Office
Aanmelden

Domeinen met beperkingen delen in SharePoint Online en OneDrive voor Bedrijven

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met SharePoint Online kunt u een site delen met gebruikers van specifieke domeinen, met behulp van de instelling voor beperkte domeinen. Dit is handig voor een scenario waarin meerdere bedrijven een extranet gebruiken en u het delen wilt beperken tot een specifieke zakenpartner.

Domeinen beperken

Beheerders kunnen extern delen configureren met behulp van de lijst Toestaan of de lijst Weigeren voor het domein. Dit kan op tenantniveau of op siteverzamelingsniveau. Beheerders kunnen de lijst Toestaan gebruiken om uitnodigingen voor delen te beperken tot bepaalde e-maildomeinen, of de lijst Weigeren gebruiken om e-maildomeinen op te geven waarnaar gebruikers geen uitnodigingen mogen sturen.

Instellingen op tenantniveau zijn van invloed op alle SharePoint Online-siteverzamelingen, met inbegrip van de OneDrive voor Bedrijven-siteverzameling.

Beperkt domeinen extern delen op tenantniveau in SharePoint Online en OneDrive voor Bedrijven

 1. Meld u aan bij Office 365 als globale beheerder of als SharePoint-beheerder.

 2. Selecteer het pictogram van het startprogramma voor apps Het pictogram voor startprogramma voor apps in Office 365 in de linkerbovenhoek en kies Beheerder om het Office 365-beheercentrum te openen. (Als u de tegel Beheerder niet ziet, hebt u geen beheerdersmachtigingen voor Office 365 in uw organisatie.)

 3. Kies in het linkerdeelvenster Beheercentra > SharePoint.

 4. Selecteer het tabblad Delen.

 5. Schakel onder Aanvullende instellingen het selectievakje Extern delen met behulp van domeinen beperken in.

 6. Klik in de vervolgkeuzelijst op Delen met gebruikers in deze geblokkeerde domeinen niet toestaan om toegang tot specifieke domeinen te blokkeren of op Alleen delen met gebruikers in deze domeinen toestaan om toegang te beperken tot alleen de domeinen die u opgeeft.

 7. Geef de domeinen (maximaal 1.000) in het daarvoor bestemde vak op, volgens de indeling domein.com. Als u meer dan één domein opgeeft, scheidt u de domeinen met een spatie of een regelterugloop.

  Extra instellingen voor het beperken van extern delen in Office 365 SPO

  Opmerking: Jokertekens worden niet ondersteund voor domeinvermeldingen.

U kunt ook de instelling tenantniveau configureren met behulp van de cmdlet Set-SPOTenant-Windows PowerShell .

U kunt ook beperkte domeinen gebruiken op siteverzamelingsniveau. Houd rekening met de volgende punten:

 • In geval van conflicten heeft de configuratie op tenantniveau voorrang op de configuratie op siteverzamelingsniveau.

 • Als een lijst Toestaan op tenantniveau is geconfigureerd, kunt u alleen een lijst Toestaan op siteverzamelingsniveau configureren. De lijst Toestaan voor de siteverzameling moet een subset van de lijst Toestaan van de tenant zijn.

 • Als een lijst Weigeren op tenantniveau is geconfigureerd, kunt u een lijst Toestaan of een lijst Weigeren op siteverzamelingsniveau configureren.

 • U kunt deze instelling alleen met behulp van de cmdlet Set-SPOSite-Windows PowerShell configureren voor afzonderlijke OneDrive voor Bedrijven siteverzamelingen.

Beperkt domeinen extern delen op siteverzamelingsniveau in SharePoint Online

 1. Meld u aan bij Office 365 als globale beheerder of als SharePoint-beheerder.

 2. Selecteer het pictogram van het startprogramma voor apps Het pictogram voor startprogramma voor apps in Office 365 in de linkerbovenhoek en kies Beheerder om het Office 365-beheercentrum te openen. (Als u de tegel Beheerder niet ziet, hebt u geen beheerdersmachtigingen voor Office 365 in uw organisatie.)

 3. Kies in het linkerdeelvenster Beheercentra > SharePoint.

 4. Selecteer het tabblad Siteverzamelingen.

 5. Selecteer een siteverzameling en klik vervolgens op Delen.

 6. Schakel onder Aanvullende instellingen voor de siteverzameling het selectievakje Extern delen met behulp van domeinen beperken in.

 7. Klik in de vervolgkeuzelijst op Delen met gebruikers in deze geblokkeerde domeinen niet toestaan om toegang tot specifieke domeinen te blokkeren of op Alleen delen met gebruikers in deze domeinen toestaan om toegang te beperken tot alleen de domeinen die u opgeeft.

 8. Geef de domeinen (maximaal 60) in het daarvoor bestemde vak op, met de opmaak domein.com. Als u meer dan één domein opgeeft, scheidt u de domeinen met een spatie of een regelterugloop.

  Opmerking: Jokertekens worden niet ondersteund voor domeinvermeldingen.

Opmerking: Als u wilt configureren de instelling van de siteverzameling site voor siteverzamelingen die worden niet weergegeven in deze lijst (zoals groep verbonden sites of afzonderlijke OneDrive voor bedrijven-siteverzamelingen), moet u de cmdlet Set-SPOSite-Windows PowerShell gebruiken.

Delen

Nadat u de functie voor het delen van domeinen met beperkingen hebt geconfigureerd, ziet u het volgende wanneer u een document deelt:

 • Delen van inhoud aan de domeinen van de e-mail die niet zijn toegestaan.    Als u probeert om inhoud te delen met een externe gebruiker waarvan e-mailadres het domein in overtreding is met de instellingen van uw beperkte domeinen, wordt een foutbericht wordt weergegeven en delen is niet toegestaan.

  (Als de gebruiker al in uw adreslijst, de fout niet weergegeven, maar ze worden geblokkeerd als zij proberen toegang tot de site.)

 • OneDrive voor Bedrijven-bestanden delen met e-maildomeinen die niet zijn toegestaan.     Als u een OneDrive voor Bedrijven-bestand wilt delen met een externe gebruiker van wie het e-maildomein niet is toegestaan op basis van uw configuratie voor domeinen met beperkingen, wordt een foutbericht weergegeven en is delen niet toegestaan:

  Wanneer er een OneDrive-document met een adres voor een domein met beperkingen wordt gedeeld, ontvangen gebruikers de volgende foutmelding.

 • Inhoud delen met e-maildomeinen die zijn toegestaan.     Als uw eindgebruikers inhoud willen delen met een externe gebruiker wiens e-maildomein is toegestaan, dan kunnen ze deze inhoud delen. Als de gebruiker zich buiten de eigen organisatie bevindt, ziet u knopinfo.

  Delen van inhoud met gebruikers met beperkte rechten.

Gebruikerscontrole en levenscyclusbeheer

Net als bij scenario’s voor delen in een extranet, is het belangrijk om na te denken over de levenscyclus van uw gastgebruikers, het controleren van hun activiteit en het uiteindelijk archiveren van de site. Zie SharePoint Online-extranetsites voor business-to-business (B2B) plannen voor meer informatie.

Zie ook

Extern delen beheren voor uw SharePoint Online-omgeving

Extranet voor Partners met Office 365

Set-SPOTenant

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×