E-mailberichten beantwoorden of doorsturen

E-mailberichten beantwoorden of doorsturen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u een bericht ontvangt, zijn er verschillende acties die u voor dat bericht kunt uitvoeren.

 • Om alleen de afzender te beantwoorden, selecteert u beantwoorden.

 • Als u wilt reageren op de oorspronkelijke afzender en alle andere geadresseerden op de regel aan en Cc lijnen, selecteert u Allen beantwoorden.

 • U verzendt het bericht naar iemand niet op de aan of Cc lijnen, selecteer doorsturen.

Bijlagen

Wanneer u doorsturen een bericht, het bericht bevat bijlagen die opgenomen in het oorspronkelijke bericht zijn. Aanvullende bijlagen kunnen worden toegevoegd aan het bericht.

Bijlagen zijn niet opgenomen wanneer u antwoord op een bericht. U kunt handmatig bijlagen toevoegen aan elk bericht beantwoorden.

Bekijk hoe dit wordt gedaan

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Meer training voor Outlook is te vinden op LinkedIn Learning

Een veelvoorkomende taak in Microsoft Office Outlook 2007 is het beantwoorden of doorsturen van een e-mailbericht. In dit artikel vindt u basisinformatie over het beantwoorden of doorsturen van berichten. In andere artikelen kunt u informatie vinden over het aanpassen van e-mailberichten, zoals het wijzigen van de achtergrondkleur of het toevoegen van bijlagen.

Wat wilt u doen?

De afzender beantwoorden

De afzender en alle geadresseerden van een bericht beantwoorden

Een bericht doorsturen

Niet automatisch het oorspronkelijke bericht opnemen

Problemen met een ontbrekende verzendknop

Een antwoord sturen aan de afzender

 1. Wanneer u een antwoord alleen aan de afzender van een e-mailbericht wilt sturen, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Wanneer het bericht is geselecteerd, maar niet in een eigen venster is geopend     Klik op de werkbalk Standaard op Beantwoorden.

   Gedeelte van de werkbalk Standaard

  • Wanneer het bericht is geopend en ik de inhoud zie     Klik op het tabblad Bericht, in de groep Reageren, op Beantwoorden.

   Tabblad Bericht

 2. Schrijf uw bericht.

 3. Klik op Verzenden.

  Tabblad Bericht

Opmerking: Standaard wordt het oorspronkelijke bericht opgenomen in de berichttekst wanneer u een e-mailbericht beantwoordt. Zie het gedeelte van het oorspronkelijke bericht niet automatisch Neem deze instelling te wijzigen.

Naar boven

Een antwoord sturen aan de afzender en alle andere geadresseerden van een bericht

U kunt een antwoord sturen aan alleen de afzender van een e-mailbericht of ook aan alle andere personen die in de velden Aan en CC worden genoemd.

Vaak hoeft u uw antwoord niet aan iedereen te sturen. Wees enigszins terughoudend bij het gebruik van Allen beantwoorden, vooral wanneer er sprake is van grote groepen geadresseerden of distributielijsten. Beantwoorden is een betere keuze wanneer u alleen hoeft te communiceren met de afzender van het bericht. U kunt de namen van personen en distributielijsten die uw antwoord niet hoeven te lezen, ook verwijderen.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Wanneer het bericht is geselecteerd, maar niet in een eigen venster is geopend     Klik op de werkbalk Standaard op Allen beantwoorden.

  • Wanneer het bericht is geopend     Klik op het tabblad Bericht, in de groep Reageren, op Allen beantwoorden.

 2. Schrijf uw bericht.

 3. Klik op Verzenden.

Tip: Als u alleen met enkele geadresseerden hoeft te communiceren, kunt u andere geadresseerden van het e-mailbericht verwijderen door op de naam van de geadresseerde in het vak Aan of CC te klikken, zodat de naam wordt gemarkeerd en vervolgens op Delete te drukken.

Opmerking: Standaard wordt het oorspronkelijke bericht opgenomen in de berichttekst wanneer u een e-mailbericht beantwoordt. Zie het gedeelte van het oorspronkelijke bericht niet automatisch Neem deze instelling te wijzigen.

Naar boven

Een bericht doorsturen

Als u een bericht doorsturen, geeft u de namen van geadresseerden in de vakken Aan, CC en BCC. Het bericht bevat bijlagen die zijn aangekomen met het oorspronkelijke bericht. Zie een bestand of ander item toevoegen aan een e-mailberichtaanvullende bijlagen toevoegen.

Tip: Als u twee of meer berichten wilt doorsturen, selecteert u het eerste bericht, houdt u Ctrl ingedrukt en selecteert u vervolgens elk extra bericht. Vervolgens klikt u op Doorsturen. Elk bericht wordt doorgestuurd als een bijlage in een nieuw bericht.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Wanneer het bericht is geselecteerd, maar niet in een eigen venster is geopend     Klik op de werkbalk Standaard op Doorsturen.

  • Wanneer het bericht is geopend     Klik op het tabblad Bericht, in de groep Reageren, op Doorsturen.

 2. Schrijf uw bericht.

 3. Geef de namen van de geadresseerden op in het vak Aan.

  Opmerking: U moet ten minste één geldige geadresseerde opgeven in het vak Aan, CC of BCC om een bericht te kunnen sturen.

