E-mailberichten maken, beantwoorden of doorsturen in Outlook.com

U kunt heel gemakkelijk een bericht in Outlook.com maken: selecteer Nieuw, stel uw bericht samen en selecteer Verzenden. U kunt op e-mailberichten die u ontvangt reageren door Beantwoorden of Allen beantwoorden te selecteren. Ook kunt u berichten doorsturen naar anderen door Doorsturen te selecteren.

Opmerking : Zie Ik kan geen e-mails verzenden in Outlook.com als u geen e-mail kunt verzenden vanuit uw Outlook.com-account.

Uw versie kiezen voor instructies

De instructies kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van of u de bètaversie van Outlook.com gebruikt. Kies welke versie van Outlook.com u gebruikt om de stappen te zien die voor u van toepassing zijn.

ALS UW POSTVAK ER ZO UITZIET...

ALS UW POSTVAK ER ZO UITZIET...

Schermafbeelding van de linkerbovenhoek van het bètapostvak van Outlook.com.

Zie Instructies voor de bètaversie van Outlook.com.

Schermafbeelding van de linkerbovenhoek van het klassieke postvak van Outlook.com.

Zie Instructies voor de klassieke versie van Outlook.com.

Instructies voor de bètaversie van Outlook.com

Een e-mailbericht maken en verzenden

 1. Selecteer Nieuw bericht bovenaan de pagina.

  Schermafbeelding van de knop Een nieuw bericht

 2. Voer in de regel Aan de naam of het e‑mailadres in van de persoon aan wie u het bericht stuurt.

 3. Voer in de regel Onderwerp toevoegen een korte beschrijving in van de inhoud van uw bericht.

 4. Selecteer Bijvoegen om een bestand toe te voegen aan uw bericht.

  Zie Bestanden bijvoegen in Outlook.com voor meer informatie over het bijvoegen van bestanden aan uw bericht.

 5. Typ uw bericht en selecteer Verzenden.

Een e-mailbericht doorsturen

Opmerking : U kunt maar één bericht tegelijk doorsturen.

 1. Kies in uw berichtenlijst het bericht dat u wilt doorsturen.

 2. Selecteer Doorsturen in de rechterbovenhoek van het berichtenvenster of selecteer Berichtacties en selecteer vervolgens Doorsturen.

 3. Typ uw bericht en selecteer Verzenden.

Een e-mailbericht beantwoorden

 1. Kies in uw berichtenlijst het bericht dat u wilt beantwoorden.

 2. Selecteer Beantwoorden of Allen beantwoorden in de rechterbovenhoek van het berichtenvenster of selecteer Berichtacties en kies vervolgens Beantwoorden of Allen beantwoorden.

 3. Typ uw antwoord en selecteer Verzenden.

  Opmerking : Het oorspronkelijke e-mailbericht en de geschiedenis ervan worden standaard niet weergegeven wanneer u een bericht beantwoordt. Als u het oorspronkelijke e-mailbericht wilt weergeven, selecteert u Berichtgeschiedenis weergeven onderaan het berichtenvenster.

Geadresseerden toevoegen aan de regels CC of BCC

 • Als u ontvangers bij CC of BCC wilt toevoegen, selecteert u CC of BCC rechts van de regel met Aan.

  Opmerking : De namen van personen op de BCC-regel blijven verborgen voor andere geadresseerden van het bericht.

  Schermafbeelding van de knoppen CC en BCC.

Een concept van een e-mailbericht verwijderen

 • Als u een concept van een bericht wilt verwijderen, selecteert u Verwijderen onderaan het berichtvenster.

  Schermafbeelding van de knop Verwijderen

Instructies voor de klassieke versie van Outlook.com

Een e-mailbericht maken en verzenden

Opmerking : Als de optie Verzenden ongedaan maken is ingeschakeld en u de browser sluit tijdens de wachtperiode voordat het bericht wordt verzonden, wordt het bericht niet verzonden. Als u de opties voor het verzenden van berichten wilt wijzigen, selecteert u Instellingen > Opties > E-mail > Automatische verwerking > Verzenden ongedaan maken.

