Editoropties (geavanceerd)

Met Editoropties kunt u opties selecteren voor uw inhoud in Outlook. U kunt bijvoorbeeld kiezen of geselecteerde tekst automatisch wordt vervangen door getypte tekst en of u de bronopmaak wilt behouden van tekst die u kopieert en plakt.

Opties voor bewerken

Knippen, kopiëren en plakken

E-mailinhoud weergeven

Weergave

Opties voor bewerken

Schakel het selectievakje in voor een of meer van de volgende opties. Klik op OK wanneer u de gewenste opties hebt geselecteerd.

 • Geselecteerde tekst overschrijven Selecteer deze optie om de geselecteerde tekst te verwijderen wanneer u begint te typen. Als u dit selectievakje uitschakelt, wordt in Microsoft Office Outlook nieuwe tekst ingevoegd voor de geselecteerde tekst en wordt de geselecteerde tekst niet verwijderd.

 • Bij selecteren automatisch heel woord selecteren Selecteer deze optie om hele woorden te selecteren wanneer u eerst een deel van een woord selecteert en vervolgens een deel van het volgende woord. Als u deze optie inschakelt, worden een woord en de daaropvolgende spatie geselecteerd wanneer u dubbelklikt op een woord.

 • Tekst slepen en neerzetten toestaan Selecteer deze optie als u geselecteerde tekst wilt kunnen verplaatsen of kopiëren door deze te slepen. Als u tekst wilt verplaatsen, selecteert u de tekst en sleept u deze naar een nieuwe locatie. Als u tekst wilt kopiëren, selecteert u de tekst en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de selectie naar de nieuwe locatie sleept.

 • Ctrl+klikken gebruiken om de hyperlink volgen Selecteer deze optie om de tekst van hyperlinks eenvoudiger te kunnen bewerken. Wanneer deze optie is ingeschakeld, moet u Ctrl ingedrukt houden terwijl u op de koppeling klikt om de koppeling te volgen. Als deze optie is uitgeschakeld, gaat u naar de bestemming van de koppeling wanneer u op de koppeling klikt. Hierdoor is het lastiger om de tekst van de koppeling te bewerken.

 • Automatisch tekenpapier maken bij het invoegen van AutoVormen Selecteer deze optie om een tekenpapier te plaatsen rond tekenobjecten of tekeningen en geschreven tekst in inkt wanneer u deze in uw e-mailbericht invoegt. Met een tekenpapier kunt u tekenobjecten en afbeeldingen ordenen en verplaatsen als een eenheid.

 • Slimme alineaselectie gebruiken Selecteer deze optie om de alineamarkering te selecteren wanneer u een hele alinea selecteert. Als u de alineamarkering opneemt bij het knippen en plakken van een alinea, blijft er geen lege alinea achter en wordt de opmaak automatisch meegenomen met de alinea.

 • Slimme cursor gebruiken Selecteer deze optie om op te geven dat de cursor wordt verplaatst wanneer u omhoog of omlaag schuift. Wanneer u op de pijl-links, pijl-rechts, pijl-omhoog of pijl-omlaag drukt na het schuiven, reageert de cursor op de pagina die momenteel wordt weergegeven, niet op de oorspronkelijke positie.

 • Insert-toets gebruiken om de overschrijfmodus in of uit te schakelen Selecteer deze optie als u de overschrijfmodus wilt in- of uitschakelen door op Insert te drukken.

 • Overschrijfmodus gebruiken Selecteer deze optie om bestaande tekst te vervangen tijdens het typen, met één teken tegelijk. Als Insert-toets gebruiken om de overschrijfmodus in of uit te schakelen is ingeschakeld, kunt u deze optie in- of uitschakelen door op Insert te drukken.

 • Dubbele aanhalingstekens toevoegen voor nummering van Hebreeuws alfabet Selecteer deze optie om dubbele aanhalingstekens (") toe te voegen aan nummering.

 • Vragen om bijwerken van stijl Selecteer deze optie als er een prompt moet worden weergegeven wanneer u tekst waarop een stijl is toegepast, rechtstreeks wijzigt en vervolgens de stijl opnieuw op de tekst toepast. Wanneer de prompt wordt weergegeven, kunt u de stijl bijwerken op basis van recente wijzigingen of de opmaak van de stijl opnieuw toepassen.

 • De stijl Standaard gebruiken voor lijsten met opsommingstekens of nummering Selecteer deze optie om lijststijlen te baseren op de normale alineastijl in plaats van de alinealijststijl.

 • Opmaak bijhouden Selecteer deze optie om de opmaak bij te houden tijdens het typen. Hierdoor kunt u gemakkelijk dezelfde opmaak ergens anders toepassen. Deze optie moet zijn ingeschakeld voordat u de opdracht Tekst met soortgelijke opmaak selecteren kunt gebruiken in het snelmenu dat wordt weergegeven als u met de rechtermuisknop op geselecteerde tekst klikt. Voor een lijst met de opmaak die u hebt gebruikt, klikt u op de opdracht Opties in het deelvenster Stijl en schakelt u de selectievakjes Opmaak voor alineaniveau, Tekenopmaak en Opmaak voor opsommingstekens en nummering in.

 • Inconsistente opmaak markeren Selecteer deze optie om opmaak te markeren met een blauwe golvende lijn als deze lijkt op, maar niet precies is hetzelfde is als, andere opmaak in de e-mailberichten. Als u deze optie wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje Opmaak bijhouden ook in.

 • Klikken en typen inschakelen Selecteer deze optie om tekst, afbeeldingen, tabellen of andere items in te voegen in een leeg gebied van een e-mailbericht door te dubbelklikken in het lege gebied. Met de functie Klikken en typen worden alinea’s automatisch ingevoegd en wordt de uitlijning toegepast die nodig is om het item te plaatsen op de positie waarop u hebt gedubbelklikt. Deze functie is alleen beschikbaar in de afdrukweergave en de webpaginaweergave.

 • Standaardalineastijl Selecteer de stijl die wordt toegepast op tekst wanneer u Klikken en typen gebruikt.

 • Volgorde controleren Selecteer deze optie als u wilt controleren of een nieuw getypt teken in de juiste volgorde voorkomt om te worden gebruikt als een toonteken of diakritisch teken dat of klinker die boven, onder, voor of achter de medeklinker moeten worden geplaatst waarbij deze hoort.

  Deze optie is alleen beschikbaar als een complexe scripttaal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst. Typen en vervangen Selecteer deze optie om het teken dat u eerder hebt getypt, te vervangen door het teken dat u net hebt getypt als de twee tekens niet beide kunnen worden gebruikt in hetzelfde stuk tekst.

 • Aziatische lettertypen ook voor Latijnse tekst Selecteer deze optie om Latijnse tekens te wijzigen in het geselecteerde Aziatische lettertype wanneer u het Aziatische lettertype op geselecteerde tekst toepast. Schakel dit selectievakje uit als u wilt dat Latijnse tekens behouden blijven in het Latijnse lettertype wanneer u het Aziatische lettertype op de rest van het e-mailbericht toepast. Opmerking: deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

 • Automatisch een andere toetsenbordindeling kie&zen op basis van omringende tekst Selecteer deze optie als u de toetsenbordtaal en het lettertype wilt wijzigen op basis van de taal van de tekst waarin de cursor is geplaatst. Als u deze optie uitschakelt, wordt alleen het lettertype gewijzigd.

  Deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst en er een Input Method Editor voor het typen van Oost-Aziatische tekens is geïnstalleerd.

 • Oude IME-modus gebruiken om modus Overschrijven in te schakelen Selecteer deze optie om toe te staan dat bestaande tekens worden vervangen door de tekens die u typt (overschrijven) terwijl u een Input Method Editor (IME) gebruikt op een computer waarop het besturingssysteem Microsoft Windows XP wordt uitgevoerd. Als Outlook is geïnstalleerd op een computer waarop Windows Vista wordt uitgevoerd, wordt deze optie niet weergegeven omdat de overschrijfmodus automatisch wordt ondersteund.

  Deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst en er een Input Method Editor voor het typen van Oost-Aziatische tekens is geïnstalleerd.

 • IME-besturing actief Selecteer deze optie om een Input Method Editor (IME) te starten. Schakel dit selectievakje uit om een IME te stoppen.

  Deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst en er een Input Method Editor voor het typen van Oost-Aziatische tekens is geïnstalleerd.

 • IME TrueInline Selecteer deze optie om een interface voor natuurlijke taal te gebruiken op een computer waarop IME is ingeschakeld.

  Deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst en er een Input Method Editor voor het typen van Oost-Aziatische tekens is geïnstalleerd.

 • IME-instellingen Klik hierop om het dialoogvenster Eigenschappen voor IME-naam te openen. Gebruik dit dialoogvenster om de tekst, het toetsenbord, tekenconversie en andere opties in te stellen of te wijzigen voor de actieve IME.

  Deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst en er een Input Method Editor voor het typen van Oost-Aziatische tekens is geïnstalleerd.

Knippen, kopiëren en plakken

Schakel het selectievakje in voor een of meer van de volgende opties. Klik op OK wanneer u de gewenste opties hebt geselecteerd.

 • Binnen dezelfde e-mail Met deze optie wordt het standaardgedrag weergegeven dat optreedt wanneer u inhoud in het e-mailbericht plakt waarin u de inhoud ook hebt gekopieerd. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst:

  • Opmaak van bron behouden (standaard) Met deze optie blijven tekenstijlen en directe opmaak behouden die zijn toegepast op de gekopieerde tekst. Directe opmaak betreft eigenschappen zoals tekengrootte, cursief of andere opmaak die niet is opgenomen in de alineastijl.

  • Opmaak samenvoegen Met deze optie wordt het grootste deel van de opmaak verwijderd dat direct op de gekopieerde tekst is toegepast, maar blijft opmaak behouden die wordt beschouwd als nadruk, zoals vet en cursief, wanneer deze is toegepast op slechts een deel van de selectie. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze is geplakt. De tekst neemt ook alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt.

  • Alleen tekst behouden Met deze optie worden alle opmaak en niet-tekstuele elementen, zoals afbeeldingen en tabellen, verwijderd. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze wordt geplakt en neemt alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt. Grafische elementen worden genegeerd en tabellen worden geconverteerd naar een reeks alinea's.

 • Plakken tussen e-mails Met deze optie wordt het standaardgedrag weergegeven dat optreedt wanneer u inhoud plakt die is gekopieerd vanuit een ander e-mailbericht in Outlook. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst:

  • Opmaak van bron behouden (standaard) Met deze optie blijft de opmaak behouden die is toegepast op de gekopieerde tekst. Elke stijldefinitie die is gekoppeld aan de gekopieerde tekst, wordt gekopieerd naar het doele-mailbericht.

  • Opmaak samenvoegen Met deze optie wordt het grootste deel van de opmaak verwijderd dat direct op de gekopieerde tekst is toegepast, maar blijft opmaak behouden die wordt beschouwd als nadruk, zoals vet en cursief, wanneer deze is toegepast op slechts een deel van de selectie. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze is geplakt. De tekst neemt ook alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt.

  • Alleen tekst behouden Met deze optie worden alle opmaak en niet-tekstuele elementen, zoals afbeeldingen en tabellen, verwijderd. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze wordt geplakt en neemt alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt. Grafische elementen worden genegeerd en tabellen worden geconverteerd naar een reeks alinea's.

