Doel: het projectplan voor resources optimaliseren

Nadat u het projectplan hebt opgesteld, moet u de toewijzing van uw resources controleren. Als sommige resources in onacceptabele mate overbezet of onderbezet zijn, kunt u het plan optimaliseren zodat de werkbelasting eerlijker is verdeeld. Als u aspecten van uw plan wijzigt die betrekking hebben op de resourcetoewijzing, moet u er echter aan denken dat u dan mogelijk ook de einddatum of de kosten van het project wijzigt.

Tip: Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikelen binnen het Project-overzicht waarin een breed scala van projectmanagementactiviteiten wordt beschreven. Wij noemen deze activiteiten "doelen", aangezien ze zijn ingedeeld op basis van de projectmanagementcyclus: een plan maken, een project volgen en beheren en een project sluiten.

Vorige doel  |  Volgende doel

Alle doelen in het Project-overzicht bekijken

Doel: plan voor resources optimaliseren

nummer 1 Over- of onderbezette resources identificeren    Controleer de werkbelasting van resources voor het projectplan dat u zojuist hebt samengesteld. Hoewel een beperkte mate van over- of onderbezetting onder bepaalde omstandigheden normaal is, kunt u met behulp van deze controle vaststellen of uw resources in acceptabele mate bezet zijn of dat u verdere aanpassingen moet doorvoeren in de werkbelasting van resources.

Nummer 2 Overbezetting verantwoorden door overuren toe te voegen    U kunt overuren toevoegen aan taken die zijn toegewezen aan overbezette resources. Hoewel u overbezettingen niet oplost met overuren, biedt u resources wel de mogelijkheid om te werken gedurende de tijd die wordt vertegenwoordigd door de overbezetting. Dit is vaak de beste strategie wanneer u wordt geconfronteerd met overbezettingen, hoewel het wel duur kan zijn.

Nummer 3 Overbezettingen van resources oplossen    Met de herverdelingsfunctie in Microsoft Office Project 2007 kan de werkbelasting voor de resources eerlijk worden verdeeld. Of u kunt de beschikbaarheid van resources, toewijzingsdetails en taakdetails handmatig aanpassen om overbezettingen op te lossen en de werkbelasting eerlijk te verdelen.

Klik op alle onderstaande punten die van toepassing zijn:

 • Projectwerk evenredig verdelen met de herverdelingsfunctie in Project 2007. Met de herverdelingsfunctie wordt de planning gewijzigd door beschikbare marge en tijd te gebruiken, taken te splitsen en vertraging toe te voegen totdat de overbezettingen zijn opgelost. Hierdoor wordt de einddatum van het project bij herverdeling vaak uitgesteld.

 • De beschikbaarheid van resources opgeven door de beschikbaarheid van de resource aan te passen voor het gehele project. U kunt de datums wijzigen wanneer de resource met werk begint en ermee stopt. U kunt ook de beschikbaarheid in eenheden wijzigen in verschillende perioden tijdens het project. U kunt bijvoorbeeld een resource plannen om van januari tot en met maart de halve tijd te werken en van april tot en met juni fulltime.

 • Een duur wijzigen door de tijd te beperken die staat gepland voor de overbezette taak. Zorg ervoor dat de beperkte duur wel een realistische duur is. Wanneer u een duur wijzigt, moet u de bijbehorende hoeveelheid werk die is toegewezen, aanpassen.

 • Een taak uitstellen totdat de resource tijd heeft om eraan te werken, dat wil zeggen: totdat de resource niet meer overbezet is. Let op: als de taak gekoppeld is, kan het uitstellen van de taak invloed hebben op de planning van opvolgende taak taken.

 • Werk aan een taak onderbreken door een taak te splitsen zodat deze kan worden voltooid wanneer de overbezette resource (of zelfs een andere resource) tijd heeft om het resterende werk te voltooien. Let op: als de taak gekoppeld is, kan het splitsen van de taak invloed hebben op de planning van opvolgende taken.

 • Een toewijzing aanpassen om overbezettingen op te lossen

  Klik op alle onderstaande punten die van toepassing zijn:

  • Een resource toewijzen aan een taak om een deel van de werkbelasting over te nemen van een overbezette resource die ook is toegewezen aan de taak.

  • Een resourcetoewijzing vervangen voor een overbezette resource door een resource die nog tijd beschikbaar heeft om de werkbelasting evenredig te verdelen voor specifieke toewijzingen.

