E-mailberichten aanpassen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een e-mailbericht maken in Outlook biedt u de meeste opties en configuraties van een functie Outlook . Ongeacht welk type bericht, zakelijke of persoonlijke, u schrijft, u kunt altijd vinden een manier om uw unieke stijl toevoegen.

Opmerking: Outlook maakt gebruik van een editor op basis van Word voor e-mailberichten. Als u hulp nodig bij bewerkingsfuncties hebt, Wordstarten, drukt u op F1 en zoek in Word Help.

Bezorgingsopties instellen

Bezorgingsopties kunnen u het niveau van belang zijn voor uw bericht in te stellen, een vervaldatum leveren en geeft de datum en tijd vertraging voor het verzenden van het bericht.

U kunt het niveau van de urgentie van een bericht instellen zodat geadresseerden de indicator in hun postvak in zien kunnen voordat ze het openen. Het niveau van urgentie instellen, kunt ook geadresseerden hun berichten sorteren op urgentie.

 • Kies op het tabblad bericht in de groep labelsHoge urgentie of Lage urgentie. Het geselecteerde pictogram is gemarkeerd, zodat deze wordt betrokken blijft.

  De groep Labels op het lint

Als een bericht verloopt, blijft de berichtkop zichtbaar in Outlook mappen. Hoewel het bericht is doorgehaald, kan deze nog steeds worden geopend.

 1. Kies op het tabblad Opties in de groep Meer opties startpictogram voor het dialoogvenster BerichtoptiesStartpictogram voor dialoogvenster.

 2. Schakel het selectievakje verloopt na in het dialoogvenster Eigenschappen onder Bezorgingsoptiesen kies vervolgens een datum en tijd.

Als u een e-mailaccount van Microsoft Exchange gebruikt, kunt u de bezorging van één bericht uitstellen. Ongeacht het type e-mailaccount, kan iedereen regels gebruiken voor de bezorging van alle berichten uitstellen door ze in het postvak uit gedurende een bepaalde tijd nadat u hebt gekozen verzenden.

Bezorging van een e-mailbericht voor alleen Exchange -accounts uitstellen

 1. Kies op het tabblad Opties in de groep Meer optiesBezorging uitstellen. Het dialoogvenster Eigenschappen wordt weergegeven met het selectievakje niet bezorgen vóór is ingeschakeld.

 2. Kies de leveringsdatum en de gewenste tijd.

  Opmerking: Voor elk bericht dat u wilt uitstellen, moet u Bezorging uitstellen kiezen. Als u wilt alle berichten uitstellen, raadpleegt u de volgende procedure om de bezorging uitstellen van een e-mailbericht voor alle e-mailaccounts.

Bezorging van een e-mailbericht voor alle e-mailaccounts uitstellen

U kunt de instellingen in de Wizard regels Beperk de criteria voor bij de vertraging wordt beperkt.

 1. Kies het tabblad bestand in een willekeurige weergave Outlook .

 2. Kies regels en waarschuwingen beheren > nieuwe regel.

 3. Klik onder stap 1: Selecteer een sjabloon, klik onder beginnen met een lege regel, kies de optie regel toepassen op berichten die ik verzenden kies vervolgens volgende.

 4. Klik nogmaals op volgende en wanneer u het bericht dat deze regel wordt toegepast op elk bericht dat u verzendtziet, kiest u Ja.

 5. Klik onder stap 1: Selecteer of meerdere acties, schakel het selectievakje bezorging door een aantal minuten uitstellen .

 6. Klik onder stap 2: bewerk de beschrijving van de regel (Klik op een onderstreepte waarde), kiest u de onderstreepte tekst, een aantal.

 7. Typ een getal tussen 1 en 120 en kies vervolgens OK.

 8. Kies Voltooien en wanneer het bericht wordt weergegeven met deze regel een regel aan de clientzijde is en wordt alleen uitgevoerd als Outlook actief is, kiest u OK.

  Opmerking: Deze nieuwe regel vertraagd alle berichten die u verzendt met het aantal minuten die u hebt ingevoerd in stap 7. Outlook moet actief voor deze aantal minuten nadat u hebt gekozen verzenden aan de opgegeven vertraging blijven.

Naar boven

Het uiterlijk van het bericht wijzigen

Er zijn ten minste acht manieren om het uiterlijk van een bericht te wijzigen.

 1. Klik op het tabblad Opties in het thema's groeperen, kiest u Paginakleur.

  Opmerking: Plaats de cursor in de hoofdtekst van het bericht de optie Paginakleur om beschikbaar te maken.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Kies een kleur in het palet Themakleuren of Standaardkleuren .

