Office
Aanmelden

Editor - uw schrijfhulp

Gebruik Editor om een document of e-mailbericht te controleren op spel- en grammaticafouten, en om suggesties te krijgen voor het verfijnen van de stijl uw document.

Met Editor kunt u spelfouten, grammaticale fouten en stijlproblemen vinden terwijl u in Word of Outlook typt. In Editor worden de fouten gemarkeerd terwijl u typt: rode golflijnen voor spelfouten, blauwe, dubbele onderstrepingen voor grammaticale fouten en gouden stippellijnen waar Editor suggesties heeft voor de schrijfstijl.

De volledige functionaliteit van Editor is alleen beschikbaar als u een Office 365-abonnement hebt.

Het deelvenster Overzicht van Editor is een nieuwe functionaliteit die momenteel alleen beschikbaar is voor Office Insiders.

Editor controleert op spelfouten terwijl u typt en wanneer u het hele document aan het proeflezen bent, krijgt u een overzicht van spellingcorrecties die zijn vereist in uw document. Selecteer Spelling-correcties in het deelvenster Editor wanneer u spelfouten in uw document wilt corrigeren. Als u een rode golflijn onder een woord ziet, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en kiest u een van de suggesties om de fout te herstellen.

Een spelfout in een Word-document weergeven

 • Spellingsuggesties gaan vergezeld van synoniemen (indien beschikbaar), zodat u kunt kiezen welk het beste past voor wat u wilt zeggen. 

 • De volgende opties worden weergegeven als u op de pijl in het snelmenu klikt:

  1. Kies Hardop voorlezen als u de huidige suggestie wilt horen.

  2. Kies Alles wijzigen als u iedere keer als in het huidige document dezelfde spelfout optreedt, deze door de huidige suggestie wilt vervangen.

  3. Selecteer Toevoegen aan AutoCorrectie voor een suggestie die altijd door Editor moet worden gebruikt in plaats van het gevonden woord. (U kunt ook via het snelmenu naar het venster AutoCorrectie-opties gaan. Zie AutoCorrectie-opties kiezen voor meer informatie over het gebruiken van de opties.)

 • Als u het woord aan de standaardwoordenlijst wilt toevoegen, zodat Editor het voortaan niet meer als verkeerd gespeld markeert, kiest u Toevoegen aan woordenlijst.

 • Als u het woord in dit document of deze e-mail wilt overslaan zonder het toe te voegen aan de woordenlijst, kiest u Alles negeren.

 • Als u meer informatie wilt en alle beschikbare acties wilt zien voor het oplossen van spelfouten, kiest u Meer zien om het deelvenster Editor te openen. In het deelvenster Editor

  1. ziet u bovenin een gedetailleerde uitleg van het grammaticaprobleem.

  2. U kunt de zin met de grammaticafout laten voorlezen door het luidsprekerpictogram te selecteren. Als u slechts een gedeelte van de zin binnen het tekstvak selecteert voordat u het luidsprekerpictogram selecteert, wordt alleen dat gedeelte voorgelezen.

  3. Elke grammaticasuggestie in het venster bestaat uit een splitsknop. Selecteer de hoofdknop van de splitsknop om de suggestie te kiezen en in het document in te voegen. U kunt ook de pijlknop van de splitsknop kiezen om een submenu te openen met andere acties die u voor de suggestie kunt uitvoeren. U kunt elke suggestie hardop laten voorlezen door Hardop voorlezen te kiezen, en er letter voor letter naar luisteren door Spellen te kiezen.

Editor controleert op grammaticale fouten terwijl u typt en terwijl u het hele document aan het proeflezen bent (druk op F7), krijgt u een overzicht van grammaticale correcties die zijn vereist in uw document. Selecteer Grammatica-correcties in het deelvenster Editor wanneer u grammaticale problemen in uw document wilt controleren. Als u een blauwe dubbele onderstreping ziet, klikt u met de rechtermuisknop op het woord of de woordgroep voor meer informatie.

Grammaticafout weergeven

 • Suggesties voor de grammatica gaan vergezeld van een korte beschrijving erboven. Hiermee kunt u weloverwogen besluiten het probleem eventueel op te lossen. 

