Een aangepast classificatiemodel maken met behulp van de app voor afstemming van het classificatiemodel

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als de standaardclassificatiemodellen van SharePoint 2013 niet voldoen aan uw vereisten op het gebied van relevantie, kunt u een aangepast classificatiemodel maken. Met de Ranking Model Tuning-app wordt dit makkelijker dan ooit. De app heeft een gebruikersinterface waarmee u een bestaand classificatiemodel kunt kopiëren, de resultaten voor een set query's kunt beoordelen, classificatiefuncties kunt toevoegen of verwijderen en het gewicht van deze functies kunt aanpassen. Ten slotte kunt u de wijzigingen evalueren en het nieuwe classificatiemodel publiceren als u tevreden bent met de resultaten.

In dit artikel

Waarom zou u een aangepast classificatiemodel maken?

De app voor SharePoint Online downloaden

De app voor SharePoint Server 2013 downloaden

Een aangepast classificatiemodel maken - de belangrijkste stappen

Stap 1: Een bestaand classificatiemodel kopiëren en er een naam aan geven

Stap 2: Een beoordelingsset toevoegen

Stap 3: De resultaten voor de query's in de set beoordelen

Stap 4: Classificatiefuncties toevoegen en het gewicht ervan afstemmen

Stap 4a: Classificatiefuncties toevoegen

Stap 4b: Het gewicht afstemmen

Stap 5: De wijzigingen evalueren

Stap 6: Het classificatiemodel publiceren

Meer informatie over classificatie en classificatiemodellen

Waarom zou u een aangepast classificatiemodel maken?

In de meeste gevallen leveren de classificatiemodellen in SharePoint Server 2013 en SharePoint Online goede resultaten waar het gaat om de classificatie van zoekresultaten. Daarnaast kunt u de classificatie van de zoekresultaten met queryregels beïnvloeden. Als u voor zoekresultaten echter een bepaalde relevantie-eis hebt die niet wordt gedekt door de standaardclassificatiemodellen, kunt u een aangepast classificatiemodel maken.

Hier volgen een aantal use cases:

 • U hebt een specifieke, beheerde eigenschap toegevoegd waarvan u denkt dat deze invloed heeft op de classificatie van items op uw site.
  Voorbeeld: Een levensmiddelenwinkel heeft een nieuwe beheerde eigenschap 'glutenvrij' toegevoegd en wil deze beheerde eigenschap opnemen in de berekeningen voor de classificatie van zoekresultaten.

 • U wilt dat een of meer beheerde eigenschappen in een standaardclassificatiemodel zwaarder wegen in de classificatie dan het standaardgewicht.
  Voorbeeld: Een administratiekantoor wil meer classificatiegewicht toekennen aan werkmappen van Excel (bestandstype) dan wat het kantoor krijgt als het standaardclassificatiemodel wordt gebruikt.

  Belangrijk:  Een aangepast classificatiemodel maken is tamelijk ingewikkeld en er moet dus niet al te licht over worden gedacht. Om een goed resultaat te behalen is het nodig tijd te besteden aan taken zoals het beoordelen van een aanzienlijk aantal query's.

Meer informatie over classificeren en classificatiemodellen:

De app voor SharePoint Online downloaden

 • Installeer de app door de stappen in Een app toevoegen aan een site te volgen.

 • Gebruik de optie Een app downloaden van de SharePoint-winkel.

 • U kunt de app alleen gebruiken als u een beheerder van SharePoint Online bent.

De app voor SharePoint Server 2013 downloaden

Belangrijk:  Het is raadzaam om de cumulatieve update van SharePoint Server 2013 te installeren die in maart 2014 is gepubliceerd. Als u het classificatiemodel voor zoekresultaten met twee lineaire fasen (toegevoegd aan de cumulatieve update van augustus 2013) als basismodel gebruikt voor uw aangepaste classificatiemodel, is het eenvoudiger om uw classificatiemodel opnieuw af te stemmen en aan te passen.

 • Installeer de app en de SharePoint-farm toe te staan dat apps met behulp van de dezelfde standaard processen voor alle SharePoint Server 2013-apps voorbereiden: installeren en beheren van apps voor SharePoint.

