Draaitabel compatibiliteitsproblemen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De compatibiliteitscontrole zijn een of meer compatibiliteitsproblemen met betrekking tot draaitabellen aangetroffen.

Belangrijk: Los problemen die tot een aanzienlijk verlies van functionaliteit leiden op voordat u verdergaat met het opslaan van de werkmap in een eerdere bestandsindeling, zodat u permanent gegevensverlies of onjuiste functionaliteit kunt voorkomen.

Problemen die tot gering kwaliteitsverlies leiden moeten mogelijk worden opgelost voordat u de werkmapgegevens opslaat. Er gaan door deze problemen geen gegevens verloren en de functionaliteit blijft gelijk, maar wanneer u de werkmap in een eerdere versie van Microsoft Excel opent, ziet deze er mogelijk niet hetzelfde uit of werkt deze niet op dezelfde manier.

In dit artikel

Problemen die tot een aanzienlijk verlies van functionaliteit leiden

Problemen die tot gering kwaliteitsverlies leiden

Problemen die tot een aanzienlijk verlies van functionaliteit leiden

Probleem

Oplossing

Een draaitabel in deze werkmap overschrijdt de vroegere grenzen, en zal verloren gaan als de draaitabel wordt opgeslagen in eerdere bestandsindelingen. Alleen draaitabellen die zijn gemaakt in de compatibiliteitsmodus, werken in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en hoger een draaitabel 1.048.576 unieke items per veld worden ondersteund, maar in Excel 97-2003 slechts 32.500 items per veld worden ondersteund.

Wat u moet doen    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de draaitabel groter is dan de eerdere grenzen te zoeken. Sla de werkmap naar Excel 97-2003-indeling en deze draaitabel in de compatibiliteitsmodus vervolgens opnieuw te maken.

Een draaitabel in deze werkmap bevat voorwaardelijke opmaakregels die zijn toegepast op cellen in samengevouwen rijen of kolommen. Als u deze regels niet wilt kwijtraken in eerdere versies van Excel, moet u de rijen of kolommen uitvouwen.

Wat betekent dit?    Regels voor voorwaardelijke opmaak die zijn toegepast op cellen in samengevouwen rijen of kolommen, gaan in Excel 97-2003 verloren.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de samengevouwen rijen of kolommen met regels voor voorwaardelijke opmaak te zoeken, en vouw deze rijen of kolommen uit voordat u de werkmap in de bestandsindeling van een eerdere versie van Excel opslaat.

Deze werkmap bevat benoemde sets die niet zijn gekoppeld aan een draaitabel. Deze benoemde sets worden niet opgeslagen

Wat betekent dit?    Benoemde sets die niet zijn gekoppeld aan een draaitabel worden in Excel 97-2007 verwijderd.

Wat moet u doen?    Om dit probleem te voorkomen moet u ervoor zorgen dat u een draaitabel maakt met behulp van een verbinding.

Voor een draaitabel in deze werkmap is een wat-als-analyse ingeschakeld. Niet-gepubliceerde wat-als-wijzigingen gaan verloren in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    Wat-als-wijzigingen die niet op de server zijn gepubliceerd, gaan verloren in eerdere versies van Excel.

Wat moet u doen?    Publiceer de wijzigingen van de wat-als-analyse voordat u de werkmap in een eerdere versie van Excel opent (Hulpmiddelen voor draaitabellen, tabblad Analyseren, groep Berekeningen, knop Hulpmiddelen voor OLAP, Wat-als-analyse).

Een draaitabel in deze werkmap bevat een gegevensas waarop dezelfde eenheid meerdere malen wordt weergegeven. Deze draaitabel wordt niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    U kunt een maateenheid in een draaitabel die is gekoppeld aan een Online Analytical Processing OLAP-kubus ()-gegevensbron dupliceren in Excel 2010 en hoger. De draaitabel kan niet worden weergegeven in Excel 97-2007.

Wat u moet doen    In de compatibiliteitscontrole op Zoeken om te zoeken van de draaitabel met een astype die meer dan één van de dezelfde eenheid wordt weergegeven en verwijder vervolgens alle dubbele maatregelen dat slechts één maateenheid blijft.

Een draaitabel of gegevensverbinding in deze werkmap bevat serverinstellingen die niet aanwezig zijn in eerdere versies van Excel. Bepaalde serverinstellingen van de draaitabel of gegevensverbinding worden niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    Sommige draaitabel- of gegevens server verbindingsinstellingen die niet beschikbaar in Excel 97-2007 zijn niet verloren.

Wat moet u doen?    Controleer of de gebruikte serverinstellingen compatibel zijn met eerdere versies van Excel en breng zo nodig wijzigingen aan (Hulpmiddelen voor draaitabellen, tabblad Analyseren, groep Gegevens, knop Gegevensbron wijzigen, opdracht Eigenschappen van de verbinding).

