Een 360 °-afbeelding toevoegen aan een SharePoint-ruimte

Een 360 °-afbeelding toevoegen aan een SharePoint-ruimte

webonderdeel 360-afbeelding

1. als de bewerkingsmodus nog niet actief is, selecteert u bewerkenin de rechterbovenhoek van de ruimte.

2. Selecteer het pictogram omcirkeld + op het canvas.

3. Selecteer 360 °.

4. Klik om het webonderdeel overal op de structuur te plaatsen (verdieping).

5. Selecteer in de bestandskiezer het afbeeldingsbestand van 360 ° dat u wilt gebruiken en selecteer vervolgens openen.

5. Selecteer het webonderdeel en selecteer het Potlood pictogram. Het deelvenster Eigenschappen wordt geopend.

6. Als u de opmaak van de afbeelding wilt wijzigen, selecteert u afbeelding wordt niet goed weergegeven?.

  • Als de camera die u hebt gebruikt voor het vastleggen van de afbeelding van 360, een enkele lens voor de camera is die op een schijf is geplaatst en een cirkel moet maken, selecteert u Monoscopic. Als de camera die u hebt gebruikt voor het vastleggen van de afbeelding 360 °, twee camera's voor elk veld van weergave heeft, selecteert u Stereoscopic.

Opties voor Afbeeldingsopmaak

7. Als u de beginweergave wilt instellen, selecteert u uw voorkeur voor het draaien van de afbeelding.

Afbeeldingen draaien

8. (optioneel) Selecteer en typ alternatieve tekst.

9. (optioneel) als u een podium onder de afbeelding wilt weergeven, selecteert u podiumweergeven. Als u de afstand tussen de afbeelding en de podium wilt instellen, gebruikt u de schuifregelaar hoogte vanaf podium .

10. Selecteer Opslaan als concept of publiceren.

Opmerking: Zie webonderdelen toevoegen en gebruiken in een SharePoint-ruimtevoor informatie over het aanpassen van de grootte en het plaatsen van webonderdelen.

Acties toevoegen aan een afbeelding van 360 °

Acties maken webonderdelen interactief. U kunt acties selecteren tijdens het bewerken van uw webonderdeel. Nadat u uw ruimte hebt opgeslagen als concept of publiceren, worden ze interactief. Het toevoegen van acties is optioneel.

1. Wanneer u bewerkt, selecteert u het webonderdeel 360 ° voor afbeeldingen en selecteert u het Potlood pictogram. Het deelvenster Eigenschappen wordt geopend. Schuif omlaag naar acties.

2. Selecteer actie toevoegen.

  • Wanneer u het webonderdeel selecteert, vindt deactieon triggerplaats.

  • Wanneer u met de rechtermuisknop (muis) klikt of op + Hold (controller) drukt, worden er meer acties weergegeven.

Afbeeldingsopties

Opmerking: Afbeelding van 360 ° opgeven is de (vergrendelde) actie activeren voor dit webonderdeel. Als u meer actieswilt configureren, selecteert u actie toevoegenen selecteert u vervolgens ... (beletselteken). Als u de acties opnieuw wilt ordenen, sleept u ze naar de gewenste volgorde.

3. Selecteer een van de volgende opties voor meer acties:

  • Een koppeling naar een andere ruimte maken: Hiermee wordt een gekoppelde SharePoint-ruimte geopend.

  • Audio afspelen: speelt een bijgevoegd audiobestand af.

  • Een koppelingmakennaar een pagina of item: Hiermee opent u een gekoppelde URL (bijvoorbeeld een SharePoint-pagina, een openbare website).

4. (optioneel) Voer een Beschrijvingin.

5. Als u de acties wilt uitvoeren, selecteert u Opslaan als concept of publiceren.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×