Doel: resourcebehoeften schatten

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Op dit moment hebt u de project vereisten en doelstellingen geïdentificeerd, inclusief het instellen van de taken lijst en het schatten van de duur van de taken. U kunt deze gegevens gebruiken om voorlopige schattingen te maken, vereisten vast te stellen en uw personeels-en inkoop processen te starten om de resources te verkrijgen die u nodig hebt.

Tip: Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikelen in de project-kaart die een grote reeks project beheer activiteiten beschrijven. We noemen deze activiteiten ' doel stellingen ' omdat ze zijn georganiseerd rond de levens cyclus van Project Management: een plan maken, een project bijhouden en beheren en een project sluiten.

Vorig doel |  Volgende doel stelling

Alle doel stellingen in Project overzicht weer geven

Toetsen van rekenmachine en afbeeldingen van human resources

nummer 1 Resource vereisten opsporen en ramen     Nadat u de vereisten en doelstellingen en doel stellingen hebt vastgesteld en de taak-lijst in uw project plan hebt ingesteld, kunt u resources gaan plannen. 

Meer...

Aan de hand van de volgende procedure kunt u de typen en hoeveel heden resources aangeven die u nodig hebt om het project uit te voeren:

 • Het project bereik en de taken lijst controleren     Bepaal de vereisten van het project voor personen, apparatuur, materiaal resources en kostenresources door het project bereik en de taken lijst te bekijken.

 • Informatie over historische resources en duur opvragen     Verzamel informatie uit eerdere project bestanden, uit data bases en van personen die aan vergelijk bare projecten hebben gewerkt. Kijk vooral naar informatie over de typen en aantallen resources die zijn gebruikt, evenals de werkelijke duur van taken.

 • Bepalen hoe de resource nummers van invloed zijn op de duur     Het aantal resources dat aan een taak is toegewezen, is vaak van invloed op de duur van de taak. In de meeste gevallen, met name voor productie taken, kunnen twee resources een taak volt ooien in de helft van de tijd die de resource nodig heeft om deze te doen. Als u meer resources toevoegt aan taken, wordt het project ' vastlopen ' genoemd en kan dit een zeer riskant middel zijn om een project te volt ooien, vanwege de extra kosten en inefficiënte inefficiënties die kunnen resulteren.

  In andere gevallen, zoals met ontwerp taken, is het toevoegen van resources niet gegarandeerd dat de duur wordt verkleind.

 • De invloed van de resource mogelijkheden en de kwaliteit op de duur van een taak     De mogelijkheden en ervaring van de resources die aan een taak zijn toegewezen, kunnen de duur van de taak aanzienlijk beïnvloeden. Een teamlid met vijf jaar ervaring kan bijvoorbeeld normaal gesp roken een taak in minder tijd volt ooien dan een teamlid met twee jaren ervaring.

 • De schattingen van de duur controleren en    verfijnen  Gebruik de informatie die u hebt verzameld over dit project en vergelijk bare projecten om de schatting van de duur voor de project taken te verfijnen. De nauw keurigheid van de schatting voor resource vereisten is afhankelijk van de nauw keurigheid van de schattingen van de duur van uw taken.

 • De benodigde resource typen en hoeveel heden aangeven     Nadat u alle benodigde informatie hebt verzameld, geeft u de typen resources (personen, apparatuur en materialen) en de benodigde hoeveel heden voor elke resource aan. Geef ook aan welke specificaties u gebruikt voor de functie, vakkennis, ervaring, mogelijkheden, kwaliteit of klasse van elke resource.

 • Een expert gebruiken om uw resource vereisten te controleren     Gebruik een ervaren en bekend teamlid om de schattingen te bekijken voor de duur van taken en de vereisten voor resources.

 • Een hulp middel voor portfolio beheer gebruiken     Als u micro soft Office Project Port Folio Server 2007 gebruikt, kunt u projecten bijhouden en de behoeften van resources uitlijnen via het initiëren en het goedkeurings proces voordat u ze implementeert. Wanneer u begint met nieuwe projecten en resources toewijst, kunt u deze beoordelen aan de hand van de doel stellingen van de organisatie.

Nummer 2 Een duur wijzigen     Gebruik de informatie die u hebt verzameld over dit project en vergelijk bare projecten om de taak duur schattingen te verfijnen. De nauw keurigheid van de duur schattingen is rechtstreeks van invloed op de nauw keurigheid van de schatting van de resource vereisten. 

Nummer 3 Voorgestelde resources ontwikkelen     Op dit moment kunt u de resource typen en-hoeveel heden weer geven. Voor personeels zaken kent u de functie titels, vaardig heden en ervarings niveau. U weet het type, het merk, de kosten en de capaciteit van de benodigde materiaal resources. U weet welke hoeveel verbruiks materialen er zijn vereist. U kunt deze resource gegevens invoeren en compileren in Microsoft Office Project 2007 en deze verzenden als onderdeel van het resource voorstel. 

Klik op een van de volgende opties:

 • Een voorgestelde resource lijst ontwerpen als u voorlopige resource gegevens wilt vastleggen. Als resources zijn goedgekeurd en verkregen, kunt u de tijdelijke aanduiding voor resource namen in de lijst voorgestelde resources vervangen door de werkelijke resource namen. U kunt zelfs voorlopige taak toewijzingen maken en resources plannen.

 • Voeg algemene resources toe aan uw project als u Microsoft Office Project Server 2007 gebruikt en u tijdelijke aanduidingen wilt toevoegen aan het team. U kunt de vaardig heden opgeven die nodig zijn voor een taak toewijzing, in plaats van de werkelijke persoon die nodig is voor de opdracht.