  • Kies Meer kleuren om een meer gedetailleerde palet.

  • Kies Geen kleur om het verwijderen van elke gewenste kleur.

 3. Kies Opvuleffecten om toe te voegen een kleurovergang, bitmappatroon, patroon of afbeelding en kies vervolgens de gewenste opties voor opvulling.

  Opmerking: Als u een kleur in stap 2 hebt gekozen, worden de kleurovergang, bitmappatroon of patroon is gebaseerd op die kleur.

Er zijn verschillende manieren kunt u het lettertype wijzigen in het bericht.

 • Klik op het tabblad bericht in de groep Basistekst , kunt u het lettertype, tekengrootte, tekenstijl (vet, cursief en onderstrepen), tekstkleur en tekstmarkering.

 • Klik op het tabblad Tekst opmaken in de groep lettertype kunt u het lettertype en de tekengrootte, kies en vergroot of kleiner maken met één punt. U kunt ook de tekenstijl (vet, cursief, onderstrepen, doorhalen, subscript, superscript); wijzigen de hoofdletters/kleine letters, kleinere tekengrootte en de tekstmarkering; wijzigen en verwijder alle lettertype-opmaak.

 • Op de miniwerkbalk die wordt weergegeven wanneer u tekst selecteert, kunt u kiest u het lettertype, vergroten of verkleinen met één punt, een thema te kiezen, gebruikt u de opmaak kopiëren/plakken, kiest u de tekenstijl (vet, cursief en onderstrepen), en Markeer tekst.

  Het tabblad BASIS tijdens het configureren van de query in een webonderdeel Inhoud zoeken

 • Klik op het tabblad Tekst opmaken kunt in de groep stijlen , u stijlen kiezen.

Tip: Gebruik stijlen om professioneel uitziende berichten te maken.

Afbeeldingen kunt u de aandacht van geadresseerden, maar u kunnen ze ook de bestandsgrootte van uw bericht vergroten. Het is een reden afbeeldingen in toezicht moet worden gebruikt. Zie toevoegen een achtergrondkleur, kleurovergang, bitmappatroon, patroon of afbeeldingwijzigen van het uiterlijk van de achtergrond van het bericht.

Een afbeelding toevoegen

 • Kies een van de volgende afbeelding typen in de groep illustraties op het tabblad Invoegen :

  Afbeelding

  1. Kies afbeeldingen bladert u naar de map waar de afbeelding die u wilt dat is opgeslagen.

  2. Kies de afbeelding en kies vervolgens Invoegen.

  U kunt het formaat wijzigen of de afbeelding met de grepen afbeelding draaien. Voor opties voor aanvullende afbeelding met de rechtermuisknop op de afbeelding en kies vervolgens een opdracht.

  Illustraties

  De clip art-bibliotheek is niet beschikbaar in Outlook 2016 of Outlook 2013; Outlook kunt u een illustratie invoegen echter nog steeds kunnen helpen. Zie illustraties toevoegen aan uw bestandvoor meer informatie.

  Illustraties toevoegen aan een bericht in Outlook 2010gemaakt:

  1. Kies Illustraties, typ een beschrijving voor de illustratie die u zoeken wilt naar en kies vervolgens Ga.

  2. Schakel het selectievakje voor de inhoud van Office.com opnemen om op te nemen illustraties verkrijgbaar via Office.com.

  3. Kies de afbeelding die u wilt invoegen.

  Vormen

  • Kies vormenen kies vervolgens de gewenste vorm.

  Voor aanvullende vormopties, met de rechtermuisknop op de vorm en kies vervolgens een opdracht.

  SmartArt

  1. Kies SmartArt.

  2. Kies een indeling voor een SmartArt-afbeelding en kies vervolgens OK.

  3. Kies de SmartArt-afbeelding toevoegen.

  Klik voor extra opties met de rechtermuisknop op de SmartArt-afbeelding en kies vervolgens een opdracht.

  Grafiek

  1. Kies grafiek.

  2. Kies een grafiektype en klik vervolgens op OK.

  3. Voer de gegevens voor uw grafiek in het werkblad Microsoft Excel 2010 dat wordt weergegeven.

  Voor aanvullende Grafiekopties, met de rechtermuisknop op de grafiek en kies vervolgens een opdracht.