  Als u de namen van de geadresseerden in een lijst wilt selecteren, klikt u op de knop Aan, CC of BCC.

  Meer informatie over de vakken CC en BCC

  CC is de afkorting van carbon copy (doorslag). Als u de naam van een geadresseerde toevoegt aan dit vak in een e-mailbericht, wordt een kopie van het bericht naar die persoon verzonden. Deze naam is zichtbaar voor andere geadresseerden van het bericht.

  BCC is de afkorting van blind carbon copy (blinde doorslag). Als u in een e-mailbericht de naam van een geadresseerde in dit vak typt, wordt een kopie van het bericht naar de desbetreffende geadresseerde gestuurd en is de naam van de geadresseerde niet zichtbaar voor andere geadresseerden van het bericht. Als het vak BCC niet zichtbaar is als u een bericht maakt, kunt u het vak toevoegen.

  • Ga naar het tabblad Opties en klik in de groep Velden op BCC weergeven.

 4. Klik op Verzenden.

Naar boven

Niet automatisch het oorspronkelijke bericht opnemen

 1. Klik in het hoofdvenster van Office Outlook 2007 in het menu Extra op Opties.

 2. Klik op het tabblad Voorkeuren en klik vervolgens op E-mailopties.

 3. Selecteer onder Bij beantwoorden en doorsturen in de keuzelijst Bij het beantwoorden van een bericht de optie Oorspronkelijk bericht niet meezenden.

  Het dialoogvenster Opties voor e-mail

Naar boven

Problemen met een ontbrekende knop Verzenden oplossen

Zonder de opdracht Verzenden kunt u geen e-mailberichten verzenden. Deze sectie is bedoeld om u te helpen de opdracht Verzenden te vinden, mogelijke redenen te geven waarom de opdracht Verzenden ontbreekt en u stappen te bieden om het probleem op te lossen.

De opdracht Verzenden bevindt zich naast de vakken Aan, CC en BCC.

Tabblad Bericht

Wanneer Outlook 2007 wordt uitgevoerd zonder een geconfigureerd e-mailaccount, wordt de opdracht Verzenden niet weergegeven en kunnen er geen e-mailberichten worden verzonden.

Tabblad Bericht

De meeste mensen gebruiken Outlook 2007 met een e-mailaccount. Hier volgt een lijst met redenen waarom er mogelijk geen e-mailaccount is geconfigureerd:

 • Outlook 2007 is geconfigureerd zonder e-mailondersteuning     Hoewel dit niet gebruikelijk is, kan Outlook 2007 worden geconfigureerd voor het beheren van alleen contactpersonen, taken of agenda's.

 • De installatie van het e-mailaccount is onderbroken     Bij de eerste uitvoering van Outlook 2007 is de installatieprocedure voor een e-mailaccount niet voltooid.

 • Het configuratiebestand voor het account is beschadigd     Beschadiging van het configuratiebestand dat wordt gebruikt om configuratiegegevens van het e-mailaccount op te slaan, kan tot gevolg hebben dat een eerder geconfigureerd e-mailaccount niet wordt weergegeven.

Opmerking: U kunt een Outlook-gegevensbestand, ook wel een bestand met persoonlijke mappen (.pst) genoemd, openen, eerder ontvangen e-mailberichten bekijken en de opdrachten Nieuw bericht, Beantwoorden, Allen beantwoorden of Doorsturen gebruiken om een berichtvenster voor het opstellen van een bericht te openen. De knop Verzenden wordt echter alleen weergegeven als er ten minste één e-mailaccount is geconfigureerd.

Controleren of een e-mailaccount is geconfigureerd

Controleer eerst of er een e-mailaccount is geconfigureerd.

 • Klik in het menu Tools (Extra) op Account Settings (Accountinstellingen).

  De opdracht Accountinstellingen ontbreekt

  De opdracht Accountinstellingen vindt u in het menu Extra in Outlook 2007. Als u een eerdere versie van Outlook gebruikt, zijn de volgende instructies niet van toepassing. Raadpleeg in dat geval de Help van het product. Als op de titelbalk van het product dat u gebruikt Outlook Express wordt weergegeven, gebruikt u een ander programma dan Outlook. Raadpleeg de Help in Outlook Express voor meer informatie.

  Eigenschappen voor contactpersonen in Outlook

Als er onder Naam op het tabblad E-mail niets wordt vermeld, zijn er in uw Outlook-profiel geen e-mailaccounts geconfigureerd.

Zie het onderwerp Een e-mailaccount toevoegen of verwijderen als u een e-mailaccount wilt toevoegen.

Er is een e-mailaccount geconfigureerd, maar de knop Verzenden ontbreekt nog steeds

Als er een e-mailaccount wordt weergegeven, probeert u dit te verwijderen en vervolgens opnieuw toe te voegen. Zie het onderwerp E-mail in Outlook instellen.

Als de knop Verzenden nog steeds niet wordt weergegeven wanneer u een bericht opstelt of een bericht beantwoordt of doorstuurt, probeert u een nieuw Outlook-profiel te maken en voegt u vervolgens uw e-mailaccount toe. Zie het onderwerp Een nieuw e-mailprofiel maken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×