Een draaitabel in deze werkmap bevat gegevens die worden vertegenwoordigd met de functie Waarden weergeven als. Deze aangepaste uitvoer wordt niet opgeslagen en wordt vervangen door de oorspronkelijke waarden uit de gegevensbron.

Wat betekent dit?    De functie waarden weergeven als wordt niet ondersteund in Excel 97-2007, en aangepaste waarde (zoals % van bovenliggend rij Totaal, % van bovenliggend kolom Totaalof % voorlopig totaal In) de ingevoerde gegevens kunnen niet worden weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de draaitabellen te zoeken die uitvoer van aangepaste waarden bevatten en verwijder vervolgens deze uitvoer (klik met de rechtermuisknop op het veld, klik op Waarden weergeven als, Geen berekening).

Deze werkmap bevat aangepaste ingesloten gegevens. Deze gegevens worden niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    Ingesloten aangepaste gegevens zoals Power Pivot gegevens wordt niet ondersteund in Excel 97-2007. De gegevens niet verloren.

Wat moet u doen?    Verwijder de Power Pivot-gegevens uit een werkmap waarmee u in een eerdere versie van Excel wilt werken.

Deze werkmap bevat slicers die kunnen worden gebruikt om draaitabellen en kubusfuncties binnen de werkmap te filteren. Slicers werken niet in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    Slicers worden niet beschikbaar in Excel 97-2007, maar blijven beschikbaar maken voor gebruik in Excel 2010 of hoger.

Wat moet u doen?    In eerdere versie van Excel kunt u gegevens filteren met behulp van draaitabelfilters.

Deze werkmap bevat slicers die kunnen worden gebruikt voor het filteren van draaitabellen en kubusfuncties in de werkmap. Slicers worden niet opgeslagen. Voor formules die naar slicers verwijzen, wordt de fout #NAAM? geretourneerd.

Wat betekent dit?    Slicers worden niet ondersteund in eerdere versies van Excel. Ze kunnen niet worden weergegeven en gaan verloren.

Bij het vernieuwen van verbindingen die OLAP-functies bevatten die naar slicers verwijzen, wordt in plaats van de verwachte resultaten de fout #NAAM? geretourneerd.

Wat moet u doen?    Gebruik geen slicers maar draaitabelfilters om de gegevens te filteren.

Naar boven

Problemen die tot gering kwaliteitsverlies leiden

Probleem

Oplossing

Deze werkmap bevat een draaitabel waarop een draaitabelstijl is toegepast. Opmaak met draaitabelstijlen kan niet worden weergegeven in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    Themastijlen voor draaitabellen zijn niet beschikbaar in Excel 97-2003 en kunnen niet worden weergegeven.

Wat u moet doen    In de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de draaitabel waarop de stijl van een draaitabel is toegepast te zoeken, verwijderen die stijl voor draaitabellen en handmatig draaitabel opmaak toepassen die wordt ondersteund in eerdere versies van Excel.

Een draaitabel in deze werkmap werkt niet in eerdere versies dan Excel 2007. Alleen draaitabellen die zijn gemaakt in de compatibiliteitsmodus, werken in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    Een draaitabel die u in Excel 2007 of hoger maakt kan niet worden vernieuwd in Excel 97-2003.

Wat u moet doen    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de draaitabel die is gemaakt in de huidige bestandsindeling te zoeken. Sla de werkmap naar Excel 97-2003-indeling en deze draaitabel in de compatibiliteitsmodus vervolgens opnieuw maken zodat u deze in Excel 97-2003 zonder verlies van functionaliteit openen kunt.

Een draaitabel in deze werkmap heeft velden in compacte vorm. In eerdere versies van Excel wordt deze indeling gewijzigd in tabelindeling.

Wat betekent dit?    Compacte vorm (zelfstandig of in combinatie met tabelindeling of overzichtindeling) wordt gebruikt om te voorkomen dat gerelateerde gegevens horizontaal over het scherm worden verspreid, zodat de noodzaak om door gegevens te schuiven tot het minimum beperkt blijft. Deze vorm is niet beschikbaar in Excel 97-2003. De velden worden in tabelindeling weergegeven.

Wat u moet doen    In de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de draaitabel met velden in een compacte weergave te zoeken en wijzig vervolgens deze opmaak overzichtsweergave formulier- of tabelweergave naar wens door het selectievakje cellen samenvoegen en centreren met labels (Draaitabel Hulpprogramma's voor, tabblad analyse , groep Draaitabel , opdracht Opties , tabblad indeling & opmaak ).

Een draaitabel in deze werkmap bevat instellingen die niet voorkomen in eerdere versies van Excel. Sommige draaitabelinstellingen worden niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    Sommige draaitabelinstellingen worden niet ondersteund in Excel 97-2007. Deze instellingen niet verloren.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de draaitabel te zoeken waarvan de instellingen niet worden ondersteund, en breng vervolgens de vereiste wijzigingen aan.

Voor een draaigrafiek in deze werkmap zijn specifieke veldknoppen ingeschakeld of uitgeschakeld. Alle veldknoppen worden opgeslagen als ingeschakeld.

