E-mail in een werkstroom verzenden

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een e-mailbericht verzenden wanneer u een item in de lijst is toegevoegd in sommige versies van SharePoint vereist veel stappen, waarin u vindt hieronder beschreven. Als u de meest recente versie van SharePointgebruikt, kunt u echter een stroom rechtstreeks uit uw lijst toevoegen. Een sjabloon Microsoft_Flow voor het verzenden van een e-mailbericht wanneer een item in de lijst wordt toegevoegd bevat de basisstappen beschreven die u nodig hebt voor u snel aan de slag kunt.

E-mail wordt verzonden vanuit werkstroom

Een eenvoudig e-mailbericht verzenden vanuit een werkstroom

Ontvangers van het bericht dynamisch selecteren

Informatie over het huidige item opnemen

Een statische hyperlink toevoegen

Een hyperlink naar het huidige item toevoegen

Een afbeelding toevoegen

Bewerkingen die niet worden ondersteund

Een eenvoudig e-mailbericht verzenden vanuit een werkstroom

Nieuw item activeert werkstroom om e-mailbericht te sturen

Met de actie Een e-mail verzenden in Workflow Designer kunt u de aangepaste werkstroom instellen voor het verzenden van e-mailberichten naar u of een andere opgegeven gebruiker of groep. De beschikbare velden voor een e-mailbericht zijn Aan, CC, Onderwerp en Hoofdtekst. Deze velden kunnen statische tekst bevatten, maar ook tekst die dynamisch wordt gegenereerd op basis van werkstroomzoekacties.

U kunt allerlei soorten berichten genereren met de actie Een e-mail verzenden, zoals meldingen die aangeven dat er een bepaalde fase is bereikt in de werkstroom of dat er opgegeven acties worden uitgevoerd (zoals het starten en stoppen van de werkstroom), maar ook herinneringen voor taken die niet zijn voltooid op de einddatum.

Opmerking: Op de server moeten instellingen voor uitgaande e-mail zijn geconfigureerd voordat vanuit de werkstroom e-mailberichten kunnen worden verstuurd. Als u niet zeker weet of de huidige e-mailinstellingen van de server correct zijn, neemt u contact op met de serverbeheerder. In de sectie Zie ook staan koppelingen naar meer informatie over instellingen voor uitgaande e-mail.

In dit voorbeeld gaat u de werkstroom zo instellen dat er per e-mail een melding wordt verstuurd op het moment dat de werkstroom wordt gestart omdat er een nieuw item is toegevoegd. Gebruik de versie van SPD_generic die overeenkomt met uw versie MOSS_1st_NoVer . Gebruik bijvoorbeeld SPDesigner_1st_14voor 1st_OSS_14 . En, voor alle versie na 1st_OSS_14, inclusief SharePointServer2016 en SharePoint_Online, gebruikt u SP_Designer_2013. U kunt SP_Designer_2013 downloaden van Het Microsoft Download Center en meer informatie over het zoeken in de sectie Zie ook .

Open SharePoint Designer 2013 en verbinding met een SharePoint-site

SharePoint Designer 2013 is geïnstalleerd als een Office 2013-toepassing. Als u wilt openen, SharePoint Designer 2013 en verbinding maken met een SharePoint site als volgt te werk:

 1. Open SharePoint Designer 2013 door deze te selecteren in het menu Start . Klik op Start pictogram, klikt u op Alle programma's, klikt u op Microsoft Office 2013en klik vervolgens op SharePoint Designer 2013.

 2. Klik op Site openen op de startpagina van SharePoint Designer 2013.

 3. Voer in de SharePoint-site die u wilt verbinden. Bijvoorbeeld http://www.contoso.com/sites/a-sharepoint-site.

 4. Klik op openen om de site te openen.

 5. Voer uw referenties, als u hierom wordt gevraagd. (Als beveiliging niet is geïntegreerd met de computer u aangemeld bij en u wordt gevraagd uw referenties invoeren.) Controleer of het gebruik van de referenties die toegang tot de SharePoint-site hebben.

Een lijstwerkstroom op basis van het platform SharePoint-werkstroom maken

 1. Klik op het knooppunt van werkstromen in het navigatiedeelvenster.

 2. Klik op de lijst werkstroom omlaag in de sectie Nieuw van het tabblad WERKSTROMEN .

 3. Selecteer de lijst die u wilt koppelen aan de nieuwe werkstroom.

 4. Voer een naam en beschrijving voor de werkstroom in het dialoogvenster Lijstwerkstroom maken en zorg ervoor dat het Type Platform is ingesteld op SharePoint 2013-werkstroom.

