Doelstelling: Een project starten

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De plannings fase van een project kan een aanzienlijke tijds duur hebben en veel mensen inhouden, dus het is belang rijk om de doel stellingen, hypo thesen en beperkingen van het project te definiëren. De plannings fase is ook de tijd om een plan voor bereik beheer voor te bereiden voor het verwerken van wijzigingen aan de doel stellingen van het project.

Voor kleine projecten is het niet nodig om volledige documenten te schrijven die anderen kunnen controleren. De richt lijnen in dit artikel zijn echter handig wanneer u notities over het project schrijft voor uw eigen records.

Tip: Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikelen in de project-kaart die een grote reeks project beheer activiteiten beschrijven. We noemen deze activiteiten ' doel stellingen ' omdat ze zijn georganiseerd rond de levens cyclus van Project Management: een plan maken, een project bijhouden en beheren en een project sluiten.

|  Volgende doel stelling

Alle doel stellingen in Project overzicht weer geven

Man met blauwdrukken van een project

nummer 1 Uw project doelstellingen definiëren     Het wissen van project doelstellingen zijn cruciaal omdat het succes van uw project wordt bepaald aan de hand van de nauw keurigheid van de doel stellingen. 

Meer...

Een duidelijke projectdoelstelling is zowel specifiek als meetbaar. Vermijd vage doelstellingen, zoals ‘Geavanceerde producten maken’. De doelstellingen van een project kunnen bestaan uit:

 • EEN lijst met project producten.

 • Specifieke eind datums, zowel voor de ultieme voltooiing van het project als voor tussenliggende mijl palen.

 • Specifieke kwaliteitscriteria waaraan de producten moeten voldoen.

 • De kostenlimieten die het project niet mag overschrijden.

Om doel stellingen effectief te maken, moeten alle project- belanghebbenden en sponsors, die het project financieren, officieel overeenkomen met de doel stellingen. Vaak maakt de project manager een document met doel stellingen dat een permanent onderdeel wordt van het project.

Als het document is gemaakt in een ander programma dan Microsoft Office Project 2007, zoals Microsoft Office Word 2007 of Microsoft Office OneNote 2007, kunt u het document aan uw project bestand koppelen voor eenvoudige toegang.

Als u micro soft Office Project Web Access 2007 gebruikt, kunt u gemakkelijk ondersteunende documenten uploaden naar het begin van een project. Dit is handig als uw team geen gedeelde map of website heeft met informatie die relevant is voor projecten of andere zakelijke zaken.

Als u micro soft Office Project Port Folio Server 2007 gebruikt, kunt u ook documenten uploaden. Daarnaast kunt u projecten bijhouden via het initiëren en het goedkeurings proces voordat u ze implementeert. Wanneer er nieuwe projecten worden gestart, kunt u deze beoordelen aan de hand van de doel stellingen van de organisatie.

Opmerking: U kunt gegevens op project niveau ook in het vak opmerkingen van het dialoog venster Eigenschappen voor een project plaatsen. Hiermee kunt u documenten en projecten opsporen nadat een project is begonnen.

Nummer 2 Uw project veronderstellingen opsporen     Tijdens de plannings fase van een project zult u waarschijnlijk veel belang rijke, onbeantwoorde vragen hebben. Wanneer zijn er bijvoorbeeld belang rijke resources beschikbaar om aan de slag te gaan? En hoe lang duurt het om een nieuw proces uit te voeren? 

Meer...

Als u wilt beginnen met de planning, maakt u eerst getrainde schattingen en gebruikt u deze schattingen om uw planning te maken.

Het is belang rijk om de hypo Thesen die u maakt bij te houden, zodat:

 • Project belanghebbenden en sponsors kunnen de hypo Thesen Critique en vervolgens formeel akkoord gaan met een set project veronderstellingen.

 • U kunt de planning bijwerken wanneer u aanvullende informatie over deze factoren hebt.

Houd rekening met de volgende projectgebieden wanneer u onderliggende hypothesen identificeert:

 • Besteld voor andere projecten of afdelingen: als uw project afhankelijk is van het werk van anderen, moeten ze uw afhankelijkheid uitleggen en akkoord gaan met de te leveren datums?

 • Beschik baarheid en gebruik van resources (met inbegrip van personen, materialen en apparatuur): als u een aantal personen die aan uw project werken niet wilt beheren, wie doet het? En heeft die persoon uw gebruik van deze resources goedgekeurd?

 • Duur van taken: zijn uw taak schattingen op basis van ononderbroken informatie of raden ze aan?

 • Project kosten: hoe belang rijk zijn kosten voor uw project? Wie is vereist om uw budget goed te keuren of te verg Roten, indien nodig?

