Doel van projectmanagement: Een project starten

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

.

Voordat u een project in Project 2010 maakt, moet u bepalen waaruit het project bestaat, de scope vaststellen en wat u ermee wilt bereiken.

Maar eerst moet u bepalen of u überhaupt een project nodig hebt.

In dit overzicht worden de grote lijnen van de planning van uw project beschreven. Klik op de koppelingen in elke stap voor gedetailleerde informatie over elk proces.

In dit artikel is een van de vele doelen van projectmanagement op het stappenplan van Project.

Wat wilt u doen?

Beslissen of u een project nodig hebt

Uw projectdoelstellingen definiëren

Uw projecthypothesen identificeren

Uw projectbeperkingen identificeren

Een plan voor het beheer van de reikwijdte voorbereiden

Bepalen of u een project nodig hebt

Voordat u een groot aantal activiteiten start, moet u zichzelf afvragen of dit een project betreft. Als het meezit, hebt u slechts een paar grote taken waarvoor volledig projectmanagement niet noodzakelijk is.

Meer informatie over het bepalen of u een project nodig hebt . . .

Een project:

 • Tijdelijk en uniek.    Ontwerpen van een fabriek auto is een project, omdat deze de activiteit in een eenmalige. De fabricage van de auto die afkomstig zijn uit het bedrijf, hoewel hierbij diverse gekoppelde stappen, is een lopend reeks activiteiten.

 • Heeft een begin en einde.    Een einddatum voor het ontwerpen van een fabriek auto heeft, maar de fabricage van auto's lopende is.

 • Gebruikt resources.    Resources, personen of materialen, zijn eindige en worden beheerd moeten zorgvuldig, vooral als ze worden gedeeld door projecten.

 • Heeft een budget.    Projectmanagers meestal betrokken zijn bij de algemene rentabiliteit van een project en of de activiteiten van het project vallen binnen de kosten van het project is toegewezen.

Voorbeelden van projecten zijn onder andere:

 • De ontwikkeling van een nieuw product.

 • Het herstructureren van een organisatie.

 • Het bouwen van een huis.

 • Het ontwerpen van een type voertuig met lage uitstoot.

Uw projectdoelstellingen definiëren

Duidelijke doelstellingen zijn essentieel, omdat het succes van uw project wordt bepaald door de realisatie van deze doelstellingen.

Meer informatie over het definiëren van doelstellingen . . .

Een duidelijke projectdoelstelling is zowel specifiek als meetbaar. Vermijd vage doelstellingen, zoals ‘Geavanceerde producten maken’. De doelstellingen van een project kunnen bestaan uit:

 • Een lijst met producten.

 • Bepaalde vervaldagen voor zowel het project en mijlpalen.

 • Specifieke kwaliteitscriteria waaraan de producten moeten voldoen.

 • De kostenlimieten die het project niet mag overschrijden.

Alle belanghebbenden moeten officieel akkoord gaan met de doelstellingen om deze effectief te kunnen uitvoeren. De projectmanager maakt vaak een document met doelstellingen dat een permanent onderdeel van het project wordt.

###Toekomstige koppeling

Microsoft Office-bestanden of andere bestanden koppelen aan uw projectplan voor eenvoudige toegang

Documenten uploaden

Als uw organisatie van Project Server gebruikmaakt, kunt u ondersteunende documenten uploaden naar de projectsite via Project Web App.

Aan de slag met Project Server

Lees hoe u met Project Server 2010 documenten kunt uploaden, projecten kunt bijhouden vanaf de start tot aan de goedkeuring en deze kunt beoordelen op basis van de doelstellingen van de organisatie.

Uw projecthypothesen identificeren

Voor de planning moet u weloverwogen inschattingen maken van de belangrijkste elementen van het project en vervolgens uw planning maken op basis van deze inschattingen.

Meer informatie over het identificeren van hypothesen . . .

Houd rekening met de volgende projectgebieden wanneer u onderliggende hypothesen identificeert:

 • Leveringen van andere projecten stimuleren.Als uw project afhankelijk is van het werk van anderen, zijn ze zich dan bewust van uw afhankelijkheid en gaan ze akkoord met de leverdatums?

 • Beschikbaarheid van resources (inclusief personen, materialen en apparatuur).Wie is er verantwoordelijk voor het managen van de personen die aan uw project werken? En heeft deze persoon het gebruik van deze resources goedgekeurd?

