E-mailberichten aan Business Contact Manager-records koppelen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt Business Contact Manager voor Outlook gebruiken om inkomende en uitgaande e-mailberichten te koppelen aan een record voor een Account, zakelijke contactpersoon of een bedrijfsproject. Door de opties voor e-mailkoppeling te wijzigen, kunt u aangeven dat bestaande en toekomstige uitgaande en inkomende e-mailberichten van geselecteerde e-mailadressen automatisch worden gekoppeld aan de desbetreffende record voor een account, zakelijke contactpersoon of zakelijk project.

Opmerking: Bijlagen in e-mailberichten worden niet gekoppeld aan records samen met de e-mailberichten. U kunt een bijlage opslaan als een bestand en klik vervolgens kunt u het bestand koppelen aan de communicatiegeschiedenis van de Business Contact Manager-record.

U kunt ook een taak koppelen die is toegewezen aan een record voor een account, zakelijke contactpersoon, verkoopkans of zakelijk project.

Als u wilt de berichten en taken die zijn gekoppeld aan een record wordt weergegeven, voert u de volgende procedure:

 1. Klik in het menu Business Contact Manager op Accounts, Zakelijke contactpersonen, Verkoopkansen of Zakelijke projecten.

 2. Dubbelklik op de record die u wilt openen.

 3. Klik op het lint, in de groep Weergeven op Geschiedenis.

Wat wilt u doen?

Een afzonderlijke e-mailbericht of taak koppelen aan een record Account, zakelijke contactpersoon, verkoopkans of zakelijk Project

E-mailberichten automatisch koppelen aan een record Account, zakelijke contactpersoon of zakelijk Project

Uitgaande e-mailberichten opslaan

Ontkoppelen van een e-mailbericht of een taak uit een record

Naar boven

Een afzonderlijk e-mailbericht of een afzonderlijke taak koppelen aan een record voor een account, zakelijke contactpersoon, verkoopkans of zakelijk project

U kunt een e-mailbericht of taak aan één of meer records koppelen.

 1. Selecteer het e-mailbericht of de taak die u aan een record wilt koppelen.

 2. Klik op de werkbalk Business Contact Manager op Aan een record koppelen.

 3. Klik op een van de volgende soorten record die u wilt de e-mailbericht of een taak wilt koppelen in het dialoogvenster koppeling naar een Business Contact Manager-record , in de mappenlijst :

  • Accounts (standaard)

  • Zakelijke contactpersonen

  • Kansen

  • Zakelijke projecten

 4. In de lijst met records dat wordt weergegeven, klik op de records die u wilt koppelen het e-mailbericht aan en klik vervolgens op de knop Koppelen aan .

  Opmerking: Aangrenzende om records te selecteren, druk op SHIFT en klik vervolgens op de eerste en laatste record. Niet-aaneengesloten om records te selecteren, houd CTRL ingedrukt en klik vervolgens op de afzonderlijke records.

Tip: Waarom zou u handmatig afzonderlijke e-mailberichten koppelen aan een record wanneer u e-mailberichten automatisch koppelen kunt? Als collega's die ook met uw klant werken dat u e-mailberichten over de transactie verzendt, u kunt handmatig de e-mailberichten koppelen aan de record Account of zakelijke contactpersoon door te klikken op de knop aan een Record koppelen , zodat u alle berichten opslaan met de klantrecord.

Naar boven

E-mailberichten automatisch koppelen aan een record voor een account, zakelijke contactpersoon of zakelijk project

In plaats van afzonderlijke e-mailberichten aan een record te koppelen kunt u Automatische e-mailkoppeling gebruiken om alle toekomstige binnenkomende en uitgaande berichten van en naar een specifiek e-mailadres te koppelen.

 1. Selecteer een e-mailbericht van of naar het e-mailadres waaraan u automatisch een record voor een account, zakelijke contactpersoon of zakelijk project wilt koppelen.

 2. Klik in de werkbalk Business Contact Manager op Automatische e-mailkoppeling.

  • Als u een koppeling wilt maken met een account of een zakelijke contactpersoon, selecteert u in het dialoogvenster Automatische e-mailkoppeling op het tabblad E-mailadres een of meer e-mailadressen die in het bericht staan en klikt u vervolgens op OK.

   Het geselecteerde e-mailbericht en eventuele toekomstige e-mailberichten, inkomende en uitgaande, die het opgegeven bevatten e-mailadres zijn nu gekoppeld aan deze Account of zakelijke contactpersoon record. De koppeling wordt weergegeven in de sectie Communicatiegeschiedenis van deze record.

  • Selecteer een of meer zakelijke projecten om te koppelen aan een zakelijk Project, in het dialoogvenster Automatische e - mailkoppeling , klik op het tabblad Projecten in Business Contact Manager .

   Notities: 

   • Als u alle e-mailadressen of zakelijke projecten wilt selecteren, klikt u op Alles selecteren.

   • Als u de selectievakjes van alle e-mailadressen of mappen wilt uitschakelen, klikt u op Alle selecties opheffen.

   • Als u hulp nodig hebt bij het invoeren van gegevens in het dialoogvenster, klikt u op de knop Help.

Naar boven

Uitgaande e-mailberichten opslaan

In Business Contact Manager voor Outlook kan een e-mailbericht alleen automatisch aan een account of een zakelijke contactpersoon worden gekoppeld als het e-mailbericht is opgeslagen in een Outlook-map. Uitgaande (verzonden) e-mailberichten kunnen alleen aan een record worden gekoppeld als het verzonden e-mailbericht is opgeslagen in de map Verzonden items. Als u wilt dat uw uitgaande e-mail automatisch wordt gekoppeld, moet u uw e-mailopties zodanig instellen dat er kopieën van uw verzonden berichten worden opgeslagen.

Hoe?

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Klik op het tabblad Voorkeuren op E-mailopties.

 3. Schakel het selectievakje Kopie van berichten opslaan in map Verzonden items in.

 4. Klik op OK.

Naar boven

Een e-mailbericht of taak ontkoppelen van een record

Wanneer u een e-mailbericht of taak ontkoppelen van een record, wordt het e-mailbericht of de taak opgeslagen in Business Contact Manager voor Outlook als het bericht of de taak nog aan een andere record is gekoppeld. Dit heeft geen invloed op koppelingen naar het e-mailbericht of de taak in andere records. Als u een e-mailbericht bijvoorbeeld ontkoppelt van een verkoopkansrecord, blijft het bericht gekoppeld aan accountrecords en records voor zakelijke contactpersonen.

 1. Klik in het menu Business Contact Manager op Accounts, Zakelijke contactpersonen, Verkoopkansen of Zakelijke projecten.

 2. Open de record die u wilt ontkoppelen van het e-mailbericht of de taak.

 3. Klik op het lint, in de groep Weergeven op Geschiedenis.

 4. Klik met de rechtermuisknop op het bericht of de taak die u wilt ontkoppelen en klik vervolgens op Verwijderen in het snelmenu.

Opmerking: Als u op een koppeling klikt wanneer het oorspronkelijke e-mailbericht of de oorspronkelijke taak is verwijderd, ziet u de eerste 4 kB (kilobyte) van het e-mailbericht, of de titel en de status van de taak in een formulier Zakelijke activiteit.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×