 • U kunt de app alleen gebruiken als u een beheerder van een zoekservicetoepassing bent.

Een aangepast classificatiemodel maken - de belangrijkste stappen

 • Klik op het pictogram van de app App voor afstemming classificatiemodel om naar de eerste pagina van de app te gaan.

Voer de volgende belangrijke stappen uit om een aangepast classificatiemodel te maken. U zult tijdens het afstemmen van uw model tussen de stappen heen en weer moeten schakelen.

 1. Een bestaand classificatiemodel kopiëren en er een naam aan geven

 2. Een beoordelingsset toevoegen

 3. De resultaten van de query's in de set beoordelen

 4. Classificatiefuncties toevoegen en het gewicht ervan afstemmen

 5. De wijzigingen evalueren

 6. Het classificatiemodel publiceren

Stap 1: Een bestaand classificatiemodel kopiëren en er een naam aan geven

Wanneer u de app start, ziet u een lijst met alle beschikbare classificatiemodellen. Bij eerste gebruik is dit de set met standaardclassificatiemodellen die met SharePoint worden meegeleverd. Deze classificatiemodellen zijn gemarkeerd als Basismodel en de enige actie die is toegestaan is kopiëren. Als u een aangepast classificatiemodel wilt maken, kopieert u een bestaand model en wijzigt u vervolgens de kopie. Modellen die met behulp van de app zijn gemaakt, zijn gemarkeerd als Geen basismodel. Deze kunt u ook bewerken, publiceren of verwijderen.

De meeste standaardclassificatiemodellen die met SharePoint worden meegeleverd, hebben een lineaire fase en een neuraal stadium. Met deze app kunt u alleen de lineaire fase van een classificatiemodel aanpassen, omdat een lineaire fase gemakkelijker af te stemmen en aan te passen is.

Het is raadzaam dat u het classificatiemodel voor zoekresultaten met twee lineaire fasen gebruikt als basis voor uw aangepaste classificatiemodel.

 1. Selecteer in de lijst met bestaande classificatiemodellen het model dat u wilt kopiëren.

 2. Klik op de pijl aan de rechterkant en selecteer Kopiëren.

 3. Klik op de pagina Classificatiemodel bewerken en typ een naam voor uw nieuwe classificatiemodel.

 4. Selecteer de resultatenbron die u wilt gebruiken om query's mee te testen.

Stap 2: Een beoordelingsset toevoegen

U kunt een of meer beoordelingssets toevoegen aan uw classificatiemodel. Een beoordelingsset bestaat doorgaans uit de query's die populair zijn, query's die belangrijk zijn voor het bedrijf of query’s die door het huidige classificatiemodel ontoereikend worden verwerkt. Op de pagina Classificatiemodel bewerken onder Query’s beoordelen kiest u Beoordelingsset toevoegen.

 1. Kies op de pagina Beoordelingsset bewerken een of meer van de volgende opties:

Optie

Omschrijving

Beoordeelde query's importeren

Als u al een aantal query's en labels hebt voor documenten die voor de query's zijn geretourneerd, kunt u deze importeren. Kies het bestand dat u wilt uploaden en klik vervolgens op Query's importeren.

Het importbestand moet van het type XML zijn met het volgende schema:

<QuerySet Name="testRM - JudgementSet">
<Query QueryString="query1" >
<Judgements>
<Document Url="docUrl1" Label="Excellent" />
<Document Url="docUrl2" Label="Good" />
<Document Url="docUrl3" Label="Fair" />
<Document Url="docUrl4" Label="Bad" />
</Judgements>
</Query>
</QuerySet>

Om aan te geven hoe wenselijk een resultaat is voor een query kunt u vier labels gebruiken: Uitstekend, Goed, Redelijk en Slecht.

Geteste query's toevoegen

Als er een zoekopdracht op de site actief is geweest, kunt u de app een willekeurige set query's uit de bestaande querylogboeken laten kiezen. De app kiest de populairdere query's.

Typ in het vak het aantal query's dat moet worden getest en klik op Query's toevoegen.

Query's handmatig toevoegen

Typ de query's rechtstreeks in de app, één query per regel, en klik op Query's toevoegen.