 • Taakduur.Zijn uw taakschattingen gebaseerd op concrete informatie of veronderstellingen?

 • Projectkosten.Hoe belangrijk zijn de kosten? Wie moet de budgetwijzigingen goedkeuren?

 • Beschikbare tijd.Kunt u als de deadline bekend is, alle taken voltooien met een aanvaardbaar kwaliteitsniveau?

 • Af te leveren producten. Komt overeen uw lijst met Projectafhankelijkheden en af te leveren producten wat de klanten en andere belanghebbenden verwachten? Als u de mogelijkheid om op een eindproduct, hebt u uw belanghebbenden waarover welke aspecten van het product in gevaar eerst gebracht?

Met Microsoft Office-programma’s kunt u inzicht krijgen in de complexe aspecten van een project.

Een zwembaan-stroomdiagram maken

Maak een functiestroomdiagram met ‘zwembanen’ van projecthypothesen met Visio 2010.

Een blog maken

Artikel

Maak een blog voor teamleden om te brainstormen over projectideeën met SharePoint 2010.

Aan de slag met Office Online in Office 365

Deel projectgegevens online met de onlineprogramma’s Microsoft Word, Excel, PowerPoint en OneNote.

Uw projectbeperkingen identificeren

Beperkingen voor een project zijn factoren die de opties van de projectmanager kunnen beperken.

De drie belangrijkste beperkingen zijn meestal:

 • Planning, zoals een vaste einddatum of een deadlinedatum voor een belangrijke mijlpaal.

 • Resources, zoals een vooraf gedefinieerd budget.

 • Reikwijdte, zoals een vereiste dat er drie modellen van het product worden ontwikkeld.

Een wijziging in een van deze beperkingen is meestal van invloed op de andere twee beperkingen en kan de algemene kwaliteit beïnvloeden.

Meer informatie over het identificeren van beperkingen . . .

Als bijvoorbeeld de duur van het project (planning) wordt verlaagd, hebt u mogelijk meer werknemers nodig (resources) en kunnen er mogelijk minder voorzieningen worden opgenomen in het product (reikwijdte).

De projectmanager bepaalt vervolgens of dit compromis acceptabel is. Dit concept wordt ook wel ‘de drie beperkingen van projectmanagement’ of ‘de projectdriehoek’ genoemd.

Tijdens het planningsproces maakt u een lijst met de beperkingen van uw project om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden van het project zich hiervan bewust zijn en de mogelijkheid hebben om te reageren op de lijst.

Het is ook van belang dat belanghebbenden het eens zijn over hoe er op onverwachte beperkingen moet worden gereageerd die zich tijdens het project kunnen voordoen.

Een plan voor het beheer van de reikwijdte voorbereiden

De reikwijdte van het project is de combinatie van alle doelstellingen en taken van het project en het werk dat nodig is om deze te realiseren.

Een plan voor het beheer van de reikwijdte is een document waarin wordt beschreven hoe de reikwijdte van het project wordt beheerd en hoe wijzigingen in de reikwijdte worden geïntegreerd in het project.

Meer informatie over plannen voor het beheer van de reikwijdte . . .

Een plan voor het beheer van de reikwijdte kan onder andere bestaan uit:

 • Een beoordeling van hoe waarschijnlijk het is dat de reikwijdte wordt gewijzigd, hoe vaak en in welke mate.

 • Een beschrijving van de manier waarop wijzigingen in de scope worden geïdentificeerd en geclassificeerd.

  In een bouwproject kunt u bijvoorbeeld besluiten dat de voorman het werk kan goedkeuren als de klant vraagt om een ontwerpwijziging die minder dan € 1000 kost. Als de wijziging echter meer kost, moeten de projectmanager en de klant de scope van het project opnieuw evalueren wat betreft de kosten, resources en andere factoren.

 • Een plan voor wat er moet gebeuren als er een wijziging in de scope wordt geïdentificeerd (bijvoorbeeld de opdrachtgever informeren en een opdracht geven voor een contractwijziging).

Een goed voorbereid plan voor scopemanagement kan dienen als basis voor het plan voor onvoorziene gebeurtenissen van het project.

Hoewel u een plan voor scopemanagement kunt maken in Project, maken projectmanagers dit meestal met andere programma's, zoals Microsoft Word of OneNote.

Terug naar het stappenplan van Project

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×