Een 3D-verwijzing maken naar hetzelfde cellenbereik op meerdere werkbladen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een verwijzing naar dezelfde cel of hetzelfde bereik op meerdere bladen wordt een 3D-verwijzing genoemd. Een 3D is handig en biedt u een gemakkelijke manier om te verwijzen naar verschillende werkbladen die hetzelfde patroon volgen en waarbij cellen op elk werkblad naar hetzelfde type gegevens verwijzen, bijvoorbeeld als u de begrotingsgegevens van verschillende afdelingen van uw organisatie wilt samenvoegen.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over 3D-verwijzingen

Lezen hoe 3D-verwijzingen veranderen wanneer u verplaatsen, kopiëren, invoegen of verwijderen van werkbladen

Een 3D-verwijzing maken

Een naam voor een 3D-verwijzing maken

Meer informatie over 3D-verwijzingen

U kunt met de volgende 3D-verwijzing de begrotingsposten van drie afdelingen, Verkoop, HR en Marketing, elk op een ander werkblad, bij elkaar optellen:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Ook kunt u nog een werkblad toevoegen en dit plaatsen binnen het bereik waarnaar de formule verwijst. Als u bijvoorbeeld een verwijzing wilt toevoegen naar cel B3 in het werkblad Faciliteiten, plaatst u het werkblad Faciliteiten tussen de werkbladen Verkoop en HR, zoals in het onderstaande voorbeeld wordt weergegeven.

Een werkblad aan een samenvoeging toevoegen

Omdat de formule een 3D-verwijzing bevat naar een bereik van werkbladnamen, Verkoop:Marketing!B3, worden alle werkbladen in het bereik opgenomen in de nieuwe berekening.

Naar boven

Informatie over het wijzigen van 3D-verwijzingen wanneer u werkbladen verplaatst, kopieert, invoegt of verwijdert

In de volgende voorbeelden wordt uitgelegd wat er gebeurt wanneer u werkbladen die in een 3D-verwijzing voorkomen, invoegt, kopieert, verwijdert of verplaatst. In de voorbeelden wordt met de formule =SOM(Blad2:Blad6!A2:A5) de cellen A2 tot en met A5 op de werkbladen 2 tot en met 6 opgeteld.

Invoegen of kopiëren     Als u werkbladen tussen Blad2 en Blad6 (het begin- en eindpunt in dit voorbeeld) invoegt of kopieert, worden alle waarden in de cellen A2 tot en met A5 in de toegevoegde werkbladen in de berekening opgenomen.

Verwijderen     Als u werkbladen tussen Blad2 en Blad6 verwijdert, worden de waarden in die bladen niet meer in de berekening opgenomen.

Verplaatsen     Als u de werkbladen tussen Blad2 en Blad6 verplaatst naar een locatie buiten het werkbladbereik waarnaar wordt verwezen, worden de waarden niet meer in de berekening opgenomen.

Een eindpunt verplaatsen     Als u Blad2 of Blad6 naar een andere locatie in dezelfde werkmap verplaatst, worden de nieuwe werkbladen in de berekening opgenomen, tenzij u de volgorde van de eindpunten in de werkmap hebt omgekeerd. Als u de eindpunten omkeert, wordt de 3D-verwijzing voor het eindpuntwerkblad aangepast. U hebt bijvoorbeeld een verwijzing naar Blad2:Blad6. Als u Blad2 achter Blad6 in de werkmap plaatst, wordt de formule gewijzigd in Blad3:Blad6. Plaatst u Blad6 vóór Blad2, dan wordt de formule gewijzigd in Blad2:Blad5.

Een eindpunt verwijderen     Als u Blad2 of Blad6 verwijdert, worden de waarden op die werkmap uit de berekening verwijderd.

Naar boven

Een 3D-verwijzing maken

 1. Klik op de cel waarin u de functie wilt opgeven.

 2. Typ het gelijkteken (=), de naam van de functie en vervolgens een haakje openen.

  U kunt de volgende functies gebruiken in een 3D-verwijzing:

Functie

Beschrijving

SOM

Getallen optellen.

GEMIDDELDE

Het (rekenkundige) gemiddelde van getallen berekenen.

GEMIDDELDEA

Het (rekenkundige) gemiddelde van getallen berekenen, inclusief tekst en logische waarden.

AANTAL

Het aantal cellen tellen dat een getal bevat.

AANTALARG

Het aantal cellen tellen dat niet leeg is.

MAX

De hoogste waarde in een verzameling waarden opzoeken.

MAXA

De grootste waarde in een verzameling waarden opzoeken, inclusief tekst en logische waarden.

MIN

De kleinste waarde in een verzameling waarden opzoeken.

MINA

De kleinste waarde in een verzameling waarden opzoeken, inclusief tekst en logische waarden.

PRODUCT

Getallen vermenigvuldigen.

STDEV

De standaarddeviatie berekenen op basis van een steekproef.

STDEVA

De standaarddeviatie berekenen op basis van een steekproef, inclusief tekst en logische waarden.

STDEVP

De standaarddeviatie berekenen van een volledige populatie.

STDEVPA

De standaarddeviatie berekenen van een volledige populatie, inclusief tekst en logische waarden.

VAR

Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef.

VARA

Een schatting van de variantie maken op basis van een steekproef, inclusief tekst en logische waarden.

VARP

De variantie berekenen voor een volledige populatie.

VARPA

De variantie berekenen voor een volledige populatie, inclusief tekst en logische waarden.

 1. Klik op de tab van het eerste werkblad waarnaar u wilt verwijzen.

 2. Houd Shift ingedrukt terwijl u op de tab klikt van het laatste werkblad waarnaar u wilt verwijzen.

 3. Selecteer de cel of het celbereik waarnaar u wilt verwijzen.

 4. Voltooi de formule en druk op ENTER.

Naar boven

Een naam voor een 3D-verwijzing opgeven

 1. Klik op het tabblad Formules, in de groep Gedefinieerde namen, op Naam definiëren.

 2. Typ in het dialoogvenster Nieuwe naam in het vak Naam een naam voor de verwijzing. Namen mogen niet langer zijn dan 255 tekens.

 3. Selecteer in het vak Verwijst naar het gelijkteken (=) en de verwijzing en druk op BACKSPACE.

 4. Klik op de tab van het eerste werkblad waarnaar u wilt verwijzen.

 5. Houd Shift ingedrukt terwijl u op de tab klikt van het laatste werkblad waarnaar u wilt verwijzen.

 6. Selecteer de cel of het celbereik waarnaar u wilt verwijzen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×