Draaitabelgegevens met één rapportfilteritem tegelijk ophalen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als het draaitabelrapport is aangesloten op een externe gegevensbron voor Open Database Connectivity (ODBC) die een groot aantal gegevens bevat, ophalen van deze gegevens kan leiden tot uw computer onvoldoende geheugen of query's traag. Deze om problemen te voorkomen, kunt u een rapportfilter toepassen door het draaitabelrapport om op te halen alleen de brongegevens die nodig is voor de huidige set waarden, afhankelijk van de geselecteerde items.

In dit artikel

Overzicht over het ophalen van rapportgegevens filteren

Rapport filtergegevens ophalen voor elk item of voor alle items

Rapportfiltergegevens ophalen - overzicht

Met behulp van het dialoogvenster Geavanceerde opties voor draaitabelveld in de wizard Draaitabel en draaigrafiek kunt u een rapportfilter zo configureren dat de geselecteerde gegevens uit de gegevensbron van een draaitabelrapport worden opgehaald. Standaard worden in Microsoft Office Excel alle brongegevens voor een draaitabelrapport opgehaald, met inbegrip van gegevens die worden uitgefilterd (en dus niet in het rapport worden weergegeven), wanneer u het rapport maakt of vernieuwen. Wanneer u een rapportfilter zo configureert dat alleen gegevens worden opgehaald voor het item dat u in het filter opgeeft, kunt u naar behoefte kleinere hoeveelheden gegevens ophalen. Telkens wanneer u een ander item in het filter weergeeft, wordt alleen de subset gegevens voor het nieuwe item opgehaald. U kunt zoveel rapportfilters configureren als u wilt en deze toepassen naar behoefte.

Hoe de prestaties worden beïnvloed

Wanneer u een rapportfilter zo configureert dat gegevens worden opgehaald voor een of meer (maar niet alle) items, is de samenvattingsoptie (Alles) niet beschikbaar (de optie wordt lichter weergegeven) en is de opdracht Rapportfilterpagina's weergeven (op het tabblad Opties in de groep Draaitabel, wanneer u op de pijl bij Opties klikt) evenmin beschikbaar. Telkens wanneer u een ander item selecteert, haalt u minder gegevens op, maar moet u nog steeds wachten totdat de gegevens zijn opgehaald. Als de verbinding tussen uw computer en de externe gegevensbron wordt verbroken, kunt u pas weer een ander item kiezen wanneer u weer verbinding met de gegevensbron kunt maken. Met deze optie kunt u echter niet met veel grotere hoeveelheden gegevens werken dan anders.

Als u alle gegevens voor alle items wilt ophalen, duurt het ophalen van de gegevens in eerste instantie langer, maar kunt u vervolgens nieuwe items in het rapportfilter selecteren zonder dat er een vertraging optreedt. De benodigde gegevens zijn namelijk al in het geheugen van de computer geladen. U kunt ook een samenvatting van de volledige gegevensset openen door de optie (Alles) te selecteren en de indeling van het rapport zo aanpassen dat de rapportfilters in andere gebieden worden gebruikt. De optie (Alles) biedt u de meeste flexibiliteit wanneer de totale hoeveelheid gegevens die u wilt ophalen de grenzen van het computergeheugen niet overschrijdt.

Rapportfilters verplaatsen

Als u een rapportfilter die is geconfigureerd voor het ophalen van alle gegevens voor alle items naar een andere positie, bijvoorbeeld als u probeert te kunt u een rijlabel sleept Excel probeert de gegevens voor alle items worden opgehaald en er computerbronnen mogelijk onvoldoende. U kunt echter voorkomen dat een gebruiker dit doet. Zie de sectie rapport filtergegevens ophalen voor elk item of voor alle itemsvoor meer informatie.

Gegevens ophalen voor items wanneer een rapportfilter niet beschikbaar is

In de volgende gevallen is deze functie niet beschikbaar voor gebruik:

 • Voor rapporten die zijn gebaseerd op brongegevens uit OLAPdatabases worden gegevens automatisch naar behoefte opgehaald en wordt deze functie dus niet gebruikt.

 • De gegevenscache voor het draaitabelrapport wordt gedeeld met een of meer andere draaitabelrapporten.

 • Het ODBC-stuurprogramma voor de externe database waaruit u gegevens ophaalt biedt geen ondersteuning voor parameterquery's. De ODBC-stuurprogramma's die worden geleverd met Microsoft Office alle ondersteunen parameterquery's. U kunt contact opnemen met leveranciers van derden stuurprogramma om te bepalen of hun stuurprogramma's deze ondersteuning hebt.

Naar boven

Rapportfiltergegevens ophalen voor elk item of voor alle items

Opmerking : U kunt deze functie alleen gebruiken met een draaitabelrapport dat is verbonden met een ODBC-gegevensbron. U moet de wizard Draaitabel en draaigrafiek gebruiken om de volgende procedure te voltooien.

 1. U kunt de wizard Draaitabel en draaigrafiek starten door op ALT+D+D te drukken.

  Tip

  U kunt de wizard Draaitabel en draaigrafiek als volgt aan de werkbalk Snelle toegang toevoegen:

  1. Klik op de pijl naast de werkbalk en klik vervolgens op Meer opdrachten.

  2. Selecteer onder Kies opdrachten uit de optie Alle opdrachten.

  3. Selecteer in de lijst de optie Wizard Draaitabel en draaigrafiek, klik op Toevoegen en klik vervolgens op OK.

 2. Klik op de pagina Stap 1 van de wizard op Externe gegevensbron en klik vervolgens op Volgende.

 3. Klik op de pagina Stap 2 van de wizard op Gegevens ophalen.

 4. Maak verbinding met een gegevensbron.

  Zie voor meer informatie over hoe u verbinding maakt met een ODBC-gegevensbron, Met Microsoft Query externe gegevens ophalen.

 5. Klik op de pagina Stap 3 van de wizard op Indeling.

 6. Sleep in het dialoogvenster Indeling een of meer velden naar het gebied Rapportfilter.

 7. Voor elk rapportfilterveld gaat u als volgt te werk:

  1. Dubbelklik op het veld.

   Het dialoogvenster Geavanceerde opties draaitabelveld wordt weergegeven.

  2. Als u alleen actuele gegevens uit de gegevensbron wilt ophalen wanneer u een nieuw item in een rapportfilter selecteert, klik u op Gegevens uit externe bron opvragen bij het selecteren van elk paginavelditem (vereist minder geheugen).

   U kunt voorkomen dat een rapportfilterveld wordt verplaatst naar de gebieden Rijlabels, Kolomlabels of Waarden door het selectievakje Draaien van dit veld uitschakelen (aanbevolen) in te schakelen.

   Als u de standaardmanier van werken wilt herstellen, waarbij telkens alle gegevens uit de gegevensbron worden opgehaald wanneer u een nieuw item selecteert in een rapportfilter, klikt u op Externe gegevens ophalen voor alle rapportfiltervelditems (snellere werking).

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×