Draaitabelcellen converteren naar werkbladformules

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Een draaitabelrapport heeft verschillende indelingen die het rapport een vooraf gedefinieerde structuur geven, maar u kunt deze indelingen niet aanpassen. Als u meer flexibiliteit wenst bij het maken van een draaitabelrapport, kunt u de cellen converteren naar werkbladformules en de indeling van deze cellen vervolgens wijzigen met behulp van alle mogelijkheden die een werkblad biedt. U kunt de cellen converteren naar formules met kubusfuncties of u kunt de functie DRAAITABEL.OPHALEN gebruiken. Door cellen te converteren naar formules wordt het proces van het maken, bijwerken en onderhouden van deze aangepaste draaitabelrapporten aanzienlijk vereenvoudigd.

Als u cellen converteert naar formules, hebben deze formules toegang tot dezelfde gegevens als het draaitabelrapport en kunnen ze worden vernieuwd om bijgewerkte resultaten weer te geven. U hebt echter geen toegang meer tot de interactieve mogelijkheden van een draaitabelrapport, zoals filteren, sorteren of niveaus samen- en uitvouwen. Rapportfilters vormen hierop mogelijk een uitzondering.

Opmerking: Wanneer u een OLAP-draaitabelrapport (Online Analytical Processing) converteert, houdt u de mogelijkheid de gegevens te vernieuwen om bijgewerkte waarden weer te geven, maar kunt u de leden die in het rapport worden weergegeven, niet bijwerken.

Wat wilt u doen?

Meer te weten komen over algemene scenario's voor het converteren van draaitabelrapporten naar werkbladformules

Cellen converteren naar formules met kubusfuncties

Cellen converteren naar formules met behulp van de functie DRAAITABEL.OPHALEN

Meer te weten komen over algemene scenario's voor het converteren van draaitabelrapporten naar werkbladformules

Hieronder volgen een paar voorbeelden van de mogelijkheden die u hebt nadat u draaitabelcellen hebt geconverteerd naar werkbladformules om de indeling van de geconverteerde cellen aan te passen.

Cellen opnieuw rangschikken en verwijderen   

Stel dat u een periodiek rapport hebt dat u elke maand voor uw personeel maakt. U hebt slechts een subset van de rapportinformatie nodig en u deelt de gegevens liever op een andere manier in. U kunt de cellen nu verplaatsen en in de gewenste indeling rangschikken, u kunt de cellen die niet nodig zijn voor het maandelijkse personeelrapport verwijderen en u kunt de opmaak van de cellen en het werkblad naar wens aanpassen.

Rijen en kolommen invoegen   

Stel dat u de verkoopinformatie van de afgelopen twee jaar wilt weergeven, opgedeeld per regio en productgroep, en dat u uitgebreid commentaar in extra rijen wilt invoegen. U kunt nu gewoon een rij invoegen en daar tekst in typen. Bovendien wilt u een kolom toevoegen met verkoopcijfers per regio en productgroep die niet in het oorspronkelijke draaitabelrapport staan. U kunt nu een kolom invoegen, een formule toevoegen om de gewenste resultaten te krijgen en vervolgens de kolom verder invullen om de resultaten voor elke rij weer te geven.

Meerdere gegevensbronnen gebruiken   

Stel dat u de resultaten van een productie- en een testdatabase wilt vergelijken om te controleren of de testdatabase de verwachte resultaten levert. U kunt nu eenvoudig celformules kopiëren en vervolgens het verbindingsargument naar de testdatabase laten verwijzen om de twee resultaten te kunnen vergelijken.

Celreferenties gebruiken om gebruikersinvoer te variëren   

Stel dat u het hele rapport wilt laten afhangen van gebruikersinvoer. U kunt argumenten van de kubusformules wijzigen in celreferenties op het werkblad en vervolgens verschillende waarden in die cellen invoeren voor steeds verschillende resultaten.

Een niet-uniforme rij- of kolomindeling maken (ook wel asymmetrische rapportage genoemd)   

Stel dat u een rapport moet maken met een kolom voor 2008 met de naam Werkelijke verkoop en een kolom voor 2009 met de naam Verwachte verkoop en u wilt geen andere kolommen. U kunt nu een rapport maken met alleen die twee kolommen, wat niet mogelijk is in een draaitabelrapport, waar alleen symmetrische rapportage in mogelijk is.

Uw eigen kubusformules en MDX-expressies maken   

Stel dat u een rapport wilt maken dat de verkoop van een bepaald product door drie verkopers in de maand juli weergeeft. Als u bekend bent met MDX-expressies en OLAP-query's, kunt u de kubusformules zelf invoeren. Deze formules kunnen nogal ingewikkeld worden, maar u kunt het opstellen van deze formules vereenvoudigen en de nauwkeurigheid ervan vergroten door Formule automatisch aanvullen te gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie Formule automatisch aanvullen gebruiken.

Naar boven

Cellen converteren naar formules met kubusfuncties

Opmerking: Met deze procedure kunt u alleen een OLAP (Online Analytical Processing)-draaitabel converteren.

 1. Als u wilt het draaitabelrapport voor toekomstig gebruik opslaan, is het raadzaam dat u een kopie van de werkmap maken voordat u de draaitabel converteren met behulp van de opdracht OpslaanAls op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop . Zie een bestand opslaanvoor meer informatie.

 2. Bereid het draaitabelrapport zodanig voor dat na de conversie opnieuw rangschikken van de cellen tot een minimum kan worden beperkt door het volgende uit te voeren:

  • Wijzig het rapport naar een indeling die zo veel mogelijk lijkt op de uiteindelijk gewenste indeling.

  • Filter, sorteer en herontwerp het rapport om de gewenste resultaten te kunnen verkrijgen.

 3. Klik op het draaitabelrapport.

 4. Klik in de groep Extra op het tabblad Opties op Hulpmiddelen voor OLAP en klik vervolgens op Converteren naar formules.

  Als er geen rapportfilters zijn, wordt de conversiebewerking voltooid. Als er een of meer rapportfilters zijn, wordt het dialoogvenster Converteren naar formules weergegeven.

 5. Bepaal hoe u het draaitabelrapport wilt converteren:

  Het hele draaitabelrapport converteren   

  • Schakel het selectievakje Rapportfilters converteren in.

   Zo converteert u alle cellen naar werkbladformules en wordt het hele draaitabelrapport verwijderd.

   Alleen de rijlabels, kolomlabels en waardegebieden van de draaitabel converteren, maar de rapportfilters behouden   

  • Zorg dat het selectievakje Rapportfilters converteren is uitgeschakeld. (Dit is standaard het geval.)

   Zo worden alle rijlabel-, kolomlabel- en waardegebiedcellen geconverteerd naar werkbladformules en blijft het oorspronkelijke draaitabelrapport behouden met alleen de rapportfilters, zodat u kunt blijven filteren met behulp van de rapportfilters.

   Opmerking: Als de draaitabelindeling van versie 2002-2003 of eerder is, kunt u alleen het hele draaitabelrapport converteren.

 6. Klik op Converteren.

  De conversiebewerking zal eerst het draaitabelrapport vernieuwen, zodat de meest actuele gegevens zijn verwerkt.

  Een bericht op de statusbalk geeft aan dat de conversiebewerking plaatsvindt. Als de bewerking lang duurt en u liever een andere keer wilt converteren, drukt u op ESC om de bewerking te annuleren.

  Notities: 

  • Cellen met filters die op verborgen niveaus zijn toegepast, kunnen niet worden geconverteerd.

  • Cellen met daarin een aangepaste berekening die zijn gemaakt met behulp van het tabblad Waarden weergeven als van het dialoogvenster Waardeveldinstellingen kunnen niet worden geconverteerd. (Klik in de groep Actief veld op het tabblad Opties op Actief veld en klik vervolgens op Waardeveldinstellingen.)

  • Voor de geconverteerde cellen blijft de celopmaak behouden maar zijn draaitabelstijlen verwijderd, omdat deze stijlen alleen op draaitabellen kunnen worden toegepast.

Naar boven

Cellen converteren naar formules met behulp van de functie DRAAITABEL.OPHALEN

U kunt de functie DRAAITABEL.OPHALEN in een formule gebruiken om cellen in een draaitabelrapport te converteren naar werkbladformules als u wilt werken met niet-OLAP-gegevensbronnen, als u liever niet meteen een upgrade uitvoert naar de nieuwe draaitabelindeling van versie 2007 of als u de complexiteit van de kubusfuncties wilt vermijden.

 1. Zorg dat de optie DraaitabelOphalen genereren in de groep Draaitabel op het tabblad Opties is ingeschakeld.

  Opmerking: Met de opdracht DraaitabelOphalen genereren wordt de optie Functies van Draaitabel ophalen gebruiken voor draaitabelverwijzingen in de categorie Formules in het gedeelte Werken met formules in het dialoogvenster Opties voor Excel in of uitgeschakeld.

 2. Zorg ervoor dat de cel die u in elke formule wilt gebruiken, zichtbaar is in het draaitabelrapport.

 3. Typ in een werkbladcel buiten het draaitabelrapport de formule die u wilt toepassen, tot aan het punt waarop u gegevens uit het rapport wilt gebruiken.

 4. Klik op de cel in het draaitabelrapport die u in de formule in het draaitabelrapport wilt gebruiken. Er wordt nu een DRAAITABEL.OPHALEN-werkbladfunctie aan de formule toegevoegd, die de gegevens uit het draaitabelrapport ophaalt. Deze functie blijft de juiste gegevens ophalen, ook als de rapportindeling wordt gewijzigd of als u de gegevens vernieuwt.

 5. Voltooi de formule en druk op ENTER.

Opmerking: Als u een van de cellen verwijdert waarnaar wordt verwezen in de formule DRAAITABEL.OPHALEN, wordt de waarde #REF! als resultaat gegeven.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×