E-mailopties voor het verzamelen van gegevens

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gebruik het dialoog venster gegevens verzamelen via e-mail opties om de opties te bekijken en te wijzigen die bepalen hoe Access antwoorden op een e-mail bericht voor gegevens verzameling verwerkt. De instellingen zijn van toepassing op alle toekomstige antwoorden op het e-mail bericht dat momenteel is geselecteerd of wordt gegenereerd.

Houd er rekening mee dat de wijzigingen die u aanbrengt in deze instellingen niet van invloed zijn op de antwoorden die zich al in uw Outlook-postvak bevinden.

Het dialoogvenster Opties voor Gegevens verzamelen via e-mail

Het dialoog venster weer geven

 1. Open de data base met het bericht waarvoor u de opties wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad externe gegevens in de groep gegevens verzamelen op Antwoorden beheren. Bijschrift 4

 3. Selecteer in het dialoog venster berichten van gegevens verzamelen beheren het bericht waarvoor u de instellingen wilt wijzigen en klik vervolgens op bericht opties.

Import instellingen

Automatisch antwoorden verwerken en gegevens toevoegen aan de data base

Met deze optie kan Access antwoorden verwerken zodra ze het postvak in van Microsoft Office Outlook 2007 of micro soft Outlook 2010 bereiken. Access 2007/2010 en Outlook 2007/2010 samen werken om de formulier inhoud van elk antwoord te exporteren naar de doel tabellen in Access. Als dit selectie vakje niet is ingeschakeld, moet u de antwoorden hand matig verwerken.

Meer informatie over automatische en hand matige verwerking van antwoorden

Antwoorden worden automatisch geëxporteerd van Outlook naar Access als aan de volgende voor waarden wordt voldaan op het moment dat de antwoorden uw Outlook-postvak bereiken:

 • Outlook 2007 of Outlook 2010     Outlook 2007 of Outlook 2010 moet op uw computer zijn geïnstalleerd. Als het programma niet wordt uitgevoerd wanneer een antwoord binnenkomt, wordt de verwerking gestart wanneer u Outlook de volgende keer start.

 • Access 2007 of Access 2010     Access 2007 of Access 2010 moet op uw computer zijn geïnstalleerd.

 • Data Base     De data base mag niet met een wacht woord zijn beveiligd en mag niet zijn geopend in de exclusieve modus. De naam of locatie van de data base mag niet zijn gewijzigd sinds u het e-mail bericht hebt verzonden.

 • Tabel en query's     De namen van de tabellen of query's die u hebt opgegeven en de eigenschappen van de onderliggende velden mogen niet zijn gewijzigd sinds u het e-mail bericht hebt verzonden. Als u bijvoorbeeld het gegevens type van een veld wijzigt van nummer in auto nummering, mislukt het exporteren.

 • Machtigingen    U moet beschikken over de vereiste machtigingen om de inhoud van de onderliggende tabellen en query toe te voegen of bij te werken.

Als er niet aan een of meer voor waarden wordt voldaan, mislukt automatische verwerking. Los de problemen op en exporteer de mislukte antwoorden hand matig. Alle antwoorden die uw postvak hebben bereikt nadat u de problemen hebt opgelost, worden nu automatisch verwerkt.

Hand matige verwerking     Als u wilt bepalen welke antwoorden worden verwerkt en wanneer deze worden verwerkt, kiest u hand matige verwerking. In dit geval worden de antwoorden in het postvak in van Outlook weer gegeven, maar worden ze niet naar de data base geëxporteerd, totdat u hand matig selecteert en klikt u met de rechter muisknop op elk antwoord in Outlook, en klikt u vervolgens op gegevens exporteren naar micro soft Office Access.

Mogelijk moet u ook hand matig antwoorden verwerken die niet automatisch worden verwerkt. Nadat u het probleem dat de fout heeft veroorzaakt, hebt opgelost, moet u elk antwoord hand matig exporteren.

