E-mail en personen zoeken in Outlook op het web

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Zoeken naar e-mailberichten en personen in Outlook op het web via het vak Zoeken E-mail en personen aan de bovenkant van de pagina.

Een e-mailbericht of contactpersoon zoeken

 1. Typ uw zoekwoord in het vak E-mail en personen zoeken.

  Schermafbeelding van het vak E-mail en personen zoeken

 2. Selecteer een van de voorgestelde berichten of contactpersonen, of druk op Enter om alle mogelijke resultaten weer te geven.

  Tip: Als u een contactpersoon zoekt, kiest u de koppeling Personen zoeken onder aan de lijst met suggesties om de zoekopdracht te beperken tot uw contactpersonen en de adreslijst van uw organisatie.

  Nadat u uw trefwoord hebt ingevoerd, kunt u Verfijn uw zoekopdracht zodat alleen e-mailberichten opnemen in een bepaalde map, van een specifieke afzender met bijlagen of binnen een bepaald datumbereik.

 3. Als u wilt wissen zoekresultaten weer te geven, Beweeg de aanwijzer over het zoekvak en selecteer verwijderen negeren .

Uw zoekopdracht verfijnen

Nadat u uw trefwoord hebt ingevoerd, kunt u het navigatiedeelvenster naar uw zoekresultaten verfijnen:

 • In mappen: Alleen zoeken naar berichten in een specifieke map, zoals Postvak IN, Verzonden items en Archief.

 • Van: Alleen zoeken naar berichten van een specifieke afzender.

 • Opties: Alleen zoeken naar berichten die voldoen aan bepaalde criteria, zoals berichten met bijlagen.

 • Datum: Alleen zoeken naar berichten binnen een bepaald datumbereik.

Schermafbeelding van het navigatievenster met zoekresultaten.

AQS (Advanced Query Search) om zoekresultaten te verfijnen

Gebruik AQS (Advanced Query Search) om de zoekresultaten te verfijnen. In het zoekvak typt u een AQS-trefwoord uit de onderstaande tabel, gevolgd door een dubbele punt en wat u zoekt. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar alle berichten met een onderwerp dat 'rapport' bevat, typt u onderwerp:rapport in het vak E-mail en personen zoeken.

Trefwoord voor Geavanceerd zoeken

Omschrijving

Voorbeeld

From

Hiermee wordt gezocht in het veld Van.

Van:JerriFrye

To

Hiermee wordt gezocht in het veld Aan.

Aan:JerriFrye

Cc

Hiermee wordt gezocht in het veld Cc.

CC:JerriFrye

Bcc

Hiermee wordt gezocht in het veld Bcc.

BCC:JerriFrye

Participants

Hiermee wordt gezocht in de velden Aan, Cc en Bcc.

Deelnemers:JerriFrye

Subject

Hiermee wordt in het onderwerp gezocht.

Onderwerp:rapport

Body or Content

Hiermee wordt in de hoofdtekst van het bericht gezocht.

Hoofdtekst:rapport

Sent

Hiermee wordt gezocht op de verzenddatum. U kunt op een specifieke datum zoeken of op een datumbereik, waarbij u de datums scheidt door twee punten (..). U kunt ook naar relatieve datums zoeken: vandaag, morgen, gisteren, deze week, volgende maand, vorige week, vorige maand. U kunt naar de dag van de week of maand van het jaar zoeken.

Belangrijk: Zoekopdrachten naar datums moeten worden ingevoerd in de notatie dag-maand-jaar: DD-MM-JJJJ.

Verzonden:01-01-2017

Received

Hiermee wordt gezocht op de ontvangstdatum. U kunt dezelfde zoekargumenten gebruiken als voor Verzonden.

Ontvangen:01-01-2017

Category

Hiermee wordt in het veld Categorie gezocht.

Categorie:rapporten

HasAttachment:yes

Zoeken naar HasAttachment:yes retourneert alleen e-mailberichten met bijlagen.

Als u wilt opgeven verder de e-mailberichten die u wilt zoeken, woorden of de namen van de e-mail gebruiken in combinatie met het trefwoord zoeken. Blauwe hasattachment:yes resultaat bijvoorbeeld alleen e-mailberichten die het woord 'blauw' die bijlagen.

rapport heeftbijlage:ja

HasAttachment:no

Zoeken naar HasAttachment:no retourneert alleen e-mailberichten zonder bijlagen.

rapport heeftbijlage:nee

IsFlagged:yes

Zoeken naar IsFlagged:yes retourneert alleen e-mailberichten die zijn gemarkeerd.

rapport vlagtoegevoegd:ja

IsFlagged:no

Zoeken naar IsFlagged:no retourneert alleen e-mailberichten die niet zijn gemarkeerd.

rapport vlagtoegevoegd:nee

Met Geavanceerd zoeken kunt u zoeken op meerdere zoektermen, waaronder woordgroepen die een deel van de zoektermen, alle zoektermen of een exacte zoekterm bevatten.

