E-mailberichten die opgevolgd moeten worden controleren

E-mailberichten die opgevolgd moeten worden controleren

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als u e-mailberichten markeert, kunt u antwoorden op uw verzonden berichten bijhouden. Daarnaast kunt u ervoor zorgen dat u niet vergeet om ontvangen berichten op te volgen. In beide gevallen kunt u een herinnering instellen.

In dit artikel

Over het bijhouden van e-mailberichten voor opvolgen

Een bericht dat u verzendt moeten worden herinnerd geadresseerden moet opvolgen markeren

Een bericht dat u verzendt herinneren te controleren op antwoorden markeren

Een bericht dat u verzendt moeten worden herinnerd ontvangers moet opvolgen en te controleren voor antwoorden markeren

De antwoorden zoeken op gemarkeerde berichten die u hebt verzonden

Stoppen met het bijhouden van een e-maildiscussie

Een bericht dat u ontvangt markeren

E-mailberichten controleren voor opvolgen

Gemarkeerde e-mailberichten kunnen u helpen bij het efficiënt beheren van uw e-mail. Gemarkeerde berichten maken taakitems voor u alleen of voor u en de geadresseerden van het e-mailbericht. U kunt bijvoorbeeld een e-mailbericht markeren waarin om informatie wordt gevraagd die u vóór een bepaalde datum nodig hebt. Wanneer de geadresseerde het bericht ontvangt, wordt er een markering weergegeven bij het bericht en verschijnt er een speciaal bericht in de infobalk in het leesvenster en boven aan het bericht wanneer dit in Outlook wordt geopend.

Een bericht dat voor uzelf is gemarkeerd, kan u helpen bij het bijhouden van wie er al heeft geantwoord op het bericht. In het vorige scenario verzond u een gemarkeerd e-mailbericht met een verzoek om informatie voor een bepaalde datum. Als u het bericht ook voor uzelf markeert, wordt u eraan herinnerd te controleren of u antwoorden hebt ontvangen. Outlook kan u zelfs helpen om automatisch antwoorden te vinden op het oorspronkelijke gemarkeerde bericht.

Gemarkeerde berichten worden weergegeven in de Takenbalk, in Taken en en in de Takenlijst Vandaag in Agenda.

Naar boven

Een uitgaand bericht markeren zodat geadresseerden weten dat het bericht moet worden opgevolgd

Stel dat u een e-mailbericht verzendt dat moet worden beantwoord. Om de geadresseerden erop te wijzen dat deze moeten reageren, kunt u met een markering een herinnering bij het bericht verzenden.

Tip: Wees zorgvuldig bij het gebruik van deze functie. Sommige geadresseerden stellen het mogelijk niet op prijs dat er herinneringen in hun Microsoft Outlook worden ingesteld.

 1. Klik in een nieuw e-mailbericht, klik op het tabblad bericht in de groep Opties op Opvolgen Knopafbeelding .

 2. Klik op Markeren voor geadresseerden.

 3. Klik onder Markeren voor geadresseerden op het type markering in de lijst Markeren voor.

 4. Standaard wordt er een herinnering met de taak meegestuurd. Als u alleen een markering wilt zonder herinnering, schakelt u het selectievakje Herinnering uit.

  Nadat u op OK hebt geklikt, wordt de gekozen optie weergegeven op de Infobalk.

  Infobalk van Outlook

Opmerking: Ontvangen e-mailberichten met een markering worden niet automatisch toegevoegd aan Taken, de Takenbalk of de Takenlijst Vandaag. Als er een herinnering is toegevoegd, wordt de herinnering op het opgegeven tijdstip geactiveerd, tenzij het item is geopend en de herinnering is uitgeschakeld.

Naar boven

Een uitgaand bericht markeren, zodat u niet vergeet deze te controleren op antwoorden

Soms hebt u een antwoord nodig op een e-mailbericht dat u verzendt. Als u ervoor wilt zorgen dat u niet vergeet te controleren of de geadresseerde heeft gereageerd, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik in een nieuw e-mailbericht, klik op het tabblad bericht in de groep Opties op Opvolgen Knopafbeelding .

