Een aangepast basisrapport maken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Project bevat 29 vooraf gedefinieerde Basisrapporten. Als geen van de standaardrapporten aan uw behoeften voldoet, kunt u een sjabloon aan een aangepast basisrapport maken.

Wat wilt u doen?

Een rapport voor aangepaste taak of resourcerapport maken

Een aangepaste Maandrapport agenda maken

Een aangepast kruistabelrapport maken

Een aangepast taakrapport of resourcerapport maken

 1. Klik in het menu Rapport op Rapporten.

 2. Klik op Aangepast en klik vervolgens op Selecteren.

 3. Als u een taakrapport of resourcerapport wilt maken, klikt u in het dialoogvenster Aangepaste rapporten op Nieuw. Klik op Taak of op Resource en klik vervolgens op OK.

  Als u een taakrapport of resourcerapport wilt bewerken, klikt u in het vak Rapporten op het gewenste rapport en klikt u vervolgens op Bewerken.

 4. Ga op het tabblad Definitie naar het vak Naam en typ een naam voor het rapport.

 5. Selecteer in de lijst Periode de periode die u wilt weergeven en typ in het vak Aantal het aantal perioden dat u als één eenheid in het rapport wilt opnemen.

  Opmerking: Het vak Aantal is voor alle perioden geldig, met uitzondering van de periode Het hele project.

 6. Selecteer in de lijst Tabel de tabel die u wilt weergeven.

 7. Selecteer in de lijst Filter het filter dat u wilt toepassen.

 8. Schakel het selectievakje Accentueren in om de gefilterde taken met een andere opmaak weer te geven.

  Tip: Als u de opmaak van geaccentueerde tekst wilt wijzigen, klikt u op Tekst. Selecteer Geaccentueerde taken of Geaccentueerde resources in de lijst Te wijzigen item en selecteer vervolgens de gewenste opmaakopties.

 9. Schakel het selectievakje Samenvattingstaken weergeven in om samenvattingstaken in het rapport op te nemen.

 10. Schakel het selectievakje Grijze banden in om grijze scheidingslijnen in het rapport weer te geven.

 11. Als u de taak- of resourcegegevens in een rapport wilt sorteren, klikt u op het tabblad Sorteren. Klik in het vak Sorteren op op het veld waarop u wilt sorteren en klik vervolgens op Oplopend of Aflopend.

  Als u ook op een tweede of derde sorteercriterium wilt sorteren, klikt u in het vak Vervolgens op op het gewenste veld. Klik vervolgens op Oplopend of Aflopend.

  Opmerking: De gegevens in de tabelsecties van de rapporten worden op basis van deze criteria gesorteerd. Details die niet in de tabellen van een rapport zijn opgenomen, kunnen niet worden gesorteerd.

Naar boven

Een aangepast maandkalenderrapport maken

 1. Klik in het menu Rapport op Rapporten.

 2. Klik op Aangepast en klik vervolgens op Selecteren.

 3. Als u een maandkalenderrapport wilt maken, klikt u op Nieuw. Klik op Maandkalender en klik vervolgens op OK.

  Als u een maandkalenderrapport wilt bewerken, klikt u in het vak Rapporten op de naam van het gewenste rapport en klikt u vervolgens op Bewerken.

 4. Typ in het vaak Naam een naam voor het rapport.

 5. Selecteer in de lijst Filter het filter dat u wilt toepassen.

 6. Schakel het selectievakje Accentueren in om de gefilterde items met een andere opmaak weer te geven.

  Tip: Als u de opmaak van geaccentueerde tekst wilt wijzigen, klikt u op Tekst. Selecteer Geaccentueerde taken in de lijst Te wijzigen item en selecteer vervolgens de gewenste opmaakopties.

 7. Selecteer in de lijst Kalender de kalender die u wilt gebruiken.

 8. Schakel het selectievakje Vrije dagen in grijs weergeven in om vrije dagen grijsgekleurd weer te geven.

 9. Schakel het selectievakje Vloeiende balkafbrekingen in om aan het einde van een balk een ononderbroken lijn weer te geven als een taak in de volgende week doorloopt.