 • Met onderwerp:product plan vindt u elk bericht met 'product' of 'plan' in het onderwerp.

 • Met onderwerp:(product plan) vindt u elk bericht met zowel 'product' als 'plan' in het onderwerp.

 • Met onderwerp:“product plan” vindt u elk bericht met de uitdrukking 'product plan' in het onderwerp.

U kunt ook AND of OR gebruiken om te zoeken op meerdere zoektermen. U kunt bijvoorbeeld zoeken naar berichten van Jerri met 'rapport' in het onderwerp door Van:Jerri AND Onderwerp:rapport in het zoekvak te typen.

Tips en trucs voor zoeken

Gebruik deze tips en trucs voor het definiëren van nauwkeuriger zoekopdrachten.

 • Zoekopdrachten met trefwoorden zijn niet hoofdlettergevoelig. Zo worden bijvoorbeeld bij kat en KAT dezelfde resultaten geretourneerd.

 • Gebruik bij het zoeken met een expressie in de vorm van eigenschap:waarde geen spatie na de dubbele punt. Als er een spatie wordt ingevoegd, wordt de waarde in de volledige tekst gezocht. Bijvoorbeeld: met aan: JerriFrye wordt alleen gezocht naar 'JerriFrye' als trefwoord en niet naar berichten die zijn verzonden naar JerriFrye. Als u wilt zoeken naar berichten die naar JerriFrye zijn verzonden, voert u aan:JerriFrye in.

 • Een spatie tussen twee trefwoorden of twee eigenschap:waarde expressies is hetzelfde als met en. Bijvoorbeeld van: "Jerri Frye"onderwerp: geeft als resultaat hetorganisatie op alle e-mailberichten die worden verzonden door Jerri Frye die de word- organisatie in de onderwerpregel bevatten.

 • Bij het zoeken naar een eigenschap van de ontvanger, zoals Aan, Van, CC of Ontvangers, kunt u een SMTP-adres, alias of weergavenaam gebruiken om de ontvanger aan te duiden. U kunt bijvoorbeeld JerriFrye@contoso.com, JerriFrye of "JerriFrye" gebruiken.

 • U kunt alleen zoekopdrachten gebruiken waarbij het jokerteken achteraan wordt geplaatst, bijvoorbeeld kat* of set*. Er wordt geen ondersteuning geboden voor zoekopdrachten met een voorafgaand jokerteken (*kat) of waarbij er behalve het jokerteken achter de tekenreeks een ander jokerteken wordt gebruikt (*kat*).

 • Wanneer u een eigenschap zoekt, gebruikt u dubbele aanhalingstekens (" ") als de zoekwaarde uit meerdere woorden bestaat. Bijvoorbeeld: met onderwerp:budget KW1 worden berichten geretourneerd die budget op de onderwerpregel en KW1 op een willekeurige plaats in het bericht of in een van de berichteigenschappen bevat. Met onderwerp:"budget KW1" worden alle berichten geretourneerd die budget KW1 op de onderwerpregel bevatten.

 • Als u inhoud die is gemarkeerd met een bepaalde eigenschapswaarde van de zoekresultaten wilt uitsluiten, plaatst u een minteken (-) voor de naam van de eigenschap. Bijvoorbeeld: met -van:"Jerri Frye" worden alle berichten uitgesloten die zijn verzonden door Jerri Frye.

Zoeken in Personen

Wanneer u een naam in het vak Zoeken E-mail en personen in Mail invoert, wordt er een optie voor Personen zoeken weergegeven. Als u deze optie selecteert, kunt u zoeken in personen, waar de zoekresultaten beperkt tot uw contactpersonen en de adreslijst van uw organisatie worden.

Ga als volgt te werk als u wilt zoeken in Personen:

 1. Typ in het vak E-mail en personen zoeken de naam van de persoon, groep of resource waarnaar u zoekt en druk op Enter.

 2. Selecteer Personen zoeken onderaan de lijst met zoekresultaten.

 3. Verfijn uw zoekopdracht door alleen uw contactpersonen of adreslijst te doorzoeken.

 4. Als u wilt wissen zoekresultaten weer te geven, Beweeg de aanwijzer over het zoekvak en selecteer verwijderen negeren .

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×