 • De volgende opties worden weergegeven als u op de pijl in het snelmenu klikt:

  1. Kies Hardop voorlezen als u de geselecteerde suggestie wilt horen.

  2. Als u het woord of de woordgroep wilt negeren en naar de volgende wilt gaan, kiest u Eenmaal negeren.

  3. Kies Niet controleren op dit probleem om deze fout op dit moment voor het hele document te negeren.

  4. Als u een uitgebreidere verklaring van het grammaticaprobleem wilt hebben en tevens schriftelijke voorbeelden, kiest u Meer zien om het deelvenster Editor te openen. In het deelvenster Editor

   • ziet u bovenin een gedetailleerde uitleg van het grammaticaprobleem.

   • U kunt de zin met de grammaticafout laten voorlezen door het luidsprekerpictogram te selecteren. Als u slechts een gedeelte van de zin binnen het tekstvak selecteert voordat u het luidsprekerpictogram selecteert, wordt alleen dat gedeelte voorgelezen.

   • Elke grammaticasuggestie in het venster bestaat uit een splitsknop. Selecteer de hoofdknop van de splitsknop om de suggestie te kiezen en in het document in te voegen. U kunt ook de pijlknop van de splitsknop kiezen om een submenu te openen met andere acties die u voor de suggestie kunt uitvoeren. U kunt elke suggestie hardop laten voorlezen door Hardop voorlezen te kiezen, en er letter voor letter naar luisteren door Spellen te kiezen.

De Editor controleert op mogelijke stijlproblemen en andere schrijfproblemen. Het woord of het zinsdeel wordt aangegeven met een goudkleurige stippellijn. Klik met de rechtermuisknop op het onderstreepte woord of de onderstreepte woordgroep en gebruik een van de suggesties. Wanneer u uw hele document aan het proeflezen bent (druk op F7), krijgt u een overzicht alle verfijningen die in uw document zijn vereist.

Opmerking: De gouden stippellijnen zijn momenteel alleen voor het Engels of Spaans beschikbaar.

Een schrijfstijlfout weergeven

Suggesties voor de schrijfstijl gaan vergezeld van een korte beschrijving erboven. Hiermee kunt u weloverwogen besluiten het probleem eventueel op te lossen. 

Editor controleert op het volgende:

 • Complexe woorden*

 • Samentrekkingen*

 • Clichés*

 • Informele taal*

 • Dubbele ontkenning*

 • Jargon*

 • Nominalisaties

 • Lijdende vorm*

 • Lijdende vorm met onbekende actor (geen suggesties beschikbaar)*

 • Overbodige woorden

 • Woorden met gesplitste infinitieven* (meer dan één)

 • Geslachtsspecifieke woorden*

 • Woorden die onzekerheid uitdrukken*

 • Straattaal*

 • Oxford-komma*

 • Interpunctie vereist met aanhalingstekens*

 • Spatie tussen zinnen*

Belangrijk: Als u de stijlopties wilt inschakelen, gaat u naar Controle en kiest u Grammatica en meer > Instellingen in de vervolgkeuzelijst Schrijfstijl. Zie voor meer informatie De controle-instellingen van Editor wijzigen hieronder.

 • Elke suggestie voor de schrijfstijl in het snelmenu bestaat uit een splitsknop. Selecteer de hoofdknop van de splitsknop om de suggestie te kiezen en in het document in te voegen. U kunt ook de pijlknop van de splitsknop kiezen om een submenu te openen met andere acties die u voor de suggestie kunt uitvoeren:

  1. Kies Hardop voorlezen als u de geselecteerde suggestie wilt horen

  2. Als u het stijlprobleem wilt negeren en het volgende mogelijke probleem wilt bekijken, kiest u Eenmaal negeren.

  3. Kies Niet controleren op dit probleem om deze fout op dit moment voor het hele document te negeren.

 • Als u een uitgebreidere verklaring van het stijlprobleem wilt hebben en tevens schriftelijke voorbeelden, kiest u Meer zien om het deelvenster Editor te openen. In het deelvenster Editor

  1. ziet u bovenin een uitgebreide verklaring voor de suggestie van de schrijfstijl.

  2. U kunt de zin met de suggestie voor de schrijfstijl laten voorlezen door het luidsprekerpictogram te selecteren. Als u slechts een gedeelte van de zin binnen het tekstvak selecteert voordat u het luidsprekerpictogram selecteert, wordt alleen dat gedeelte voorgelezen.