Selecteer OK om de werkstroom te maken.

Nu dat de werkstroom is gemaakt, kunt u acties, voorwaarden, fasen, stappen en lussen om te maken van uw werkstroom toevoegen. Deze werkstroom-onderdelen zijn beschikbaar in het lint van SharePoint Designer 2013.

Opmerking: Als u SharePoint 2013-werkstroom niet als een platformtype beschikbaar ziet vervolgens Workflow Manager niet geconfigureerd voor het werken met de SharePoint-farm. Zie Werkstroom Manager configureren voor gebruik met de SharePoint Server 2013-Farm.

Meer informatie over de lijst beschikbare van werkstroomacties in de sectie Zie ook vindt.

Maken van de actie voor het verzenden van de een e-mailbericht

 1. Klik op Actiesen klik vervolgens op een e-mailbericht verzenden

 2. Klik in de actie op deze gebruikers

 3. Gebruikers selecteren uit de bestaande gebruikers en groepen of voert u uw eigen e-mailadres in het vak aan in het dialoogvenster E-mailbericht definiëren

  Notities: 

  • Als u wilt een e-mailbericht verzenden naar een externe e-mailadres. u moet mogelijk gegevens ophalen van de desbetreffende e-mailserver.

  • Het adres in het vak Aan van een bericht kan een specifiek, statisch adres zijn (bijvoorbeeld NORTHWINDTRADERS\junmin of junmin@northwindtraders.com), of een werkstroomzoekactie voor variabele informatie. Meer informatie over het gebruik van de werkstroom zoekacties om dynamisch e-mailberichten van de werkstroom in plaats van met statische adressen verzonden, raadpleegt u de volgende sectie dynamisch Selecteer gebruikers of groepen voor het ontvangen van het bericht.

  • Het adres van de afzender in het gegenereerde bericht is altijd het e-mailadres van de serverbeheerder, tenzij de serverbeheerder het afzenderadres voor de huidige webtoepassing of alle webtoepassingen wijzigt. Lees voor meer informatie, Uitgaande E-mail configureren voor een specifieke web-app.

 4. In het vak onderwerp , typ een onderwerp voor het bericht of klik op weergave gegevensbinding Knopafbeelding als u wilt een zoekactie voor werkstroom definiëren op de tekst die u wilt dat hier

  Opmerking: De werkstroom wordt alleen goed samengesteld als u iets invoert in het vak Onderwerp.

 5. Typ of plak de hoofdtekst van het bericht in het grote vak onder het vak onderwerp

 6. Selecteer OK

 7. Selecteer de actie > gaat u naar een fase

 8. Einde van de werkstroom selecteren

 9. Klik op publiceren

Meer geavanceerde opties voor het wijzigen van de inhoud van het e-mailbericht worden in de volgende secties beschreven.

Naar boven

Ontvangers van het bericht dynamisch selecteren

Als u statische adressen opgeeft in de velden Aan en CC van uw bericht, moet u steeds wanneer u de ontvangers wilt veranderen, de werkstroom openen in Workflow Designer en de wijzigingen handmatig aanbrengen. Als de adressen regelmatig moeten worden gewijzigd, is het een beter idee om werkstroomzoekacties te gebruiken in de velden Aan en CC. Zoekacties kunnen verwijzen naar adressen uit een veld in het huidige item, uit een veld in een item in een andere lijst of bibliotheek, of uit werkstroomvariabelen.

Een aangepaste lijst maken om adressen van ontvangers op te slaan

Als de namen van geadresseerden regelmatig veranderen, maar niet vaak genoeg dat ze moeten worden opgegeven op een startformulier elke keer dat de werkstroom wordt gestart, kunt u een aangepaste lijst met geadresseerden met een lijstitem voor elke werkstroom ernaar verwijst, en kiest u vervolgens Maak kolommen waarin u de adressen naar welke elke e-mailbericht van elke werkstroom wordt verzonden kunt opslaan. Wanneer de geadresseerden voor elk bericht werkstroom wijzigt, enige u hoeft te doen, is de adressen in het veld in het item in de lijst geadresseerden voor die werkstroom wijzigen.

