Een 3D-verwijzing maken naar hetzelfde cellen bereik op meerdere werk bladen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een verwijzing die verwijst naar dezelfde cel of hetzelfde bereik op meerdere bladen, wordt een 3D-verwijzing genoemd. Een 3D-verwijzing is handig en handige manier om te verwijzen naar verschillende werk bladen die hetzelfde patroon en dezelfde cellen op elk werk blad volgen, zoals wanneer u budget gegevens van verschillende afdelingen in uw organisatie samenvoegt.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over 3D-refererence

Meer informatie over hoe 3D-verwijzingen veranderen wanneer u werk bladen verplaatst, kopieert, invoegt of verwijdert

Een 3D-verwijzing maken

Een naam voor een 3D-verwijzing maken

Meer informatie over 3D-refererence

U kunt een 3D-verwijzing gebruiken voor het toevoegen van budget toewijzingen tussen drie afdelingen, verkoop, HR en marketing, elk op een ander werk blad, met behulp van de volgende 3D-verwijzing:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

U kunt zelfs nog een werk blad toevoegen en het vervolgens verplaatsen naar het bereik waarnaar de formule verwijst. Als u bijvoorbeeld een verwijzing naar cel B3 in het werk blad faciliteiten wilt toevoegen, verplaatst u het werk blad faciliteiten tussen de werk bladen verkoop en HRM , zoals in het volgende voor beeld wordt weer gegeven.

Een ander werkblad in een samenvoeging invoegen

Omdat uw formule een 3D-verwijzing bevat naar een bereik van werkblad namen, verkoop: marketing. B3, alle werk bladen in het bereik worden opgenomen in de nieuwe berekening.

Naar boven

Meer informatie over hoe 3D-verwijzingen veranderen wanneer u werk bladen verplaatst, kopieert, invoegt of verwijdert

In de volgende voor beelden wordt uitgelegd wat er gebeurt wanneer u werk bladen invoegt, kopieert, verwijdert of verplaatst die zijn opgenomen in een 3D-verwijzing. In de voorbeelden worden met de formule =SOM(Blad2:Blad6!A2:A5) de waarden in cel A2 tot en met A5 op werkblad 2 tot en met 6 opgeteld.

Invoegen of kopiëren     Als u werk bladen tussen Blad2 en Blad6 (de eind punten in dit voor beeld) invoegt of kopieert, worden in Excel alle waarden in de cellen A2 tot en met A5 uit de toegevoegde werk bladen in de berekeningen opgenomen.

Del     Als u werk bladen tussen Blad2 en Blad6 verwijdert, worden de waarden in Excel in de berekening opgenomen.

Omlaag     Als u werk bladen tussen Blad2 en Blad6 verplaatst naar een locatie buiten het werkblad bereik waarnaar wordt verwezen, worden de waarden in de berekening in Excel verwijderd.

Een eindpunt verplaatsen     Als u Blad2 of Blad6 naar een andere locatie in dezelfde werkmap verplaatst, wordt de berekening automatisch aangepast zodat de nieuwe werk bladen worden toegevoegd, tenzij u de volg orde van de eind punten in de werkmap omkeert. Als u de eind punten omkeert, wordt met de 3D-verwijzing het eindpunt werkblad gewijzigd. Stel dat u een verwijzing hebt naar Blad2: Blad6: als u Blad2 na Blad6 in de werkmap verplaatst, wordt de formule naar Sheet3: Blad6 verplaatst. Als u Blad6 voor Blad2 verplaatst, wordt de formule aangepast aan het punt Blad2: Sheet5.

Een eindpunt verwijderen     Als u Blad2 of Blad6 verwijdert, worden de waarden op dat werk blad door Excel uit de berekening verwijderd.

Naar boven

Een 3D-verwijzing maken

 1. Klik op de cel waarin u de functie wilt invoeren.

 2. Typ = (gelijkteken), voer de naam van de functie in en typ vervolgens een haakje openen.

  U kunt de volgende functies gebruiken in een 3D-verwijzing:

Functie

Beschrijving

SOM

Telt getallen op.

GEMIDDELDE

Berekent het gemiddelde (reken kundig gemiddelde) van getallen.

GEMIDDELDEA

Berekent het gemiddelde (reken kundig gemiddelde) van getallen; inclusief tekst en logische opera toren.

AANTAL

Telt cellen met getallen.

AANTALARG

Telt cellen die niet leeg zijn.

MAX

Hiermee wordt de grootste waarde in een verzameling waarden gevonden.

MAXA

Hiermee wordt de grootste waarde in een verzameling waarden gevonden; inclusief tekst en logische opera toren.

MIN

Hiermee wordt de kleinste waarde in een verzameling waarden gevonden.

MINA

Hiermee wordt de kleinste waarde in een verzameling waarden gevonden; inclusief tekst en logische opera toren.

PRODUCT

Getallen worden vermenigvuldigd.

STDEV

Berekent de standaard deviatie op basis van een steek proef.

STDEVA

Berekent de standaard deviatie op basis van een steek proef. inclusief tekst en logische opera toren.

STDEVP

Berekent de standaard deviatie van een volledige populatie.

STDEVPA

Berekent de standaard deviatie van een volledige populatie. inclusief tekst en logische opera toren.

VAR

Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef.

VARA

Maakt een schatting van de variantie op basis van een steek proef. inclusief tekst en logische opera toren.

VARP

Berekent de variantie voor een volledige populatie.

VARPA

Berekent de variantie voor een volledige populatie; inclusief tekst en logische opera toren.

 1. Klik op de tab van het eerste werk blad waarnaar u wilt verwijzen.

 2. Houd SHIFT ingedrukt en klik op de tab voor het laatste werk blad waarnaar u wilt verwijzen.

 3. Selecteer de cel of het celbereik waarnaar u wilt verwijzen.

 4. Voltooi de formule en druk op ENTER.

Naar boven

Een naam voor een 3D-verwijzing maken

 1. Ga naar het tabblad Formules en klik in de groep Gedefinieerde namen op Naam bepalen.

 2. Typ in het vak naam van het dialoog venster nieuwe naam de naam die u wilt gebruiken voor uw verwijzing. Namen kunnen tot 255 tekens lang zijn.

 3. Selecteer in het vak verwijst naar het gelijkteken (=) en de verwijzing en druk vervolgens op BACKSPACE.

 4. Klik op de tab van het eerste werk blad waarnaar u wilt verwijzen.

 5. Houd SHIFT ingedrukt en klik op de tab voor het laatste werk blad waarnaar u wilt verwijzen.

 6. Selecteer de cel of het celbereik waarnaar u wilt verwijzen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×