Doel: voortgang vastleggen en reageren op updates

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Nadat u de items hebt geselecteerd die u wilt bijhouden en de methode van bijhouden, kunt u deze items bijhouden. U kunt het beste de voortgang bijhouden door de gegevens over de taak status uit te wisselen met team leden en vervolgens de meest recente status gegevens op te nemen in uw project plan.

Tip: Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikelen in de project-kaart die een grote reeks project beheer activiteiten beschrijven. We noemen deze activiteiten ' doel stellingen ' omdat ze zijn georganiseerd rond de levens cyclus van Project Management: een plan maken, een project bijhouden en beheren en een project sluiten.

Vorig doel |  Volgende doel stelling

Alle doel stellingen in Project overzicht weer geven

persoon op een telefoon

nummer 1 Voortgang van record Op dit moment in de planning moet u de voortgang of een andere wijziging in de taak status invoeren in het project plan en deze wijziging door geven aan team leden. 

Opmerking: Als u resources toewijst aan taken, kunt u de duur van taken, begin-en eind datums, kosten en werk op zowel het taak-als het toewijzings niveau bijhouden. Als u geen resources toewijst aan taken, kunt u geen werk bijhouden op het niveau van de toewijzing en moet u de voortgang hand matig opnemen.

 Voortgang registreren als resources niet zijn toegewezen aan taken

Klik op een van de volgende opties:

 • Werk aan een project bijwerken om werkelijk begin-en eind datums, werkelijke hoeveelheid werk, werkelijke duur, resterende duur, percentage voltooid of percentage voltooid werk bij te werken. Houd er rekening mee dat het voltooiings percentage, de werkelijke duur en de resterende duur, de vergren deling van hoeveel heden zijn; Als u een van deze items bijwerkt, kunnen de waarden van de andere worden gewijzigd.

 • Voltooide taken snel bijwerken om aan te geven dat een taak 100% voltooid is.

 • Werk de kosten hand matig bij om de werkelijke kosten van taken of resource toewijzingen bij te houden.

 Voortgang registreren als resources zijn toegewezen aan taken

Klik op een van de volgende opties:

 • De meest recente plannings-en team toewijzingen publiceren als u gebruikmaakt van Microsoft Office Project Professional 2007 en team leden op de hoogte wilt stellen van wijzigingen in de planning die van invloed kunnen zijn, zoals een nieuwe begin datum van de taak of een toename in de hoeveelheid tijd die aan een taak is toegewezen.

 • Werk aan een project bijwerken om de werkelijke begin-en eind datums, de werkelijke hoeveelheid werk, de werkelijke duur, de resterende duur, het percentage voltooid of het percentage voltooid werk bij te werken. Houd er rekening mee dat het voltooiings percentage, de werkelijke duur en de resterende duur, de vergren deling van hoeveel heden zijn; Als u een van deze items bijwerkt, kunnen de waarden van de andere worden gewijzigd.

 • Voltooide taken snel bijwerken om aan te geven dat een taak 100% voltooid is.

 • Werk de kosten hand matig bij om de werkelijke kosten van taken of resource toewijzingen bij te houden.

nummer 2 Reageren op onvoltooid, nieuw of gewijzigd werk  U moet ervoor zorgen dat uw team alle geplande werkzaamheden heeft voltooid en dat u flexibel kunt reageren op ongeplande wijzigingen. 

Klik op een van de volgende opties:

 • Analyseer de project prestaties met analyse van verdiende waarde als u wilt weten hoeveel van het budget aan taken is besteed op basis van de hoeveelheid werk die tot dusverre is gedaan, en de kosten volgens basislijn voor de taak, toewijzing of resource.

 • Wijzig de tijdgebonden informatie die in de gebruiks weergaven wordt weer gegeven om het werk per periode weer te geven, bijvoorbeeld per dag.

 • De resterende hoeveelheid werk voor een taak plannen wanneer de resterende hoeveelheid werk minder of meer is dan gepland. Als u bijvoorbeeld hebt vastgesteld dat er minder resterende werk tijd is dan gepland, kunt u het aantal uren dat een resource aan de taak werkt, verkleinen.

 • Werk aan een taak onderbreken (een taak splitsen) om aan te geven wanneer het werk wordt voortgezet op het resterende gedeelte van de taak.

 • U kunt een taak duur invoeren of wijzigen als u weet dat de taak meer of minder tijd in beslag neemt dan de berekende rest.

 • Maak een nieuwe taak als de vereisten en doelstellingen van het project werk is verhoogd en u het nieuwe werk moet bijhouden.

Nummer 3 Oorspronkelijke schattingEn bijwerken Als u merkt dat de werkelijke voortgang van het project verschilt van de geschatte schattingen van de basis lijn, dan moet u de oorspronkelijke schattingen bijwerken. 

Klik op een van de volgende opties:

 • Een basis lijn of tussentijdse planning maken of bijwerken als u de gegevens in uw basislijn planning of tussentijdse planning wilt vergelijken met uw actuele planning, verderop in het project. Als u een basis lijn opslaat, kunt u discrepanties opsporen en oplossen en nauw keuriger plannen voor gelijksoortige toekomstige projecten.

 • Sla een project op om te vergelijken, te model leren en te archiveren.

Vorig doel |  Volgende doel stelling

Alle doel stellingen in Project overzicht weer geven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×