Belangrijk: De kolommen waarin u de adressen voor de werkstroom voor het e-mailberichten opslaan kunnen worden beide Eén tekstregel, meerdere regels tekst of persoon of groep type kolommen. Als u een kolom persoon of groep gebruikt, kan slechts één vermelding in elk veld dat de werkstroom verwijst naar voor e-mailadressen worden gemaakt. Wanneer u de kolom maakt, moet u selecteert u geen onder meerdere selecties toestaan. Als u dit type kolom gebruiken om op te geven van meerdere geadresseerden wilt, kunt u een SharePoint-groep waarin de personen die waarop u de werkstroom voor het adres van het e-mailbericht naar en geef vervolgens de groep in het veld wilt maken. Wanneer u de kolom maakt, moet u Selecteer personen en groepen onder toestaan selectie van. Een koppeling naar meer informatie over het maken van lijsten en kolommen toe te voegen in de sectie Zie ook vinden.

Opmerking: Wanneer u SharePoint-groepen maakt, moet u ervoor zorgen dat elke groep ten minste leesmachtigingen voor de site heeft, en dat de optie Iedereen is geselecteerd in het gebied Groepsinstellingen van de pagina Nieuwe groep, onder Wie kan het lidmaatschap van de groep bekijken?

Een werkstroomzoekactie gebruiken in een aangepaste lijst met ontvangers:

 1. Maak in de browser een aangepaste lijst met de naam Ontvangers en de volgende drie kolommen:

  • Wijzig de naam van de standaardkolom Titel in Werkstroomnaam. Laat de overige opties ongewijzigd. Een koppeling naar meer informatie over het wijzigen van de kolom in een lijst of bibliotheek in de De sectie Zie ook .

  • Voeg een kolom van het type Persoon of Groep toe met de naam Aan. In deze kolom staat u selectie van personen en groepen toe, maar geen meervoudige selecties. Laat de overige opties ongewijzigd. Een koppeling naar meer informatie over het maken van de kolom in een lijst of bibliotheek in de De sectie Zie ook .

  • Voeg een kolom van het type Eén regel tekst toe met de naam CC. Laat de overige opties ongewijzigd.

 2. Maak in de lijst Ontvangers een nieuw item en ga daarna als volgt te werk:

  • Typ Documenten redigeren in het veld Werkstroomnaam. Dit is de naam van de voorbeeldwerkstroom die hier is gebruikt.

  • Klik op Adresboek Knopafbeelding en in het dialoogvenster voor het selecteren van personen en groepen , selecteer een één persoon of groep adres berichten naar in het veld aan .

  • Typ in het vak CC de e-mailadressen van de ontvangers waaraan u een kopie van het bericht wilt sturen. Scheid meerdere adressen met een puntkomma.

 3. Een nieuwe werkstroom maken

 4. Klik op Acties en klik vervolgens op Een e-mail verzenden.

 5. Klik in de actie, op deze gebruikers.

 6. Klik op Adresboek Knopafbeelding aan het einde van het vak aan in het dialoogvenster E-mailbericht definiëren .

 7. Klik in het dialoogvenster Gebruikers selecteren in de lijst of Selecteer in de bestaande gebruikers en groepen , klikt u op Zoekactie voor werkstroom voor een gebruiker...en klik vervolgens op toevoegen.

 8. Klik in het dialoogvenster zoekactie voor de persoon of groep kunt u de volgende opties kiezen:

  • Gegevensbron: geadresseerdenof de naam van uw aangepaste lijst.

  • Veld uit de bron: naarof het veld dat het adres dat u lijn wilt.

  • Veld als als resultaat gegeven: aanmeldingsnaam, wordt dit besluit de veldindeling 'Te' in het e-mailbericht

  • Veld: geadresseerden: de Werkstroomnaam van de

  • Waarde: typ Documenten redigeren of de naam van de huidige werkstroom.

   Deze zoekactie houdt in dat in de lijst Ontvangers de waarde van het veld Aan moet worden geselecteerd wanneer de naam van de werkstroom Document reviseren is.

   In de bovenste helft van het dialoogvenster geeft u de lijst en de kolom op, en in de onderste helft de rij.

 9. Klik op OKin het dialoogvenster zoekactie voor de persoon of groep .

 10. Klik op OK in het bericht met de tekst dat u unieke zoekacties moet gebruiken.

 11. Klik nogmaals op OK om het dialoogvenster Gebruikers selecteren te sluiten.

 12. Klik op Adresboek Knopafbeelding in het dialoogvenster E-mailbericht definiëren aan het einde van het vak CC .

 13. Klik in het dialoogvenster Gebruikers selecteren in de lijst of Selecteer in de bestaande gebruikers en groepen , klikt u op Zoekactie voor werkstroom voor een gebruiker...en klik vervolgens op toevoegen.

