Draaitabelgegevens met één rapportfilteritem tegelijk ophalen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als de draaitabel is verbonden met een externe gegevensbron voor Open Database Connectivity (ODBC) die een groot aantal gegevens bevat, ophalen van deze gegevens kan leiden tot uw computer onvoldoende geheugen of query's traag. Als u wilt voorkomen dat deze problemen, toepassen op een rapportfilter de draaitabel om op te halen alleen de brongegevens die nodig is voor de huidige set waarden, afhankelijk van de geselecteerde items.

Belangrijk: U kunt deze functie alleen voor gebruik met een draaitabel die is gekoppeld aan een ODBC-gegevensbron. De volgende procedure wilt uitvoeren, moet u de Wizard Draaitabel en draaigrafiek gebruiken.

 1. Controleer of dat de opdracht Wizard Draaitabel en draaigrafiek is op de werkbalk Snelle toegang. Als u dit niet ziet, voert u de volgende stappen uit:

  Waar is de werkbalk Snelle toegang?

  1. Klik op de pijl naast de werkbalk en klik vervolgens op Meer opdrachten.

  2. Selecteer onder Kies opdrachten uit de optie Alle opdrachten.

  3. Selecteer in de lijst de optie Wizard Draaitabel en draaigrafiek, klik op Toevoegen en klik vervolgens op OK.

 2. Klik nu op de Wizard Draaitabel en draaigrafiek pictogram De wizard Draaitabel- en draaigrafiekrapporten op de werkbalk Snelle toegang.

 3. Klik op de pagina Stap 1 van de wizard op Externe gegevensbron en klik vervolgens op Volgende.

 4. Klik op de pagina Stap 2 van de wizard op Gegevens ophalen.

 5. Maak verbinding met een gegevensbron.

  Zie voor meer informatie over hoe u verbinding maakt met een ODBC-gegevensbron, Met Microsoft Query externe gegevens ophalen.

 6. Klik op de pagina Stap 3 van de wizard op Indeling.

 7. Sleep in het dialoogvenster Indeling een of meer velden naar het gebied Rapportfilter.

 8. Voor elk rapportfilterveld gaat u als volgt te werk:

  1. Dubbelklik op het veld.

   Het dialoogvenster Geavanceerde opties draaitabelveld wordt weergegeven.

  2. Als u alleen actuele gegevens uit de gegevensbron wilt ophalen wanneer u een nieuw item in een rapportfilter selecteert, klik u op Gegevens uit externe bron opvragen bij het selecteren van elk paginavelditem (vereist minder geheugen).

   U kunt voorkomen dat een rapportfilterveld wordt verplaatst naar de gebieden Rijlabels, Kolomlabels of Waarden door het selectievakje Draaien van dit veld uitschakelen (aanbevolen) in te schakelen.

   Als u de standaardmanier van werken wilt herstellen, waarbij telkens alle gegevens uit de gegevensbron worden opgehaald wanneer u een nieuw item selecteert in een rapportfilter, klikt u op Externe gegevens ophalen voor alle rapportfiltervelditems (snellere werking).

U kunt een rapportfilter geselecteerde om gegevens te halen uit de gegevensbron van een draaitabel met behulp van het dialoogvenster Geavanceerde opties voor draaitabelveld in de Wizard Draaitabel en draaigrafiek configureren. Microsoft Office Excel opgehaald standaard de brongegevens voor een draaitabel, waaronder gegevens die is uitgefilterd (en dus niet worden weergegeven in het rapport), wanneer u maakt of vernieuwen het rapport. Als u een rapportfilter om op te halen alleen gegevens voor het item dat u in het filter opgeeft configureert, kunt u kleinere hoeveelheden gegevens op basis van wens kunt ophalen. Elke keer dat u een ander item in het filter weergeven, zijn alleen de subset van de gegevens voor het nieuwe item opgehaald. U kunt zo veel van een rapportfilters als u wilt en deze naar wens toepast.

De invloed van prestaties

Wanneer u een rapportfilter zo configureert dat gegevens worden opgehaald voor een of meer (maar niet alle) items, is de samenvattingsoptie (Alles) niet beschikbaar (de optie wordt lichter weergegeven) en is de opdracht Rapportfilterpagina's weergeven (op het tabblad Opties in de groep Draaitabel, wanneer u op de pijl bij Opties klikt) evenmin beschikbaar. Telkens wanneer u een ander item selecteert, haalt u minder gegevens op, maar moet u nog steeds wachten totdat de gegevens zijn opgehaald. Als de verbinding tussen uw computer en de externe gegevensbron wordt verbroken, kunt u pas weer een ander item kiezen wanneer u weer verbinding met de gegevensbron kunt maken. Met deze optie kunt u echter niet met veel grotere hoeveelheden gegevens werken dan anders.

Als u alle gegevens voor alle items wilt ophalen, duurt het ophalen van de gegevens in eerste instantie langer, maar kunt u vervolgens nieuwe items in het rapportfilter selecteren zonder dat er een vertraging optreedt. De benodigde gegevens zijn namelijk al in het geheugen van de computer geladen. U kunt ook een samenvatting van de volledige gegevensset openen door de optie (Alles) te selecteren en de indeling van het rapport zo aanpassen dat de rapportfilters in andere gebieden worden gebruikt. De optie (Alles) biedt u de meeste flexibiliteit wanneer de totale hoeveelheid gegevens die u wilt ophalen de grenzen van het computergeheugen niet overschrijdt.

Rapportfilters verplaatsen

Als u een rapportfilter die is geconfigureerd voor het ophalen van alle gegevens voor alle items naar een andere positie, bijvoorbeeld als u probeert te kunt u een rijlabel sleept Excel probeert de gegevens voor alle items worden opgehaald en er computerbronnen mogelijk onvoldoende. U kunt echter voorkomen dat een gebruiker dit doet. Zie de sectie rapport filtergegevens ophalen voor elk item of voor alle itemsvoor meer informatie.

Gegevens ophalen voor items als een rapportfilter niet beschikbaar is

In de volgende gevallen is deze functie niet beschikbaar voor gebruik:

 • Voor rapporten die zijn gebaseerd op brongegevens uit OLAPdatabases worden gegevens automatisch naar behoefte opgehaald en wordt deze functie dus niet gebruikt.

 • De draaitabel is de gegevenscache delen met een of meer draaitabellen.

 • Het ODBC-stuurprogramma voor de externe database waaruit u gegevens ophaalt biedt geen ondersteuning voor parameterquery's. De ODBC-stuurprogramma's die worden geleverd met Microsoft Office alle ondersteunen parameterquery's. U kunt contact opnemen met leveranciers van derden stuurprogramma om te bepalen of hun stuurprogramma's deze ondersteuning hebt.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×