E-mail in een werkstroom verzenden

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Er zijn verschillende redenen waarom u vanuit een werkstroom een e-mailbericht wilt verzenden. U kunt bijvoorbeeld instellen dat u steeds een melding wilt krijgen op het moment dat de werkstroom wordt gestart.

Nieuw item activeert werkstroom om e-mailbericht te sturen

1. Er wordt een nieuw item toegevoegd aan de lijst of bibliotheek, en de werkstroom wordt gestart.

2. Vanuit de werkstroom wordt een e-mailbericht verstuurd, zodat u weet dat deze is gestart.

In dit artikel leest u hoe u de werkstroom zo instelt dat er een e-mailbericht wordt verzonden. Er wordt ook uitgelegd hoe u werkstroomzoekacties gebruikt om het e-mailbericht te adresseren en dynamische inhoud op te nemen in de hoofdtekst van het bericht. Op deze manier kunt u trouwens ook hyperlinks invoegen of maken. Ten slotte leest u in dit artikel hoe u de inhoud van het bericht opmaakt. Hierbij wordt ook nog aanvullende informatie gegeven over het werken met e-mailberichten die automatisch in een werkstroom worden gegenereerd.

Wat wilt u doen?

Een eenvoudig e-mailbericht verzenden vanuit een werkstroom

Ontvangers van het bericht dynamisch selecteren

Informatie over het huidige item opnemen

Een statische hyperlink toevoegen

Een hyperlink naar het huidige item toevoegen

Een afbeelding toevoegen

De inhoud van uw bericht opmaken

Uw eigen aangepaste taakmeldingen verzenden

Bewerkingen die niet worden ondersteund

Een eenvoudig e-mailbericht verzenden vanuit een werkstroom

Met de actie Een e-mail verzenden in Workflow Designer kunt u de aangepaste werkstroom instellen voor het verzenden van e-mailberichten naar u of een andere opgegeven gebruiker of groep. De beschikbare velden voor een e-mailbericht zijn Aan, CC, Onderwerp en Hoofdtekst. Deze velden kunnen statische tekst bevatten, maar ook tekst die dynamisch wordt gegenereerd op basis van werkstroomzoekacties.

U kunt allerlei soorten berichten genereren met de actie Een e-mail verzenden, zoals meldingen die aangeven dat er een bepaalde fase is bereikt in de werkstroom of dat er opgegeven acties worden uitgevoerd (zoals het starten en stoppen van de werkstroom), maar ook herinneringen voor taken die niet zijn voltooid op de einddatum.

Opmerking: Op de server moeten instellingen voor uitgaande e-mail zijn geconfigureerd voordat vanuit de werkstroom e-mailberichten kunnen worden verstuurd. Als u niet zeker weet of de huidige e-mailinstellingen van de server correct zijn, neemt u contact op met de serverbeheerder. In de sectie Zie ook staan koppelingen naar meer informatie over instellingen voor uitgaande e-mail.

In dit voor beeld stelt u de werk stroom zo in dat u een e-mail melding ontvangt wanneer deze wordt gestart voor een nieuw item. Gebruik de versie van SharePoint Designer die overeenkomt met uw SharePoint Server-versie. Voor SharePoint Server 2010 gebruikt u bijvoorbeeld SharePoint Designer 2010. En gebruik SharePoint Designer 2013 voor alle versies na SharePoint Server 2010, inclusief SharePoint Server 2016 en SharePoint Online. U kunt SharePoint Designer 2013 downloaden van het micro soft Download centrum en meer informatie hierover vinden in de sectie Zie ook .

Share point Designer 2013 openen en verbinding maken met een share point-site

Share point Designer 2013 wordt geïnstalleerd als een Office 2013-toepassing. Voer de volgende stappen uit om share point Designer 2013 te openen en verbinding te maken met een share point-site:

 1. Open share point Designer 2013 door deze te selecteren in het menu Start . Klik op pictogram starten, klik op alle Program ma's, klik op micro soft Office 2013en klik vervolgens op share point Designer 2013.

 2. Klik op site openen op de start pagina van share point Designer 2013.

 3. Voer de share point-site in waarmee u verbinding wilt maken. Bijvoorbeeld http://www.contoso.com/sites/a-sharepoint-site.

 4. Klik op openen om de site te openen.

 5. Voer uw referenties in als u hierom wordt gevraagd. (Als de beveiliging niet is geïntegreerd met de computer waarbij u zich hebt aangemeld, wordt u gevraagd uw referenties in te voeren.) Zorg ervoor dat u referenties gebruikt die toegang hebben tot de share point-site.

Een lijstwerk stroom maken op basis van het share point-werk stroom platform

 1. Klik op het knoop punt werk stromen in het navigatie deel venster.

 2. Klik op de vervolg keuzelijst lijstwerk stroom in de nieuwe sectie van het lint, zoals wordt weer gegeven in de afbeelding.

 3. <remove/align>

 4. Selecteer de lijst die u wilt koppelen aan de nieuwe werk stroom.

 5. Voer in het dialoog venster lijst maken van werk stroom een naam en Beschrijving in voor de werk stroom en zorg ervoor dat het platform type is ingesteld op share point 2013-werk stroom, zoals wordt weer gegeven in de afbeelding.

Muzieknoot

Als u share point workflow niet ziet als een beschikbaar platform type, is Workflowbeheer niet geconfigureerd voor gebruik met de share point-farm. Zie Workflowbeheer configureren voor gebruik met de share Point Server 2013-Farm.

7. Klik op OK om een werk stroom te maken.

Nu de werk stroom is gemaakt, kunt u acties, voor waarden, fasen, stappen en lussen toevoegen om uw werk stroom te maken. Deze werk stroom onderdelen zijn beschikbaar in het lint van share point Designer 2013, zoals wordt weer gegeven in de afbeelding.

Muzieknoot

De vorige procedure wordt gebruikt om een lijstwerk stroom te maken. U kunt een herbruikbare werk stroom of site werk stroom maken op basis van dezelfde procedure, met de volgende wijziging. In plaats van de knop lijstwerk stroom op het lint te selecteren, selecteert u de knop herbruikbare werk stroom of site werk stroom bij het maken van de werk stroom.

In de sectie Zie ook vindt u meer informatie over de beschik bare lijst met werk stroom acties.

Acties definiëren voor het maken van de voor waarde ' een e-mail bericht verzenden '

 1. Klik op Acties en klik vervolgens op Een e-mail verzenden.

 2. Klik in de actie op deze gebruikers.

 3. Selecteer in het dialoog venster e-mail bericht definiëren de optie gebruikers uit de bestaande gebruikers en groepen of voer uw eigen e-mail adres in het vak aan in.

