Doel: resources toewijzen aan taken

Nu u resourcegegevens hebt ingevoerd in het project, kunt u resources toewijzen aan specifieke taken. Vervolgens kunt controleren of er resources overbezet of onderbezet zijn, notities toevoegen en toewijzingen doorgeven aan de teamleden.

Tip: Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikelen binnen het Project-overzicht waarin een breed scala van projectmanagementactiviteiten wordt beschreven. Wij noemen deze activiteiten "doelen", aangezien ze zijn ingedeeld op basis van de projectmanagementcyclus: een plan maken, een project volgen en beheren en een project sluiten.

Vorige doel  |  Volgende doel

Alle doelen in het Project-overzicht bekijken

Resources toewijzen aan taken

nummer 1  Een resource of team toewijzen     Toewijzingen zijn de koppelingen tussen specifieke taken en de resources die nodig zijn om deze te voltooien. U kunt meer dan één resource toewijzen aan een taak. Zowel werk- als materiaalresources kunnen worden toegewezen aan taken.

Nummer 2  Toewijzingen van resources verfijnen     U kunt correcties aanbrengen in gemaakte toewijzingen, controleren op overbezetting en mogelijk overbezetting oplossen via herverdeling.

Klik in de onderstaande volgorde:

 1. Geef de belasting en beschikbaarheid van resources weer als u wilt zoeken naar over- of onderbezette resources in één of meer projecten en als u wilt bekijken of de gemaakte toewijzingen tot conflicten hebben geleid.

 2. Een resourcetoewijzing aanpassen    

  Klik op alle volgende items die van toepassing zijn:

  • Vervang een resourcetoewijzing om de belasting te verdelen over specifieke toewijzingen. Ook kunt u hiermee kosten in de hand houden wanneer u een dure resource vervangt door een minder dure resource. Daarnaast kunt u zo nodig de kwaliteit verbeteren als u een resource van lagere kwaliteit vervangt door een resource van hogere kwaliteit.

  • Verwijder een resourcetoewijzing als een resource gedurende een bepaalde periode overbezet is.

  • Het resterende werk aan een taak opnieuw toewijzen zodat u kunt bepalen welke van verschillende resources welk deel van het resterende werk doet of precies kunt specificeren wanneer het resterende werk zal worden uitgevoerd.

 3. Los overbezetting van resources op door herverdeling als u de belasting van resources gelijkmatig wilt verdelen. Tijdens de herverdeling wordt een nieuw schema gemaakt door beschikbare toegestane vertraging te gebruiken, taken te splitsen en een vertraging toe te voegen totdat de overbezettingen zijn opgelost. Houd er rekening mee dat na een herverdeling de einddatum van het project vaak kan worden overschreden.

Nummer 3 Een notitie over resourcetoewijzingen toevoegen     U kunt een notitie toevoegen om bijvoorbeeld beperkingen of veronderstellingen voor het project te beschrijven.

Nummer 4  Resourcegegevens in een resourcegroep bijwerken     Als u resources van een resourcegroep gebruikt, kunt u de toewijzingsgegevens van de resources bijwerken zodat alle gegevens worden weergegeven in de resourcegroep. Zodoende kan de project- of resourcemanager controleren op overbezettingen in meerdere projecten.

Nummer 5  Nieuwe toewijzingen doorgeven     U kunt wijzigingen in toewijzingen doorgeven aan de betrokken resources door toewijzingsrapporten af te drukken of met Microsoft Office Project Web Access gewijzigde toewijzingen elektronisch door te geven.

Vorige doel  |  Volgende doel

Alle doelen in het Project-overzicht bekijken

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×