 14. Kies in het dialoogvenster Zoekactie voor werkstroom definiëren de volgende opties:

  • Gegevensbron: geadresseerdenof de naam van uw aangepaste lijst.

  • Veld uit bron: Ccof het veld dat het adres dat u wilt dat in de Cc-regel.

  • Veld als als resultaat gegeven: aanmeldingsnaam, wordt dit besluit de veldindeling 'Te' in het e-mailbericht

  • Veld: geadresseerden: de Werkstroomnaam van de

  • Waarde: typ Documenten redigeren of de naam van de huidige werkstroom.

   Deze zoekactie houdt in dat in de lijst Ontvangers de waarde van het veld CC moet worden geselecteerd wanneer de naam van de werkstroom Document reviseren is.

 15. Klik op OK, klik nogmaals op OK in het waarschuwingsbericht en klik opnieuw op OK om het dialoogvenster Gebruikers selecteren te sluiten.

Op het moment dat dit e-mailbericht vanuit de werkstroom wordt verzonden, wordt het verstuurd naar de adressen in de velden Aan en CC van het item Documenten reviseren in de aangepaste lijst Ontvangers. Als u de ontvangers wilt wijzigen, kunt u dit gewoon doen in het lijstitem.

Eén werkstroom kan meerdere e-mailberichten verzenden, die niet allemaal dezelfde ontvanger hoeven te hebben. Als u andere adressen wilt opslaan voor extra berichten die door deze werkstroom moeten worden verzonden, kunt u kolommen aan de lijst toevoegen om de andere adressen op te slaan. In dit geval kunt u de kolommen bijvoorbeeld de naam Eerste bericht aan, Tweede bericht aan, enzovoort geven.

U kunt ook de lijst ontwerpen, zodat u één item voor elk bericht dat de werkstroom, in plaats van één item voor elke werkstroom stuurt maken. In dit geval Zorg dat de naam voor elk bericht uniek is, zodat de zoekacties waarin de adressen wordt opgehaald de unieke waarde die u wilt retourneren.

Het startformulier van de werkstroom gebruiken om ontvangers op te geven

Als u steeds wanneer een werkstroom handmatig wordt gestart, ontvangers wilt opgeven, kunt u het startformulier van de werkstroom zodanig aanpassen dat de adressen worden verzameld bij de persoon die de werkstroom start. De werkstroom kan de ingevoerde adressen dan rechtstreeks gebruiken, of in velden in het huidige item kopiëren, waar ze nog steeds beschikbaar zijn wanneer de huidige run van de werkstroom is voltooid. Als de werkstroom is ingesteld om ook automatisch te starten, kunt u standaardadressen in het startformulier opgeven voor gebruik bij een automatische start.

Naar boven

Informatie over het huidige item opnemen

Tot nu toe was de hoofdtekst in het voorbeeldbericht statisch: telkens wanneer de werkstroom een exemplaar van het bericht maakt, blijft de tekst precies hetzelfde.

Het kan echter nuttig zijn om tekst op te nemen die verandert in relatie tot het item waarvoor de werkstroom momenteel wordt uitgevoerd. Het is bijvoorbeeld handig om de titel van het document dat moet worden gereviseerd, in de hoofdtekst van uw bericht op te nemen. Als u dergelijke dynamische informatie wilt opnemen, gebruikt u een werkstroomzoekactie. Zoekacties halen gegevens op uit verschillende gegevensbronnen, zoals lijsten, bibliotheken en werkstroomgegevens.

De titel van het document aan de berichttekst toevoegen:

 1. Typ of plak de statische tekst waarin de resultaten van de zoekactie moeten worden weergegeven.

 2. Plaats de invoegpositie op de gewenste locatie voor de zoekactie.

  Tip: Wanneer een zoekactie is ingevoegd, kan deze niet naar een nieuwe locatie worden gesleept. (Het is echter wel mogelijk om een zoekactie een nieuwe locatie te geven door andere tekst eromheen te verslepen.) Het is ook niet mogelijk om een zoekactie of tekst met een zoekactie te knippen, kopiëren of plakken.

 3. Klik op zoekactie toevoegen of wijzigen.

 4. Selecteer in het dialoogvenster zoekactie voorvoor tekenreeksHuidig Item in het vak Gegevensbron en de naam in het veld uit de bron .

