Doel: het projectplan optimaliseren zodat dit binnen het budget past

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Nadat u uw project plan hebt gemaakt, bekijkt u het geplande kosten. Als de geplande kosten niet aan uw budget voldoen, kunt u het plan optimaliseren om binnen uw budget te blijven. Wanneer u het budget wijzigt, moet u er rekening mee houden dat u waarschijnlijk de einddatum of vereisten en doelstellingen van uw project wijzigt. Deze relatie tussen tijd, bereik en budget wordt vaak de projectdriehoek genoemd.

Tip: Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikelen in de project-kaart die een grote reeks project beheer activiteiten beschrijven. We noemen deze activiteiten ' doel stellingen ' omdat ze zijn georganiseerd rond de levens cyclus van Project Management: een plan maken, een project bijhouden en beheren en een project sluiten.

Vorig doel |  Volgende doel stelling

Alle doel stellingen in Project overzicht weer geven

Het projectplan optimaliseren zodat dit binnen het budget past

nummer 1 De project kosten weer geven     U kunt de totalen, de kosten in de loop van de tijd of de kosten in een grafiek weer geven. Dit kan u helpen om te zien of u uw doel gerichte budget hebt en of u uw kosten moet aanpassen.

Nummer 2 Het plan optimaliseren om de kosten te verlagen     Als u hebt vastgesteld dat de geplande kosten niet aan uw doel budget voldoen, kunt u verschillende strategieën gebruiken om kosten te knippen.

 • De resources en kosten aanpassen om aan het budget te voldoen

  Klik op een van de volgende opties:

  • Voer kosten voor resources in om de tarieven voor normaal en overuren, kosten per gebruik, vaste kosten of kosten resources aan te passen.

  • Verwijder of vervang een resource toewijzing om kosten te verkorten door een meer dure resource (een persoon, apparatuur, materiaal of kosten) te vervangen door een minder dure, of om het aantal vergelijk bare resources voor één taak te beperken. Soms kan het gebruik van minder dure resources resulteren in bijbehorende verhandeling van het gereduceerde bereik, een langere planning of lagere kwaliteit. Toch is dit een van de meest realistische strategieën voor het optimaliseren van de kosten. Als u een meer dure resource uit de toewijzing verwijdert, kunt u deze resource vrij gebruiken voor andere taken of projecten die rendabeler zijn.

  • Wijs de resterende hoeveelheid werk aan een taak opnieuw toe om te bepalen welk gedeelte van het resterende werk wordt weer geven of precies moet worden opgegeven wanneer het resterende werk wordt uitgevoerd.

 • Het project bereik verkleinen om aan het budget te voldoen

  Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Bepalen of het product of de scope moet worden gewijzigd

   Mogelijk moet u het bereik verkleinen om aan de eind datum of het budget te voldoen. Of nadat u uw project plan hebt gemaakt, merkt u misschien dat u meer tijd of geld hebt dan verwacht. In beide gevallen kunt u het bereik van het project wijzigen. U kunt kiezen tussen het wijzigen van de producten van het product of het wijzigen van het bereik van het project.

   • De producten van het product knippen     Als u het bereik verlaagt door product producten te knippen, levert u in werkelijkheid minder aan de klanten of belanghebbenden dan gepland. Stel dat u aan een project werkt om een nieuw product te ontwikkelen. Als u wilt voldoen aan de eind datum of het budget, besluit u product functies te knippen die oorspronkelijk zijn gepland en goedgekeurd door de klanten. In dit geval moet u eerst de goed keuring van de klant aanvragen en moet u mogelijk het contract aanpassen, indien van toepassing.

   • Het project bereik knippen     U kunt mogelijk dezelfde product producten leveren door de manier te wijzigen waarop u ze produceert.

    Als u bijvoorbeeld een nieuw product wilt ontwikkelen, besluit u een markt onderzoek taak te verwijderen en de duur van de product tests te verkorten om aan de eind datum of het budget te voldoen. In dit geval worden het eind product en de producten niet gewijzigd. U hebt echter de methode voor het geven van dit eind product gewijzigd door het bereik van het project te beperken.

   • De beschik bare tijd of het budget gebruiken     Als u merkt dat u meer tijd of geld hebt dan verwacht, kunt u producten toevoegen. Of u kunt het bereik van het project zelf verg Roten, wat vaak resulteert in een product van hogere kwaliteit.

   • De impact van het bereik van de kwaliteit overwegen     Mogelijk moet u het bereik verkleinen om aan de eind datum of het budget te voldoen. Of nadat u uw project plan hebt gemaakt, merkt u misschien dat u meer tijd of geld hebt dan verwacht. In beide gevallen kunt u het bereik van het project wijzigen. Houd er rekening mee dat de kwaliteit en het bereik nauw verwant zijn. Als u de scope knipt, moet u mogelijk een kleiner kwaliteits niveau accepteren. Als u de omvang van het bereik verhoogt, wordt de kwaliteit van het project en het resulterende product waarschijnlijk verhoogd.