  3. Elke suggestie voor de schrijfstijl in het venster bestaat uit een splitsknop. Selecteer de hoofdknop van de splitsknop om de suggestie te kiezen en in het document in te voegen. U kunt ook de pijlknop van de splitsknop kiezen om een submenu te openen met andere acties die u voor de suggestie kunt uitvoeren:

  4. U kunt elke suggestie laten voorlezen (kies Hardop voorlezen), eventueel letter voor letter (kies Spellen).

Zie Opties voor grammatica en schrijfstijl selecteren als u meer wilt weten over fouten in de schrijfstijl en suggesties om deze op te lossen.

Met Editor-overzicht het hele document controleren

Editor-overzicht biedt een uitsplitsing van de typen fouten die aanwezig zijn in uw document en biedt u de mogelijkheid te fouten te herstellen die voor u het meest relevant zijn.

 1. In Word kunt u het hele document controleren door op F7 te drukken of door Document controleren te selecteren op het tabblad Controleren.

  Document controleren op tabblad Controleren weergeven
 2. Het Editor-venster bevat een overzicht van het aantal fouten en het type fouten (spelling, grammatica en stijl) die zijn gevonden in het document.

  Overzicht van controleproblemen weergeven
 3. Klik op een categorie om alleen die problemen in het document te verhelpen.

U kunt spelfouten, grammaticale fouten en stijlproblemen zien terwijl u in Word of Outlook 2016 typt. Editor markeert nu de fouten terwijl u typt: rode golflijn voor spelfouten, blauwe dubbele onderstreping voor grammaticale fouten en gouden stippellijn voor schrijfstijl.

De spelling wordt gecontroleerd terwijl u typt. Als u een rode golflijn onder een woord ziet, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en kiest u een van de suggesties om de fout te herstellen.

Contextmenu voor spelfout weergeven
 • Spellingsuggesties gaan vergezeld van synoniemen (indien beschikbaar), zodat u kunt kiezen welk het beste past voor wat u wilt zeggen. 

 • De volgende opties worden weergegeven als u op de pijl in het snelmenu klikt:

  1. Kies Hardop voorlezen als u de huidige suggestie wilt horen.

  2. Selecteer Toevoegen aan AutoCorrectie voor een suggestie die altijd door Editor moet worden gebruikt in plaats van het gevonden woord. (U kunt ook via het snelmenu naar het venster AutoCorrectie-opties gaan. Zie AutoCorrectie-opties kiezen voor meer informatie over het gebruiken van de opties.)

 • Als u het woord aan de standaardwoordenlijst wilt toevoegen, zodat Editor het voortaan niet meer als verkeerd gespeld markeert, kiest u Toevoegen aan woordenlijst.

 • Als u het woord in dit document of deze e-mail wilt overslaan zonder het toe te voegen aan de woordenlijst, kiest u Alles negeren.

 • Als u meer informatie wilt en alle beschikbare acties wilt zien voor het oplossen van spelfouten, kiest u Meer zien om het deelvenster Editor te openen.

  Opmerking: Het deelvenster Editor is alleen beschikbaar in Word.

Editor controleert op grammaticale fouten terwijl u typt en terwijl u het hele document aan het proeflezen bent (druk op F7), krijgt u een overzicht van grammaticale correcties die zijn vereist in uw document.

Contextmenu voor grammaticafout weergeven

 • Suggesties voor grammatica gaan vergezeld van een kortebeschrijving erboven in het snelmenu. Hiermee kunt u weloverwogen besluiten het probleem eventueel op te lossen.

 • De volgende opties worden weergegeven als u op de pijl in het snelmenu klikt:

  1. Kies Hardop voorlezen als u de geselecteerde suggestie wilt horen.

  2. Als u het woord of de woordgroep wilt negeren en naar de volgende wilt gaan, kiest u Eenmaal negeren.

  3. Als u een uitgebreidere verklaring van het grammaticaprobleem wilt hebben en tevens schriftelijke voorbeelden, kiest u Meer zien om het deelvenster Editor te openen.

   Opmerking: Het deelvenster Editor is alleen beschikbaar in Word.