 5. Klik op OK.

 6. De ingevoegde zoekactie wordt in de hoofdtekst weergegeven.

 7. Klik op publiceren als u wilt publiceren van de werkstroom.

Wanneer de werkstroom wordt uitgevoerd en het bericht wordt gegenereerd, wordt de zoekactie vervangen door de titel van het document.

Titel 5 invoegen

Het is handig om de titel van het document op te nemen, maar het is misschien nog handiger om een hyperlink op te nemen waarmee u meteen naar het document gaat. Hiervoor neemt u een zoekactie op in de hyperlink.

Naar boven

Een statische hyperlink toevoegen

U kunt een statische hyperlink opnemen, dat altijd gekoppeld aan de hetzelfde adres of locatie, in de hoofdtekst van uw werkstroom voor het e-mailbericht met behulp van de knop Hyperlink bewerken in de rechterbovenhoek van de opmaak hulpmiddel Configuratiescherm in de E-mailbericht definiëren het dialoogvenster.

 1. Typ of plak de statische tekst waarin de koppeling moet worden weergegeven.

 2. Selecteer de tekst en klik op Hyperlink bewerken .

 3. Typ het adres van de website in het dialoogvenster Hyperlink bewerken.

 4. Klik op OK.

  De ingevoegde hyperlink wordt weergegeven in de berichttekst.

Opmerking: Op tekst gebaseerde e-mailprogramma's worden niet goed weergegeven de hyperlink.

Zie de volgende sectie, Een hyperlink naar het huidige item toevoegen, om te lezen hoe u een zoekactie voor een werkstroom gebruikt om een dynamische hyperlink te maken die naar verschillende adressen wijst, afhankelijk van het item waarvoor de werkstroom momenteel wordt uitgevoerd.

Naar boven

Een hyperlink naar het huidige item toevoegen

In de vorige sectie (Een statische hyperlink toevoegen) stond er geen variabele informatie in het adres van de voorbeeldhyperlink: telkens wanneer het e-mailbericht wordt verstuurt vanuit de werkstroom, wijst de hyperlink naar dezelfde pagina.

Wanneer u echter een werkstroomzoekactie gebruikt, kunt u een dynamische koppeling maken die aan de hand van informatie over het huidige item bepaalt naar welke URL moet worden verwezen.

Als het huidige item een document in een documentbibliotheek is

In het voorbeeld van de melding dat de werkstroom is gestart, kunt u een koppeling naar het nieuwe document opgeven:

 1. Typ of plak de statische tekst waarin de koppeling moet worden weergegeven.

 2. Selecteer de tekst en klik op Hyperlink bewerken.

 3. Klik in het dialoogvenster Hyperlink bewerken op functie (fx).

  Tip: Wanneer een zoekactie is ingevoegd, kan deze niet naar een nieuwe locatie worden gesleept. (Het is echter wel mogelijk om een zoekactie een nieuwe locatie te geven door andere tekst eromheen te verslepen.) Het is ook niet mogelijk om een zoekactie of tekst met een zoekactie te knippen, kopiëren of plakken.

 4. Klik in het dialoogvenster zoekactie voor tekenreeksHuidig Item in het vak van debrongegevenste selecteren.

 5. Selecteer Absolute URL coderingin het vak veld uit de bron en klik vervolgens op OK.

  Hyperlink invoegen voor huidig Item 1 Hyperlink invoegen voor huidig Item 2 Hyperlink invoegen voor huidig Item 3

Wanneer de ontvanger van het bericht op de koppeling klikt, wordt het document geopend en kan het worden bekeken of bewerkt.

Als het huidige item een lijstitem is

Wanneer u een koppeling naar een lijstitem maakt, bijvoorbeeld een aankondiging of een kalendergebeurtenis, kunt u kiezen of met de koppeling het weergaveformulier (DispForm.aspx) of het bewerkingsformulier (EditForm.aspx) van het lijstitem wordt geopend.

Als een koppeling wilt maken die het lijstitem geopend:

 1. Ga in de browser naar de lijst waarop u wilt maken van deze werkstroom

 2. Het lijstitem voor een bestaand document openen in de bibliotheek, met behulp van Item weergeven als u wilt dat uw koppeling openen van het formulier weergeven of Item bewerken als u wilt dat uw koppeling moet worden geopend formulier voor het bewerken

 3. Kopieer het adres in de adresbalk van de begin-http: of https: tot en met het eerste gelijkteken (=)

  Hyperlink invoegen voor lijstitem 1

 4. De tekst ?ID= is een queryreeksparameter waarmee de pagina opdracht krijgt om het formulier weer te geven voor het item in de huidige lijst of de huidige bibliotheek met de lijst-id die na het gelijkteken (=) volgt. In dit voorbeeld is dit de lijst-id van het huidige item, zoals de werkstroomzoekactie aangeeft.