 2. Geef aan wanneer u aan dit bericht herinnerd wilt worden.

  Standaard kunt u kiezen uit de volgende opties voor de Begindatum, Einddatum en Herinnering van de markering.

vlag

Begindatum

Einddatum

Herinnering

Vandaag

Huidige datum

Huidige datum

Eén uur voor de eindtijd van de werkdag van vandaag

Morgen

Huidige datum plus één dag

Huidige datum plus één dag

Begintijd van huidige dag plus één werkdag

Deze week

Huidige datum plus twee dagen, maar niet later dan de laatste werkdag van deze week

Laatste werkdag van deze week

Begintijd van huidige dag plus twee werkdagen

Volgende week

Eerste werkdag van de volgende week

Laatste werkdag van volgende week

Begintijd van de eerste werkdag van de volgende week

Geen datum

Geen datum

Geen datum

Huidige datum

Aangepast

Huidige datum

Huidige datum

Huidige datum

U kunt ook op Aangepast klikken om een Begindatum en Einddatum te maken die niet in de lijst wordt weergegeven. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

De gekozen optie wordt op de infobalk weergegeven.

Opmerking: Als u uw vlag verder aanpassen wilt door het opgeven van de begindatum en einddatum of wijzigen wanneer u een melding voor een herinnering wordt weergegeven, volgt u de stappen in de sectie berichten markeren voor uzelf en anderen . U kunt altijd het selectievakje markeren voor geadresseerden vlaggen aanpassen voor uzelf wissen.

Naar boven

Een uitgaand bericht markeren zodat geadresseerden weten dat het bericht opgevolgd moet worden en zodat u niet vergeet te controleren op antwoorden

Als u een bericht wilt markeren voor uzelf en voor de geadresseerden, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik in een nieuw e-mailbericht, klik op het tabblad bericht in de groep Opties op Opvolgen Knopafbeelding .

 2. Klik op Markeren voor geadresseerden.

  De selectievakjes Markeren voor geadresseerden en Herinnering voor geadresseerden zijn ingeschakeld. Als u wilt dat de geadresseerden een markering ontvangen maar geen herinnering, schakelt u het selectievakje Herinnering uit.

 3. Schakel het selectievakje Markeren voor mijzelf en desgewenst ook het selectievakje Herinnering in.

 4. U kunt een Begindatum en een Einddatum voor de instelling Markeren voor mijzelf instellen.

 5. U kunt voor uzelf of voor de geadresseerden een tekst invoeren die bij de markering wordt weergegeven. Als de lijst Markeren voor niet de gewenste tekst bevat, typt u zelf tekst in het tekstvak en drukt u op ENTER.

 6. Als het selectievakje Herinnering voor Markeren voor mijzelf of het selectievakje Markering voor geadresseerden is ingeschakeld, kunt u een tijdstip selecteren waarop de herinnering wordt geactiveerd.

 7. Klik op OK.

  Op de infobalk worden de gekozen opties weergegeven.

  Infobalk van Outlook

Opmerking: Als u een IMAP-e-mailaccount gebruikt, is het niet mogelijk om de markeringstekst te wijzigen of om begin- en einddatums in te stellen.

Naar boven

Antwoorden op gemarkeerde uitgaande berichten zoeken

Voor het gebruik van deze functie is het noodzakelijk dat u uw verzonden e-mailberichten opslaat. Standaard worden verzonden berichten opgeslagen in de map Verzonden items. Als uw standaardlocatie voor berichtbezorging (de plaats waar uw binnenkomende e-mailberichten worden opgeslagen) een server is waarop Exchange wordt uitgevoerd, moet u ervoor zorgen dat uw verzonden items, handmatig of via AutoArchiveren, niet worden verplaatst naar een bestand met persoonlijke mappen (.pst) op uw computer. Als dit wel gebeurt, werkt de functie niet.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open het oorspronkelijke bericht in de map Verzonden items.

  • Open het gemarkeerde verzonden bericht in de Takenbalk.

  • Open een willekeurig e-mailbericht dat een antwoord is op het oorspronkelijke bericht, klik op de infobalk en klik vervolgens op Oorspronkelijk gemarkeerd bericht openen.

 2. Klik op de infobalk en vervolgens op Verwante berichten zoeken.

  Het dialoogvenster Zoekcriteria wordt geopend en er wordt een zoekactie gestart naar verwante e-mailberichten.

Naar boven

Het controleren van een e-mailuitwisseling beëindigen

U kunt op elk gewenst moment een markering van een bericht uitschakelen.

Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • U hebt een e-mailbericht samengestelde en een markering geselecteerd, maar nu wil de markering verwijderen   

  1. Klik in de concept van het bericht, klikt u op het tabblad bericht in de groep Opties op Opvolgen Knopafbeelding .

  2. Klik op Markering wissen.

 • U een e-mailbericht dat u gemarkeerd voor uzelf of aan anderen hebt verzonden, maar nu wil de markering verwijderen   

  Ga op een van de volgende manieren te werk:

  1. Verwijder het oorspronkelijke gemarkeerde e-mailbericht uit de Takenbalk.

   Hiermee wordt het e-mailbericht ook uit e-mailmappen verwijderd.

  2. Klik met de rechtermuisknop op het bericht dat nu wordt weergegeven en klik op Markeren als voltooid of Markering wissen.

   Opmerking: Geadresseerden van uw e-mailbericht zien de markering nog wel. Als u de markering verwijdert, is dit alleen van invloed op wat u ziet.

 • Een herinnering wordt weergegeven en u wilt de markering verwijderen   

  1. Wanneer de herinnering wordt weergegeven, klikt u er met de rechtermuisknop op en klikt u op Markeren als voltooid of Markering wissen.

   Klik hier voor meer informatie over hoe Markeren als voltooid en Vlag wissen verschillen

   Markeren als voltooid     Het item blijft gemarkeerd met een opvolgingsmarkering, maar wordt nu doorgehaald weergegeven. Als de Takenbalk of Taken zijn geconfigureerd om alle taken en items weer te geven, ook als ze voltooid zijn, blijft u het bericht zien tot u het uit uw postmappen verwijdert.

   Markering wissen     De markering van het e-mailbericht wordt verwijderd en aan niets is nog te merken dat het bericht ooit in weergaven zoals de Takenbalk en Taken is weergegeven.

   Als u wilt bijhouden welke items zijn voltooid, gebruikt u Markeren als voltooid. Zodra u het e-mailbericht echter verwijdert, verdwijnt het item volledig uit alle weergaven in Outlook.

 • Een antwoord op een gemarkeerd bericht binnenkomt en u wilt de markering verwijderen   

  1. Klik op de infobalk in het leesvenster of in het geopende bericht en klik op Oorspronkelijk gemarkeerd bericht openen.

  2. Klik op het tabblad bericht in de groep bijhouden op Opvolgen Knopafbeelding .

  3. Klik op Markering wissen.

Naar boven

Een ontvangen bericht markeren

U kunt e-mailberichten markeren om uzelf eraan te herinneren dat u het bericht moet opvolgen of nog een actie moet ondernemen. Als u een bericht wilt markeren, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

 1. Klik in de berichtenlijst op de markeringskolom naast het bericht zodat het bericht wordt gemarkeerd met de standaardmarkering.

  Tenzij u de standaardmarkering hebt gewijzigd, is de huidige datum de begindatum en einddatum.

 2. Klik in de berichtenlijst met de rechtermuisknop op de markeringskolom naast het bericht.

 3. Selecteer de einddatum voor de taak. Als u bijvoorbeeld Volgende week selecteert, wordt als startdatum de eerstvolgende maandag en als einddatum de vrijdag daarop ingesteld. Klik op Aangepast als u een startdatum en einddatum wilt maken die niet in de lijst worden weergegeven.

  Nadat u op OK hebt geklikt, wordt de gekozen optie weergegeven op de Infobalk.

  Het gemarkeerde bericht wordt weergegeven in de Takenbalk, in Taken en in de Takenlijst Vandaag in Agenda.

  Standaard kunt u kiezen uit de volgende opties voor de Begindatum, Einddatum en Herinnering van de markering.

vlag

Begindatum

Einddatum

Herinnering

Vandaag

Huidige datum

Huidige datum

Eén uur voor de eindtijd van de werkdag van vandaag

Morgen

Huidige datum plus één dag

Huidige datum plus één dag

Begintijd van huidige dag plus één werkdag

Deze week

Huidige datum plus twee dagen, maar niet later dan de laatste werkdag van deze week

Laatste werkdag van deze week

Begintijd van huidige dag plus twee werkdagen

Volgende week

Eerste werkdag van de volgende week

Laatste werkdag van volgende week

Begintijd van de eerste werkdag van de volgende week

Geen datum

Geen datum

Geen datum

Huidige datum

Aangepast

Huidige datum

Huidige datum

Huidige datum

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×