Op deze manier kunt u alle query's toevoegen of u kunt handmatig meer query's toevoegen aan een bestaande set query's.

 1. Als u beoordeelde query's met labels hebt geïmporteerd, klikt u op Gereed om de beoordelingsset op te slaan.
  Als u query's uit het querylogboek of handmatig hebt toegevoegd, kunt u de query's gaan beoordelen (zie stap 3).

Om er zeker van te kunnen zijn dat de waarden voor het meten van de relevantie betrouwbare indicatoren zijn die laten zien hoe goed het classificatiemodel voor een bepaalde site werkt, moet u het volgende controleren:

 • Of er voldoende query's in de beoordelingsset zijn. Hoe meer query's en hoe meer beoordeelde documenten bij de bovenste 10 voor deze query's, hoe beter.

 • Of de querymix representatief is voor de reeks query's die u verwacht te hebben.

Stap 3: De resultaten voor de query's in de set beoordelen

Loop nu alle query's door en evalueer de resultaten voor elke query. Bepaal hoe relevant of wenselijk een bepaald document in de index is als zoekresultaat voor die specifieke query. Hoe groter de relevantie of wenselijkheid van een document is, hoe hoger in de classificatielijst ze zouden moeten voorkomen.

Opmerking:  Als u beoordeelde query's al tijdens de vorige stap hebt geïmporteerd, zijn de resultaten al geclassificeerd en kunt u deze stap overslaan.

 1. Klik op de pagina Beoordelingsset bewerken voor elke query op de querytekst en kiesResultaten beoordelen.

 2. Op de pagina Query evalueren ziet u twee sets resultaten naast elkaar: Resultaten met basismodel en Resultaten met huidig model. Voordat u wijzigingen in uw nieuwe classificatiemodel aanbrengt, zijn de twee resultaatsets identiek.

  • Evalueer voor elk resultaat het resultaat en geef het een classificatie (label) door het aantal sterren, van één t/m vijf, te kiezen. De optie met één ster, 'Verbroken koppeling', kan worden gebruikt voor documenten die u niet kunt openen.

   Nadat u de eerste wijzigingen hebt aangebracht in het classificatiemodel, kunt u in deze weergave twee resultatensets naast elkaar vergelijken. Vergelijk het huidige classificatiemodel met het basismodel of met de laatst opgeslagen versie van het nieuwe model. Op deze manier kunt u het effect evalueren van de verschillende aanpassingen die u hebt aangebracht.

 3. Wanneer u de resultaten van een query hebt geclassificeerd, klikt u op Volgende query om verder te gaan in de beoordelingsset.

 4. Klik op Gereed om de set op te slaan.

Wanneer u alle query's in de beoordelingsset hebt doorgelopen en geëvalueerd, ziet u de beoordelingsdekking voor die set. Nadat u wijzigingen hebt aangebracht aan het model, kunt u voor de verschillende beoordelingsset zien hoeveel de relevantie is verbeterd met het nieuwe classificatiemodel.

Deze kolom

Bevat de volgende informatie:

Querytekst

De query's in de beoordelingsset.

Beoordelingsdekking

Het percentage van de document-URL's in de huidige top tien dat is geclassificeerd.

Opmerking:  Waarden voor het meten van relevantie zijn alleen betrouwbaar wanneer de beoordelingsdekking hoog is. Als u meer dekking wilt, beoordeel dan meer resultaten voor de query.

Relevantie versus basisclassificatie

Wanneer u wijzigingen hebt aangebracht aan het classificatiemodel, geeft dit cijfer aan hoeveel de relevantie voor de query met het nieuwe classificatiemodel is verbeterd ten opzichte van het basismodel. Als de score 0,00% is, is er geen verschil tussen de twee modellen voor deze query. Als de score negatief is, is de relevantie afgenomen.

versus Opgeslagen model

De app slaat een conceptversie van het classificatiemodel op terwijl u eraan werkt. U kunt de huidige conceptversie vergelijken met de laatst opgeslagen versie van het nieuwe classificatiemodel.

Deze afbeelding laat zien met hoeveel de relevantie is toegenomen of afgenomen waarbij de huidige conceptversie van het model wordt vergeleken met de laatst opgeslagen versie.

De waarde voor het meten van relevantie die in de app wordt gebruikt is 'Verdisconteerde cumulatieve toename' berekend voor de bovenste vijf resultaten.

Stap 4: Classificatiefuncties toevoegen en het gewicht ervan afstemmen

Wanneer u een bestaand classificatiemodel kopieert, bevat het nieuwe classificatiemodel dezelfde classificatiefuncties en gewichtwaarden als het basismodel. U kunt meer beheerde eigenschappen zoals aanvullende classificatiefuncties toevoegen, bestaande functies verwijderen of het gewicht van bestaande functies afstemmen.

Opmerking:  U kunt alleen beheerde eigenschappen kiezen die al zijn gemaakt en geconfigureerd. Beheerde eigenschappen beheren zoals nieuwe maken of ze op doorzoekbaar of sorteerbaar instellen, is met deze app niet mogelijk.

Stap 4a: Classificatiefuncties toevoegen

 1. Klik op de pagina Classificatiemodel bewerken onder Toevoegen en afstemmen op Functies toevoegen om aan te passen.

 2. Kies op de pagina Een classificatiefunctie toevoegen om aan te passen uit deze typen classificatiefuncties:

Type classificatiefunctie

Omschrijving

Voorgestelde functie op basis van beoordeelde query's

De app kan voorstellen doen om functies toe te voegen wanneer de functievectoren zijn geëxtraheerd voor een voldoende aantal beoordeelde documenten. De voorstellen zullen bestaan uit classificatiefuncties met een sterke correlatie (negatief of positief) met de relevantiebeoordelingen die door de automatische afstemming zijn verstrekt. Deze optie is alleen beschikbaar nadat u minimaal een keer een automatische afstemming op dit classificatiemodel hebt uitgevoerd. Meer info over automatisch afstemmen vindt u verderop in dit artikel.

De beheerde eigenschap Doorzoekbare tekst

Kies een beheerde eigenschap die moet worden gebruikt in de berekeningen voor het classificeren van zoekresultaten.

Als u selecteert dat de nabijheid van zoektermen in de waarde van de eigenschap belangrijk is, kunt u later een gewicht voor Nabijheid invoeren voor de functie. De app maakt gebruik van de varianten isExact=1 en isDiscounted=1.

De beheerde eigenschap Sorteerbaar numeriek

Ook wel statische classificatiefunctie genoemd.

De beheerde eigenschap moet van het type Geheel getal zijn. De app maakt gebruik van de transformatie Rationeel.

Kies een beheerde eigenschap en typ een standaardwaarde voor de eigenschap. De standaardwaarde wordt gebruikt als er niet expliciet een waarde voor een item is ingesteld.

Sorteerbare eigenschap met een bepaalde waarde

Ook wel bucketed classificatiefunctie genoemd. Kies een beheerde eigenschap en typ een standaardwaarde voor de eigenschap.

Heeft waarde: dit getal geeft de specifieke bucket aan die wordt afgestemd.

De classificatiefunctie uit het basismodel

Gebruik deze optie om het gewicht van bestaande functies af te stemmen. Kies uit bestaande classificatiefuncties.

 1. Klik op Functie toevoegen. Herhaal de stappen als u meer functies wilt toevoegen om aan te passen. De geselecteerde classificatiefuncties worden op de pagina Classificatiemodel bewerken weergegeven.

U kunt ook functies uit het model verwijderen.

Lees meer over de rang functies en aggregatie van rang functies in de classificatie-modellen aanpassen om te verbeteren relevantie te verkrijgen in SharePoint 2013.

Stap 4b: Het gewicht afstemmen

Nieuwe functies hebben in eerste instantie een gewicht van nul, met uitzondering van bestaande classificatiefuncties uit het basismodel. Als u classificatiefuncties een ander gewicht wilt toekennen, kunt u automatische of handmatige afstemming gebruiken.

Automatisch afstemmen:

Bij automatische afstemming worden de beoordelingen die zijn geleverd voor uw beoordelingsset gebruikt om automatisch het gewicht van de functies zo in te stellen dat er maximale relevantie mee wordt bereikt. De optie om automatisch af te stemmen is beschikbaar wanneer u ten minste 10 query's met voor elk minimaal 10 beoordelingen hebt. Hoe meer beslissingen u hebt, hoe betrouwbaarder de automatische afstemming is.