  Schermafbeelding

  1. Kies schermafbeelding.

  2. Kies een van de sjabloon voor visitekaartjes afbeeldingen of kies Schermopname.

  3. Selecteer het gebied van het scherm dat u wilt vastleggen.

WordArt invoegen

 • Kies in het menu Invoegen in de groep tekstWordArt.

 1. Kies op het tabblad bericht in de groep Basistekst , de opsommingstekens of de knop Nummering .

 2. Druk op Enter om het volgende lijstitem toevoegen. Outlook wordt automatisch ingevoegd in het volgende opsommingsteken of nummer.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • U voltooit de lijst door tweemaal op Enter te drukken.

   of

  • Als u wilt verwijderen in het laatste opsommingsteken of nummer in de lijst, drukt u op Backspace.

Tips: U kunt een sneltoets gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken.

 • Een lijst met opsommingstekens wilt maken, typ * (sterretje) en druk vervolgens op SPATIEBALK of de Tab-toets.

 • Een genummerde lijst wilt maken, typt u 1., en druk vervolgens op SPATIEBALK of op de Tab-toets.

Een tabel bestaat uit rijen en kolommen van cellen die u met tekst en afbeeldingen doorvoeren kunt. Tabellen worden vaak gebruikt om te organiseren en presenteren van gegevens.

Tabel met informatie in een rasterindeling

Ook kunt u tabellen interessante pagina-indelingen maken of te maken van tekst, afbeeldingen en complexe tabelindelingen.

Pagina-indeling gemaakt met tabellen

Een tabel toevoegen

 1. Kies waar u een tabel invoegen.

 2. Kies tabelin de groep tabellen op het tabblad Invoegen .

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Wijs Snelle tabellen, kies de gewenste tabel en de gegevens in de tabel vervangen door uw gegevens.

  • Kies het tabelraster en selecteer het aantal rijen en kolommen om een nieuwe, lege tabel te maken.

   Tabelkiezer

  • Kies Tabel tekenen om een aanwijzer waarmee u de grootte van de tabelcellen die u toevoegt kunt aanpassen.

  • Kies Excel Spreadsheet openen van een nieuw spreadsheet in uw bericht. U kunt de greep wordt verwezen om het formaat van het werkblad te gebruiken.

   Opmerking: Als u Excel Spreadsheet kiest, mogelijk een dialoogvenster weergegeven waarin wordt gevraagd als u de bron van de werkmap Excel vertrouwt. In de meeste gevallen, met name als de bron van het document Excel geïnstalleerd op uw computer is, kunt u Ja. Als u geneigd Ja kiezen bent omdat Excel uit een andere bron of netwerk wordt uitgevoerd, neemt u contact op met uw netwerkbeheerder.

U kunt een standaardhandtekening moet worden toegevoegd aan alle uitgaande berichten maken, of u kunt een handtekening handmatig invoegen in uitgaande berichten afzonderlijk.

Automatisch een handtekening invoegen

 1. Kies op het tabblad Bericht in de groep Opnemen de optie Handtekening > Handtekeningen.

  Opmerking: U kunt ook toegang tot handtekeningopties die beschikbaar op het tabblad bericht zijn nadat u beantwoorden, kiezen Allen beantwoordenof doorsturen in een geopend bericht.

 2. Kies de gewenste handtekening in het dialoogvenster handtekeningen en e-mailpapier , op het tabblad E-mailhandtekening in de lijst Selecteer de handtekening die u wilt bewerken . Of kies Nieuw om een handtekening maken.

 3. Klik onder Standaardhandtekening kiezen in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster in de lijst nieuwe berichten , kies de gewenste handtekening.

 4. Als u een handtekening toevoegen in berichten wilt die u beantwoordt en in berichten die u doorstuurt, kies de handtekening in de lijst antwoorden/Doorgestuurde berichten . Als u een handtekening in deze berichten niet wilt, kiest u geen.

 5. Kies OK.

 6. Kies handtekeningals u wilt de standaardhandtekening toevoegen aan het huidige bericht, klikt u op het tabblad bericht in de groep toevoegen en kies vervolgens de handtekening.

Een handtekening handmatig invoegen

 • Kies handtekeningop het tabblad bericht in de groep toevoegen en kies vervolgens de gewenste handtekening.

  Opmerking: U kunt handtekeningopties die beschikbaar op het tabblad bericht zijn nadat u hebt gekozen beantwoorden, ook openen Allen beantwoordenof doorsturen in een geopend bericht.

De groep symbolen op het tabblad Invoegen bevat knoppen waarmee u een vergelijking, een symbool en een horizontale lijn invoegen in uw e-mailbericht.

