Doel: het projectplan voor resources optimaliseren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Nadat u uw project plan hebt gemaakt, bekijkt u de toewijzing van uw resources. Als sommige resources onacceptabel overbezet of onderbezet zijn, kunt u het plan optimaliseren om de werk belasting gelijkmatiger te verdelen. Wanneer u de aspecten van uw abonnement wijzigt die zijn gerelateerd aan de resource toewijzing, moet u er echter rekening mee houden dat u de einddatum of de kosten van het project kunt wijzigen.

Tip: Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikelen in de project-kaart die een grote reeks project beheer activiteiten beschrijven. We noemen deze activiteiten ' doel stellingen ' omdat ze zijn georganiseerd rond de levens cyclus van Project Management: een plan maken, een project bijhouden en beheren en een project sluiten.

Vorig doel |  Volgende doel stelling

Alle doel stellingen in Project overzicht weer geven

Doel: plan voor resources optimaliseren

nummer 1 Eventuele overbezette of onderbezette resources aangeven     Bekijk de werk belasting van de resource voor het project plan dat u zojuist hebt gemaakt. Hoewel een deel van een overbezetting of ondertoewijzing normaal mogelijk is in bepaalde omstandigheden, kan deze beoordeling u helpen om te zien of uw resources acceptabel zijn toegewezen of dat u verdere aanpassingen moet aanbrengen in de werk belasting van resources.

Nummer 2 Rekening voor overbezetting door overuren toe te voegen     U kunt overuren toevoegen aan taken die zijn toegewezen aan overbezette resources. Hoewel overbezetting niet wordt opgelost met overuren, zorgt dit ervoor dat resources een manier hebben om de tijd te bewerken die door overbezetting wordt aangegeven. Dit is vaak de beste strategie wanneer u zich voordoet met overbezetting, hoewel dit de kost prijs is.

Nummer 3 Eventuele overbezetting van resources oplossen     Met de functie voor effenen in Microsoft Office Project 2007 kunt u de werk belasting van resources zelfs voor u doen. U kunt ook hand matig de resource- beschikbaarheid, toewijzings Details en taak Details aanpassen om eventuele overbezetting te verheffen en de werk belasting te verdelen.

Klik op een van de volgende opties:

 • Project werk gelijkmatig verdelen met de functie voor effenen in Project 2007. Met de herverdelings functie wordt de planning opnieuw gepland met behulp van de beschik bare marge tijd, het splitsen van taken en het toevoegen van vertraging totdat de overbezetting is opgelost. Hierdoor kan de eind datum van het project vaak worden herverdeeld.

 • Geef de beschik baarheid van resources op door de beschikbaarheid van de resource aan te passen voor het hele project. U kunt de datums wijzigen wanneer de resource begint en klaar is met het volt ooien van het werk. U kunt de beschikbaarheid in eenheden ook wijzigen in verschillende Peri Oden overal in het project. U kunt bijvoorbeeld een resource plannen voor de helft van januari tot en met maart en de volledige periode van april tot en met juni.

 • Een duur wijzigen door de geplande tijd voor de overbezette taak te verlagen. Zorg ervoor dat de gereduceerde duur nog steeds een minimale realiteit weerspiegelt. Wanneer u een duur wijzigt, moet u de bijbehorende hoeveelheid werk aanpassen.

 • Een taak vertragen totdat de resource tijd heeft om eraan te werken, dat wil zeggen dat de resource niet langer overbezet is. Houd er rekening mee dat als de taak is gekoppeld, de planning van opvolgende taak-taken wordt vertraagd door het vertragen van de taak.

 • Werk aan een taak onderbreken door een taak te splitsen zodat deze gereed is wanneer de overbezette resource (of zelfs een andere resource) tijd heeft om het resterende werk te volt ooien. Houd er rekening mee dat als de taak is gekoppeld, de planning van opvolgende taken kan worden gewijzigd door het splitsen van de taak.

 • Een toewijzing aanpassen om overbezetting op te lossen

  Klik op een van de volgende opties:

  • Wijs een resource aan een taak toe om een deel van de werk belasting van een overbezette resource te ontlasten, die ook aan de taak is toegewezen.

