Doel: problemen met de toewijzing van resources oplossen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u de beste prestaties en resultaten wilt bereiken met resources, moet u de werkbelasting van resources zo beheren dat geen overbezetting of onderbezetting optreedt. Als u resourcetoewijzingen wijzigt, controleert u het effect van de wijzigingen op het algehele planning om te zorgen dat de resultaten overeenkomen met de doelstellingen van uw project.

Tip: Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikelen binnen het Project-overzicht waarin een breed scala van projectmanagementactiviteiten wordt beschreven. Wij noemen deze activiteiten "doelen", aangezien ze zijn ingedeeld op basis van de projectmanagementcyclus: een plan maken, een project volgen en beheren en een project sluiten.

Vorige doel  |  Volgende doel

Alle doelen in het Project-overzicht bekijken

Onderzoeker die apparatuur gebruikt

nummer 1 Overbezetting van resources oplossen     Wanneer in een bepaalde periode een te grote hoeveelheid werk is toegewezen aan een resource, is de meest doeltreffende manier om het werk opnieuw toe te wijzen of te plannen het onderzoeken van alle relevante gegevens om zo te besluiten wat het belangrijkst is.

Klik op alle onderstaande punten die van toepassing zijn:

 • Een taak uitstellen door de overlappingstijd of vertragingstijd te veranderen wanneer de resource meer taken toegewezen heeft gekregen dan in een bepaalde periode kunnen worden voltooid. De eenvoudigste manier om die overbezetting te corrigeren is een van die taken vertraging, bij voorkeur een taak met een lagere prioriteit dan de overige taken. Als u uitstel opgeeft van minder dan of gelijk aan de hoeveelheid marge voor de taak, wordt de einddatum van het project hierdoor niet beïnvloed.

 • Resources in een project vervangen. Dit kunt u automatisch doen door met de wizard Resources vervangen te zoeken naar specifieke resources op basis van de vaardigheden die nodig zijn voor de taken in het project, de vaardigheden van resources in de resourcegroep van de onderneming en de beschikbaarheid van deze resources.

 • De beschikbaarheid van resources beheren voor het gehele project om de hoeveelheid tijd te vergroten dat de resource kan worden ingezet. Vaak is de enige manier waarop een resource al het toegewezen werk gedurende een project af kan krijgen, door het aantal dagen waarop de resource beschikbaar is te vergroten of door een aanvullende beschikbaarheid per eenheid op te geven. Het controleren van de beschikbaarheid is effectief voor het oplossen van een chronisch overbezetting gedurende een bepaalde periode.

 • Een resource zoeken met beschikbare tijd door in een lijst met resources voor de onderneming te filteren op vaardigheden en beschikbaarheid.

 • Het werk aan een taak onderbreken om een deel ervan later in de planning te starten. Als het werk echter gelijkelijk kan worden verdeeld onder de resources, kunt u gewoon een andere resource toewijzen aan de taak, waarna Microsoft Office Project 2007 automatisch gelijke delen werk aan elke resource toewijst.

 • De duur van een taak verkorten om het vereisten en doelstellingen van een taak te verkleinen. U kunt de taakduur verkorten (als er geen werkelijke hoeveelheid werk is ingevoerd) om de hoeveelheid vereist werk terug te dringen van de resource aan wie de voltooiing van de taak is toegewezen. Als de werkelijke hoeveelheid werk is vastgelegd, moet u de resterend werk voor de taak handmatig verminderen.

 • Een extra resource toewijzen om het werk aan een taak te verdelen tussen een resource die reeds aan de taak is toegewezen en een of meer andere resources.

 • Een resourcetoewijzing vervangen door een andere resource die beter kan de taak voltooien op tijd (bijvoorbeeld sneller of grotere postvakken van apparatuur of een persoon met meer beschikbare tijd).

 • Een resourcetoewijzing verwijderen voor een overbezette resource.