Vergelijking

U kunt snel complexe vergelijkingen toevoegen aan een bericht. Als u de knop vergelijking kiest, u toegang tot het tabblad ontwerp en een verzameling hulpprogramma's en wiskundige symbolen en structuren.

Symbool

U kunt de knop symbool gebruiken om toe te voegen:

 • Symbolen, zoals ¼ en © die niet op het toetsenbord.

 • Speciale tekens, zoals een em-streepje (—) of een weglatingsteken (...), die niet op het toetsenbord.

 • Unicode-tekens.

Als u een uitgebreid lettertype zoals Arial of Times New Roman gebruikt, wordt de Subset-lijst wordt weergegeven. In deze lijst, kunt u kiezen uit een uitgebreide lijst tekens bestaan. De lijst deelverzameling bevat Grieks en Russisch (Cyrillisch), indien beschikbaar.

Horizontale lijn

De knop Horizontale lijn kunt u onderdelen van een bericht te scheiden. Een lijn heeft een breedte (dikte) van ½-punts en gebruikt de automatische kleur al dan niet standaard.

Een thema, een set ontwerpelementen en kleurenschema's, helpt bij het maken van professioneel ogende en goed ontworpen berichten. Wanneer u een thema op een document toepast, aangepast Outlook waarmee de achtergrondkleuren en afbeeldingen, hoofdtekst en kopstijlen, lijsten, horizontale lijnen, hyperlinkkleuren en kleuren van de tabel randen. Lijsten met één niveau en meerdere niveaus worden ook aangepast.

Het thema wijzigen

 1. Kies thema'sin de groep thema's op het tabblad Opties .

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Kiest u thema's, en opnieuw instellen van het huidige thema van een sjabloon, zoekt u een ander thema, of zorg van het thema dat u als standaardinstelling gebruikt.

  • Kleurenen kiezen en kies een vooraf ingestelde kleurenpalet voor een thema of uw eigen kleurenschema samenstellen.

  • Kies lettertypen, en kies een lettertype in de standaardlijst of kiest u uw eigen.

  • Kies effectenen kies vervolgens een van de vooraf ingestelde effecten.

  • Kies Paginakleur, en vervolgens kiezen uit de vooraf ingestelde thema-kleurenpalet, kiest u geen kleur of een aangepaste kleur of opvuleffecten toevoegen.

Naar boven

Controleopties toevoegen aan uw e-mailbericht

U kunt opties die beschikbaar zijn in de groep labels op het tabblad bericht traceren van berichten met een vlag of ontvangst- of leesbevestigingen. En kunt u ook stemopties gebruiken.

Gemarkeerde e-mailberichten help u uw e-mail beter kunt beheren. Gemarkeerde berichten maken taakitems voor u alleen of voor u en de geadresseerden van het e-mailbericht. U kunt een e-mailbericht, bijvoorbeeld dat aanvragen de gegevens die u wilt dat door een bepaalde datum markeren. Wanneer de geadresseerde het bericht ontvangt, een markering weergegeven bij het en een bericht in de Infobalk in het leesvenster en aan de bovenkant van het bericht wordt weergegeven wanneer deze wordt geopend in Outlook.

Een bericht dat is gemarkeerd voor uzelf kunt u bijhouden wie heeft gereageerd op het bericht. In het vorige scenario, moet u een vlag e-mailbericht verzoek om informatie voor een bepaalde datum verzonden. Door ook het bericht markeren voor uzelf, wordt u herinnerd om antwoorden te controleren. Outlook kunt zelfs u automatisch antwoorden te vinden op het oorspronkelijke gemarkeerde bericht.

 1. Kies Opvolgenop het tabblad bericht in de groep labels en kies vervolgens de opvolging vervaldatum datum of aangepast.

 2. Desgewenst kunt u een herinnering voor deze gemarkeerd bericht, klikt u op het tabblad bericht in de groep labels Kies Opvolgenen kies vervolgens Herinnering toevoegen. Als u wilt, kunt u de Herinneringsdatum en tijd wijzigen.

 3. Als u wilt, kunt u een markering naar de geadresseerden kunt opnemen, zodat ze van een deadline wordt gewaarschuwd. Kies Opvolgenop het tabblad bericht in de groep labels en kiest u op markeren voor geadresseerden. Schakel het selectievakje Herinnering uit als u wilt een herinnering voor geadresseerden deze gemarkeerd bericht opnemen, en indien nodig, wijzig de datum en tijd.