  Opmerking: Als het huidige item een taak is die door een van de drie werkstroomtaakacties is gemaakt, en als u wilt dat de koppeling het formulier voor de aangepaste taak opent (en niet het standaardweergaveformulier of -bewerkingsformulier voor de lijst Taken), gaat u naar de sectie Als het huidige item een aangepast taakformulier is. Voor taken die niet door een werkstroomtaakactie worden gemaakt, en voor de weergaveformulieren van taken die door een van de werkstroomtaakacties zijn gemaakt, hoeft u alleen de huidige procedure te volgen.

 5. Typ of plak de statische tekst in die u wilt dat de koppeling wilt weergeven in het dialoogvenster E-mailbericht definiëren (bijvoorbeeld - als wilt bekijken van het lijstitem, klikt u op hier).

 6. Selecteer de tekst en klik op Hyperlink bewerken

 7. Selecteer in de Hyperlink bewerken de optie Ontwerptype opbouwfunctie voor het veld adres

 8. Plak het adres in het dialoogvenster Opbouwfunctie voor tekenreeksen.

 9. Plaats de invoegpositie direct na het gelijkteken (=) en klik vervolgens op toevoegen of wijzigen opzoeken.

 10. Selecteer in het dialoogvenster zoekactie voor tekenreeksHuidig Item in het vak bron en ID in het velduit de bron .

  Hyperlink invoegen voor lijstitem 3

 11. Klik op OK.

  De laatste tekenreeks in opbouwfunctie voor tekenreeksen moet beginnen met http:// of https:// en eindigt op [%Current Item:ID%] Hyperlink invoegen voor lijstitem 4

  Belangrijk: Hoewel de zoekactie voor de id van het huidige item nuttig is voor het bouwen van koppelingen naar het huidige lijstitem, kunnen de volgende zoekacties fouten opleveren in het gerenderde pad, en kunt u ze beter niet opnemen in e-mailberichtkoppelingen: Pad, Relatieve URL van de server, Bron-URL en URL-pad.

 12. Klik tweemaal op OK

De koppelingen worden weergegeven in de blauwe tekst met opmaak onderstrepen in het e-mailbericht.

Hyperlink invoegen voor lijstitem 5

Als u van plan bent de koppeling meer dan één keer gebruiken, gaat u verder met het volgende gedeelte.

Een lijstitemadres als een werkstroomvariabele opslaan

U kunt de URL van het weergave- of bewerkingsformulier van een lijstitem opslaan in een werkstroomvariabele, zodat u het formulier op meerdere locaties in dezelfde werkstroom kunt gebruiken.

 1. Klik in het venster werkstroomontwerper op Actiesen klik vervolgens op Uitpakken subreeks vanaf Index van tekenreeks

  Variabele 1

 2. In het podium van de tekenreeks op en klikt u op drie puntjes knop […]

 3. Plak in het dialoogvenster Opbouwfunctie voor tekenreeksen het gedeelte statische tekst van de URL (maar niet de zoekactie voor het huidige item-ID)

  Variabele 2

 4. Plaats de invoegpositie na het gelijkteken (=) en klik vervolgens op toevoegen of wijzigen opzoeken

 5. Selecteer in het dialoogvenster zoekactie voor tekenreeksHuidig Item in het vak gegevensbron en ID in het veld uit de bron

  Variabele 3

 6. Klik op OK.

  Het opzoekveld dat is toegevoegd aan de tekst in het dialoogvenster

  Variabele 4

 7. Klik op OK om het dialoogvenster Opbouwfunctie voor tekenreeksen te sluiten

 8. Klik op 0 in beginnen bij 0 en vervang deze door 1

  Opmerking: Wanneer beginnen bij een waarde die groter is dan 1 bevat, heeft de uiteindelijke tekenreeks tekens verwijderd.