  • Een duur wijzigen om de geplande tijd voor taken te beperken. Zorg ervoor dat het werk nog steeds kan worden voltooid met de verlaagde duur. Zorg er ook voor dat u de bijbehorende hoeveelheid werk aanpast die aan de resources is toegewezen.

  • Verwijder een taak als deze niet absoluut nood zakelijk is. Houd er rekening mee dat het verwijderen van taken de kwaliteit van de algehele implementatie van het project kan verminderen. Taken die moeten worden uitgevoerd, moeten nog steeds in het plan worden doorgevoerd, en alleen de taken die als optioneel worden beschouwd, moeten worden verwijderd.

  • Vervang een resource toewijzing door een meer dure resource (een persoon, materiaal of materiaal) te vervangen door een minder dure. Soms kan het gebruik van minder dure resources resulteren in bijbehorende verhandeling van het vertraagde bereik, een langere planning of een kleinere kwaliteit. Toch is dit een van de meest realistische strategieën voor het optimaliseren van kosten.

Nummer 3 Het plan aanpassen om te profiteren van het aanvullende budget     Nadat u uw abonnement hebt gemaakt, is het mogelijk dat u meer budget beschikbaar hebt. U kunt ervoor kiezen om het project onder budget te brengen. U kunt ook het bereik en de kwaliteits doelstellingen voor het project verg Roten.

Meer...

Nadat u uw plan hebt gemaakt en Microsoft Office Project 2007 de planning en kosten voor het project berekent, is het mogelijk dat u meer tijd of een verbeterd budget beschikbaar hebt. U kunt het project op schema voor de planning of onder budget beëindigen. Of u kunt het bereik verg Roten en kwaliteit toevoegen aan het project.

 • Contact met de klant    inchecken   Vraag de klant of belanghebbenden van het project hoe ze de tijd of het budget willen gebruiken. Ze hebben mogelijk de voor keur aan om het plan te verlaten, en het project moet vooraf worden gepland of onder het budget blijven.

 • Uw contract controleren     Het controleren op contractuele prikkels (of in sommige gevallen, zelfs sancties) om vooruit te komen of onder het budget te komen. Het type contract (vaste prijs, kosten vergoeding of prijs per eenheid) kan bepalen hoe u optimaal gebruik kunt maken van de beschik bare tijd of het budget.

 • Bereik toevoegen     U kunt de gewenste taken of fasen toevoegen, maar denken dat u niet genoeg tijd of geld hebt. U kunt de duur van bestaande taken verg Roten, zodat de resources meer tijd heeft om de taken te volt ooien. Houd er rekening mee dat het toevoegen van een scope waarschijnlijk zowel tijd als kosten voor uw abonnement zal optellen. Het wijzigen van het bereik en de producten kunnen contractuele gevolgen hebben, dus zorg ervoor dat u het contract controleert en de goed keuring van de klant indien nodig hebt.

 • De standaard kwaliteit verhogen     U kunt overschot tijd of budget gebruiken om taken of fasen toe te voegen die u wilt toevoegen of controleren op kwaliteit. U kunt de duur van bestaande taken verg Roten, zodat de resources meer tijd hebben om hogere kwaliteit te doen. Een andere manier om de kwaliteit te verhogen is het toevoegen van meer uiterst bekwaam personeel, efficiëntere apparatuur of materiaal van hogere kwaliteit. Deze typen resources kunnen duurder zijn, maar ze kunnen ook een goed gebruik zijn van het budget voor overschot.

Nummer 4 Een notitie over de kosten wijzigingen invoeren     Logboek gegevens over de wijzigingen die u hebt aangebracht om aan het budget te voldoen. Dergelijke notities kunnen handig zijn wanneer u de werkelijke voortgang bijhoudt, het project sluit of gegevens verzamelt voor het volgende project.

Nummer 5 De resultaten van de optimalisatie van de kosten evalueren     Controleer of u de kosten werkelijk hebt verlaagd en of de eind datum, de werk belasting en andere projecten geen negatieve gevolgen hebben voor deze wijzigingen.

Klik op een van de volgende opties:

 • Bekijk de project kosten om te zien of u de kosten hebt verlaagd en hoe dicht u dat u aan uw doel budget voldoet.

 • Het kritieke pad van uw project weer geven om te zien hoe de wijzigingen die u hebt aangebracht de kosten die het kritieke pad hebben, worden geoptimaliseerd. Mogelijk ziet u verschillende datums, verschillende taken en andere resources die zijn gekoppeld aan het kritieke pad.

 • Bekijk de werk belasting van resources om te zien of er toegewezen resources nu overbelast zijn of te weinig worden gebruikt als gevolg van de kosten optimalisatie.

 • Controleer de gevolgen voor andere projecten om er zeker van te zijn dat wijzigingen worden bijgewerkt in andere project bestanden die zijn gekoppeld aan of geconsolideerd in uw project.

Nummer 6 De toewijzings wijzigingen door geven aan de resources     Als u nieuwe taken hebt toegewezen aan de resources of bestaande toewijzingen hebt gewijzigd of verwijderd, moet u deze wijzigingen publiceren voor de desbetreffende resources.

Vorig doel |  Volgende doel stelling

Alle doel stellingen in Project overzicht weer geven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×