Het is eenvoudig een peiling maken in Outlook door op te nemen stemknoppen in een e-mailbericht.

 1. Kies op het tabblad Opties in de groep bijhouden , Stemknoppen gebruiken.

 2. Kies een van de volgende opties:

  • Goedkeuren; Negeren    
   wanneer er een probleem of een gebeurtenis, bijvoorbeeld die moet worden goedgekeurd of geweigerd.

  • Ja; Niet    
   wanneer alle gewenste is Ja of Nee, dit is een goede manier om een snelle enquête houden.

  • Ja; Nee; Wellicht    
   wanneer u niet wilt beperken van de opties op Ja en Nee, deze stemoptie biedt een alternatief antwoord wordt verzonden.

  • Aangepaste    
   Kies deze optie wilt maken van uw eigen namen van de stemknoppen. Bijvoorbeeld, kunt u uw collega's om te kiezen uit drie dagen van de week voor een terugkerende Personeelsvergadering met wekelijkse vragen.

   1. Wanneer het dialoogvenster Eigenschappen wordt weergegeven, schakelt u onder Opties voor stemmen en controleren het selectievakje Stemknoppen gebruiken in.

   2. Selecteer en verwijder de standaardnamen van de knoppen en typ de gewenste tekst. Scheid de knopnamen met puntkomma's.

Een ontvangstbevestiging geeft aan dat uw e-mailbericht is bezorgd in het postvak van de geadresseerde, maar niet de geadresseerde heeft gezien of lezen. Een leesbevestiging geeft aan dat het bericht is geopend. In beide gevallen ontvangt u een melding wanneer het bericht is bezorgd of gelezen. De inhoud van de melding klikt, wordt automatisch opgeslagen in het oorspronkelijke bericht in uw map Verzonden Items .

Niet vertrouwen, maar alleen op deze bevestigingen. Geadresseerde van het bericht kan bepalen of een leesbevestiging is aangevraagd geweigerd te verzenden. Als het bericht alleen-lezen in het leesvenster is, mogelijk niet een leesbevestiging worden verzonden. Bovendien is het mogelijk dat het e-mailprogramma van de geadresseerde niet leesbevestigingen ondersteunt.

Ontvangst- of een leesbevestiging toevoegen

 • Klik in het bericht op het tabblad Opties , klikt u in de groep bijhouden , selecteert u het selectievakje Ontvangstbevestiging verzoeken of het selectievakje Leesbevestiging verzoeken in.

U kunt inschakelen voor het bijhouden van opties voor alle e-mailberichten die u verzendt

 1. Kies het tabblad bestand > Opties > E-mail.

 2. Kies de gewenste opties onder bijhouden.

Naar boven

Elektronisch visitekaartje

Elektronische visitekaartjes makkelijker delen contactgegevens. Elektronische visitekaartjes in berichten die u verzendt snel kan worden ingevoegd en zijn direct herkenbaar door de geadresseerde. U kunt uw zakelijk elektronische visitekaartje of een persoonlijke id die u hebt aangepast verzenden. U kunt ook u kunt van iemand anders contactgegevens verzenden als een elektronisch visitekaartje. U kunt ook elektronische visitekaartjes doorsturen.

Zie voor meer informatie over elektronische visitekaartjes contactpersonen maken en uitwisselen als elektronische visitekaartjes.

 1. Kies op het tabblad bericht in de groep toevoegenItem bijvoegen > visitekaartjes, en kies vervolgens een naam in de lijst. Het menu visitekaartje ziet u de laatste 10 contactpersonen weer die u als elektronische visitekaartjes in berichten hebt ingevoegd.

  U kunt meerdere elektronische visitekaartjes in een bericht invoegen.

 2. Als u de naam die u wilt gebruiken, kiest u andere visitekaartjesniet ziet, kiest u de naam in de lijst Opgeslagen als en kies vervolgens OK.

  Notities: 

  • Kies onderscheid maken tussen dubbele namen in het menu visitekaartje , zodat andere visitekaartjes. Er zijn meer gegevens, zoals een kaartvoorbeeld van de, in het dialoogvenster visitekaartje invoegen .

  • Als u een visitekaartje van de weergave Visitekaartjes naar een nieuw bericht slepen, is een vCard (.vcf) is opgenomen wanneer het bericht is verzonden. Het bijgevoegde VCF-bestand wordt geopend van het formulier met contactgegevens met alle gegevens die de geadresseerden in hun lijst met contactpersonen kunnen opslaan. Het elektronische visitekaartje wordt weergegeven in het formulier met contactgegevens.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×