  Notities: 

  • Als u een e-mail bericht wilt verzenden naar een extern e-mail adres. u moet gegevens kunnen ophalen van de betreffende e-mail server.

  • Het adres van een bericht kan een specifiek statisch adres zijn (bijvoorbeeld NORTHWINDTRADERS\junmin of junmin@northwindtraders.com) of een zoek opdracht naar variabele gegevens. Als u meer wilt weten over het gebruik van zoek opdrachten voor werk stromen voor het dynamisch adresseren van e-mail berichten die vanuit de werk stroom zijn verzonden in plaats van statische adressen te gebruiken, raadpleegt u de volgende sectie dynamisch gebruikers selecteren om het bericht te ontvangen.

  • Het adres van de afzender van het gerenderde bericht is altijd het e-mail adres van de server beheerder, tenzij de beheerder van de server het adres van de afzender wijzigt voor de huidige webtoepassing of alle webtoepassingen. Lees voor meer informatie Uitgaande E-mail configureren voor een specifieke Web-app.

 4. Typ in het vak onderwerp een onderwerp voor het bericht of klik op gegevens binding weer geven Knopafbeelding om een zoek opdracht voor een werk stroom te definiëren voor de tekst die u hier wilt.

  Opmerking: De werkstroom wordt alleen goed samengesteld als u iets invoert in het vak Onderwerp.

 5. Typ of plak in het grote vak onder het vak Onderwerp de hoofdtekst van het bericht.

  Tip: Er is geen snelmenu beschikbaar in dit vak. Als u tekst wilt kopiëren, drukt u op Ctrl+C. Als u gekopieerde tekst wilt plakken, drukt u op Ctrl+V. Tekst die u kopieert en plakt, mag geen werkstroomzoekacties bevatten.

Op dit punt zou u op OK kunnen klikken om het bericht te volt ooien.

6. als terugkeren naar de pagina werk stroom maken, klikt u op actie en vervolgens op naar een fase gaan.

7. Klik op ' een fase ' en selecteer einde van werk stroom.

8. Klik op publiceren en publiceren van de werk stroom.

Anderzijds kan het handig zijn om de titel van het nieuwe item dat de werk stroom heeft gestart, op te nemen, of zelfs om een koppeling naar dat nieuwe item toe te voegen. In de volgende secties wordt uitgelegd hoe u deze dingen doet en hoe u de tekst van het bericht kunt opmaken. In eerste instantie leert u hoe u met werk stroom zoeken uw boodschap dynamisch kunt adresseren.

Naar boven

Ontvangers van het bericht dynamisch selecteren

Als u statische adressen opgeeft in de velden Aan en CC van uw bericht, moet u steeds wanneer u de ontvangers wilt veranderen, de werkstroom openen in Workflow Designer en de wijzigingen handmatig aanbrengen. Als de adressen regelmatig moeten worden gewijzigd, is het een beter idee om werkstroomzoekacties te gebruiken in de velden Aan en CC. Zoekacties kunnen verwijzen naar adressen uit een veld in het huidige item, uit een veld in een item in een andere lijst of bibliotheek, of uit werkstroomvariabelen.

Een aangepaste lijst maken om adressen van ontvangers op te slaan

Als de ontvangers van tijd tot tijd worden gewijzigd, maar niet vaak genoeg dat ze op een startformulier moeten worden vermeld wanneer de werkstroom wordt gestart, kunt u een aangepaste lijst met ontvangers maken die één lijstitem bevat voor elke werkstroom waarnaar wordt verwezen. Vervolgens maakt u kolommen waarin u de adressen kunt opslaan waarnaar elk e-mailbericht van elke werkstroom moet worden verstuurd. Wanneer de ontvangers voor een werkstroombericht worden gewijzigd, hoeft u alleen de adressen in het toepasselijke veld in het lijstitem Ontvangers voor die werkstroom te veranderen.

Belangrijk: De kolommen waarin u adressen voor werk stroom-e-mail berichten opslaat, kunnen één tekst regel, meerdere tekst regels of de kolommen voor personen of groepen zijn. Als u een kolom persoon of groep gebruikt, kan er slechts één vermelding worden aangebracht in elk veld dat door de werk stroom wordt verwezen naar e-mail adressen. Wanneer u de kolom maakt, moet u geen onder meerdere selecties toestaan selecteren. Als u dit kolom type wilt gebruiken om meerdere geadresseerden op te geven, kunt u een share point-groep maken met de personen aan wie u de werk stroom wilt sturen en geeft u vervolgens de groep op in het veld. Zorg ervoor dat u bij het maken van de kolom personen en groepen selecteert onder selectie toestaan van. In de sectie Zie ook vindt u een koppeling naar meer informatie over het maken van lijsten en het toevoegen van kolommen.

Opmerking: Wanneer u SharePoint-groepen maakt, moet u ervoor zorgen dat elke groep ten minste leesmachtigingen voor de site heeft, en dat de optie Iedereen is geselecteerd in het gebied Groepsinstellingen van de pagina Nieuwe groep, onder Wie kan het lidmaatschap van de groep bekijken?

Een werkstroomzoekactie gebruiken in een aangepaste lijst met ontvangers:

 1. Maak in de browser een aangepaste lijst met de naam Ontvangers en de volgende drie kolommen:

  • Wijzig de naam van de standaard titel kolom in werk stroom naam. Laat alle andere opties onGewijzigd. Een koppeling zoeken naar meer informatie over het wijzigen van de kolom in een lijst of bibliotheek in deZie ook sectie.

  • Voeg de kolom persoon of groep toe metde naam aan. In deze kolom toestaan dat personen en groepen zijn geselecteerd, maar niet meerdere selecties toestaan. Laat alle andere opties onGewijzigd.Een koppeling zoeken naar meer informatie over het maken van een kolom in een lijst of bibliotheek in deZie ook sectie.

  • Voeg een kolom met één tekst regel met de naam CCtoe. Laat alle andere opties onGewijzigd.

 2. Maak in de lijst Ontvangers een nieuw item en ga daarna als volgt te werk:

  • Typ Documenten redigeren in het veld Werkstroomnaam. Dit is de naam van de voorbeeldwerkstroom die hier is gebruikt.

  • Klik in het veld aan op adres boek Knopafbeelding en selecteer in het dialoog venster personen en groepen selecterenéén persoon of groep om berichten te adresseren.

  • Typ in het vak CC de e-mailadressen van de ontvangers waaraan u een kopie van het bericht wilt sturen. Scheid meerdere adressen met een puntkomma.