 • Beschik bare tijd: als u werkt aan een bekende deadline, kunt u alle taken met een acceptabel kwaliteits niveau volt ooien?

 • Resultaten: de lijst met Project afhankelijkheden en producten komen overeen met wat de klanten en andere belanghebbenden verwachten? Als u op een product moet indringen, moeten uw belanghebbenden zijn overeengekomen welke aspecten van het product eerst zouden worden aangetast?

Dit zijn slechts enkele punten die u moet overwegen voordat u een complex project gaat beginnen. Het uiteindelijke succes van het project is afhankelijk van de identiteit van hypo theses en het maken van back-upplannen, net zoals bij het uitvoeren van de planning.

De 2007 Microsoft Office-systeem biedt een aantal software oplossingen die u kunt gebruiken om de complexiteit van een project te leren kennen voordat u met project gaat werken. U kunt bijvoorbeeld een complex functie stroomdiagram of een blog maken om de ideeën van team leden vast te leggen als ze Brain stormen over project plannen.

Nummer 3 Uw project beperkingen aangeven     Beperkingen voor een project zijn factoren die de opties van de project manager waarschijnlijk beperken. 

Meer...

De drie belangrijkste beperkingen zijn meestal:

 • Planning, zoals een vaste eind datum of een datum van een deadline voor een belang rijke mijlpaal.

 • Resources, zoals een vooraf gedefinieerd budget.

 • Reikwijdte, zoals een vereiste dat er drie modellen van het product worden ontwikkeld.

Een wijziging in een van deze beperkingen is meestal van invloed op de andere twee beperkingen en kan de algemene kwaliteit beïnvloeden.

Als bijvoorbeeld de duur van het project (planning) wordt verlaagd, hebt u mogelijk meer werknemers nodig (resources) en kunnen er mogelijk minder voorzieningen worden opgenomen in het product (reikwijdte).

De projectmanager bepaalt vervolgens of dit compromis acceptabel is. Dit concept wordt ook wel ‘de drie beperkingen van projectmanagement’ of ‘de projectdriehoek’ genoemd.

Tijdens het planningsproces maakt u een lijst met de beperkingen van uw project om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden van het project zich hiervan bewust zijn en de mogelijkheid hebben om te reageren op de lijst.

Het is ook van belang dat belanghebbenden het eens zijn over hoe er op onverwachte beperkingen moet worden gereageerd die zich tijdens het project kunnen voordoen.

Als arbeids kosten bijvoorbeeld hoger zijn dan verwacht, kunnen belanghebbenden het bereik van het project op specifieke, vooraf gedefinieerde manieren beperken.

Opmerking: In project betekent het woord ' beperking ' een beperking of beperking die u instelt voor een taak. U kunt bijvoorbeeld opgeven dat een taak moet beginnen op een bepaalde datum of niet later eindigen dan een bepaalde datum.

Nummer 4 Een plan voor bereik beheer voorbereiden     Nadat u de doel stellingen, hypo thesen en beperkingen van uw project hebt vastgesteld, kunt u een plan voor bereik beheer maken. 

Meer...

De reikwijdte van het project is de combinatie van alle doelstellingen en taken van het project en het werk dat nodig is om deze te realiseren.

Een plan voor het beheer van de reikwijdte is een document waarin wordt beschreven hoe de reikwijdte van het project wordt beheerd en hoe wijzigingen in de reikwijdte worden geïntegreerd in het project.

Dit abonnement is handig omdat project teams vaak hun doel stellingen moeten aanpassen tijdens een project.

Een plan voor het beheer van de reikwijdte kan onder andere bestaan uit:

 • Een beoordeling van hoe waarschijnlijk het is dat de reikwijdte wordt gewijzigd, hoe vaak en in welke mate.

 • Een beschrijving van de manier waarop wijzigingen in de scope worden geïdentificeerd en geclassificeerd.

  In een bouwproject kunt u bijvoorbeeld besluiten dat de voorman het werk kan goedkeuren als de klant vraagt om een ontwerpwijziging die minder dan € 1000 kost. Als de wijziging echter meer kost, moeten de projectmanager en de klant de scope van het project opnieuw evalueren wat betreft de kosten, resources en andere factoren.

 • Een plan voor wat er moet gebeuren als er een wijziging in de scope wordt geïdentificeerd (bijvoorbeeld de opdrachtgever informeren en een opdracht geven voor een contractwijziging).

Een goed voorbereid plan voor scopemanagement kan dienen als basis voor het plan voor onvoorziene gebeurtenissen van het project.

Hoewel u een plan voor bereik beheer kunt maken met project, worden deze in project managers meestal gemaakt met andere Program ma's, zoals Word 2007 of OneNote 2007.

|  Volgende doel stelling

Alle doel stellingen in Project overzicht weer geven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×