 9. Selecteer variabele: subtekenreeks of variabele: substring1 in uitvoer naar variabele: subtekenreeks

 10. Klik in de lijst op een nieuwe variabele maken en typ een naam voor de nieuwe variabele in het dialoogvenster Variabele bewerken

 11. Controleer of Type is ingesteld op tekenreeksen klik vervolgens op OK Variabele 5

 12. Klik onder de actie die u zojuist hebt gemaakt en de actie een e-mailbericht verzenden naar de acties toevoegen en klik vervolgens op deze gebruikers in de actie. Variabele 6

 13. Als u wilt gebruiken de nieuwe variabele in het dialoogvenster E-mailbericht definiëren , typ of plak de tekst waarin u koppeling moet worden weergegeven in de hoofdtekst van het bericht wilt toevoegen. Selecteer de tekst en klik op Hyperlink bewerken van het menu Opmaak. Klik op de knop [fx] of klik op de drie puntjes knop […] en klik op toevoegen of wijzigen opzoeken

 14. Selecteer in het dialoogvenster zoekactie voor tekenreeks , in de lijst bron vak Werkstroomvariabelen en Parameters

 15. Selecteer in de lijst velduit de bronvariabele: naam van de variabele, en klik vervolgens op OK en OK in het volgende

  Variabele 7 E-mailbericht scherm na het invoegen van variabele definiëren

U kunt deze variabele nu overal in de huidige werkstroom invoegen.

Naar boven

Een afbeelding toevoegen

U kunt een afbeelding opnemen in uw bericht door een variabele maken en gebruiken van de HTML-afbeelding van de tag <img/> om de koppeling naar een afbeelding die is opgeslagen als een bestand JPEG (.jpg) en geüpload naar een afbeeldingsbibliotheek op uw site.

 1. Klik in het venster werkstroomontwerper op acties en klik vervolgens op Werkstroomvariabele instellen.

 2. Klik op werkstroomvariabele en selecteert u een nieuwe variabele maken...

 3. Typ een naam voor de nieuwe variabele in het dialoogvenster variabele bewerken en controleer of Type is ingesteld op tekenreeksen klik vervolgens op OK.

 4. Klik op waarde en klik op de drie puntjes knop […] en in de Opbouwfunctie voor tekenreeksenvenster toevoegen, typ of plak de URL voor het afbeeldingsbestand JPEG in HTML-labelindeling - <img src ="URL"/> Ontwerptype opbouwfunctie voor afbeelding

 5. Klik op OK.

 6. De ingevoegde actie wordt weergegeven als volgt. Variabele instellen voor het invoegen van een afbeelding

 7. Klik onder de actie die u zojuist hebt gemaakt en de actie een e-mailbericht verzenden naar de actie toevoegen en klik vervolgens op deze gebruikers in de actie. Invoegen verzenden een e-actie

 8. Klik in het dialoogvenster E-mailbericht definiëren op toevoegen of wijzigen opzoeken.

 9. Selecteer in het dialoogvenster zoekactie voor tekenreeks , in de lijst gegevensbron Werkstroomvariabelen en Parameters.

 10. Selecteer in de lijst met velden uit de bron , variabel: de naam van de variabelee en selecteert u OK. E-tekenreeks in de afbeelding van de werkstroom Hoofdtekst van de werkstroom in E-mail met afbeelding

 11. Selecteer OK om te sluiten van het venster E-mailbericht definiëren en publiceren van de werkstroom.

 Wanneer het bericht wordt verzonden, wordt de afbeelding van het JPEG-bestand weergegeven in plaats van de koppelingscode.

Naar boven

Bewerkingen die niet worden ondersteund

De volgende bewerkingen worden niet ondersteund door de huidige versie van de actie Een e-mail verzenden:

 • Een adres opgeven op de regel Van. (E-mailberichten die vanuit de werkstroom worden verzonden, worden altijd verstuurd met het e-mailadres dat door de serverbeheerder is opgegeven op de regel Van. Alleen de serverbeheerder kan dit adres wijzigen, en het kan alleen worden gewijzigd voor alle meldingen in de huidige webtoepassing, niet per werkstroom.)

 • Een ingesloten trapsgewijs opmaakmodel (CSS) gebruiken om de inhoud van berichten op te maken. Tekst kan worden opgemaakt met behulp van het kenmerk style , maar de <style> label- en CSS-klassen worden niet ondersteund.

 • Een werkstroomzoekactie gebruiken in het vak Aan of CC die verwijst naar een kolom van het type Persoon of Groep die meerdere waarden bevat.

 • Een Bcc-geadresseerden voor een bericht opgeven

 • Een ander bestand met een bericht als bijlage toevoegen.