 3. Volg een lijst maken op basis van de sectie share point-werk stroom platform <add link> en maak een nieuwe werk stroom. (U kunt ook een bestaande werk stroom wijzigen die eerder is gemaakt)

 4. Klik op Acties en klik vervolgens op Een e-mail verzenden.

 5. Klik in de actie op deze gebruikers.

 6. Klik in het dialoogvenster E-mailbericht definiëren, aan het einde van het vak Aan, op Adresboek Knopafbeelding .

 7. Klik in het dialoog venster gebruikers selecteren in de lijst of selecteren uit bestaande gebruikers en groepen op werk stroom zoeken voor een gebruiker... en klik vervolgens op toevoegen.

 8. Kies in het dialoog venster zoeken naar persoon of groep de volgende opties:

  • Gegevens bron: geadresseerden of de naam van uw aangepaste lijst.

  • Veld van bron: aan, of het veld met het adres dat u wilt in de regel aan.

  • Veld retour neren als: aanmeldings naam Hiermee wordt de veld indeling ' aan ' in het e-mail bericht gekozen

  • Veld: geadresseerden: werk stroom naam

  • Waarde: typ Documenten redigeren of de naam van de huidige werkstroom.

   Deze zoekactie houdt in dat in de lijst Ontvangers de waarde van het veld Aan moet worden geselecteerd wanneer de naam van de werkstroom Document reviseren is.

   In de bovenste helft van het dialoogvenster geeft u de lijst en de kolom op, en in de onderste helft de rij.

 9. Klik in het dialoog venster zoeken naar persoon of groep op OK.

 10. Klik op OK in het bericht met de tekst dat u unieke zoekacties moet gebruiken.

 11. Klik nogmaals op OK om het dialoogvenster Gebruikers selecteren te sluiten.

 12. Klik in het dialoogvenster E-mailbericht definiëren, aan het einde van het vak CC, op Adresboek Knopafbeelding .

 13. Klik in het dialoog venster gebruikers selecteren in de lijst of selecteren uit bestaande gebruikers en groepen op werk stroom zoeken voor een gebruiker... en klik vervolgens op toevoegen.

 14. Kies in het dialoogvenster Zoekactie voor werkstroom definiëren de volgende opties:

  • Gegevens bron: geadresseerden of de naam van uw aangepaste lijst.

  • Veld van bron: CC of het veld met het gewenste adres op de regel CC.

  • Veld retour neren als: aanmeldings naam Hiermee wordt de veld indeling ' aan ' in het e-mail bericht gekozen

  • Veld: geadresseerden: werk stroom naam

  • Waarde: typ Documenten redigeren of de naam van de huidige werkstroom.

   Deze zoekactie houdt in dat in de lijst Ontvangers de waarde van het veld CC moet worden geselecteerd wanneer de naam van de werkstroom Document reviseren is.

 15. Klik op OK, klik nogmaals op OK in het waarschuwingsbericht en klik opnieuw op OK om het dialoogvenster Gebruikers selecteren te sluiten.

Op het moment dat dit e-mailbericht vanuit de werkstroom wordt verzonden, wordt het verstuurd naar de adressen in de velden Aan en CC van het item Documenten reviseren in de aangepaste lijst Ontvangers. Als u de ontvangers wilt wijzigen, kunt u dit gewoon doen in het lijstitem.

Eén werkstroom kan meerdere e-mailberichten verzenden, die niet allemaal dezelfde ontvanger hoeven te hebben. Als u andere adressen wilt opslaan voor extra berichten die door deze werkstroom moeten worden verzonden, kunt u kolommen aan de lijst toevoegen om de andere adressen op te slaan. In dit geval kunt u de kolommen bijvoorbeeld de naam Eerste bericht aan, Tweede bericht aan, enzovoort geven.

U kunt de lijst ook zo ontwerpen dat u één item maakt voor elk bericht dat de werkstroom verzendt, in plaats van één item voor elke werkstroom. In dit geval moet de naam die voor elk bericht wordt gebruikt, uniek zijn. Dit is nodig om met de zoekacties die de adressen ophalen, de gewenste unieke waarde te retourneren.

Het startformulier van de werkstroom gebruiken om ontvangers op te geven

Als u steeds wanneer een werkstroom handmatig wordt gestart, ontvangers wilt opgeven, kunt u het startformulier van de werkstroom zodanig aanpassen dat de adressen worden verzameld bij de persoon die de werkstroom start. De werkstroom kan de ingevoerde adressen dan rechtstreeks gebruiken, of in velden in het huidige item kopiëren, waar ze nog steeds beschikbaar zijn wanneer de huidige run van de werkstroom is voltooid. Als de werkstroom is ingesteld om ook automatisch te starten, kunt u standaardadressen in het startformulier opgeven voor gebruik bij een automatische start.

Naar boven

Informatie over het huidige item opnemen

Tot nu toe was de hoofdtekst in het voorbeeldbericht statisch: telkens wanneer de werkstroom een exemplaar van het bericht maakt, blijft de tekst precies hetzelfde.

Het kan echter nuttig zijn om tekst op te nemen die verandert in relatie tot het item waarvoor de werkstroom momenteel wordt uitgevoerd. Het is bijvoorbeeld handig om de titel van het document dat moet worden gereviseerd, in de hoofdtekst van uw bericht op te nemen. Als u dergelijke dynamische informatie wilt opnemen, gebruikt u een werkstroomzoekactie. Zoekacties halen gegevens op uit verschillende gegevensbronnen, zoals lijsten, bibliotheken en werkstroomgegevens.

De titel van het document aan de berichttekst toevoegen:

 1. Typ of plak de statische tekst waarin de resultaten van de zoekactie moeten worden weergegeven.

 2. Plaats de invoegpositie op de gewenste locatie voor de zoekactie.

  Tip: Wanneer een zoekactie is ingevoegd, kan deze niet naar een nieuwe locatie worden gesleept. (Het is echter wel mogelijk om een zoekactie een nieuwe locatie te geven door andere tekst eromheen te verslepen.) Het is ook niet mogelijk om een zoekactie of tekst met een zoekactie te knippen, kopiëren of plakken.

 3. Klik op toevoegen of wijzigen.

 4. Selecteer in het dialoog venster zoekennaar teken reeks het huidige item in het vak gegevens bron en Geef de naam op van het veld in het vak Bron.

 5. Klik op OK.

 6. De ingevoegde zoek opdracht wordt weer gegeven in de hoofd tekst van het bericht.

 7. Klik op publiceren om de werk stroom te publiceren.

Wanneer de werkstroom wordt uitgevoerd en het bericht wordt gegenereerd, wordt de zoekactie vervangen door de titel van het document.

Titel 5 invoegen

De titel van het document is handig, maar het is mogelijk handiger om een Hyper link toe te voegen waarmee u rechtstreeks naar het document zelf kunt gaan. Hiertoe neemt u een zoek opdracht op in de Hyper link.