 • Op het tabblad Automatisch afstemmen klikt u op de knop Gewicht automatisch afstemmen.

  Opmerking:  De optie om automatisch af te stemmen, betekent dat er een aanzienlijke hoeveelheid rekenwerk moet worden verricht waardoor het ongeveer 5 minuten duurt voordat een beoordelingsset van 10 query's is verwerkt.

Handmatig afstemmen:

Met handmatige afstemming kunt u het gewicht van afzonderlijke classificatiefuncties instellen of wijzigen. Voorkom zeer hoge waarden (negatief of positief).

 1. Op het tabblad Handmatig afstemmen kunt u het gewicht van een functie wijzigen door in het vak Gewicht een waarde in te voeren of te wijzigen.

 2. Klik op Gewicht opslaan om een evaluatie uit te voeren op alle beoordelingssets die aan dit model zijn gekoppeld.

 3. Wijzigingen evalueren: zie stap 5.

Stap 5: De wijzigingen evalueren

Met de app kunt u evalueren hoe een aangepast classificatiemodel de relevantie verandert. Dit is vooral handig voor query's die u belangrijk vindt.

Belangrijk:  Wanneer u een aangepast classificatiemodel maakt, is dit van invloed op alle query's die dat classificatiemodel gebruiken. Test het effect van het aangepaste classificatiemodel op een groot aantal query's.

 • Typ de query's in het vak Voorbeeldquery onder de lijst Handmatig afstemmen om de resultaten van een specifieke query te zien. U kunt de resultaten vergelijken met het basismodel of met het laatst opgeslagen model aan de linkerkant en u kunt de resultaten vergelijken met het huidige model aan de rechterkant. U kunt, als u dat wilt, vanaf deze pagina ook query's toevoegen aan een beoordelingsset.

 • Ook kunt u het effect van een bepaalde instelling evalueren door een evaluatie op een beoordelingsset uit te voeren. Klik in de lijst met beoordelingssets onder Query's beoordelen op de pijl rechts van de set en kies Relevantie evalueren in het menu.

Opmerking:  Het gewicht van een functie is van invloed op het rangschikken van de resultaten, met het doel om de relevantie te verbeteren. Als gevolg van de nieuwe rangschikking kunnen nieuwe documenten die nog niet worden beoordeeld, tot de bovenste 10 resultaten voor een query gaan behoren. Als dit gebeurt, gaat de waarde van de beoordelingsdekking voor een beoordelingsset omlaag en moet u mogelijk extra beoordelingen toevoegen.

 • Wanneer u klaar bent met het toevoegen, verwijderen en het afstemmen van functies, kunt u uw wijzigingen opslaan. Het nieuwe aangepaste classificatiemodel wordt weergegeven in de lijst met beschikbare classificatiemodellen waarmee u bent begonnen. Het is gemarkeerd als Geen basismodel.

Stap 6: Het classificatiemodel publiceren

Het nieuwe classificatiemodel is standaard beschikbaar voor de site waarop u de app hebt toegevoegd. Als u wilt dat uw aangepaste classificatiemodel breder wordt gebruikt, moet u het publiceren.

 1. In de lijst Classificatiemodel selecteren klikt u op de pijl naar rechts en kiest u Publiceren in het menu.

 2. Kies een van de volgende opties:

  • Huidige site (standaard beschikbaar)

  • Huidige siteverzameling

  • Alle siteverzamelingen
   (voor SharePoint Online: de hele tenant. Voor on-premises: de hele zoekservicetoepassing.)

 3. Klik op Publiceren.

Wanneer u uw classificatiemodel publiceert, krijgt u een GUID waarmee het classificatiemodel wordt aangeduid . U kunt de GUID in zoekopdrachten gebruiken, bijvoorbeeld bij het configureren van het webonderdeel Zoekresultaten of om met behulp van een programma de eigenschap RankingModelId van een query in te stellen.

Meer informatie over classificeren en classificatiemodellen

SharePoint Online:

SharePoint Server 2013:

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×