DStDev, DStDevP, functies

U kunt de functies DStDev en DStDevP gebruiken om een schatting te maken van de standaarddeviatie van een reeks waarden in een opgegeven set records (een domein). Gebruik de functies DStDev en DStDevP in een Visual Basic for Applications-module (VBA), een macro, een query-expressie of een berekend besturingselement in een formulier of rapport.

Gebruik StDevP om een populatie te evalueren en StDev om een steekproef van een populatie te evalueren.

U kunt de functie DStDev bijvoorbeeld gebruiken in een module om de standaarddeviatie te berekenen voor een reeks tentamencijfers van studenten.

Syntaxis

DStDev ( expr , domein [, criteria] )

DStDevP ( expr , domein [, criteria] )

De functies DStDev en DStDevP hebben de volgende argumenten:

Argument

Beschrijving

expr

Vereist. Een expressie die het numerieke veld aangeeft waarvoor u de standaarddeviatie wilt bepalen. Dit kan een reeksexpressie zijn waarmee een veld in een tabel of query wordt aangegeven, of een expressie die een berekening uitvoert op de gegevens in dat veld. In expr kunt u de naam van een veld in een tabel opnemen, een besturingselement van een formulier, een constante of een functie. Als expr een functie bevat, kan dit een ingebouwde functie of een door een gebruiker gedefinieerde functie zijn, maar niet nog een statistische domein- of SQL-functie.

domein

Vereist. Een tekenreeksexpressie waarmee de set records wordt aangegeven waaruit het domein bestaat. Dit kan de naam van een tabel zijn of de naam van een query waarvoor geen parameter nodig is.

criteria

Optioneel. Een tekenreeksexpressie die wordt gebruikt om het bereik van de gegevens die voor de functie DStDev of DStDevP worden gebruikt te beperken. Zo bevat het argument criteria vaak dezelfde gegevens als de WHERE-component van een SQL-expressie, maar dan zonder het woord WHERE. Als het argument criteria wordt weggelaten, evalueren de functies DStDev en DStDevP het argument expr ten opzichte van het hele domein. Alle velden die in de criteria zijn opgenomen, moeten zich ook in het domein bevinden. Anders retourneren de functies DStDeven DStDevP een Null.


Opmerkingen

Als domein verwijst naar minder dan twee records of als er minder dan twee records voldoen aan criteria, retourneren DStDev en DStDevP een Null, waarmee wordt aangegeven dat er geen standaarddeviatie kan worden berekend.

Ongeacht of u de functie DStDev of DStDevP gebruikt in een macro, een module, een query-expressie of een berekend besturingselement, moet u het argument criteria zorgvuldig samenstellen. Alleen dan kan het argument goede resultaten opleveren.

U kunt de functies DStDev en DStDevP gebruiken om criteria op te geven in de criteriarij van een selectiequery. U kunt bijvoorbeeld een query maken op een tabel Orders en een tabel Producten om alle producten weer te geven waarvan de vrachtkosten hoger zijn dan het gemiddelde plus de standaarddeviatie voor vrachtkosten. De criteriarij onder het veld voor de vrachtkosten (Freight) moet dan de volgende expressie bevatten:

>(DStDev("[Freight]", "Orders") + DAvg("[Freight]", "Orders"))

U kunt de functies DStDev en DStDevP ook gebruiken in een expressie voor een berekend veld in een query of in de Update To-rij van een bijwerkquery.

Opmerking: U kunt de functies DStDev en DStDevP of de functies StDev en StDevP gebruiken in een expressie voor een berekend veld van een totalenquery. Als u de functie DStDev of DStDevP gebruikt, worden waarden geëvalueerd voordat de gegevens worden gegroepeerd. Als u de functie StDev of StDevP gebruikt, worden de gegevens gegroepeerd voordat de waarden van de veldexpressie worden geëvalueerd.

Gebruik de functies DStDev en DStDevP in een berekend besturingselement wanneer u criteria wilt opgeven om het gegevensbereik te beperken waarop de functie wordt uitgevoerd. Als u bijvoorbeeld de standaarddeviatie wilt weergeven voor orders die moeten worden verzonden naar Californië, stelt u de eigenschap ControlSource van een tekstvak in op de volgende expressie:

=DStDev("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Als u alleen de standaarddeviatie wilt berekenen voor alle records in domein, gebruikt u de functie StDev of StDevP.

Tip

Als expr wordt afgeleid van een veld van het type Getal, retourneren DStDev en DStDevP het gegevenstype Dubbele precisie. Als u de functie DStDev of DStDevP gebruikt in een berekend besturingselement, kunt u de prestaties verbeteren door een functie voor conversie van het gegevenstype toe te voegen aan de expressie.

Opmerking: Recordwijzigingen die niet zijn opgeslagen in domein worden niet meegenomen in deze functies. Als u de functie DStDev of DStDevP wilt baseren op de gewijzigde waarden, moet u de wijzigingen eerst opslaan. Ga hiervoor naar het tabblad Gegevens en klik onder Records op Record opslaan. U kunt de wijzigingen ook opslaan door de focus naar een andere record te verplaatsen of de methode Update te gebruiken.

Voorbeeld

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

Het volgende voorbeeld retourneert schattingen van de standaarddeviatie voor een populatie en een steekproef van een populatie voor orders die naar het Verenigd Koninkrijk zijn verzonden. Het domein is de tabel Orders. Het argument criteria beperkt het resultaat tot een recordset waarvan ShipCountryRegion gelijk is aan UK.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

In het volgende voorbeeld worden dezelfde schattingen berekend met behulp van een variabele, strCountryRegion, in het argument criteria. In de tekenreeks zijn enkele aanhalingstekens (') opgenomen. Zo wordt de letterlijke tekenreeks UK tussen enkele aanhalingstekens geplaatst bij het samenvoegen van de tekenreeksen.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders