E-mail, contactpersonen en agenda importeren uit een .pst-bestand van Outlook

E-mail, contactpersonen en agenda importeren uit een .pst-bestand van Outlook

Als een Outlook-app, zoals Outlook 2016, op uw computer is geïnstalleerd, kunt u deze gebruiken om e-mail, contactpersonen en agenda-items van het ene naar het andere e-mailaccount te verplaatsen.

Stel bijvoorbeeld dat u een Office 365-postvak en een Gmail-account hebt. U kunt deze beide toevoegen aan Outlook 2016. Vervolgens kunt u Outlook 2016 gebruiken om items uit uw Gmail-account te exporteren en ze te importeren in uw Office 365-postvak.

E-mail, contactpersonen en agenda vanuit een PST-bestand importeren in Outlook

Kies een van de importinstructies in de volgende lijst. Als u een PST-bestand wilt maken, raadpleegt u de instructies om uw e-mailgegevens te exporteren vanuit Outlook.

U kunt uw Office 365-postvak toevoegen aan een Outlook-app, zoals Outlook 2016 of 2013. Vervolgens kunt u Outlook gebruiken om e-mail, contactpersonen en agenda-items naar uw Office 365-postvak te verplaatsen. Ga als volgt te werk:

 1. Voeg uw bron-e-mailaccount toe aan Outlook. U kunt bijvoorbeeld uw Gmail-account aan Outlook 2016 toevoegen. Wacht even tot al uw e-mailberichten en contactpersonen worden weergegeven.

 2. Voeg uw e-mailaccount van Office 365 toe aan Outlook. Nadat u dit hebt gedaan, wordt Outlook automatisch gesynchroniseerd met Office 365. U ziet hoe de inhoud van uw Office 365-postvak wordt weergegeven in Outlook.

 3. Kies een van de exportinstructies om uw e-mail vanuit uw bronaccount naar een .pst-bestand te exporteren.

  Als u bijvoorbeeld Outlook 2010 hebt, kies dan 'Outlook 2010: Outlook-items exporteren naar een .pst-bestand'.

 4. Kies een van de importinstructies (hieronder) in dit artikel om uw e-mail te importeren in Office 365.

  Als u bijvoorbeeld Outlook 2016 hebt, kies dan 'Outlook 2013 en Outlook 2016: Outlook-items importeren uit een .pst-bestand'.

  Omdat Outlook wordt gesynchroniseerd met uw e-mailaccount van Office 365, gaat uw e-mail rechtstreeks naar uw e-mailaccount van Office 365 wanneer u uw e-mail importeert volgens de instructies.

Bij deze instructies wordt ervan uitgegaan dat u uw e-mail, contactpersonen en agenda van Outlook al hebt geëxporteerd uit een ander exemplaar van Outlook en deze nu wilt importeren in Outlook 2013, Outlook 2016 of in uw Office 365-postvak.

 1. Kies boven aan het lint van Outlook 2016 of 2013 de optie Bestand.

  Als het lint geen optie Bestand in de linkerbovenhoek heeft, gebruikt u geen Outlook-app die op uw computer is geïnstalleerd. Zie Welke versie van Outlook heb ik? om uw versie van Outlook te zoeken en om naar de geschikte stappen voor importeren te gaan.

  Zo ziet het lint eruit in Outlook 2016.
 2. Kies Openen en exporteren > Importeren/exporteren. De wizard wordt gestart.

  Kies Openen en exporteren, en kies vervolgens Importeren/exporteren.

 3. Kies Gegevens uit een ander programma of bestand importeren en klik op Volgende.

  De wizard Importeren en exporteren

 4. Kies Outlook-gegevensbestand (.pst) en klik op Volgende.

 5. Blader naar het .pst-bestand dat u wilt importeren. Geef onder Opties aan hoe u dubbele e-mailberichten en contactpersonen wilt verwerken en klik op Volgende.

  Kies het .pst-bestand dat u wilt importeren.

 6. Als er een wachtwoord is ingesteld voor het Outlook-gegevensbestand (.pst), voert u het wachtwoord in en klikt u op OK.

 7. Als u de inhoud van het .pst-bestand importeert in uw Office 365-postvak, kiest u dat postvak hier.

  Als u NIET in uw Office 365-postvak importeert, kies dan Items importeren in de huidige map. Hiermee worden de gegevens geïmporteerd in de geselecteerde map.

  Als u uw e-mail, contactpersonen en agenda wilt importeren in het postvak van Office 365, kiest u dat postvak hier.

 8. Kies Voltooien. De inhoud van het PST-bestand wordt onmiddellijk geïmporteerd. De bewerking is voltooid als het voortgangsvak van het scherm verdwijnt.

  Als u het .pst-bestand importeert in uw Office 365-postvak, ziet u mogelijk een bericht dat er wordt geprobeerd verbinding te maken met Office 365. Dit gebeurt als de internetverbinding wordt verbroken, ook als dat maar heel kort duurt. Als de internetverbinding is hersteld, wordt het .pst-bestand verder geïmporteerd.