Naar boven

Een statische hyperlink toevoegen

U kunt een statische Hyper link opnemen (dat wil zeggen, een afbeelding die altijd aan hetzelfde adres of dezelfde locatie is gekoppeld) in de hoofd tekst van uw e-mail bericht met de knop 'Hyper link bewerken' in de rechter bovenhoek van het scherm opmaak in ' e-mail bericht definiëren ' ' dialoog venster.

  
  
 1. Typ of plak de statische tekst waarin de koppeling moet worden weergegeven.

 2. Selecteer de tekst en klik op Hyper link bewerken .

 3. Typ in het dialoog venster Hyper link bewerken het adres van de website.

 4. Klik op OK.

 5. De ingevoegde Hyper link wordt weer gegeven in de hoofd tekst van het bericht.

Opmerking: Sommige op tekst gebaseerde e-mailprogramma's kunnen HTML-codering niet renderen en zullen de hyperlink dus niet genereren.

Zie de volgende sectie, Een hyperlink naar het huidige item toevoegen, om te lezen hoe u een zoekactie voor een werkstroom gebruikt om een dynamische hyperlink te maken die naar verschillende adressen wijst, afhankelijk van het item waarvoor de werkstroom momenteel wordt uitgevoerd.

Naar boven

Een hyperlink naar het huidige item toevoegen

In de vorige sectie (Een statische hyperlink toevoegen) stond er geen variabele informatie in het adres van de voorbeeldhyperlink: telkens wanneer het e-mailbericht wordt verstuurt vanuit de werkstroom, wijst de hyperlink naar dezelfde pagina.

Wanneer u echter een werkstroomzoekactie gebruikt, kunt u een dynamische koppeling maken die aan de hand van informatie over het huidige item bepaalt naar welke URL moet worden verwezen.

Als het huidige item een document in een documentbibliotheek is

In het voorbeeld van de melding dat de werkstroom is gestart, kunt u een koppeling naar het nieuwe document opgeven:

 1. Typ of plak de statische tekst waarin de koppeling moet worden weergegeven.

 2. Selecteer de tekst en klik op Hyper link bewerken.

 3. Klik in het dialoog venster Hyper link bewerken op functie (FX).

Tip: Wanneer een zoekactie is ingevoegd, kan deze niet naar een nieuwe locatie worden gesleept. (Het is echter wel mogelijk om een zoekactie een nieuwe locatie te geven door andere tekst eromheen te verslepen.) Het is ook niet mogelijk om een zoekactie of tekst met een zoekactie te knippen, kopiëren of plakken.

<This moet punt 4>

 1. Selecteer in het dialoog venster opzoeken voor teken reeks de optie Huidig item in het vak gegevensbron.

 2. Selecteer in het vak veld van bron de optie gecodeerde absolute URL en klik op OK.

  Hyper Link invoegen voor het huidige item 1 Een Hyper Link invoegen voor het huidige item 2 Hyper Link invoegen voor huidig item 3

Wanneer de ontvanger van het bericht op de koppeling klikt, wordt het document geopend en kan het worden bekeken of bewerkt.

Als het huidige item een lijstitem is

Wanneer u een koppeling naar een lijstitem maakt, bijvoorbeeld een aankondiging of een kalendergebeurtenis, kunt u kiezen of met de koppeling het weergaveformulier (DispForm.aspx) of het bewerkingsformulier (EditForm.aspx) van het lijstitem wordt geopend.

Een koppeling maken waarmee het lijst item wordt geopend:

Hyper Link invoegen voor lijst item 2

 1. Navigeer in de browser naar de lijst waarin u deze werk stroom wilt maken.

 2. Open het lijstitem voor een bestaand document in de bibliotheek, via Item weergeven als de koppeling het weergaveformulier moet openen, of via Item bewerken als het bewerkingsformulier moet worden geopend.

 3. Kopieer het adres in de adresbalk vanaf http: of https: tot en met het eerste gelijkteken (=), zoals te zien in de volgende afbeeldingen.

  Hyper Link invoegen voor lijst item 1

 4. Hyper Link invoegen voor lijst item 2

 5. De tekst ?ID= is een queryreeksparameter waarmee de pagina opdracht krijgt om het formulier weer te geven voor het item in de huidige lijst of de huidige bibliotheek met de lijst-id die na het gelijkteken (=) volgt. In dit voorbeeld is dit de lijst-id van het huidige item, zoals de werkstroomzoekactie aangeeft.

  Opmerking: Als het huidige item een taak is die door een van de drie werkstroomtaakacties is gemaakt, en als u wilt dat de koppeling het formulier voor de aangepaste taak opent (en niet het standaardweergaveformulier of -bewerkingsformulier voor de lijst Taken), gaat u naar de sectie Als het huidige item een aangepast taakformulier is. Voor taken die niet door een werkstroomtaakactie worden gemaakt, en voor de weergaveformulieren van taken die door een van de werkstroomtaakacties zijn gemaakt, hoeft u alleen de huidige procedure te volgen.

 6. Typ of plak in het dialoog venster e-mail bericht definiëren de statische tekst waarin de koppeling moet worden weer gegeven (bijvoorbeeld: Klik hierals u het lijst item wilt weer geven).

 7. Selecteer de tekst en klik op Hyper link bewerken .

 8. Klik in het dialoog venster Hyper link bewerken op String Builder voor de <Don't put ' voor het veld' in bold> adres. 

 9. Plak het adres in het dialoog venster opbouw functie voor teken reeksen.

 10. Plaats de invoeg positie direct achter het gelijkteken (=) en klik op toevoegen of wijzigen.

 11. Selecteer in het dialoog venster opzoeken voor teken reeks het huidige item in het vak bron en de id in het vak van bron .

  Hyper Link invoegen voor lijst item 3

 12. Klik op OK.

  De ingevoegde zoek opdracht ziet er als volgt uit. Hyper Link invoegen voor lijst item 4

  Belangrijk: Hoewel de zoekactie voor de id van het huidige item nuttig is voor het bouwen van koppelingen naar het huidige lijstitem, kunnen de volgende zoekacties fouten opleveren in het gerenderde pad, en kunt u ze beter niet opnemen in e-mailberichtkoppelingen: Pad, Relatieve URL van de server, Bron-URL en URL-pad.

 13. Klik twee maal op OK om terug te gaan naar het vak e-mail bericht definiëren.

 14. In de volgende afbeelding ziet u koppelingstekst voor het weergaveformulier en het bewerkingsformulier zoals deze in het e-mailbericht worden weergegeven.

  Hyper Link invoegen voor lijst item 5

Als u van plan bent een koppeling meerdere keren te gebruiken, gaat u naar de sectie Een lijstitemadres als een werkstroomvariabele opslaan.

