Dynamische matrices en gedrag van matrices op aangrenzende cellen

Excel-formules waarmee meerdere waarden worden geretourneerd, ook wel een matrix genoemd, leveren resultaten op naburige cellen. Dit probleem wordt verlopend genoemd.

Een willekeurige formule die de mogelijkheid heeft om meerdere resultaten te retourneren, kan een dynamische matrix formule worden genoemd. Formules die op dat moment meerdere resultaten retourneren en de overlopen van een gemorste matrix kunnen worden omgezet in gemorste matrix formules. 

Hier volgen enkele opmerkingen voor informatie over en het gebruik van dit type formules. 

Wat betekent vervloeiing?

Overloop betekent dat een formule meerdere waarden oplevert en dat deze waarden in de naburige cellen zijn geplaatst. Bijvoorbeeld = sorteren (D2: D11, 1,-1), die een matrix in aflopende volgorde sorteert, retourneert een corresponderende matrix die 10 rijen hoog is. U hoeft de formule alleen in te voeren in de cel linksboven, of F2 in dit geval, en de formule wordt automatisch doorgelopen in cel F11.

Sorteer de waarden in de cellen D2: D11 met = sorteren (D2: D11, 1,-1)

Belangrijkste punten

 • Wanneer u op ENTER drukt om de formule te bevestigen, wordt de grootte van het uitvoerbereik dynamisch gewijzigd en worden de resultaten in elke cel in dat bereik geplaatst.

 • Als u een dynamische matrixformule schrijft om een lijst met gegevens op te geven, kan het handig zijn om de formule in een Excel-tabel te plaatsen en vervolgens met gestructureerde verwijzingen naar de gegevens te verwijzen. Dit komt doordat gestructureerde verwijzingen automatisch worden aangepast wanneer rijen in de tabel worden toegevoegd of verwijderd.

 • Gemorsde matrixformules worden niet ondersteund in Excel-tabellen zelf, dus u moet ze in het raster buiten de tabel plaatsen. Tabellen zijn de beste manier om rijen en kolommen met onafhankelijke gegevens te vasthouden.

 • Wanneer u een matrixformule met overlopend typt wanneer u een cel in het overloopgebied selecteert, wordt in Excel een gemarkeerde rand rond het bereik geplaatst. Wanneer u een cel buiten het gebied selecteert, verdwijnt de rand.

  Matrixformule met het uitvoerbereik gemarkeerd met een blauwe rand

 • Alleen de eerste cel in het overloopgebied kan worden bewerkt. Als u een andere cel in het overloopgebied selecteert, wordt de formule weergegeven op de formulebalk, maar is de tekst ' gedupliceerd ' en kan niet worden gewijzigd. Als u de formule moet bijwerken, selecteert u de cel in de linkerbovenhoek van het matrixbereik en wijzigt u deze naar behoefte, waarna de rest van het overloopgebied automatisch wordt bijgewerkt wanneer u op Enterdrukt.

  Afbeelding van een gedupliceerde matrixformule, wat wil zeggen dat deze niet kan worden bewerkt, omdat dit niet de eerste cel in het matrixbereik is.

 • Formules overlappen matrixformules kunnen niet worden ingevoerd als het uitvoerbereik wordt geblokkeerd. en als dit gebeurt, wordt in Excel een #SPILL! -fout weergegeven om aan te geven dat er een blokkering is. Als u de blokkering verwijdert, wordt de formule overgelopen. In het onderstaande voorbeeld overlappen het uitvoerbereik van de formule een ander bereik met gegevens, en wordt er een stippellijn met waarden weergegeven met waarden waarmee wordt aangegeven dat het niet kan worden gemorsd. U kunt de blokkering van gegevens verwijderen of ergens anders kopiëren, en de formule vervalt zoals verwacht.

  Afbeelding van een #SPILL! fout waarmee wordt aangegeven dat een matrixformule uitvoer een verwerkings blok heeft dat niet kan worden gemorsd.

 • Legacy-matrixformules die u hebt ingevoerd via CTRL + SHIFT + ENTER (CSE) worden nog steeds ondersteund voor de compatibiliteitsredenen, maar mogen niet langer worden gebruikt. Als u wilt, kunt u verouderde matrixformules converteren naar dynamische matrixformules door de eerste cel in het matrixbereik te vinden, de tekst van de formule te kopiëren, het hele bereik van de oude matrix te verwijderen en de formule vervolgens opnieuw in te voeren in de cel in de linkerbovenhoek. Voordat u oude matrixformules bijwerkt naar dynamische matrixformules, moet u rekening houden met een aantal berekenings verschillentussen de twee.

 • Excel biedt beperkte ondersteuning voor dynamische matrices tussen werkmappen. Als u de bronwerkmap sluit, wordt voor gekoppelde dynamische matrixformules een #REF!-fout weergegeven Als u de bronwerkmap sluit, wordt voor gekoppelde dynamische matrixformules een #REF!-fout weergegeven wanneer ze worden vernieuwd.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

De functie FILTER

De functie ASELECT.MATRIX

De functie REEKS

De functie SORTEREN

De functie SORTEREN.OP

De functie UNIEK

#SPILL! -fouten in Excel

Impliciete intersectie operator: @

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×