Dynamische inhoud toevoegen aan een pagina

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met het webonderdeel Inhoudsquery kunt u inhoud op een dynamische manier weergeven. Door de query aan te passen, kunt u bepalen welke inhoud wordt opgevraagd en op welke manier de inhoud op de pagina worden gepresenteerd.

Onderwerpen in dit artikel

Wat is Inhoudsquery?

Een query maken

De gegevenspresentatie aanpassen

Wat is een inhoudsquery?

Inhoudsquery is een webonderdeel waarmee een u een dynamische verzameling items kunt weergeven op basis van een query die u in een browser maakt. In de query bepaalt u welke items worden weergegeven en hoe deze op de pagina worden gepresenteerd.

De inhoud die met het webonderdeel Inhoudsquery wordt opgehaald, komt altijd overeen met de meest recente verzameling items die door de bezoeker van de pagina mag worden ingezien. De query wordt telkens uitgevoerd wanneer de pagina met het webonderdeel Inhoudsquery wordt geopend. De pagina wordt dan automatisch bijgewerkt met nieuwe inhoud die voldoet aan de querycriteria.

Opmerking: Wanneer er nieuwe inhoud is toegevoegd, duurt het mogelijk enkele minuten voordat deze door het webonderdeel wordt weergegeven.

Als u het webonderdeel Inhoudsquery aan een pagina hebt toegevoegd, kunt u de query bewerken om te bepalen welke items worden weergegeven en op welke manier dit dient te gebeuren. Als u de inhoudsquery wilt bewerken, klikt u rechtsboven in het webonderdeel op de knop Bewerken en klikt u op Gedeeld webonderdeel bewerken. Er verschijnt een nieuw werkvenster met de instellingen van het webonderdeel Inhoudsquery.

Er zijn vijf instellingscategorieën:

 • Query      U kunt deze instellingen gebruiken om de query te maken. Zie de sectie een query makenvoor meer informatie over deze instellingen.

 • Presentatie      U kunt deze instellingen gebruiken om aan te passen van de presentatie van de items die door de query worden opgehaald. Zie de sectie aanpassen presentatie van de gegevensvoor meer informatie over deze instellingen.

 • Uiterlijk      U kunt deze instellingen gebruiken om aan te passen van het uiterlijk van het webonderdeel zelf. U kunt de titel, hoogte, breedte en chrome (het ontwerp en navigatie-elementen die kader van het webonderdeel) van het webonderdeel wijzigen door deze instellingen te wijzigen. Zie het artikel Webonderdelen aanpassenvoor meer informatie over deze instellingen.

 • Indeling      Met deze instellingen kunt u de lay-out van het webonderdeel aanpassen. U kunt wijzigen of het webonderdeel zichtbaar is, of het gaat om richting (links naar rechts, rechts naar links of geen van beide), welke zone van het webonderdeel in (boven, linkerkolom of rechterkolom) wordt weergegeven, en de zone-index van het webonderdeel. Zie het artikel Webonderdelen aanpassenvoor meer informatie over deze instellingen.

 • Geavanceerde      U kunt deze instellingen gebruiken als u een verscheidenheid aan opties voor geavanceerdere webonderdeel aanpassen. Zie het artikel Webonderdelen aanpassenvoor meer informatie over deze instellingen.

Naar boven

Een query samenstellen

Met behulp van de onderstaande instellingen voor Query kunt u bepalen welke inhoud door de query wordt opgehaald.

 • Bron      Met deze vereiste instelling bepaalt u het bereik van de query. U hebt drie opties:

  • Items weergeven van alle sites in deze siteverzameling      Schakel deze optie in om de volledige siteverzameling in de query op te nemen. Dit is de standaardinstelling.

  • Items weergeven van de volgende site en alle subsites      Schakel deze optie in om de query te beperken tot een bepaalde site van de siteverzameling. Hoewel u het adres van die site kunt typen, kunt u beter op de knop Bladeren klikken en de site selecteren. Wanneer u op Bladeren klikt, verschijnt het dialoogvenster Site selecteren, waarin de siteverzameling als een boomstructuur wordt weergegeven. Klik op de site die u wilt opvragen en klik op OK.

  • Items weergeven uit de volgende lijst      Schakel deze optie in om de query te beperken tot een bepaalde lijst of bibliotheek in de siteverzameling. Hoewel u het adres van de lijst kunt typen, kunt u beter op de knop Bladeren klikken om de lijst of bibliotheek te selecteren. Wanneer u op Bladeren klikt, verschijnt het dialoogvenster Lijst of bibliotheek, waarin de siteverzameling als een boomstructuur wordt weergegeven. Als de gewenste lijst of bibliotheek tot een bepaalde site behoort, klikt u op het plusteken (+) naast de sitenaam. Klik vervolgens op de lijst of bibliotheek die u wilt opvragen en klik op OK.