Als het huidige item een aangepast taakformulier is

<This sectie is nauwelijks verwarrend voor de gebruikers totdat we meer beschrijvingen geven van het maken van een aangepast taak formulier en het bouwen van een primaire/secundaire werk stroom. Als we dit document richten op kennis van gebruikers van het 100-niveau, kan deze informatie in kennis van het 300-niveau bucket>

Als uw werkstroom een van de drie taakacties gebruikt om een taak te maken, wordt er automatisch een aangepast taakformulier gegenereerd wanneer u de werkstroom compileert. Als u vanuit een secundaire werkstroom taakherinneringen wilt verzenden voor een taak die door een werkstroomtaakactie wordt gemaakt, is het waarschijnlijk handig om een koppeling naar dit aangepaste taakformulier in de herinneringen op te nemen.

De standaardformulieren voor een takenlijst, zoals DispForm.aspx en EditForm.aspx, staan in de map voor die takenlijst. Een aangepast taakformulier staat echter in de map van de werkstroom waaraan het is gekoppeld. Elke werkstroomtaak heeft een eigen inhoudstype, en het is dit inhoudstype dat bepaalt welk aangepast taakformulier door het inhoudstype wordt gebruikt. Aangezien het aangepaste taakformulier zich op een andere locatie bevindt, bouwt u een URL naar dit formulier op een andere manier dan een URL naar een doorsnee weergave- of bewerkingsformulier voor een item.

De URL van een aangepast taakformulier ziet er als volgt uit:

URL van bewerkingsformulier voor aangepaste taak

Tijdelijke aanduidingen voor variabele informatie worden vet en tussen haakjes weergegeven.

Het attribuut Bron bepaalt de takenlijst waaraan de huidige werkstroom is gekoppeld. Wanneer u op het aangepaste taakformulier op Taak voltooien of Annuleren klikt, gebruikt het formulier het adres uit het attribuut Bron om vast te stellen naar welke lijst er moet worden teruggekeerd. Als u een koppeling naar een aangepast taakformulier wilt maken, kunt u de URL vanaf het begin tot en met de tekens ID=[item_ID] kopiëren en plakken en de rest negeren (het deel dat in het voorbeeld is gemarkeerd).

De gemakkelijkste manier om de URL voor een aangepast taakformulier vast te stellen, is de werkstroom eenmaal uit te voeren zodat er een taak wordt gemaakt. Wanneer u het aangepaste taakformulier voor die taak in de browser opent, kunt u het vereiste deel van de URL kopiëren, in de hoofdtekst van het e-mailbericht in Workflow Designer plakken en vervolgens een werkstroomzoekactie toevoegen waarmee de id van het taakitem wordt geleverd.

De zoekactie in de berichttekst opnemen:

 1. Typ of plak in het dialoogvenster E-mailbericht definiëren van Workflow Designer alle tekst voor de koppeling (behalve de zoekactie voor de item-id) in de hoofdtekst van het e-mailbericht.

 2. Zet de invoegpositie achter het gelijkteken (=), verwijder de waarde voor de huidige item-id en klik op Opzoeken toevoegen aan hoofdtekst.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Zoekactie voor werkstroom definiërenHuidig item in het vak Bron, klik op Id in de lijst Veld en klik op OK.

  Koppeling van aangepast taakformulier met ingevoegde id-zoekactie

  Vergeet niet dat er in dit voorbeeld een secundaire werkstroom voor de lijst Taken wordt gebruikt, en dat het huidige item dus de taak is. Een koppeling naar een aangepast taakformulier vanuit de primaire werkstroom die het item maakt, wordt op een andere manier gemaakt. Zie de sectie Uw eigen aangepaste taakmeldingen verzenden om te leren hoe u een werkstroom opzet waarin de actie Gegevens verzamelen van een gebruiker wordt gebruikt om aangepaste meldingen te verzenden naar de personen aan wie de taak is toegewezen.

  Zie de volgende sectie, Een lijstitemadres als een werkstroomvariabele opslaan, om te leren hoe u dit adres kunt instellen zodat u het ergens anders in dezelfde werkstroom kunt gebruiken.

Een lijstitemadres als een werkstroomvariabele opslaan

U kunt de URL van het weergave- of bewerkingsformulier van een lijstitem opslaan in een werkstroomvariabele, zodat u het formulier op meerdere locaties in dezelfde werkstroom kunt gebruiken.

 1. Klik in het venster werk stroom ontwerper op acties en klik vervolgens op subtekenreeks ophalen uit index van teken reeks.

  Variabele 1

 2. Klik in het werk gebied op teken reeks en klik op de knop met de drie puntjes [...].

 3. Plak het statische tekstdeel van de URL (maar niet de zoekactie voor de id van het huidige item) in het dialoogvenster Opbouwfunctie voor tekenreeksen.

  Variabele 2

 4. Plaats de invoeg positie achter het gelijkteken (=) en klik op toevoegen of wijzigen.

 5. Selecteer in het dialoog venster opzoeken voor teken reeks de optie Huidig item in het vak gegevensbron en de id in het vak van bron.

  Variabele 3

 6. Klik op OK.

  De zoekactie wordt toegevoegd aan de tekst in het dialoogvenster.

  Variabele 4

 7. Klik op OK om het dialoogvenster Opbouwfunctie voor tekenreeksen te sluiten.

 8. Klik op 0 in beginnen bij 0 en vervang deze door 1. Opmerking <on volgende line>: u moet de waarde van beginnen bij op 1 wijzigen, anders wordt u een lege teken reeks. Als u een waarde gebruikt die groter is dan 1, ontbreken er tekens aan het begin van de laatste teken reeks.

 9. Klik op variabele: subtekenreeks in uitvoer naar variabele: subtekenreeks. Opmerking <on volgende line>: wanneer u al variabelen hebt gemaakt op basis van eerdere acties, ziet u mogelijk de variabele: subtekenreeks1.

 10. Klik in de lijst op Een nieuwe variabele maken en typ vervolgens in het dialoogvenster Variabele bewerken een naam voor de nieuwe variabele.

 11. Zorg dat Type is ingesteld op Tekenreeks en klik op OK.

 12. De ingevoegde actie wordt als volgt weer gegeven. Variabele 5

 13. Klik onder de actie die u zojuist hebt gemaakt en voeg de actie een e-mail bericht verzenden toe aan de acties en klik vervolgens op deze gebruikers in de actie. Variabele 6

 14. Als u de nieuwe variabele wilt gebruiken in het dialoog venster e-mail bericht definiëren, typt of plakt u de tekst waarin u de koppeling wilt weer geven in de hoofd tekst van het bericht. Selecteer de tekst en klik op Hyper link bewerken in het menu Opmaak. Klik op [fx] knop of klik op de knop met beletsel tekens [...] en klik vervolgens op toevoegen of wijzigen.