 • Voeg niet-ondernemings resources toe aan uw project als de gewenste resources niet ondernemingsresources. U kunt deze resources later zo nodig vervangen door ondernemings resources.

 • Voeg resources toe aan de ondernemings resource groep als u gebruikmaakt van Microsoft Office Project Web Access en u resources wilt toevoegen die deel uitmaken van de ondernemings resources van uw organisatie. Deze resources kunnen vervolgens effectief worden gepland in de projecten van uw organisatie.

Nummer 4 Goed keuring aanvragen voor uw geschatte resources     Verzend uw resource voorstellen naar belanghebbenden om goed keuring te krijgen voor de geschatte resources. 

Meer...

Nadat u de typen en aantallen van personen, apparatuur, materiaal resources en kostenresources hebt geïdentificeerd die u nodig hebt om uw project te implementeren, moet u mogelijk goed keuring aanvragen voor personeels leden in uw organisatie of van externe klanten. Als u op dit project biedt, kunt u met behulp van het volgende proces de vereisten, hypo thesen en budget voor uw voor stel instellen:

 • De instructie resource vereisten ontwikkelen      Met deze instructie worden de typen, kwaliteiten en hoeveel heden van resources aangegeven en worden de hypo Thesen voor het resources opgegeven. De instructie resource vereisten kan een afdruk zijn van het resource blad weergave, samen met de notities van resources, indien van toepassing.

 • De personeels strategie ontwikkelen      Houd rekening met het beleid en de procedures van uw organisatie voor personeels bezetting, ontwikkel uw strategie voor het gebruiken van bestaande team leden, het lenen van resources van andere afdelingen en het werven van nieuwe team leden. Neem uw vraag-en selectie criterium op.

 • De aanschaffings strategie ontwikkelen      U kunt rekening houden met het beleid en de procedures voor de aanschaf van uw organisatie, uw strategie beschrijven voor het aanwerven van buiten goederen of services, het aanvragen van biedingen en het selecteren van de beste contract ANTEN, apparatuur en materialen voor het project.

 • Een expert gebruiken om het resource voorstel te controleren      Gebruik een ervaren en bekend teamlid of collega om uw resource voorstellen te bekijken, samen met andere informatie die nodig is voor het proces van personeels leden, aankoop of Voorst Ellen.

 • Het resource voorstel indienen voor goed keuring      Meer informatie beschikbaar stellen aan belanghebbenden of klanten die het voor stel evalueren.

 • Een hulp middel voor portfolio beheer gebruiken     Als u micro soft Office Project Port Folio Server 2007 gebruikt, kunt u projecten bijhouden en de behoeften van resources uitlijnen via het initiëren en het goedkeurings proces voordat u ze implementeert. Wanneer u begint met nieuwe projecten en resources toewijst, kunt u deze beoordelen aan de hand van de doel stellingen van de organisatie.

Nummer 5 De resource ramingen bijwerken op basis van goed keuring     Nadat u goed keuring hebt verkregen voor het gebruik van resources en nieuwe informatie over hen hebt ontvangen, kunt u uw schattingen voor resources bijwerken. 

Klik op een van de volgende opties:

 • Werk de lijst met de concept resources bij als u de weer gave resource blad gebruikt in Project 2007 om voorlopige resource gegevens op te nemen. Als resources zijn goedgekeurd en verkregen, kunt u tijdelijke aanduiding voor resource namen vervangen door werkelijke resource namen. U kunt zelfs voorlopige taak toewijzingen maken en resources plannen.

 • Voeg algemene resources toe aan uw project als u Project Server 2007 gebruikt en u tijdelijke aanduidingen voor resources wilt toevoegen door de vaardig heden op te geven die nodig zijn voor een taak toewijzing, in plaats van de werkelijke persoon die nodig is.

 • Voeg niet-ondernemings resources toe aan uw project als de gewenste resources niet ondernemingsresources. Indien nodig kunt u deze resources later vervangen door ondernemings resources.

 • Voeg resources toe aan de ondernemings resource groep als u gebruikmaakt van Microsoft Office Project Web Access en u resources wilt toevoegen die deel uitmaken van de ondernemings resources van uw organisatie.

 • Een resource toewijzing vervangen als u een resource in de lijst met resources wilt vervangen, kunt u wijzigingen weer geven die zijn aangebracht tijdens het goedkeurings proces.

 • Een resource toewijzing verwijderen Als u een resource in de lijst met resources wilt verwijderen, moet u wijzigingen weer geven die zijn aangebracht tijdens het goedkeurings proces.

Nummer 6 Ondersteunende informatie toevoegen aan een resource of project     Voeg meer informatie toe in de vorm van notities, documenten en koppelingen naar webpagina's. 

Klik op een van de volgende opties:

 • Voeg een notitie toe aan een taak, resource of project om een kleine hoeveelheid informatie rechtstreeks in uw project op te nemen. U kunt ook een bestand uit een ander programma toevoegen aan een project notitie.

 • Documenten weer geven en uploaden als u ondersteunende documenten wilt koppelen met behulp van Project Server 2007.

 • Maak een visueel rapport als u Microsoft Office Visio 2007 of Microsoft Office Excel 2007 wilt gebruiken om rapporten te maken die u kunt analyseren en rapporteren over het resource gebruik in een wille keurige fase van uw project planning.

Vorig doel |  Volgende doel stelling

Alle doel stellingen in Project overzicht weer geven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×