Wat betekent dit?    Veldknoppen die niet in een draaigrafiek worden weergegeven, worden opgeslagen als ingeschakeld als u de werkmap in een eerdere versie van Excel opent en opslaat.

Wat moet u doen?    Als u een werkmap opnieuw opent nadat u deze hebt opgeslagen in een bestandsindeling van een eerdere versie van Excel, moet u de veldknoppen mogelijk in- en uitschakelen om de gewenste veldknoppen weer te geven (Hulpmiddelen voor draaigrafieken, tabblad Analyse, groep Weergeven/verbergen, knop Veldknoppen).

Een draaitabel in deze werkmap bevat een of meer benoemde sets. Sommige eigenschappen van de benoemde sets worden mogelijk niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    In een of meer benoemde sets zijn mogelijk niet-standaardeigenschappen ingesteld. Deze worden mogelijk niet opgeslagen als u de werkmap in Excel 97-2003-bestandsindeling opslaat.

Wat u moet doen    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om te zoeken van de draaitabel met de benoemde seteigenschappen die zijn gewijzigd en breng de gewenste wijzigingen aan in het dialoogvenster Veldinstellingen . Met de rechtermuisknop op een lid van de benoemde set en klik op Veldinstellingen. Zorg ervoor dat op het tabblad indeling & afdrukken (de standaardinstelling) dat het selectievakje items van verschillende niveaus in afzonderlijke velden weergeven niet is geselecteerd en dat het selectievakje automatisch rangschikken en dubbele waarden uit de set verwijderen ingeschakeld (de standaardinstelling).

Een verbinding in deze werkmap bevat een of meer benoemde sets of berekende onderdelen. Sommige eigenschappen van de benoemde sets of berekende onderdelen kunnen niet worden opgeslagen.

Wat betekent dit?    Benoemde sets of berekende onderdelen hebben eigenschappen die niet worden ondersteund in Excel 2007 en Excel 97-2003. Deze eigenschappen worden mogelijk niet opgeslagen.

Wat moet u doen?     Klik met de rechtermuisknop op een lid van de benoemde sets en klik op Veldinstellingen of Waardeveldinstellingen en breng de gewenste wijzigingen aan.

Er is een slicerstijl aanwezig in deze werkmap en deze wordt niet ondersteund in eerdere versies van Excel. Deze slicerstijl wordt niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    Een aangepaste slicerstijl gaat verloren als u de werkmap opslaat in een bestandsindeling van een eerdere versie van Excel.

Wat moet u doen?     Omdat slicers niet worden ondersteund in eerdere versies van Excel, kunt u niets doen om een aangepaste slicerstijl te behouden. In eerdere versie van Excel kunt u de gegevens filteren met behulp van draaitabelfilters.

Een draaitabel in deze werkmap bevat een of meer velden die herhaalde labels bevatten. Deze labels gaan verloren als de draaitabel wordt vernieuwd.

Wat betekent dit?    Herhaalde labels worden niet ondersteund in Excel 97-2007, en de etiketten niet verloren wanneer u het draaitabelrapport in de eerdere versie van Excel vernieuwt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de draaitabel te zoeken die herhaalde labels bevat. Schakel het herhalen van labels uit (Hulpmiddelen voor draaitabellen, tabblad Ontwerp, groep Indeling, knop Rapportindeling, opdracht Labels niet herhalen).

Er is alternatieve tekst toegepast op een draaitabel in deze werkmap. Alternatieve tekst in draaitabellen wordt verwijderd in versies van vóór Excel 2007.

Wat betekent dit?    Alternatieve tekst is niet beschikbaar in Excel 97-2007, en kan niet worden weergegeven in deze eerdere versies van Excel.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om het draaitabelrapport te zoeken dat alternatieve tekst bevat. Alternatieve tekst die u in de eerdere versie van Excel wilt weergeven, kunt u naar een lege cel in het werkblad kopiëren. U kunt ook een opmerking met de tekst invoegen.

Klik met de rechtermuisknop in de draaitabel en selecteer Opties voor draaitabel. Klik op het tabblad Alt-tekst, selecteer in het vak Beschrijving de alternatieve tekst en druk op Ctrl+C om deze te kopiëren.

Er is alternatieve tekst toegepast op een draaitabel in deze werkmap. Alternatieve tekst kan niet worden weergegeven in Excel 2007.

Wat betekent dit?    Alternatieve tekst is niet beschikbaar in Excel 97-2007, en kan niet worden weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om het draaitabelrapport te zoeken dat alternatieve tekst bevat. Alternatieve tekst die u in de eerdere versie van Excel wilt weergeven, kunt u naar een lege cel in het werkblad kopiëren. U kunt ook een opmerking met de tekst invoegen.

Klik met de rechtermuisknop in de draaitabel en selecteer Opties voor draaitabel. Klik op het tabblad Alt-tekst, selecteer in het vak Beschrijving de alternatieve tekst en druk op Ctrl+C om deze te kopiëren.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×