Doel: resourcebehoeften schatten

U hebt nu het project-vereisten en doelstellingen bepaald, inclusief het opstellen van de takenlijst en het schatten van de duur van taken. Deze informatie kunt u gebruiken om voorlopige schattingen te maken, behoeften te identificeren en te beginnen met de personeels- en aankoopprocessen om de benodigde resources te verkrijgen.

Tip: Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikelen binnen het Project-overzicht waarin een breed scala van projectmanagementactiviteiten wordt beschreven. Wij noemen deze activiteiten "doelen", aangezien ze zijn ingedeeld op basis van de projectmanagementcyclus: een plan maken, een project volgen en beheren en een project sluiten.

Vorig doel  |  Volgend doel

Alle doelen in het Project-overzicht bekijken

Toetsen van rekenmachine en afbeeldingen van human resources

nummer 1 Resourcevereisten identificeren en schatten    Nadat u het vereisten en doelstellingen en de doelstellingen hebt vastgesteld en de taak-lijst in uw projectplan hebt ingesteld, kunt u resources gaan plannen.

Meer...

Het volgende proces helpt u bij het bepalen van de benodigde resourcetypen en -hoeveelheden om het project te kunnen implementeren:

 • Beoordeel het projectbereik en de takenlijst    Bepaal de projectvereisten voor personen, apparatuur, materiële resources en kostenresources door het projectbereik en de takenlijst te beoordelen.

 • Zorg voor historische gegevens over resources en duur    Verzamel informatie uit eerdere projectbestanden, uit databases en van personen die aan soortgelijke projecten hebben gewerkt. Kijk vooral naar informatie over de typen en aantallen resources die zijn gebruikt, en ook naar de feitelijke duur van taken.

 • Stel vast hoe de resourceaantallen de duur beïnvloeden    Het aantal resources dat aan een taak is toegewezen is van invloed op de duur van de taak. In de meeste gevallen, met name bij productietaken, kan met twee resources een taak worden voltooid in de helft van de tijd die het zou kosten met één resource. Het toevoegen van meer resources aan een taak wordt 'projectcrashing' genoemd. In extreme gevallen is crashen een riskante manier om een project te voltooien vanwege de extra kosten en de inefficiëntie die hiervan het gevolg kunnen zijn.

  In andere gevallen, bijvoorbeeld bij ontwerptaken, is het toevoegen van resources geen garantie dat de taakduur afneemt.

 • Stel vast hoe de vaardigheden en kwaliteiten van de resources de duur beïnvloeden    De vaardigheden en de ervaringen van de resources die aan een taak zijn toegewezen, kunnen de duur van de taak aanzienlijk beïnvloeden. Van een teamlid met bijvoorbeeld vijf jaar ervaring mag worden verwacht dat deze een taak sneller voltooid dan een teamlid met twee jaar ervaring.

 • Bekijk en verfijn de geschatte duur    Gebruik de informatie die u hebt verzameld over dit project en vergelijkbare projecten om de schatting van de duur voor de projecttaken te verfijnen. De nauwkeurigheid van de schatting voor de resourcevereisten is afhankelijk van de nauwkeurigheid van uw schattingen van de taakduur.

 • Stel de benodigde resourcetypen en -hoeveelheden vast    Als u alle benodigde informatie hebt verzameld, stelt u de resourcetypen (personen, apparatuur en materiaal) vast en tevens de voor elke resource benodigde hoeveelheden. Kijk ook naar de bijzonderheden en aannames die u gebruikt van de functie, vakkennis, ervaring, vaardigheid, kwaliteit of klasse van elke resource.

 • Maak gebruik van een deskundige voor het beoordelen van uw resourcevereisten    Vraag een ervaren en goed geïnformeerd teamlid om de schattingen van de taakduur en resourcevereisten te beoordelen.

 • Gebruik een hulpprogramma voor portfoliobeheer     Als u Microsoft Office Project Portfolio Server 2007 gebruikt, kunt u projecten bijhouden en resourcebehoeften afstemmen vanaf de start tot het goedkeuringsproces voordat ze worden geïmplementeerd. Wanneer u nieuwe projecten start en resources toewijst, kunt u deze vergelijken met de doelstellingen van de organisatie.

Nummer 2 Duur wijzigen    Gebruik de informatie die u over dit en soortgelijke projecten verzamelt om de schattingen van de taak-duur te verfijnen. Hoe nauwkeuriger uw schatting van de duur, des te nauwkeuriger de schatting van de resourcevereisten.

Nummer 3 Voorgestelde resources ontwikkelen    Op dit punt aangekomen, kunt u een overzicht maken van de resourcetypen en -hoeveelheden. Van de menselijke resources kent u de functies, de vaardigheden en het ervaringsniveau. U kent het type, het merk, de kosten en de prestaties van de benodigde apparatuur. U weet hoeveel grondstoffen er nodig zijn. U kunt deze resourcegegevens invoeren en compileren in Microsoft Office Project 2007 en deze indienen als onderdeel van uw resourcevoorstel.

Klik op alle onderstaande punten die van toepassing zijn:

 • Schets een voorstel voor een lijst met resources als u voorlopige resourcegegevens wilt vastleggen. Terwijl de resources worden goedgekeurd en verkregen, kunt u de namen van de tijdelijke aanduiding voor resource in de lijst met voorgestelde resources vervangen door de feitelijke resourcenamen. U kunt ook voorlopige taaktoewijzingen en planningsresources maken.

 • Voeg algemene resources aan uw project toe als u Microsoft Office Project Server 2007 gebruikt en u tijdelijke resources aan het team wilt toevoegen. U kunt de vaardigheden opgeven die voor een taaktoewijzing nodig zijn in plaats van de feitelijke persoon op te geven die voor de opdracht is vereist.