 • Plakken tussen e-mails bij conflicterende stijldefinities Met deze optie wordt het standaardgedrag weergegeven dat optreedt wanneer u inhoud plakt die is gekopieerd vanuit een ander e-mailbericht in Outlook en de stijl die is toegewezen aan de gekopieerde tekst, anders is gedefinieerd in het e-mailbericht waarin de tekst wordt geplakt. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst:

  • Opmaak van bron behouden Met deze optie blijft het uiterlijk van de gekopieerde tekst behouden door de Standaardstijl toe te wijzen aan de geplakte tekst en directe opmaak toe te passen. Directe opmaak betreft eigenschappen zoals tekengrootte, cursief of andere opmaak, waarmee de stijldefinitie van de gekopieerde tekst wordt nagebootst.

  • Doelstijlen gebruiken (standaard) Met deze optie blijft de naam van de stijl behouden die is gekoppeld aan de gekopieerde tekst, maar wordt de stijldefinitie gebruikt van het e-mailbericht waarin de tekst wordt geplakt. U kopieert bijvoorbeeld tekst met de stijl Kop 1 van het ene naar het andere e-mailbericht. In het ene e-mailbericht is Kop 1 gedefinieerd als Arial vet, 14 punten en in het e-mailbericht waarin u de tekst plakt, is Kop 1 gedefinieerd als Cambria vet, 16 punten. Als u de optie Doelstijlen gebruiken instelt, wordt voor de geplakte tekst de stijl Kop 1, Cambria vet, 16 punten gebruikt.

 • Plakken vanuit andere programma’s Met deze optie wordt het standaardgedrag weergegeven dat optreedt wanneer u inhoud plakt die is gekopieerd vanuit een ander programma. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst:

  • Opmaak van bron behouden (standaard) Met deze optie blijft de opmaak van de gekopieerde tekst behouden.

  • Opmaak samenvoegen Met deze optie wordt het grootste deel van de opmaak verwijderd dat direct op de gekopieerde tekst is toegepast, maar blijft opmaak behouden die wordt beschouwd als nadruk, zoals vet en cursief, wanneer deze is toegepast op slechts een deel van de selectie. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze is geplakt. De tekst neemt ook alle directe opmaakkenmerken over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt.

  • Alleen tekst behouden Met deze optie worden alle opmaak en niet-tekstuele elementen, zoals afbeeldingen en tabellen, verwijderd. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze wordt geplakt en neemt alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt. Grafische elementen worden genegeerd en tabellen worden geconverteerd naar een reeks alinea's.

 • Afbeeldingen invoegen/plakken als Met deze optie wordt weergegeven hoe afbeeldingen worden ingevoegd in uw e-mailbericht ten opzichte van de tekst. U kunt afbeeldingen inline met tekst invoegen, toestaan dat afbeeldingen worden verplaatst met tekst of tekst laten teruglopen rond, voor of achter een afbeelding. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst:

  • In tekstregel Met deze optie wordt de afbeelding in een alinea ingevoegd alsof deze tekst is. Deze optie wordt standaard gebruikt. De afbeelding wordt verplaatst wanneer u tekst toevoegt of verwijdert. Net zoals met tekst kunt u de afbeelding slepen om deze te verplaatsen.

  • Om kader Met deze optie loopt de tekst rond alle zijden van een kader rondom de afbeelding. De afbeelding wordt niet verplaatst wanneer u tekst toevoegt of verwijdert, maar kunt u de afbeelding wel slepen om deze te verplaatsen.

  • Contour Met deze optie wordt de tekst in een onregelmatige vorm rond de werkelijke afbeelding geplaatst. De afbeelding wordt niet verplaatst wanneer u tekst toevoegt of verwijdert, maar kunt u de afbeelding wel slepen om deze te verplaatsen.

  • Achter tekst Met deze optie wordt de afbeelding op een eigen laag achter de tekst ingevoegd. Er is geen rand rond de afbeelding. De afbeelding wordt niet verplaatst wanneer u tekst toevoegt of verwijdert, maar kunt u de afbeelding wel slepen om deze te verplaatsen.