Nummer 2 Overbezetting van resources oplossen door herverdeling   Project 2007kan automatisch de werkbelasting van een overbezette resource gelijktrekken door taken uit te stellen of op te splitsen tot de resource niet meer overbezet is.

Nummer 3 Onderbezetting van resources oplossen    Als u de voortgang van taken wilt bijhouden, moet u controleren of de resources gedurende het gehele project op consistente wijze werk toegewezen krijgen en niet onderbenut worden wanneer er werk moet worden gedaan.

Klik op alle onderstaande punten die van toepassing zijn:

 • De beschikbaarheid van resources controleren voor het gehele project om de hoeveelheid werk voor een resource te verminderen. Als een resource minder nodig is dan u had gepland, kunt u de beschikbaarheid van deze resource beperken en de projectkosten verlagen door de dagen en tijden waarop de resource werkt te verminderen, het datumbereik waarin de resource beschikbaar is te verkorten en minder beschikbaarheid in eenheden op te geven gedurende het project.

 • De duur van een taak wijzigen als het bereik van een taak is toegenomen. U kunt de taakduur verlengen (als er geen werkelijke hoeveelheid werk is ingevoerd) om de hoeveelheid vereist werk te veranderen van de resource aan wie de voltooiing van de taak is toegewezen. Als de werkelijke hoeveelheid werk is vastgelegd, moet u de resterende hoeveelheid werk voor de taak handmatig invoeren.

 • Een resource toewijzen aan een andere taak om de werkbelasting van een resource te verhogen.

 • Een resourcetoewijzing vervangen door een onderbezette resource aan het werk tussen teamleden gelijkmatiger verdelen.

 • Een resourcetoewijzing verwijderen voor een onderbezette resource, zodat de resource meer tijd beschikbaar heeft en aan grotere taken kan worden toegewezen.

Nummer 4 De resultaten van aanpassingen aan resources evalueren    Na het herverdelen van het planning en het corrigeren van eventuele overbezetting en onderbezetting, moet u het schema controleren om er zeker van te zijn dat u nog steeds binnen het budget en de geplande einddatum blijft voor het project en eventuele gerelateerde projecten.

Klik op alle onderstaande punten die van toepassing zijn:

 • De werkbelasting van resources bekijken om te zien of u de over- en onderbezettingen die u wilde oplossen hebt opgelost en om te zien of er nu andere resources over- of onderbezet zijn.

 • Bepalen of de einddatum van het project is gewijzigd als u een basislijn hebt ingesteld voor uw project en u het tijdverschil wilt bekijken tussen de basislijn en de huidige geplande einddatum.

 • Het kritieke pad weergeven om te controleren of het kritieke pad is gewijzigd als gevolg van het oplossen van over- of onderbezettingen. Mogelijk zijn er nu andere datums, andere taken en andere resources gekoppeld aan het kritieke pad.

Nummer 5 Twee versies van een project vergelijken en de verschillen rapporteren    Als u een back-up van het plan hebt gemaakt, kunt u specifieke velden vergelijken om te controleren of u de juiste wijzigingen hebt aangebracht.

Nummer 6 Wijzigingen in de toewijzing communiceren    Mogelijk wilt u de wijzigingen aan resourcetoewijzingen en de redenen daarvoor vastleggen, zodat u over de details beschikt wanneer u later aan een gelijksoortig project werkt of een oefening over geleerde lessen uitvoert aan het einde van het project.

 • De laatste plannings- en teamtoewijzingen publiceren als u Microsoft Office Project Professional 2007 gebruikt om de projectgegevens te communiceren.

 • Een notitie over projectwijzigingen toevoegen om gegevens vast te leggen over de wijzigingen die u hebt doorgevoerd om de werkbelasting voor resources te optimaliseren. Dergelijke notities kunnen nuttig zijn bij het volgen van de daadwerkelijke voortgang, het afsluiten van het project of het verzamelen van gegevens voor het volgende project.

Vorige doel  |  Volgende doel

Alle doelen in het Project-overzicht bekijken

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×