Doel: risico's bepalen en plannen

Een risico is de kans dat een eenmaal opgetreden gebeurtenis of voorwaarde een negatief gevolg heeft voor een project. Nadat een project is begonnen, kunnen gebeurtenissen waarmee moeilijk rekening te houden is, nieuwe risico's veroorzaken. De einddatum van een bouwproject kan bijvoorbeeld in gevaar komen door abnormale regenval in een seizoen.

Door risico's op verschillende momenten tijdens een project te plannen, herkennen en verminderen kunt u op schema en binnen het budget blijven.

Tip: Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikelen binnen het Project-overzicht waarin een breed scala van projectmanagementactiviteiten wordt beschreven. Wij noemen deze activiteiten "doelen", aangezien ze zijn ingedeeld op basis van de projectmanagementcyclus: een plan maken, een project volgen en beheren en een project sluiten.

Vorig doel  |  Volgend doel

Alle doelen in het Project-overzicht bekijken

Klok met kapotte wijzerplaat

nummer 1  Een noodplan voorbereiden    Als onderdeel van een goed risicoplan moet u aangeven welke acties er moeten worden ondernomen als er zich risico's voordoen, zodat u daar snel en efficiënt op kunt reageren

 Meer . . .

Een volledig en gedetailleerd projectplan kan u helpen bij de verwachte gebeurtenissen van het project. Maar waarop kunt u een beroep doen bij onverwachte gebeurtenissen, met name de gebeurtenissen die een risico voor het project vormen?

Met een plan voor risicobeheer kunt u snel en effectief omgaan met de meeste risico's die zich kunnen voordoen. Dit plan moet de volgende gegevens bevatten:

 • Een lijst met potentiële risico's.

 • Triggers, of aanwijzingen, dat een risico is opgetreden of elk moment zal optreden.

 • Een beschrijving van de manier waarop u het risico wilt verminderen.

 • Op welke risico's u reageert en welke risico's u negeert.

 • De stappen waarmee u de risico's wilt beperken.

Bovendien moet in uw risicobeheerplan worden aangegeven wie verantwoordelijk is voor het beheer van elk type risico, hoe u kosten toewijst en reserves planning en wat de voorwaarden voor het implementeren van alternatieve strategieën zijn.

U kunt uw risicobeheerplan schrijven in ieder tekstverwerkingsprogramma, zoals Microsoft Office Word 2007. Vervolgens kunt u het plan koppelen aan het projectbestand in Microsoft Office Project 2007. .

Als u werkt met Microsoft Office Project Web Access, kunt u risico's maken en bekijken die u met anderen kunt delen.

Nummer 2  Taken met een hoog risico vaststellen    Een belangrijk onderdeel van risicobeheer is het bepalen van welke taken hoogstwaarschijnlijk langer zullen duren dan verwacht, hun einddatum zullen overschrijden, het begin of einde van andere taken zullen vertragen of ertoe zullen leiden dat het project te laat wordt voltooid.

Klik op alle onderstaande punten die van toepassing zijn:

Nummer 3 Budgetrisico's bepalen    Als u wilt bekijken welke taken het budget overschrijden, waarschijnlijk het budget zullen overschrijden of ertoe zullen leiden dat het hele project het budget overschrijdt, moet u de budgetrisico's van het project bepalen.

Klik op alle onderstaande punten die van toepassing zijn:

 • Bekijk projectkosten als u de kosten voor elke taak of resource wilt weergeven. U kunt de taken of resources met budgetrisico's aangeven en de taak- of resourcekosten aanpassen zodat de totale projectkosten binnen het budget blijven.

 • Analyseer projectprestaties met een analyse van de huidige marge zodat u kunt vaststellen hoeveel van het budget moet zijn uitgegeven gezien de hoeveelheid werk die tot nu toe is verricht, en de basislijnkosten voor de taak, toewijzing of resources.

Nummer 4 Resourcerisico's bepalen    Resourcerisico's omvatten resources die tegen, op of over hun maximale beschikbaarheid werken, die het project kunnen vertragen als ze afwezig zijn of die beschikken over speciale vaardigheden waarvan het project afhankelijk is.

Klik op alle onderstaande punten die van toepassing zijn:

Nummer 5  Overleg met andere bronnen om risico's te bepalen    Als u wilt weten welke belangrijke personen en andere bronnen u kunnen helpen bij het vaststellen van risico's en hoe u deze bronnen kunt raadplegen, hebt u een effectieve communicatiemethode nodig.

Meer...

De bronnen waarmee u het beste de risico's kunt bepalen, zijn de taaklijst, de planning en de belangrijkste personen die zijn betrokken bij het plannen en uitvoeren van het project. Kijk eerst in uw projectplan naar de taken met een kritiek pad en vervolgens naar de niet-kritieke taken. Zoek naar:

 • Taken waarvan uw team weinig of niets weet. De geschatte duur en kosten voor deze taken zijn mogelijk onnauwkeurig.

 • Duur en kosten die zeer optimistisch zijn ingeschat. Vraag de betreffende personen hoe zeker ze zijn over hun schattingen, met name voor kritieke taken.

 • Taken waarvoor weinig resources beschikbaar zijn of die alleen door resources met speciale vaardigheden kunnen worden uitgevoerd. Bekijk met name de gedeelten van de planning waarin deze bronnen volledig zijn toegewezen, overbezet zijn of mogelijk niet meer beschikbaar zijn (doordat ze bijvoorbeeld uw project verlaten voor een promotie of op een ander project worden ingezet).

 • Taken met verschillende voorafgaande taken. Naarmate een taak afhankelijk is van meer voorafgaande taken, wordt de kans groter dan een van deze voorafgaande taken te laat wordt voltooid en de taak vertraging oploopt.

Mogelijk kunt u niet alle projectrisico's achterhalen als u alleen de projectplanning analyseert. U moet ook samenkomen met belangrijke projectresources en hun vragen om risico's te bepalen. Laat ervaren projectmanagers uw plan beoordelen en spreek met personen die deskundig zijn op specifieke gebieden van het project. Als u bijvoorbeeld met een aannemer werkt, praat dan met personen die ervaring met deze aannemer hebben.

Nummer 6  Specifieke risicokans    Als u werkt met Microsoft Office Project Server, kunt u bepalen met welke waarschijnlijkheid een risico voor een taak optreedt waardoor u geld verliest of het project vertraging oploopt.

Vorig doel  |  Volgend doel

Alle doelen in het Project-overzicht bekijken

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×