Tip :  Als u maar een paar e-mailberichten of contactpersonen uit een Outlook-gegevensbestand (.pst) wilt ophalen, kunt u het Outlook-gegevensbestand openen om vervolgens vanuit het navigatiedeelvenster deze items naar uw bestaande Outlook-mappen te slepen.

Als u denkt het PST-bestand beschadigd is, raadpleegt u Outlook-gegevensbestanden (.pst en .ost Ik) herstellen.

Bij deze instructies wordt ervan uitgegaan dat u uw e-mail, contactpersonen en agenda van Outlook al hebt geëxporteerd uit een ander exemplaar van Outlook en deze nu wilt importeren in Outlook 2010 of in uw Office 365-postvak.

 1. Kies boven aan het lint van Outlook het tabblad Bestand.

  Als het lint geen optie Bestand in de linkerbovenhoek heeft, gebruikt u geen versie van Outlook die op uw computer is geïnstalleerd. Zie Welke versie van Outlook heb ik? om uw versie van Outlook te zoeken en om naar de geschikte stappen voor importeren te gaan.

  Kies in Outlook 2010 het tabblad Bestand.

 2. Kies Openen > Importeren. De wizard wordt gestart.

  Kies Openen en vervolgens Importeren.

 3. Klik in de wizard Importeren en exporteren op Importeren uit een ander programma of bestand en klik vervolgens op Volgende.

  Kies Gegevens uit een ander programma of bestand importeren.

 4. Selecteer Outlook-gegevensbestand (.pst) en klik op Volgende.

  Kies .pst-bestand importeren

 5. Kies Bladeren, selecteer het PST-bestand dat u wilt importeren en klik op Volgende.

  Notities : 

  • Geef onder Opties eventueel aan dat bestaande items in Outlook mogen worden vervangen door de geïmporteerde gegevens. Selecteer anders Dubbele items niet importeren.

  • Kies het PST-bestand dat u wilt importeren

 6. Als er een wachtwoord is ingesteld voor het Outlook-gegevensbestand (.pst), wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren en op OK te klikken.

 7. Stel de opties voor het importeren van de items in. Kies Filter als u alleen bepaalde e-mailberichten wilt importeren. Kies het tabblad Meer opties als u alleen e-mailberichten wilt importeren die gelezen of ongelezen zijn.

  Meestal hoeven de standaardinstellingen niet te worden gewijzigd. De map op het hoogste niveau, meestal Persoonlijke mappen, Outlook-gegevensbestand of uw e-mailadres, wordt automatisch geselecteerd.

  Kies Filter als u alleen bepaalde e-mailberichten wilt importeren.

 8. Inclusief submappen is standaard geselecteerd. Alle mappen onder de geselecteerde map worden geïmporteerd.

 9. Selecteer een van de doelopties:

  • Items importeren in de huidige map: hiermee worden de gegevens geïmporteerd in de geselecteerde map.

  • Items importeren in dezelfde map in: hiermee worden de gegevens geïmporteerd in de doelmap met dezelfde naam als de bronmap, bijvoorbeeld van Postvak IN naar Postvak IN. Als een map niet in Outlook aanwezig is, wordt deze gemaakt.

 10. Kies Voltooien. Outlook begint meteen met het importeren van uw gegevens. De bewerking is voltooid als het voortgangsvak van het scherm verdwijnt.

Tip :  Als u maar een paar e-mailberichten of contactpersonen uit een Outlook-gegevensbestand (.pst) wilt ophalen, kunt u het Outlook-gegevensbestand openen om vervolgens vanuit het navigatiedeelvenster deze items naar uw bestaande Outlook-mappen te slepen.

Als u denkt het PST-bestand beschadigd is, raadpleegt u Outlook-gegevensbestanden (.pst en .ost) herstellen .

Bij deze instructies wordt ervan uitgegaan dat u uw Outlook 2007-items al als een back-upbestand hebt geëxporteerd en deze nu wilt herstellen. Volg deze instructies ook om de items te importeren in uw Office 365-postvak.

 1. Kies boven aan het lint van Outlook 2007 de optie Bestand.

  Als het lint geen optie Bestand in de linkerbovenhoek heeft, gebruikt u geen versie van Outlook die op uw computer is geïnstalleerd. Zie Welke versie van Outlook heb ik? om uw versie van Outlook te zoeken en om naar de geschikte stappen voor importeren te gaan.

  Kies in Outlook 2007 het tabblad Bestand.

 2. Kies Importeren en exporteren. De wizard wordt gestart.

  Kies Importeren en exporteren.

 3. Klik in de wizard Importeren en exporteren op Gegevens uit een ander programma of bestand importeren en klik vervolgens op Volgende.

 4. Klik op Bestand met persoonlijke mappen (.pst) en klik vervolgens op Volgende.

 5. Klik op Bladeren en kies vervolgens het bestand dat u wilt importeren.

  Opmerking :  Onder Opties wordt u aangeraden op Geen duplicaten importeren te klikken, tenzij u items die al in Outlook aanwezig zijn wilt vervangen door de geïmporteerde gegevens of items wilt dupliceren.

