidige data base en verwijder vervolgens onder lint-en werkbalk opties de inhoud van het vak Naam van het lint.

 3. Sluit de data base en open deze opnieuw.

In Access worden de standaard tabbladen van het lint weer gegeven. De XML-code van het lint blijft in de tabel USysRibbons totdat u deze verwijdert, dus als u het aangepaste lint wilt herstellen, kunt u dit doen door de optie naam van het lint opnieuw in te stellen op de waarde die u eerder hebt opgenomen.

Het standaard lint voor een formulier of rapport herstellen

 1. Open het formulier of rapport in de ontwerp weergave.

 2. Als het eigenschappenvenster nog niet wordt weergegeven, geeft u dit weer door op F4 te drukken.

 3. Zorg ervoor dat boven aan het eigenschappen venster, onder selectie type, het object type (formulier of rapport ) is geselecteerd in de lijst.

 4. Op het tabblad Overige van het eigenschappen venster verwijdert u de inhoud van het eigenschappenvak naam van het lint.

 5. Sla het formulier of rapport op, sluit het en open het opnieuw.

Het XML-lint blijft in de tabel USysRibbons totdat u het hebt verwijderd, dus als u het aangepaste lint wilt herstellen, kunt u dit doen door de waarde in de eigenschap naam van het lint in te stellen op de waarde die u eerder hebt opgenomen.

Naar boven

Meer informatie over het XML-voor beeld

Hier ziet u het XML-voor beeld dat eerder in dit artikel is gebruikt en een illustratie van het aangepaste lint dat is gemaakt.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Tabblad Aangepast lint

In dit voor beeld wordt het kenmerk StartFromScratch in de tweede regel van XML ingesteld op False. Als u de waarde instelt op onWaar, zorgt u ervoor dat alle bestaande tabbladen intact blijven en nieuwe tabbladen aan de rechter kant van de bestaande tabbladen worden toegevoegd. Als u dit kenmerk instelt op waar , worden alle bestaande tabbladen verwijderd en worden alleen de tabbladen weer gegeven die u in uw XML maakt. Zelfs als u het kenmerk StartFromScratch op Onwaarinstelt, kunt u wel afzonderlijke tabbladen verbergen. Dit wordt geïllustreerd door de vierde regel XML, waarmee het ingebouwde tabblad maken wordt verborgen. De resterende lijnen maken een aangepast tabblad en een aangepaste groep en voeg vervolgens de ingebouwde plak opdracht toe aan de groep met behulp van de volgende XML-regel.

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

Extra groepen of besturings elementen toevoegen aan uw aangepaste lint    U kunt meer groepen en besturings elementen toevoegen aan het lint door vergelijk bare XML-regels toe te voegen en andere idMso -en Label waarden te vervangen. Als u bijvoorbeeld een besturings element wilt maken waarmee het geselecteerde object wordt geëxporteerd naar Excel, gebruikt u de volgende XML.

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

Als u het besturings element wilt toevoegen aan dezelfde groep als de opdracht Plakken, voegt u de nieuwe regel van XML in, direct voor of na de regel waarmee de opdracht Plakken wordt gemaakt. Als u een nieuwe groep wilt maken, kunt u de XML-code kopiëren, plakken en wijzigen waarmee de bovenstaande groep een aangepaste groep wordt gemaakt. In het volgende voor beeld ziet u de XML-code waarmee de twee besturings elementen worden toegevoegd aan de aangepaste groep.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Met deze XML wordt een andere groep toegevoegd aan een aangepast tabblad. Zoals wordt weer gegeven in de volgende afbeelding, bevat de nieuwe groep twee besturings elementen, één waarmee een import bewerking vanuit Excel wordt gestart en een export bewerking naar Excel wordt gestart.

Tabblad Aangepast lint met twee groepen

Opmerking: Elke waarde van de groeps-id en de Tab-id in een aangepast lint moet uniek zijn.

De waarde van de idMso-waarde van een opdracht leren kennen    Voer de volgende procedure uit als u wilt weten wat de waarde idMso van een ingebouwde opdracht is:

 1. Klik op bestand > Opties. Opmerking: als u Access 2007 gebruikt, klikt u op de micro soft Office-knop > Opties voor Access.

 2. Klik op lint aanpassen of werk balk snelle toegang. Opmerking: als u Access 2007 gebruikt, klikt u op aanpassen.

 3. Beweeg de aanwijzer over het item waarover u informatie wilt. In Access wordt de waarde van het besturings element idMso weer gegeven in de scherm info, tussen haakjes.

Een opdracht toevoegen om een Access-macro uit te voeren    U kunt nog meer flexibiliteit toevoegen aan uw aangepaste lint door opdrachten toe te voegen waarmee Access-macro's worden uitgevoerd. Stel dat u een macro hebt gemaakt met de naam mijn macro. Als u een opdracht wilt toevoegen aan het lint waarmee de macro wordt uitgevoerd, voegt u de volgende regel toe aan uw XML-bestand.

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

Als u het besturings element wilt toevoegen aan dezelfde groep als de opdracht Plakken in het eerdere voor beeld, voegt u de nieuwe regel van XML in, direct voor of na de regel die de opdracht Plakken heeft gemaakt. In het volgende voor beeld ziet u de XML-code waarmee de opdracht wordt toegevoegd.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×