Houd rekening met de volgende punten voordat u een export bewerking start:

 • Access 2007 of Access 2010     Access 2007 of Access 2010 moet op uw computer zijn geïnstalleerd.

 • Data Base     Als de data base met een wacht woord is beveiligd, wordt u gevraagd het wacht woord in te voeren wanneer u de export bewerking start. Daarnaast mag de data base niet worden geopend in de exclusieve modus, en noch de naam noch de locatie van de data base kan zijn gewijzigd sinds u het e-mail bericht hebt verzonden.

 • Tabellen en query's    De namen van de tabellen en query's die u hebt opgegeven en de eigenschappen van de onderliggende velden kunnen niet zijn gewijzigd sinds u het e-mail bericht hebt verzonden.

 • Machtigingen    U moet beschikken over de vereiste machtigingen om de inhoud van de onderliggende tabellen en query toe te voegen of bij te werken.

Antwoorden van degenen aan wie u het bericht niet hebt verzonden, verwijderen

Deze optie zorgt ervoor dat alleen de antwoorden die door de oorspronkelijke geadresseerden van uw bericht worden verzonden, automatisch worden verwerkt. Antwoorden van andere geadresseerden worden opgeslagen in de doelmap in Outlook, maar ze worden niet automatisch verwerkt. Als u wilt, kunt u deze antwoorden hand matig verwerken.

Meerdere antwoorden van elke geadresseerde accepteren

Met deze optie kunnen geadresseerden meerdere antwoorden op hetzelfde e-mail bericht verzenden. Als u deze optie selecteert, kan elke geadresseerde het bericht meerdere keren beantwoorden en wordt elk antwoord automatisch verwerkt. Als u deze optie niet selecteert, kan elke geadresseerde toch meerdere antwoorden verzenden, maar wordt alleen het eerste antwoord van elke geadresseerde automatisch verwerkt. Alle volgende antwoorden van die geadresseerde worden opgeslagen in de doelmap in Outlook, en u kunt ze hand matig verwerken of verwijderen.

Opmerking: Deze instelling bepaalt alleen het aantal antwoorden en niet het aantal records in één antwoord, die worden verwerkt. Met andere woorden, als u een InfoPath-2007 of InfoPath 2010-formulier verzendt, kan een geadresseerde u meerdere records in één antwoord verzenden. Alle records in het antwoord worden automatisch verwerkt omdat de records in een formulier zijn opgenomen in één bericht.

Meerdere rijen per antwoord toestaan

Wanneer u een InfoPath-formulier gebruikt om gegevens te verzenden, kan een geadresseerde meer records toevoegen door te klikken op een rij invoegen onder aan het e-mail bericht. Als u slechts één record per antwoord wilt verwerken, schakelt u het selectie vakje uit.

Alleen bijwerken van bestaande gegevens toestaan

Wanneer u een InfoPath-formulier gebruikt om gegevens bij te werken, kan een geadresseerde u ook nieuwe records sturen, naast het bijwerken van bestaande records. Schakel dit selectie vakje in als u wilt voor komen dat de geadresseerde nieuwe records toevoegt met behulp van het InfoPath-formulier.

Instellingen voor automatische verwerking

Het aantal te verwerken antwoorden

Typ het totale aantal antwoorden (van alle geadresseerden) dat u automatisch wilt verwerken. Als u wilt dat alle antwoorden automatisch worden verwerkt, voert u een grote waarde in het tekstvak in. Antwoorden die worden ontvangen nadat de opgegeven waarde is bereikt, worden opgeslagen in de doelmap, maar worden niet automatisch verwerkt.

Datum en tijd om te stoppen

Geef een datum en tijd op wanneer het automatisch verwerken van antwoorden voor dit e-mail bericht moet worden beëindigd. Antwoorden die worden ontvangen na deze datum en tijd, worden opgeslagen in de doelmap in Outlook, maar worden niet automatisch verwerkt.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×