 6. Klik op Volgende.

 7. Als er een wachtwoord is ingesteld voor het bestand met persoonlijke mappen (.pst), wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren. Klik vervolgens op OK.

 8. Stel de opties voor het importeren van items in. De standaardinstellingen hoeft u meestal niet te wijzigen.

  • De bovenste map, meestal Persoonlijke mappen of uw e-mailadres, wordt automatisch geselecteerd.

  • Inclusief submappen is standaard geselecteerd. Alle mappen onder de geselecteerde map worden geïmporteerd.

 9. Selecteer een van de doelopties:

  • Items importeren in de huidige map: hiermee worden de gegevens geïmporteerd in de geselecteerde map.

  • Items importeren in dezelfde map in: hiermee worden de gegevens geïmporteerd in de doelmap met dezelfde naam als de bronmap, bijvoorbeeld van Postvak IN naar Postvak IN. Als een map niet in Outlook aanwezig is, wordt deze gemaakt.

 10. Klik op Voltooien.

Tip : Als u slechts een paar items uit een bestand met persoonlijke mappen (.pst) wilt ophalen, kunt u het Outlook-gegevensbestand (.pst) openen om vervolgens vanuit het navigatiedeelvenster deze items naar uw bestaande Outlook-mappen te slepen.

Wanneer moet ik een PST-bestand exporteren of importeren?

PST-bestanden worden gemaakt wanneer u e-mailberichten, contactpersonen en agenda exporteert of een back-up maakt naar een PST-bestand van Outlook. In de volgende gevallen exporteert of importeert u een PST-bestand:

 • U wilt e-mail van één e-mailaccount naar een ander e-mailaccount verplaatsen.

  Stel dat u een oud e-mailaccount van Yahoo hebt, bijvoorbeeld joep77@yahoo.com. U wilt uw e-mail verplaatsen naar joep78@contoso.com, een nieuw e-mailaccount van Office 365.

  Met Outlook op uw bureaublad kunt u beide accounts aan Outlook toevoegen. Wacht even totdat al uw e-mails worden weergegeven (als u er veel hebt, kan dit even duren). Vervolgens gebruikt u Outlook om de e-mails vanuit uw Yahoo-account naar een PST-bestand te exporteren. Ten slotte importeert u het PST-bestand in uw Office 365-account.

 • U gaat een andere pc gebruiken: U verplaatst uw e-mail van de ene computer met Outlook naar een andere computer met Outlook.

  Stel, uw oude computer bevat Outlook 2007 en u hebt een nieuwe computer aangeschaft waarop Outlook 2016 is geïnstalleerd. Exporteer dan uw e-mailgegevens vanuit Outlook 2007 en importeer (zoals in dit artikel wordt beschreven) deze in Outlook 2016.

 • U stapt over van een pc op een Mac: Bijvoorbeeld wanneer u uw e-mail van Outlook op een pc overzet en importeert in Outlook 2016 op een Mac.

 • Als u alleen uw contactpersonen (e-mailadressen) wilt verplaatsen of hiervan een back-up wilt maken, hoeft u geen PST-bestand te exporteren en importeren. Raadpleeg in dat geval Contactpersonen exporteren vanuit Outlook. Hierin wordt uitgelegd hoe u uw contactpersonen exporteert (kopieert) naar een CSV-bestand en vervolgens importeert in Outlook, Gmail of een ander e-mailprovider.

 • Als u slechts een paar e-mailberichten of contactpersonen wilt ophalen uit een PST-bestand, opent u het PST-bestand en sleept u de e-mailberichten naar huidige Outlook-mappen. Wanneer u klaar bent, kunt u het PST-bestand weer sluiten.

Welke gegevens worden geïmporteerd?

PST-bestanden worden gemaakt wanneer u e-mailberichten, contactpersonen en agenda exporteert of een back-up maakt naar een PST-bestand van Outlook. Het PST-bestand bevat een kopie van uw e-mail.

 • Wanneer e-mailberichten naar een PST-bestand worden geëxporteerd, bevat het PST-bestand ook alle bijlagen. Wanneer u een PST-bestand importeert, worden dus ook uw bijlagen weergegeven.

 • Er worden geen metagegevens geëxporteerd, zoals mapeigenschappen (weergaven, machtigingen en instellingen voor AutoArchiveren), berichtregels en lijsten met geblokkeerde afzenders. Deze worden dus ook niet geïmporteerd.

 • Wanneer Outlook e-mail, contactpersonen en agenda-informatie naar een .pst-bestand exporteert, wordt een kopie van de informatie gemaakt. Er wordt niets uit Outlook verwijderd. U kunt uw e-mail, contactpersonen en agenda nog steeds weergeven en openen in Outlook.

Werkt het niet?

Zie Problemen oplossen bij het importeren van een PST-bestand van Outlook voor een lijst met veelvoorkomende problemen en oplossingen.

Verwante onderwerpen

Import and export Outlook email, contacts, and calendar (Outlook-e-mail, -contactpersonen en -agenda importeren en exporteren)

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×