Doel: voortgang vastleggen en reageren op updates

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Nadat u de items die u wilt volgen en de methode voor voortgangscontrole hebt gekozen, kunt u beginnen met de voortgangscontrole voor deze items. U houdt de voortgang in belangrijke mate bij door gegevens over de status van taken uit te wisselen met teamleden en vervolgens de meest actuele statusgegevens op te nemen in uw projectplan.

Tip: Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikelen binnen het Project-overzicht waarin een breed scala van projectmanagementactiviteiten wordt beschreven. Wij noemen deze activiteiten "doelen", aangezien ze zijn ingedeeld op basis van de projectmanagementcyclus: een plan maken, een project volgen en beheren en een project sluiten.

Vorige doel  |  Volgende doel

Alle doelen in het Project-overzicht bekijken

Persoon aan de telefoon

nummer 1  Voortgang vastleggen    Op dit punt in de planning moet u de voortgang of enige andere wijziging in de taakstatus opnemen in het projectplan en die wijziging communiceren aan teamleden.

Opmerking: Als u resources toewijst aan taken, kunt u taakduur, begin- en einddatums, kosten en werk op zowel taak- als toewijzingsniveau bijhouden. Als u geen resources toewijst aan taken, kunt u niet de voortgang van werk op het toewijzingsniveau volgen en moet u de voortgang handmatig vastleggen.

 Voortgang vastleggen als resources niet zijn toegewezen aan taken

Klik op alle onderstaande punten die van toepassing zijn:

 • Werk aan een project bijwerken om de werkelijk begin- en einddatums bij te werken, evenals werkelijke hoeveelheid werk, werkelijke duur, resterende duur, percentage voltooid en percentage voltooid werk. Houd er echter rekening mee dat percentage voltooid, werkelijke duur en resterende duur direct aan elkaar gerelateerd zijn. Als u één van deze waarden wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor een andere waarde.

 • Voltooide taken snel bijwerken om te laten zien dat een taak 100% is voltooid.

 • Kosten bijwerken om de werkelijke kosten van taken of resourcetoewijzingen bij te houden.

 Voortgang vastleggen als resources zijn toegewezen aan taken

Klik op alle onderstaande punten die van toepassing zijn:

 • Het nieuwste plan en de teamtoewijzingen publiceren als u gebruikmaakt van Microsoft Office Project Professional 2007 en teamleden wilt informeren over veranderingen in de planning die gevolgen voor hen zouden kunnen hebben, zoals een nieuwe begindatum voor een taak of een verlenging van de periode dat zij aan een taak zijn toegewezen.

 • Werk aan een project bijwerken om werkelijke begin- en einddatums, werkelijk werk, werkelijke duur, resterende duur, percentage voltooid of percentage werk voltooid bij te werken. Houd er echter rekening mee dat percentage voltooid, werkelijke duur en resterende duur direct aan elkaar gerelateerde eenheden zijn. Als u één ervan wijzigt, kan dit tot wijzigingen in de andere leiden.

 • Voltooide taken snel om weer te geven dat een taak 100% voltooid is werk.

 • Kosten bijwerken om de werkelijke kosten van taken of resourcetoewijzingen bij te houden.

Nummer 2  Reageren op onvolledig, nieuw of gewijzigd werk     U moet controleren of uw team alle geplande werk ook echt voltooit en dat u flexibel kunt reageren op ongeplande wijzigingen.

Klik op alle onderstaande punten die van toepassing zijn:

 • Projectprestaties analyseren via een analyse van huidige marge als u wilt zien hoeveel van het budget zouden moeten zijn besteed aan taken op basis van de hoeveelheid werk die tot dan toe is uitgevoerd, en de kosten volgens basislijn voor de taak, toewijzing of resource.

 • De tijdgebonden informatie die wordt weergegeven in de gebruiksweergaven wijzigen om te zien hoe werk wordt onderverdeel per tijdsperiode (bijvoorbeeld per dag)

 • Het resterende werk aan een taak plannen als het resterende werk minder of meer is dan u had gepland. Als u bijvoorbeeld bepaalt dat er minder resterend werk is dan gepland, kunt u het aantal uren dat een resource aan de taak werkt verminderen.

 • Werk aan een taak onderbreken (een taak splitsen) om te laten zien wanneer het werk aan het resterende deel van de taak zal worden voortgezet.

 • Een taakduur invoeren of wijzigen als u weet dat de taak meer of minder tijd zal vergen dan de berekende restduur.

 • Een nieuwe taak maken als het vereisten en doelstellingen van het projectwerk is toegenomen en u het nieuwe werk moet bijhouden.

Nummer 3  Oorspronkelijke kostenramingen bijwerken    Als u vaststelt dat de werkelijke projectvoortgang zodanig afwijkt van de geraamde basislijnplanning dat een vergelijking tussen de twee geen zin heeft, moet u de oorspronkelijke kostenramingen bijwerken.

Klik op alle onderstaande punten die van toepassing zijn:

Vorige doel  |  Volgende doel

Alle doelen in het Project-overzicht bekijken

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×