Zie ook

Spelling- en grammaticacontrole handmatig uitvoeren

 • Spellingcontrole is beschikbaar voor 89 talen.

 • Contextgevoelige spelling is beschikbaar in 7 talen: Engels, Spaans, Frans, Duits, Portugees (Brazilië), Italiaans en Noors

 • Grammatica controleren is beschikbaar in 22 talen ( de 7 hierboven genoemde talen en Russisch, Japans, Nederlands, Deens, Fins, Zweeds, Portugees (Europees), Pools, Arabisch, Tsjechisch en Turks. Koreaans, vereenvoudigd Chinees,traditioneel Chinees, Hongaars

 • Schrijfhulp (gouden stippellijnen) is momenteel alleen beschikbaar voor Engels en Spaans.

In Word kunt u de controle-instellingen wijzigen via het dialoogvenster Instellingen voor grammaticacontrole. Kies hier de verschillende grammatica- en stijlinstellingen die het beste aansluiten bij uw document.

Opmerking: Standaard zijn de controleopties van Editor ingesteld op Grammatica en meer, met de stijlopties Overbodige woorden en Nominalisaties geselecteerd.

 1. Kies Bestand > Opties > Controle om de controleopties weer te geven.

 2. Kies Instellingen onder Tijdens spelling- en grammaticacontrole in Word.

  Het menu Schrijfstijl in het dialoogvenster Instellingen voor grammaticacontrole bevat twee opties: Grammatica en Grammatica en meer. U kunt een van beide opties kiezen, afhankelijk van de instellingen waarmee u wilt werken.

 3. Kies Grammatica en meer om de stijlopties te gebruiken.

  Schuif omlaag om alle beschikbare opties te zien. Gebruik de selectievakjes om aan te geven welke regels u tijdens de grammaticacontrole wilt controleren of negeren. Wijzigingen die u aanbrengt in deze instellingen, gelden voor alle documenten of items die u bewerkt, niet alleen voor het huidige document.

  Tip: Als u de standaardinstellingen voor Editor wilt herstellen, kiest u Beginwaarden.

In Outlook kunt u instellen dat Editor tijdens het opstellen van een e-mail woorden of woordgroepen markeert als deze mogelijk grammatica- of stijlfouten bevatten. U ziet dan ook suggesties om het probleem op te lossen. Als u de controlevoorzieningen van Editor wilt gebruiken,

 1. Maak of open een e-mailbericht.

 2. Kies het tabblad Bestand en selecteer Opties.

 3. Selecteer E-mail en kies vervolgens Editoropties….

 4. Kies Controle.

 5. Ga op de volgende manier te werk onder Bij het corrigeren van de spelling in Outlook:

  • Selecteer Grammaticafouten markeren tijdens het typen. Nu worden zowel grammaticafouten (blauwe golflijn) als stijlfouten (gouden stippellijn) gemarkeerd tijdens het typen.

  • Kies Instellingen.

   Het menu Schrijfstijl in het dialoogvenster Instellingen voor grammaticacontrole bevat twee opties: Grammatica en Grammatica en meer. U kunt een van beide opties kiezen, afhankelijk van de instellingen waarmee u wilt werken.

  • Kies Grammatica en meer om de stijlopties te gebruiken.

   Schuif omlaag om alle beschikbare opties te zien. Gebruik de selectievakjes om aan te geven welke regels u tijdens de grammaticacontrole wilt controleren of negeren. Wijzigingen die u aanbrengt in deze instellingen, gelden voor alle documenten of items die u bewerkt, niet alleen voor het huidige document.

   Tip: Als u de standaardinstellingen voor Editor wilt herstellen, kiest u Beginwaarden.

 6. Kies OK

Toetscombinaties

Gebruik in het document de combinatie Alt+onderstreepte letter om de vermelde opdracht te selecteren.

Gebruik in het Editor-venster alleen de onderstreepte letter om de opdracht te selecteren.

Zie ook

Opties voor grammatica en schrijfstijl in Office 2016 selecteren

Spelling en grammatica controleren in Office 2010 en nieuwere versies

Select grammar and writing style options in Office 2013 and earlier (Opties voor grammatica en schrijfstijl in Office 2013 en eerder selecteren)

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×