  • Voor tekst Met deze optie wordt de afbeelding op een eigen laag voor de tekst ingevoegd. Er is geen rand rond de afbeelding. De afbeelding wordt niet verplaatst wanneer u tekst toevoegt of verwijdert, maar kunt u de afbeelding wel slepen om deze te verplaatsen.

  • Transparant Met deze optie loopt de tekst rond de afbeelding, waarbij de ruimte wordt gevuld die is gemaakt door een holle vorm, zoals een halve maan. De afbeelding wordt niet verplaatst wanneer u tekst toevoegt of verwijdert, maar kunt u de afbeelding wel slepen om deze te verplaatsen.

  • Boven en onder Met deze optie loopt tekst niet door aan de zijkanten van de afbeelding. De afbeelding wordt niet verplaatst wanneer u tekst toevoegt of verwijdert, maar kunt u de afbeelding wel slepen om deze te verplaatsen.

  Opsommingstekens en nummering behouden wanneer u tekst plakt met de optie Alleen tekst behouden Selecteer deze optie als u nummering en opsommingstekens wilt converteren naar tekstsymbolen.

 • Insert-toets gebruiken voor plakken Selecteer deze optie om de inhoud van het Office Klembord in een e-mailbericht in te voegen met de Insert-toets.

 • Knoppen voor plakopties weergeven Selecteer deze optie om de knop Plakopties weer te geven wanneer u inhoud plakt. Met de knop Plakopties kunt u de ingestelde opties in deze sectie van het dialoogvenster Editoropties overschrijven of wijzigen.

 • Slim knippen en plakken Selecteer deze optie om de opmaak automatisch aan te passen tijdens het plakken van tekst. Als u dit selectievakje hebt ingeschakeld, kunt u op Instellingen klikken om extra opties voor plakken in te stellen.

  • Instellingen Klik hierop om het dialoogvenster Instellingen te openen. In dit dialoogvenster kunt u het standaardgedrag bij het samenvoegen, knippen en plakken van tekst opgeven. U kunt standaardgedrag overschrijven met de knop Plakopties die wordt weergegeven wanneer u inhoud van het Klembord in uw e-mailbericht plakt. Deze knop is alleen beschikbaar wanneer de optie Slim knippen en plakken is ingeschakeld.

  • Afstand tussen zinnen en woorden automatisch aanpassen Selecteer deze optie om extra spaties te verwijderen wanneer u tekst verwijdert of de benodigde spaties toe te voegen wanneer u tekst van het Klembord plakt.

  • Afstand tussen alinea's aanpassen bij plakken Selecteer deze optie om te voorkomen dat er lege alinea's worden gemaakt en om inconsistente afstand tussen alinea’s te voorkomen. 

  • Tabelopmaak en -uitlijning aanpassen bij plakken Selecteer deze optie om de opmaak en uitlijning van tabellen in te stellen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden afzonderlijke cellen geplakt als tekst, worden delen van een tabel geplakt als rijen in een bestaande tabel (in plaats van als een geneste tabel) en wordt de geplakte tabel aangepast aan de bestaande tabel wanneer u een tabel aan een bestaande tabel toevoegt.

  • Slim gedrag van stijl Het selecteren van deze optie heeft geen effect. Als u het gedrag van stijlen wilt aanpassen wanneer inhoud wordt geplakt, gebruikt u de opties voor Plakken in het gedeelte Knippen, kopiëren en plakken van de opties bij Geavanceerd.

  • Opmaak samenvoegen bij plakken vanuit Microsoft Office PowerPoint Selecteer deze optie om de resultaten in te stellen wanneer u inhoud plakt vanuit een PowerPoint-presentatie. Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de opmaak van de omringende tekst of tabel toegepast op de geplakte tekst, wordt de meest recent gebruikte stijl voor opsommingstekens, getallen of lijsten toegepast op de geplakte lijst en blijft het uiterlijk van items, zoals tabellen, hyperlinks, afbeeldingen, OLE-objecten en vormen, gelijk aan de bron in PowerPoint.