 15. Selecteer in het dialoog venster opzoeken voor teken reeks in de lijst gegevens bron de optie werk stroom variabelen en para meters.

 16. Selecteer in het velduit de bron lijst de optie variabele: naam van variabele en klik vervolgens op OK en OK in het volgende vak.

  Variabele 7 Scherm voor het instellen van e-mail berichten nadat u variabele hebt ingevoegd

U kunt deze variabele nu overal in de huidige werkstroom invoegen.

Naar boven

Een afbeelding toevoegen

Het is niet mogelijk om een afbeeldings-of grafisch bestand in te sluiten in de hoofd tekst van een e-mail bericht dat door uw werk stroom is verzonden. U kunt echter een afbeelding in uw bericht opnemen door een variabele te maken en de HTML-afbeeldings code (<img/>) te gebruiken voor het koppelen van een afbeelding die is opgeslagen als een JPEG-bestand (. jpg) en dat is geüpload naar een afbeeldings bibliotheek op uw site.

 1. Klik in het venster werk stroom ontwerper op acties en klik vervolgens op werk stroom variabele instellen.

 2. Klik op werk stroom variabele en selecteer een nieuwe variabele maken...

 3. Typ in het dialoog venster variabele bewerken een naam voor de nieuwe variabele en zorg ervoor dat type is ingesteld op teken reeksen klik vervolgens op OK.

 4. Klik op waarde en klik op de knop met beletsel tekens [...] en voeg in het venster opbouw functievoor teken reeksen de URL voor het JPEG-afbeeldings bestand toe aan de HTML-code-indeling-<img src = "URL"/> Opbouw functie voor reeksen voor afbeelding

 5. Klik op OK.

 6. De ingevoegde actie wordt als volgt weer gegeven. Variabele instellen voor het invoegen van een afbeelding

 7. Klik onder de actie die u zojuist hebt gemaakt en voeg de actie een e-mail bericht verzenden toe aan de actie en klik vervolgens op deze gebruikers in de actie. De actie een e-mail bericht verzenden invoegen

 8. Klik in het dialoog venster e-mail bericht definiëren op toevoegen of wijzigen.

 9. Selecteer in de lijst gegevens bron in het dialoog venster zoeken naar teken reeks de optie werk stroom variabelen en para meters.

 10. Selecteer in het veld uit de bron lijst de optie variabele: naam van variabele en klik op OK. E-mail teken reeks in werk stroom voor afbeeldingen Berichten-e-mail bericht voor werk stroom met afbeelding

 11. Klik nogmaals op OK om het venster e-mail bericht definiëren te sluiten en de werk stroom te publiceren.

Wanneer het bericht wordt verzonden, wordt de afbeelding van het JPEG-bestand weergegeven in plaats van de koppelingscode.

Naar boven

De inhoud van uw bericht opmaken

<This sectie is niet relevant in SP 2013 omdat al deze functies zijn voorzien van een opmaak balk in het venster ' e-mail bericht definiëren '. >

In de voorgaande secties worden HTML-ankercodes (<a> en </a>) gebruikt om een hyperlink te maken. U kunt andere HTML-codes gebruiken om het lettertype, de kleur, de stijl en andere kenmerken van de tekst in uw bericht op te geven.

Aangezien Workflow Designer alleen inline-opmaakprofielen ondersteunt voor de opmaak van berichten, en niet externe of ingesloten trapsgewijze opmaakmodellen (CSS), moet u de gewenste opmaak toepassen via het kenmerk stijl met HTML-codes. U doet dit door de HTML-code rechtstreeks in het dialoogvenster E-mailbericht definiëren in Workflow Designer te typen, of door de hoofdtekst van uw bericht in de codeweergave of ontwerpweergave te maken en vervolgens in het dialoogvenster E-mailbericht definiëren te plakken.

 1. Sla uw werkstroom op door op Voltooien te klikken.

 2. Maak een nieuwe HTML-pagina.

 3. Activeer de gesplitste weergave en klik ergens in het gebied Ontwerpweergave.

 4. Met de invoegpositie nog steeds in het gebied Ontwerpweergave dubbelklikt u op Toepassen van stijl op de statusbalk.

  De werkbalk Toepassen van stijl wordt weergegeven.

 5. Zorg dat op de werkbalk Toepassen van stijl de optie Toepassen van stijl is ingesteld op Handmatig en dat Doelregel is ingesteld op (Nieuwe inlinestijl), zoals hier wordt weergegeven.

  Werkbalk van Toepassen van stijl met de juiste instellingen

  Als u de berichttekst opmaakt in de codeweergave of de ontwerpweergave, moet u Toepassen van stijl instellen op Handmatig zodat Office SharePoint Designer 2007 geen CSS-klassen toevoegt, omdat de server deze niet kan renderen in e-mails van de werkstroom. Als u tekst die is genest binnen reeds opgemaakte tekst tussen span-codes wilt plaatsen omdat u voor deze tekst een andere opmaak wilt gebruiken, moet de codeweergave actief zijn. Als de span-codes zijn toegevoegd, kunt u verder werken in de ontwerpweergave om de gewenste opmaak toe te passen.

 6. Bepaal de opmaak van tekst op de gebruikelijke manier met behulp van de WYSIWYG-hulpmiddelen in de ontwerpweergave:

  • Als u tekst binnen een code wilt opmaken, bijvoorbeeld <para> of <li>, zet u de invoegpositie in de codeweergave en dubbelklikt u op de gewenste code in de werkset.

  • U kunt de code ook typen en vervolgens met behulp van IntelliSense het kenmerk 'stijl' en eventuele eigenschap/waardeparen invoegen. Zorg dat u de eigenschap/waardeparen scheidt met een puntkomma.

Enkele aanbevolen procedures:

 • Gebruik alineacodes (<p> en </p>) om aparte alinea's te definiëren en om standaardopmaak voor een alinea op te geven die afwijkt van de standaardopmaak voor het bericht.

 • Gebruik extra span-codes binnen een alinea om lokale opmaak op te geven die afwijkt van de standaardopmaak van de alinea en het bericht.

 • Workflow Designer rendert handmatige regeleinden als een extra regeleinde in het bericht. Aangezien de alineacodes al de toepasselijke ruimte tussen alinea's toevoegen, moet u alle handmatige regeleinden verwijderen uit de uiteindelijke versie van het bericht in Workflow Designer om te voorkomen dat er te veel ruimte tussen de alinea's ontstaat.

  Het is misschien makkelijker om uw opgemaakte tekst met regeleinden te maken ter verduidelijking, en dan alle extra spaties en regeleinden te verwijderen voordat u het bericht in Workflow Designer voltooit.