 10. Schakel het selectievakje Grijze banden afdrukken in om een grijze scheidingslijn weer te geven tussen de datums waarmee taakgegevens die niet in de kalender passen van de andere gegevens worden gescheiden.

 11. Klik op Balken, Lijnen of Begin-/einddatums om de manier op te geven waarop taken in een maandkalenderrapport worden weergegeven.

 12. Schakel de selectievakjes Id, Naam en Duur in of uit om taaklabels in een maandkalenderrapport op te maken.

Opmerking: U kunt in Project de weergave Kalender activeren. Als u een aangepast kalenderrapport wilt maken, hoeft u niet de sjabloon voor een maandkalender te gebruiken, maar kunt u ook de weergave Kalender aanpassen en de gewenste gegevens afdrukken.

Naar boven

Een aangepast kruistabelrapport maken

Kruistabelrapporten bevatten informatie over taken en resources in een bepaalde periode.

 1. Klik in het menu Rapport op Rapporten.

 2. Klik op Aangepast en klik vervolgens op Selecteren.

 3. Als u een aangepast kruistabelrapport wilt maken, klikt u op Nieuw. Klik op Kruistabel en klik vervolgens op OK.

  Als u een kruistabelrapport wilt bewerken, klikt u in het vak Rapporten op de naam van het gewenste rapport en klikt u vervolgens op Bewerken.

 4. Ga op het tabblad Definitie naar het vak Naam en typ een naam voor het rapport.

 5. Ga naar de sectie Kruistabel. Selecteer naast Kolom de periode die u wilt weergeven en typ het gewenste aantal perioden per kolom.

 6. Selecteer in de lijst Rij de waarde waarmee u taken of resources in elke rapportrij weergeeft.

 7. Selecteer in de lijst Veld het taak- of resourceveld dat u in het kruistabelrapport wilt opnemen.

 8. Schakel het selectievakje En resourcetoewijzingen of En taaktoewijzingen in om resourcetoewijzingen voor taken of resources in het rapport op te nemen.

 9. Selecteer in de lijst Filter het filter dat u wilt weergeven.

 10. Schakel het selectievakje Accentueren in om de gefilterde items met een andere opmaak weer te geven.

  Tip: Als u de opmaak van geaccentueerde tekst wilt wijzigen, klikt u op Tekst. Selecteer Geaccentueerde taken of Geaccentueerde resources in de lijst Te wijzigen item en selecteer vervolgens de gewenste opmaakopties.

 11. Als u de datumnotatie in een kruistabelrapport wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Details en selecteert u in de lijst Datumnotatie de gewenste notatie.

  Als u nulwaarden in het rapport wilt opnemen, schakelt u het selectievakje Nulwaarden weergeven in.

 12. Als u de gegevens in het rapport wilt sorteren, klikt u op het tabblad Sorteren. Klik in het vak Sorteren op op het veld waarop u wilt sorteren en klik vervolgens op Oplopend of Aflopend.

  Als u ook op een tweede of derde sorteercriterium wilt sorteren, klikt u in het vak Vervolgens op op het gewenste veld. Klik vervolgens op Oplopend of Aflopend.

Tip: Het is niet mogelijk kolommen toe te voegen om gegevens over taken, resources of toewijzingen in een kruistabelrapport weer te geven. U kunt echter wel de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik zodanig afdrukken dat de weergave op een kruistabelrapport lijkt. U past daartoe de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik aan zodat de gewenste gegevens worden weergegeven. Klik vervolgens in het menu Bestand op Pagina-instelling. Schakel op het tabblad Weergave de selectievakjes Rijtotalen afdrukken voor waarden binnen afdrukdatumbereik en Kolomtotalen afdrukken in. Als u de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik met deze instellingen afdrukt, is het resultaat vergelijkbaar met een kruistabelrapport.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×