  • Opmaak aanpassen bij plakken vanuit Microsoft Office Excel Selecteer deze optie om de resultaten in te stellen wanneer u gegevens plakt vanuit Excel. Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden geplakte gegevens in een tabel geplaatst en worden grafieken geplakt als afbeeldingen in plaats van als OLE-objecten.

  • Geplakte lijsten samenvoegen met omliggende lijsten Selecteer deze optie om lijstitems zo op te maken dat deze overeenkomen met de omringende lijst wanneer u de items in een lijst plakt.

E-mailinhoud weergeven

Schakel het selectievakje in voor een of meer van de volgende opties. Klik op OK wanneer u de gewenste opties hebt geselecteerd.

 • Tekstterugloop binnen het documentvenster weergeven Selecteer deze optie om tekst laten teruglopen in het venster met het e-mailbericht, zodat u dit beter kunt lezen op het scherm.

 • Aanduidingen voor afbeeldingen weergeven Selecteer deze optie om een leeg vak weer te geven voor elke afbeelding in uw e-mailberichten. Met deze optie kunt u sneller bladeren door een e-mailbericht met een groot aantal afbeeldingen.

 • Tekeningen en tekstvakken op het scherm weergeven Selecteer deze optie om objecten weer te geven die zijn gemaakt met de tekenhulpmiddelen in de afdrukweergave of webpaginaweergave. Schakel dit selectievakje uit als u tekeningen wilt verbergen en de weergave van e-mailberichten met veel tekeningen wilt versnellen. Tekeningen worden ook afgedrukt als u dit selectievakje uitschakelt.

 • Tekstanimatie weergeven Selecteer deze optie om tekstanimaties weer te geven op het scherm. Schakel het selectievakje uit als u wilt bekijken hoe de tekst eruitziet wanneer deze is afgedrukt.

  Gebruik deze optie wanneer u tekst met animaties bekijkt in e-mailberichten die zijn gemaakt in een eerdere versie van Outlook dan Outlook 2007. In de huidige versie van Outlook kunt u geen tekst met animaties meer maken.

 • Stuurcodes weergeven Selecteer deze optie om stuurcodes van rechts naar links weer te geven.

  Deze optie is alleen beschikbaar als een taal van rechts naar links is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

 • Bladwijzers weergeven Selecteer deze optie om bladwijzers weer te geven op het scherm. Als u een bladwijzer toewijst aan een item, wordt het item met de bladwijzer weergegeven tussen vierkante haken ([...]). Als u een bladwijzer toewijst aan een locatie, wordt de bladwijzer weergegeven als een I-balk. De haken en de I-balk worden niet weergegeven in afgedrukte e-mailberichten.

 • Infolabels weergeven Selecteer deze optie om een paarse stippellijn weer te geven onder tekst die wordt herkend als een infolabel.

 • Veldcodes weergeven in plaats van de waarden Selecteer deze optie om veldcodes weer te geven in uw e-mailberichten in plaats van veldresultaten. U ziet bijvoorbeeld { TIME @\"d, MMMM, JJJJ" } in plaats van 4 februari 2008. Schakel dit selectievakje uit om veldresultaten weer te geven.

  Ongeacht deze instelling, kunt u altijd schakelen tussen het weergeven van veldcodes en veldresultaten door op Alt+F9 te drukken.

 • Cijfer Met deze optie wordt bepaald hoe cijfers worden weergegeven in e-mailberichten. Deze optie is alleen beschikbaar als een Arabische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

  Selecteer een item in de lijst.

  • Arabisch Selecteer deze optie om cijfers weer te geven in een getalnotatie voor mensen die Engels of een andere Europese taal spreken.

  • Hindi Selecteer deze optie om cijfers weer te geven in een getalnotatie voor mensen die Arabisch of Hindi spreken.

  • Context Selecteer deze optie om cijfers weer te geven op basis van de taal van de aangrenzende tekst.