 1. Selecteer Nieuw bovenaan de pagina.

  Schermafbeelding van de knop Een nieuw bericht maken

 2. Voer in de regel Aan de naam of het e‑mailadres in van de persoon aan wie u het bericht stuurt.

 3. Voer in de regel Onderwerp toevoegen een korte beschrijving in van de inhoud van uw e-mail.

 4. Selecteer Bijvoegen om een bestand toe te voegen aan uw bericht.

  Zie Bestanden bijvoegen in Outlook.com voor meer informatie over het bijvoegen van bestanden aan uw bericht.

 5. Typ uw bericht en selecteer Verzenden.

Een e-mailbericht doorsturen

Opmerking : U kunt maar één bericht tegelijk doorsturen.

 1. Kies in uw berichtenlijst het bericht dat u wilt doorsturen.

 2. Selecteer Meer acties rechts in het berichtvenster en kies Doorsturen.

  Schermafbeelding van de knop Meer acties

 3. Typ uw bericht en selecteer Verzenden.

Automatisch doorsturen

Als u automatisch doorsturen wilt instellen, selecteert u Instellingen > Opties > Doorsturen.

Een e-mailbericht beantwoorden

 1. Kies in uw berichtenlijst het bericht dat u wilt beantwoorden.

 2. Selecteer Meer acties rechts in het berichtvenster en kies Beantwoorden of Allen beantwoorden.

  Schermafbeelding van de knop Meer acties

 3. Typ uw antwoord en selecteer Verzenden.

  Notities : 

  • Het oorspronkelijke e-mailbericht en de geschiedenis ervan worden standaard niet weergegeven wanneer u een bericht beantwoordt. Als u het e-mailbericht wilt weergeven, selecteert u Berichtgeschiedenis weergeven in de editor.

   Schermafbeelding van de knop Berichtgeschiedenis weergeven.

  • U kunt de standaardknop veranderen van Allen beantwoorden naar Beantwoorden. Kies hiervoor een willekeurig bericht, selecteer Meer acties en selecteer Standaard wijzigen.

Geadresseerden toevoegen aan de regels CC of BCC

 • Als u ontvangers bij CC of BCC wilt toevoegen, selecteert u CC of BCC rechts van de regel met Aan.

  Opmerking : De namen van personen op de BCC-regel blijven verborgen voor andere geadresseerden van het bericht.

  Schermafbeelding van de knop CC.

Een concept van een e-mailbericht verwijderen

 • Als u een concept van een bericht wilt verwijderen, selecteert u Verwijderen onderaan het berichtvenster.

  Schermafbeelding van de knop Verwijderen.

Tips over de functies voor beantwoorden, allen beantwoorden en doorsturen

 • Beantwoorden en Allen beantwoorden
  Wanneer u een e-mailbericht beantwoordt, ziet u dat de tekst RE: aan de onderwerpregel wordt toegevoegd. Het oorspronkelijke bericht wordt onder het nieuwe bericht toegevoegd.

  Opmerking : Wanneer u een bericht beantwoordt, worden de bijgevoegde bestanden van het oorspronkelijke bericht niet meegestuurd.

 • Doorsturen
  Wanneer u een bericht doorstuurt, wordt het voorvoegsel FW: aan de onderwerpregel toegevoegd, zodat de ontvanger weet dat hij of zij een doorgestuurd bericht ontvangt. Het doorgestuurde bericht bevat het oorspronkelijke bericht en eventuele bijgevoegde bestanden. U kunt de tekst van een doorgestuurd bericht bewerken of bijlagen toevoegen of verwijderen voordat u het bericht verstuurt.

 • Onderwerpregel wijzigen
  Wanneer u een e-mailbericht beantwoordt of doorstuurt, kunt u de onderwerpregel van het bericht wijzigen. Verwijder gewoon de bestaande onderwerpregel en voer het nieuwe onderwerp in.

Zie ook

E-mail verzenden vanaf een alias of ander adres

E-mail organiseren met behulp van regels voor Postvak IN in Outlook.com of de webversie van Outlook

Afbeeldingen invoegen in e-mailberichten of agendagebeurtenissen in Outlook.com

Bestanden bijvoegen bij e-mailberichten en agendagebeurtenissen in Outlook.com of de webversie van Outlook

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×