 • Voeg niet-ondernemingsresources toe aan het project als de benodigde resources geen ondernemingsresources zijn. U kunt deze resources zo nodig later vervangen door ondernemingsresources.

 • Voeg resources toe aan de ondernemingsresourcegroep als u Microsoft Office Project Web Access gebruikt en u resources wilt toevoegen die onderdeel zijn van de ondernemingsresources van de organisatie. Deze resources kunnen vervolgens zo efficiënt mogelijk worden gepland voor de projecten van uw organisatie.

Nummer 4 Goedkeuring verkrijgen voor uw geschatte resources    Dien uw resourcevoorstel in bij belanghebbenden om goedkeuring te krijgen voor de schattingen van de resources.

Meer...

Nadat u hebt vastgesteld welke typen en aantallen personen, apparatuur, materiële resources en kostenresources u nodig hebt voor de implementatie van uw project, hebt u goedkeuring voor personeel en aankopen nodig van belanghebbenden binnen uw organisatie of van externe klanten. Als u een bod doet voor dit project, kunnen de volgende processen u helpen bij het opstellen van de vereisten, aannames en het budget voor uw voorstel:

 • Maak een overzicht van de resourcevereisten     In dit overzicht staan de typen, kwaliteiten en aantallen van de resources vermeld, evenals de gedane aannames over de resources. Het overzicht van de resourcevereisten kan een afdruk zijn van de resourceblad-weergave, samen met eventueel aanwezige resourcenotities.

 • Ontwikkel een strategie voor de personeelsbezetting     Rekening houdend met het beleid en de procedures voor personeelsbezetting van uw organisatie, ontwikkelt u een strategie voor het inzetten van bestaande teamleden, het overnemen van resources van andere afdelingen en het inhuren van nieuwe teamleden. Neem de criteria voor uw interview en selectie op.

 • Ontwikkel de aankoopstrategie     Rekening houdend met het beleid en de procedures voor aankoop van uw organisatie, beschrijft u een strategie voor het aankopen van externe goederen of diensten, offertes en het selecteren van de beste aannemers, apparatuur en materialen voor het project.

 • Laat een deskundige het resourcevoorstel beoordelen     Laat een ervaren en goed geïnformeerd teamlid of collega het resourcevoorstel beoordelen, en maak tevens gebruik van overige informatie die vereist voor de personeelsbezetting, de aankoop of het voorstel.

 • Dien het resourcevoorstel in ter goedkeuring     Wees bereid om nadere informatie te verstrekken aan belanghebbenden of klanten die het voorstel evalueren.

 • Gebruik een hulpprogramma voor portfoliobeheer     Als u Microsoft Office Project Portfolio Server 2007 gebruikt, kunt u projecten bijhouden en resourcebehoeften afstemmen vanaf de start tot het goedkeuringsproces voordat ze worden geïmplementeerd. Wanneer u nieuwe projecten start en resources toewijst, kunt u deze vergelijken met de doelstellingen van de organisatie.

Nummer 5 De schattingen voor de resources bijwerken op basis van goedkeuring    Nadat u goedkeuring hebt verkregen voor het gebruik van resources en er nieuwe informatie over hebt gekregen, kunt u uw schattingen bijwerken.

Klik op alle onderstaande punten die van toepassing zijn:

 • Werk het concept van de resourcelijst bij als u de weergave Resourceblad in Project 2007 gebruikt voor het vastleggen van voorlopige resourcegegevens. Terwijl de resources worden goedgekeurd en verkregen, kunt u de namen van de tijdelijke aanduiding voor resource vervangen door de feitelijke namen. U kunt ook voorlopige taaktoewijzingen en planningsresources maken.

 • Voeg algemene resources toe aan het project als u Project Server 2007 gebruikt en u vervangende resources wilt toevoegen door de vaardigheden (en niet de feitelijk benodigde persoon) op te geven die voor een taaktoewijzing zijn vereist.

 • Voeg niet-ondernemingsresources toe aan het project als de benodigde resources geen ondernemingsresources zijn. U kunt deze resources zo nodig later vervangen door ondernemingsresources.

 • Voeg resources toe aan de ondernemingsresourcegroep als u Microsoft Office Project Web Access gebruikt en u resources wilt toevoegen die onderdeel zijn van de ondernemingsresources van de organisatie.

 • Vervang een resourcetoewijzing als u een resource in uw resourcelijst wilt vervangen en de wijzigingen wilt aangeven die tijdens het goedkeuringsproces zijn gemaakt.

 • Verwijder een resourcetoewijzing als u een resource in uw resourcelijst wilt verwijderen en de wijzigingen wilt aangeven die tijdens het goedkeuringsproces zijn gemaakt.

Nummer 6  Aanvullende informatie toevoegen over een resource of project     Voeg meer informatie toe in de vorm van notities, documenten en koppelingen naar webpagina's.

Klik op alle onderstaande punten die van toepassing zijn:

 • Een notitie aan een taak, resource of project toevoegen om direct een kleine hoeveelheid informatie op te nemen in uw project. U kunt ook een bestand uit een ander programma toevoegen aan een projectnotitie.

 • Bekijk en upload documenten als u ondersteunende documenten wilt koppelen met behulp van Project Server 2007.

 • Maak een visueel rapport als u Microsoft Office Visio 2007 of Microsoft Office Excel 2007 wilt gebruiken om rapporten te maken waarmee u resourcegebruik in elke fase van uw projectplanning kunt analyseren en rapporteren.

Vorig doel  |  Volgend doel

Alle doelen in het Project-overzicht bekijken

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×