 • Afbeeldingsbestanden insluiten in een bericht. In plaats daarvan een afbeelding opnemen.

Naar boven

Zie ook

SharePoint 2013 Step by step: instellingen voor uitgaande E-mail instelling

Inleiding tot SharePoint Designer

Configureren van uitgaande e-mail voor een specifieke web-app

Werkstroom Manager configureren voor gebruik met de SharePoint Server 2013-Farm

Naslaggids voor werkstroom acties

Een lijst maken in SharePoint

Een kolom in een SharePoint-lijst of -bibliotheek maken

Een kolom in een lijst of bibliotheek wijzigen

Een waarschuwing maken of een abonnement op een RSS-feed in SharePoint Online, SharePoint-2016 en SharePoint 2013

Een waarschuwing maken of een abonnement op een RSS-Feed in SharePoint 2010

Basistips voor probleemoplossing 

De volgende lijst met vragen helpen de oorzaak van een probleem maken van een werkstroom:

 1. Bent u een ander type werkstroom maken op dezelfde lijst? Bijvoorbeeld, probeert te maken van een goedkeuringswerkstroom

 2. Weet u dezelfde werkstroom maken:

  • Klik op een andere lijst op dezelfde locatie?

  • Klik op een andere site onder dezelfde siteverzameling?

  • Klik op een andere siteverzameling onder dezelfde webtoepassing?

  • Klik op een andere webtoepassing?

  • aangemeld met een ander account?

  • Gebruik een andere computer?

 Geavanceerde Tips voor probleemoplossing

Als geen van de eenvoudige tips helpen voorkomen de oorzaak van een probleem met de werkstroom, volgt u de volgende stappen uit:

 1. Controleer of dat de vereiste machtigingen op niveau van de site en de werkstroom. Ga naar Site-instellingen > sitemachtigingen > machtigingen controleren / lijstinstellingen > machtigingen voor deze lijst en controleer of Machtigingen controleren resultaten overeenkomen met de volgende handelingen uit:

  1. Minimale machtigingen voor het ontwerpen van een werkstroom (opslaan en publiceren):

   1. Klik op de site SharePoint_generic : ontwerp

   2. Klik op de lijst SharePoint_generic : bewerken

  2. Minimale machtigingen om een werkstroom te starten:

   1. Klik op de site SharePoint_generic : weergave alleen-lezen

   2. Klik op de lijst SharePoint_generic : bijdragen

 2. Controleer of de instellingen voor uitgaande e-mail zijn ingesteld op de juiste Exch_short -server.

  1. Open de opdrachtprompt als beheerder

  2. Nslookup <Exch_short server address>uitvoeren. Bijvoorbeeld: nslookup exch.contoso.com

  3. Hier ziet u het opgelost IP-adres van de server Exch_short in de uitvoer. Als dat niet zo is, contact op met uw beheerder Exch_short en vragen om de juiste Exch_short FQDN-naam (FULLY).

 3. Een e-mailbericht verzenden naar dezelfde persoon gebruik van de functie SendEmail van de klasse SPUtility met SharePoint_generic Management Shell in de onderstaande stappen te volgen.

  1. Open SharePoint_generic Management Shell als beheerder. (Klik met de rechtermuisknop SharePoint_generic Management Shell > uitvoeren als beheerder)

  2. Voer de volgende script. Als het script met waar reageert en de gebruiker een e-mailbericht van SharePoint_genericontvangt, is SMTP geconfigureerd in SharePoint_generic.

  $Site = "Your Site Name"
  $Email = "User to whom you are sending an email through the workflow"
  $Subject = "Subject Line with the email"
  $Body = "Test Email Body"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
  
  # Below is the same script with sample data       
  $Site = "http://sp/"
  $Email = "User1@contoso.com"
  $Subject = "Test Email from SharePoint"
  $Body = "This is a Test Email"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
 4. Een e-mailbericht verzenden naar dezelfde gebruiker van de SharePoint_generic server SMTP-functionaliteit gebruiken. Volg de stappen in De Telnet gebruiken om SMTP-communicatie te testen.

Opmerking: SharePoint_generic maakt standaard geen logboekvermeldingen voor uitgaande e-mailberichten. SharePoint_generic stuurt nooit e-mailbericht rechtstreeks. De e-mailberichten worden doorgegeven aan de (Exch_short) SMTP-server geconfigureerd in CentralAdmin_2nd. Volg de stappen hierboven voor het oplossen van dit type werkstroom.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×