  • Systeem Selecteer deze optie om cijfers weer te geven op basis van de landinstellingen in het Configuratiescherm.

 • Maandnamen Met deze optie wordt bepaald hoe Westerse (Gregoriaanse) maandnamen worden weergegeven in de Arabische tekst. Selecteer een item in de lijst.

  • Arabisch Selecteer deze optie om Arabische maandnamen te gebruiken.

  • Engels, getranscribeerd Selecteer deze optie om Westerse (Gregoriaanse) maandnamen te spellen volgens de Engelse uitspraak met behulp van Arabische tekst.

  • Frans, getranscribeerd Selecteer deze optie om Westerse (Gregoriaanse) maandnamen te spellen volgens de Franse uitspraak met behulp van Arabische tekst.

 • Diakritische tekens Met deze optie worden diakritische tekens weergegeven in het e-mailbericht. Deze optie is alleen beschikbaar als er een taal waarin diakritische tekens worden gebruikt, is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

 • Deze kleur gebruiken voor diakritische tekens Selecteer deze optie om een kleur op te geven voor de weergave van alle diakritische tekens, ongeacht de kleur van de diakritische tekens in het oorspronkelijke e-mailbericht. Selecteer een kleur in de lijst.

 • Documentweergave Met deze optie wordt de tekstrichting voor nieuwe e-mailberichten opgegeven.

  • Van rechts naar links Selecteer deze optie om e-mailberichten van rechts naar links in te delen. Alinea’s beginnen bijvoorbeeld aan de rechterkant van een e-mailbericht en de tekst loopt naar links.

  • Van links naar rechts Selecteer deze optie om e-mailberichten van links naar rechts in te delen. Alinea’s beginnen bijvoorbeeld aan de linkerkant van een e-mailbericht en de tekst loopt naar rechts.

 • Lettertype vervangen Klik hierop als u het dialoogvenster Lettertype vervangen wilt openen. Gebruik deze optie om te bepalen of in het actieve e-mailbericht lettertypen worden gebruikt die niet beschikbaar zijn op uw computer. Als in het e-mailbericht lettertypen worden gebruikt die niet beschikbaar zijn op uw computer, kunt u in het dialoogvenster een vervangend lettertype opgeven.

Weergeven

Schakel het selectievakje in voor een of meer van de volgende opties. Klik op OK wanneer u de gewenste opties hebt geselecteerd.

 • Afmetingen weergeven in eenheden van Selecteer de maateenheid die u wilt gebruiken voor de horizontale liniaal en voor afmetingen die u in dialoogvensters opgeeft.

 • Afmetingen in tekenbreedte weergeven Selecteer deze optie om de tekenbreedte te gebruiken als basis voor het uitlijnen van tekst, zoals in de verticale en horizontale liniaal. Opmerking: deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

 • Pixels weergeven voor HTML-functies Selecteer deze optie om pixels te gebruiken als de standaardmaateenheid in dialoogvensters die betrekking hebben op HTML-functies.

 • Sneltoetsen weergeven in scherminfo Selecteer deze optie om sneltoetsen weer te geven in Scherminfo.

 • Verticale liniaal weergeven in de afdrukweergave Selecteer deze optie om de verticale liniaal weer te gegeven aan de zijkant van het e-mailvenster. Schakel ook het selectievakje Liniaal in de groep Weergeven/verbergen in op het tabblad Beeld van het lint.

 • Rechterliniaal weergeven in de afdrukweergave Selecteer deze optie om de verticale liniaal weer te gegeven aan de rechterkant van het e-mailvenster.

  Deze optie is alleen beschikbaar als een taal van rechts naar links is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

 • Tekenpositionering voor indeling optimaliseren i.p.v. leesbaarheid Selecteer deze optie om de tekenpositionering nauwkeurig weer te geven zoals deze wordt weergegeven in het afgedrukte e-mailbericht wat betreft blokken tekst.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×