  Deze aanbevolen procedure is alleen van toepassing als u alineacodes of andere codes gebruikt die automatisch verticale ruimten tussen teksteenheden toevoegen.

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van tekst die met HTML-code is opgemaakt. Er zijn geen handmatige regeleinden.

tekst die met html-code is opgemaakt

In het bericht dat vanuit de werkstroom wordt verzonden, wordt die opgemaakte inhoud op de gewenste manier weergegeven.

Voltooide versie van met HTML opgemaakte tekst

Als u eenmaal bekend bent met het opmaken van berichttekst, kunt u allerlei verschillende berichtstijlen maken. Zie de volgende sectie van dit artikel, Uw eigen aangepaste taakmeldingen verzenden, voor meer informatie over het opmaken van berichttekst.

Naar boven

Uw eigen aangepaste taakmeldingen verzenden

<This lijkt een onderwerp/configuratie van 300 te zijn. We moeten dit doen als afzonderlijk artikel. Het is niet moeilijk voor klanten om het te end>

Wanneer een werkstroom een van de drie aangepaste taakacties gebruikt om een taak te maken en toe te wijzen, stuurt de lijst Taken automatisch e-mailmeldingen naar de personen aan wie de nieuwe taak is toegewezen. Als u uw eigen aangepaste taakmeldingen wilt maken, kunt u een secundaire werkstroom opzetten die wordt uitgevoerd voor de lijst Taken om de berichten te verzenden.

Als u wilt voorkomen dat er dubbele meldingen worden gestuurd, kunt u automatische meldingen voor de lijst Taken uitschakelen:

 • Klik op de pagina Geavanceerde instellingen voor de lijst Taken in het gebied E-mailmelding op Nee onder Een e-mail verzenden wanneer de eigenaar wordt toegewezen.

  Notities: 

  • Wanneer u automatische meldingen uitschakelt, worden alle automatische taakmeldingen voor de site uitgeschakeld, waaronder de meldingen die worden gegenereerd door de vooraf gedefinieerde werkstromen die beschikbaar zijn in Microsoft Office SharePoint Server 2007.

  • De optie e-mail verzenden wanneer eigendom is toegewezen is alleen beschikbaar in SP 2013 nadat u uw farm hebt bijgewerkt naar de cumulatieve update van november 2014. <Add-koppeling hier voor november 2014 CU>

Wanneer u automatische meldingen hebt uitgeschakeld, kunt u een afzonderlijke, secundaire werkstroom gebruiken om dezelfde meldingen voor alle taken te verzenden, of u kunt voorwaarden met meerdere vertakkingsacties of met meerdere secundaire werkstromen gebruiken om verschillende soorten meldingen te verzenden die aan verschillende voorwaarden voldoen.

U kunt dezelfde secundaire werk stroom of werk stromen gebruiken voor het verzenden van herinneringen per e-mail over taken die nog niet zijn voltooid wanneer de verval datum nadert. Zie het artikel End of support for Office 2007voor meer informatie over secundaire werk stromen.

U kunt de opmaak van uw aangepaste meldingen helemaal zelf bepalen. U kunt dit doen door de HTML-inhoud van de automatische meldingen aan te passen die standaard worden verzonden. Deze meldingen kunt u rechtstreeks kopiëren uit het volgende codevoorbeeld.

<table style="border-collapse:collapse" width="100%" cellspacing="0" dir="ltr">
<tr style="background-color:#F8F8F9;border:1px;border:1px #E8EAEC solid;padding:12pt 10px 20px 10px"><td style="font-family:Verdana;font-size:16pt;background-color:#F8F8F9;border:1px;border:1px #E8EAEC solid;padding:12pt 10px 20px 10px">Task assigned by [Lookup to Workflow Name] on [Lookup to Task Creation Date].<br></td></tr>
<tr style="border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #E8EAEC; padding:12pt 10px 24pt 10px"><td style="font-size:8pt;font-family:Tahoma;border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #E8EAEC; padding:12pt 10px 24pt 10px">Please approve [Lookup to Document Name]</td></tr>
<tr style="border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #9CA3AD;padding:4pt 10px 4pt 10px"><td style="font-size:8pt;font-family:Tahoma;border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #9CA3AD;padding:4pt 10px 4pt 10px">To complete this task:<br><ol><li>Review <a style="color:#003399;text-decoration:none" href="[Lookup to Document URL]">[Lookup to Document Name]</a>.</li><li>Perform the specific activities required for this task.</li><li>Fill out <a style="color:#003399;text-decoration:none" href="[Lookup to Custom Task Form]">this task form</a>, and then click the <b>Complete Task</b> button to mark the task as completed. (If you cannot update this task, you might not have access to it. Click <a style="color:#003399;text-decoration:none" href="[Lookup to Display Form for Document Item]">here</a> to request access.)</li></ol></td></tr></table>

In het bovenstaande HTML-codevoorbeeld staan zeven tijdelijke aanduidingen voor zoekacties. De tijdelijke aanduidingen staan tussen vierkante haken ([]). Nadat u de HTML-inhoud in de hoofdtekst van uw e-mailbericht in Workflow Designer hebt geplakt, moet u de tijdelijke aanduidingen, inclusief de vierkante haken waardoor ze worden omsloten, vervangen door de werkelijke zoekacties. In de volgende zes subsecties vindt u instructies voor het maken van deze zoekacties. (Eén van de tijdelijke aanduidingen, voor de documentnaam, wordt tweemaal gebruikt.)

Zoekactie naar werkstroomnaam

Gebruik deze zoekactie.

Zoekactie voor naam van werkstroom waarmee de huidige taak is gemaakt

Zoekactie naar aanmaakdatum van taak

Gebruik deze zoekactie.

zoekactie voor aanmaakdatum van huidige taak

Zoekactie naar documentnaam (tweemaal gebruikt)

Gebruik deze zoekactie.

zoekactie voor documentnaam

Zoekactie naar document-URL

Gebruik deze zoekactie.

Zoekactie voor URL van document

Zoekactie naar aangepast taakformulier

Deze zoekactie wordt ingevoegd als deel van de URL voor het aangepaste taakformulier dat met de huidige werkstroom is gemaakt, zoals eerder uitgelegd in de sectie Als het huidige item een aangepast taakformulier is.

De zoekactie ziet er als volgt uit.

Zoekactie voor id van huidig item

En het hele adres ziet er ongeveer als volgt uit:

Adres voor aangepast taakformulier met id-zoekactie ingevoegd

Zoekactie naar weergaveformulier voor documentitem

Deze zoekactie wordt ingevoegd als deel van de URL voor het weergaveformulier van het taakitem, zoals eerder uitgelegd in de sectie Als het huidige item een lijstitem is.