  • Een resourcetoewijzing verwijderen als u beschikt over andere, vergelijkbare resources die al zijn toegewezen aan de taak.

  • Het resterende werk voor een taak plannen om het werk van een overbezette resource te verlichten. U kunt de hoeveelheid werk beperken die aan de resource is toegewezen voor een of meer taken. U kunt het resterend werk ook toewijzen aan extra resources.

Nummer 4 Onderbezettingen van resources oplossen    U kunt de beschikbaarheid van resources, toewijzingsdetails en taakdetails aanpassen om de werkbelasting evenredig te verdelen en de onderbezette projectresources te maximaliseren. Let erop dat onderbezettingen vaak legitiem en tijdelijk zijn omdat ze zijn gebaseerd op de beschikbaarheid van resources en vaardighedensets, de taakbeperkingen en veel andere factoren die komen kijken bij het plannen van een project.

Klik op alle onderstaande punten die van toepassing zijn:

 • De kosten voor overuren berekenen als er overuren zijn toegewezen tijdens een periode waarin een resource onderbezet is. Op deze manier kunt u onderbezettingen oplossen omdat het werk nu kan worden verdeeld over normale werkuren. U kunt hiermee ook de kosten beperken.

 • De duur van een taak wijzigen om onderbezettingen op te lossen door de hoeveelheid tijd te verhogen die staat gepland voor de onderbezette taak. Als u de duur verhoogt, verhoogt u mogelijk ook de kwaliteit van het resultaat van de taak.

 • Een toewijzing aanpassen om onderbezettingen op te lossen

  Klik op alle onderstaande punten die van toepassing zijn:

  • Een onderbezette resource toewijzen aan meer taken voor de periode van onderbezetting. Dit is vooral een goede oplossing als u met de onderbezette resource het werk van een overbezette kunt verlichten.

  • Een resourcetoewijzing vervangen door een vergelijkbare, onderbezette resource om de werkbelasting evenredig te verdelen voor specifieke toewijzingen.

  • Een resourcetoewijzing verwijderen als een resource zodanig onderbezet is dat u deze persoon vrij kunt maken voor werk aan andere projecten. Of misschien kunt u meerdere vergelijkbare resources verwijderen uit een toewijzing als de onderbezette resource de taak alleen kan voltooien.

  • Het resterende werk voor een taak opnieuw plannen om het werk van een overbezette resource te verlichten. U kunt de hoeveelheid werk beperken die aan de resource is toegewezen voor een of meer taken. U kunt het resterende werk ook toewijzen aan extra resources.

Nummer 5 De resultaten van resourceoptimalisatie evalueren    Controleer of u problemen met de toewijzing van resources echt hebt opgelost en of de einddatum, geplande kosten en andere projecten niet negatief worden beïnvloed door deze wijzigingen.

Klik op alle onderstaande punten die van toepassing zijn:

 • De werkbelasting van resources bekijken om te zien of u de over- en onderbezettingen die u wilde oplossen hebt opgelost en om te zien of er nu andere resources over- of onderbezet zijn.

 • Bepalen of de einddatum van het project is gewijzigd als u een basislijn hebt ingesteld voor uw project en u het tijdverschil wilt bekijken tussen de basislijn en de huidige geplande einddatum.

 • Het kritieke pad weergeven om te controleren of het kritieke pad is gewijzigd als gevolg van het oplossen van over- of onderbezettingen. Mogelijk zijn er nu andere datums, andere taken en andere resources gekoppeld aan het kritieke pad.

Nummer 6 Veranderingen in toewijzingen doorgeven     Als u nieuwe taken hebt toegewezen aan resources of bestaande toewijzingen hebt gewijzigd of verwijderd als gevolg van het optimaliseren van de werkbelasting voor resources, moet u de betrokken resources op de hoogte stellen. Dit kan op elektronische wijze of door toewijzingsrapporten af te drukken.

 • De laatste plannings- en teamtoewijzingen publiceren als u Microsoft Office Project Professional 2007 gebruikt om de projectgegevens te communiceren.

 • Een notitie over projectwijzigingen toevoegen om gegevens vast te leggen over de wijzigingen die u hebt doorgevoerd om de werkbelasting voor resources te optimaliseren. Dergelijke notities kunnen nuttig zijn bij het volgen van de daadwerkelijke voortgang, het afsluiten van het project of het verzamelen van gegevens voor het volgende project.

Vorige doel  |  Volgende doel

Alle doelen in het Project-overzicht bekijken

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×