 • Lijsttype      Deze instelling is vereist. U kunt een willekeurig lijsttype in de siteverzameling kiezen. De standaardinstelling is Paginabibliotheek. Het gekozen lijsttype bepaalt welke lijsten of bibliotheken in het querybereik worden verwerkt.

 • Inhoudstype      Er zijn twee instellingen voor inhoudstype: Groep van inhoudstype en Inhoudstype. Deze instellingen zijn optioneel. Deze instellingen kunt u de query beperken tot items van bepaalde inhoudstypen die zijn gedefinieerd voor de siteverzameling.

 • Doelgroepen      Deze instelling is optioneel. Als u Doelgroep selecteert, wordt de opgevraagde inhoud gefilterd en gericht op het publiek waartoe de bezoeker van de pagina behoort. De doelgroep wordt op systeemniveau gedefinieerd en kan niet worden gewijzigd met het webonderdeel Inhoudsquery. Met deze instelling kunt u alleen bepalen of er bij een inhoudsquery rekening wordt gehouden met de doelgroep.

  Wanneer u Doelgroep selecteert, wordt een extra optie beschikbaar: Niet-gerichte items altijd weergeven. Als u deze optie selecteert, wordt inhoud die niet op een doelgroep is gericht altijd opgehaald, ongeacht wie de pagina bekijkt. Als u Doelgroep selecteert zonder deze optie in te schakelen, wordt inhoud die niet op een doelgroep is gericht genegeerd door de query.

 • Extra Filters      Deze instelling is optioneel. Deze instelling kunt u de inhoud die de query worden opgehaald verder te beperken. Kies een filterveld, een vergelijkingsoperator en voer uw criteria. U kunt bijvoorbeeld het filterveld auteuren de vergelijkingsoperator Is gelijk aanhet criterium Toni Poe, van de query resultaten beperken tot items die zijn geschreven door Toni Poe gebruiken.

  U kunt bij Extra filters maximaal drie filters instellen. Als u meer dan één filter instelt, moet u de opties EN en OF voor het tweede en derde filter opgeven om te bepalen hoe de filters gezamenlijk worden toegepast.

Naar boven

De gegevenspresentatie aanpassen

Met behulp van de onderstaande instellingen voor Presentatie kunt u bepalen hoe de inhoud die door de query wordt opgehaald, wordt gepresenteerd. Het zijn allemaal optionele instellingen.

 • Groeperen en sorteren      Met deze instellingen kunt u de items in het queryresultaat rangschikken.

  • Items groeperen op      Selecteer het veld waarop u de items wilt groeperen. Selecteer bijvoorbeeld Auteur om de items te groeperen op auteur.

   Als u items op een veld groepeert, kunt u met de opties Groepen weergeven in oplopende volgorde en Groepen weergeven in aflopende volgorde aangeven of dit in oplopende of aflopende volgorde dient te gebeuren.

  • Aantal kolommen      Geef op in hoeveel kolommen u de items wilt schikken. Dit kan in maximaal vijf kolommen.

  • Items sorteren op      Selecteer het veld waarop u de items wilt sorteren. Als u de items al hebt gegroepeerd, worden ze binnen elke groep gesorteerd.

   Als u items op een veld sorteert, kunt u met de opties Items weergeven in oplopende volgorde en Items weergeven in aflopende volgorde aangeven of dit in oplopende of aflopende volgorde dient te gebeuren.

  • Aantal weer te geven items beperken      Hiermee kunt u een limiet instellen voor het aantal items dat mag worden weergegeven. Als u geen limiet opgeeft, worden alle items in het queryresultaat weergegeven. Wanneer het om een grote hoeveelheid items gaat, wordt de pagina automatisch langer zodat alle items kunnen worden weergegeven.

 • Stijlen      Hiermee kunt u visuele stijlen toepassen op groepen en items.

  • Groepsstijl      Selecteer de stijl voor de groepskoptekst. Als u bijvoorbeeld een groepering op auteur hebt gemaakt, wordt de naam van de auteur vermeld in de kop van elke groep. Deze naam wordt dan weergegeven in de stijl die u hier kiest.

  • Itemstijl      Selecteer de stijl voor de items.

 • Kanaal      U kunt het webonderdeel Inhoudsquery laten fungeren als een RSS-kanaal zodat de bezoekers van de pagina zich kunnen abonneren op het queryresultaat. Ze hoeven de pagina dan niet steeds opnieuw te bezoeken en krijgen automatisch te zien wanneer er nieuwe items zijn. Met deze opties kunt u een titel en beschrijving opgeven voor het RSS-kanaal.

  • Naam      Geef de naam van het RSS-kanaal op. Aan deze naam kunnen abonnees het kanaal in hun RSS-leesprogramma herkennen.

  • Beschrijving      Geef de beschrijving van het RSS-kanaal op. Aan deze beschrijving kunnen abonnees het kanaal in hun RSS-leesprogramma herkennen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×