De zoekactie ziet er als volgt uit.

Zoekactie voor id van huidig item

En het hele adres ziet er ongeveer als volgt uit:

Adres voor weergaveformulier van documentitem met id-zoekactie ingevoegd

Wanneer alle zoekacties zijn ingevoegd, ziet de gerenderde aangepaste taakmelding er als volgt uit:

Uiteindelijke versie van aangepast meldingsbericht

U kunt dit bericht aanpassen door nog meer instructies of andere informatie toe te voegen, of het bericht een ander uiterlijk geven door de tekst op te maken. Gebruik de hulpmiddelen die in dit artikel zijn besproken om uw werkstromen zo in te stellen dat exact de gewenste berichten worden verstuurd.

Naar boven

Bewerkingen die niet worden ondersteund

De volgende bewerkingen worden niet ondersteund door de huidige versie van de actie Een e-mail verzenden:

 • Een adres opgeven op de regel Van. (E-mailberichten die vanuit de werkstroom worden verzonden, worden altijd verstuurd met het e-mailadres dat door de serverbeheerder is opgegeven op de regel Van. Alleen de serverbeheerder kan dit adres wijzigen, en het kan alleen worden gewijzigd voor alle meldingen in de huidige webtoepassing, niet per werkstroom.)

 • Een Hyper Link naar de pagina werk stroom status opnemen. (Het is niet mogelijk om een zoek opdracht voor werk stromen te gebruiken om de waarde van de variabele WorkflowInstanceID op te geven in de query reeks.) < dit lijkt mogelijk now>

 • Een ingesloten trapsgewijs opmaakmodel (CSS) gebruiken om de inhoud van berichten op te maken. (Tekst kan worden opgemaakt met behulp van het kenmerk stijl, maar de tag <style> en CSS-klassen worden niet ondersteund.)

 • Een werkstroomzoekactie gebruiken in het vak Aan of CC die verwijst naar een kolom van het type Persoon of Groep die meerdere waarden bevat.

 • Een BCC-ontvanger (blind carbon copy) opgeven voor een bericht. (Een ontwikkelaar kan het bestand ACTIONS op de server wijzigen en een BCC-veld opnemen, maar niet in Workflow Designer.)

 • Een ander bestand met een bericht als bijlage toevoegen.

 • Afbeeldingsbestanden insluiten in een bericht. (U kunt een koppeling naar een afbeelding maken, zie hiervoor de eerdere sectie Een afbeelding toevoegen.)

Naar boven

Zie ook

Share point 2013 stap voor stap: instellen voor instelling voor uitgaande E-mail

Inleiding tot share point Designer

Uitgaande e-mail configureren voor een specifieke Web-app

Werk stroom beheer configureren voor gebruik met de share Point server 2013-Farm

Snelle naslag werk stroom acties

Een lijst maken in SharePoint

Een kolom in een SharePoint-lijst of -bibliotheek maken

Een kolom in een lijst of bibliotheek wijzigen

Een waarschuwing maken of een abonnement nemen op een RSS-feed in share point online, share point 2016 en share point 2013

Een waarschuwing maken of een abonnement nemen op een RSS-feed in share point 2010

Eenvoudige tips voor probleem oplossing

De volgende lijst met vragen kan helpen bij het bepalen van de reden van een probleem met het maken van een werk stroom:

 1. Kunt u een ander type werk stroom op dezelfde lijst maken? Probeer bijvoorbeeld een goedkeurings werk stroom te maken

 2. Kunt u dezelfde werk stroom maken:

  • in een andere lijst op dezelfde site?

  • op een andere site onder dezelfde site verzameling?

  • in een andere site verzameling onder dezelfde webtoepassing?

  • in een andere webtoepassing?

  • aangemeld met een ander account?

  • gebruikt u een andere computer?

Geavanceerde tips voor probleem oplossing

Als geen van de basis tips voor probleem oplossing de reden van een werk stroom probleem kan bepalen, voert u de volgende stappen uit:

 1. Zorg ervoor dat u de juiste machtigingen hebt op site en op het niveau van de werk stroom. Ga naar site-instellingen _GT_ site machtigingen _GT_ Controleer de machtigingen/lijst instellingen _GT_ machtigingen voor deze lijst en controleer of de resultaten van het controleren van de machtigingen overeenkomen met het volgende:

  1. Minimum machtigingen voor het ontwerpen van een werk stroom (opslaan en publiceren):

   1. op de SharePoint-site: ontwerpen

   2. in de SharePoint-lijst: bewerken

  2. Minimum machtigingen voor het starten van een werk stroom:

   1. op de SharePoint-site: alleen weer geven/lezen

   2. in de SharePoint-lijst: Contribute

 2. Controleer of de instellingen voor uitgaande e-mail zijn ingesteld op de juiste Exchange-server.

  1. Opdracht prompt openen als beheerder

  2. Voer nslookup <Exchange server-address> uit. Bijvoorbeeld: nslookup Exch.contoso.com

  3. Het IP-adres van de _Z0Z_ -server wordt in de uitvoer weer gegeven. Zo niet, neem dan contact op met de beheerder van Exchange en vraag naar de juiste Exchange volledig gekwalificeerde domein naam (FDQN).

 3. Stuur een e-mail bericht naar dezelfde persoon met behulp van de functie sendemail van de klasse SPUtility met SharePoint Management Shell aan de hand van de volgende stappen.

  1. Open SharePoint Management Shell als beheerder. (Klik met de rechter muisknop op SharePoint-shell > als administrator uitvoeren)

  2. Voer het volgende script uit. Als het script reageert met True en de gebruiker een e-mail bericht ontvangt van SharePoint, is SMTP juist geconfigureerd in SharePoint.

  $Site = "Your Site Name"
  $Email = "User to whom you are sending an email through the workflow"
  $Subject = "Subject Line with the email"
  $Body = "Test Email Body"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
  
  # Below is the same script with sample data       
  $Site = "http://sp/"
  $Email = "User1@contoso.com"
  $Subject = "Test Email from SharePoint"
  $Body = "This is a Test Email"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
 4. Stuur een e-mail bericht naar dezelfde gebruiker vanaf de _Z0Z_ -server met behulp van SMTP-functionaliteit. Volg de stappen in Telnet gebruiken om SMTP-communicatie te testen.

Opmerking: Standaard worden in SharePoint geen logboek vermeldingen gemaakt voor uitgaande e-mail berichten. in SharePoint wordt e-mail nooit rechtstreeks verzonden. De e-mail berichten worden doorgestuurd via de SMTP-server (Exchange ) die in Centraal beheer is geconfigureerd. Volg de bovenstaande stappen voor het oplossen van problemen met dit type werk stroom.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×