  • Vervang een resource toewijzing voor een overbezette resource met een resource die tijd beschikt om de werk belasting voor specifieke toewijzingen te verdelen.

  • Verwijder een resource toewijzing als u andere vergelijk bare resources hebt die al aan de taak zijn toegewezen.

  • De resterende hoeveelheid werk voor een taak plannen om een overbezette resource te ontlasten. U kunt de hoeveelheid werk die aan de resource is toegewezen, verkleinen op een of meer taken. U kunt de resterend werk ook opnieuw toewijzen aan extra resources.

Nummer 4 De onderbezetting van een resource oplossen     U kunt de resource beschikbaarheid, toewijzings gegevens en taak gegevens aanpassen om de werk belasting te verdelen en de onderbezette project resources te maximaliseren. Onderbezetting is vaak geldig en tijdelijk omdat ze zijn gebaseerd op de resource beschikbaarheid en de vaardig heden, de taak beperkingen en de vele andere factoren die van toepassing zijn op het plannen van een project.

Klik op een van de volgende opties:

 • Kosten van overuren berekenen als overuren is toegewezen tijdens de periode van de onderverdeling van een resource. Dit kan handig zijn bij het oplossen van onderbezettingen, omdat het werk nu kan worden gespreid over de normale werk uren. Dit kan ook helpen om kosten te verlagen.

 • De duur van een taak wijzigen om onderbezettingen op te lossen door de tijd te verg Roten die is gepland voor de onderbezette taak. Als u de duur verhoogt, kunt u ook de kwaliteit van het resultaat van de taak verbeteren.

 • Een toewijzing aanpassen om onderbezettingen op te lossen

  Klik op een van de volgende opties:

  • Wijs een onderbezette resource toe aan meer taken voor de periode van de onderbezetting. Dit kan met name handig zijn als de onderbezette resource een overbezet kan ontlasten.

  • Een resource toewijzing vervangen door een vergelijk bare, onderbezette resource om de werk belasting voor specifieke toewijzingen te verdelen.

  • Een resource toewijzing verwijderen als een resource zo is onderbezet dat u de persoon werkelijk kunt vrijmaken voor werk aan andere projecten. Het is ook mogelijk dat u meerdere vergelijk bare resources uit een opdracht kunt verwijderen als de onderbezette resource alleen beschikbaar is om de taak te volt ooien.

  • De resterende hoeveelheid werk voor een taak opnieuw plannen om een overbezette resource te ontlasten. U kunt de hoeveelheid werk die aan de resource is toegewezen, verlagen voor een of meer taken. U kunt de resterende hoeveelheid werk ook opnieuw toewijzen aan extra resources.

Nummer 5 De resultaten van de optimalisatie van resources evalueren     Controleer of u inderdaad problemen met de toewijzing van resources hebt opgelost en of de eind datum, geplande kosten en andere projecten geen negatieve gevolgen hebben voor deze wijzigingen.

Klik op een van de volgende opties:

 • Bekijk de werk belasting van resources om te zien of u de overbezetting en onderbezetting hebt opgelost die u wilt corrigeren en om te zien of er nog andere resources overbelast zijn of weinig worden gebruikt.

 • Bepaal of de eind datum van het project is gewijzigd als u een basis lijn voor uw project instelt en u het tijds verschil tussen de basis lijn en de huidige geplande eind datum wilt weer geven.

 • Het kritieke pad weer geven om te controleren of de kritieke pad is gewijzigd als gevolg van het oplossen van overbezettingen of onderbezettingen. Mogelijk ziet u nu verschillende datums, verschillende taken en andere resources die zijn gekoppeld aan het kritieke pad.

Nummer 6 De toewijzings wijzigingen    door geven  Als u nieuwe taken hebt toegewezen aan resources of bestaande toewijzingen hebt gewijzigd of verwijderd als gevolg van het optimaliseren van de resource belasting, kunt u de desbetreffende resources elektronisch melden of door toewijzings rapporten af te drukken.

Vorig doel |  Volgende doel stelling

Alle doel stellingen in Project overzicht weer geven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×