Doel: het projectplan optimaliseren zodat de einddatum wordt gehaald

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Nadat u uw projectplan hebt gemaakt, moet u de geplande einddatum controleren. Als de beoogde einddatum niet kan worden gehaald en als het halen van de einddatum belangrijk is voor het slagen van het project, kunt u het plan optimaliseren om deze datum wel te halen. Houd er bij het wijzigen van de aspecten van uw plan die betrekking hebben op de einddatum wel rekening mee dat de kosten en het bereik waarschijnlijk zullen veranderen.

Tip: Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikelen binnen het Project-overzicht waarin een breed scala van projectmanagementactiviteiten wordt beschreven. Wij noemen deze activiteiten "doelen", aangezien ze zijn ingedeeld op basis van de projectmanagementcyclus: een plan maken, een project volgen en beheren en een project sluiten.

Vorige doel  |  Volgende doel

Alle doelen in het Project-overzicht bekijken

Afbeelding van doel voor optimaliseren van de einddatum

nummer 1 De projectdatums opgeven en controleren    Wanneer u de projectdatums controleert, kunt u ook zien of u de beoogde einddatum kunt halen en of u aanpassingen moet doen om die datum te halen.

Klik op alle onderstaande punten die van toepassing zijn:

nummer 2 Het plan aanpassen om de einddatum te halen    U kunt allerlei strategieën gebruiken. Zo kunt u de kalenders, het bereik, de taken en de toewijzingen aanpassen om de beoogde einddatum te halen.

Klik op alle onderstaande punten die van toepassing zijn:

 • De begindatum of einddatum van een project opgeven dat begint of eindigt op een datum die eerder valt dan de datum van het huidige plan. Als dit een optie is voor uw project, kunt u proberen eerst de begindatum te wijzigen.

 •  Een kalender wijzigen

  Klik op alle onderstaande punten die van toepassing zijn:

  • Een taakkalender maken als de taakkalenders die zijn toegepast op het kritieke pad de einddatum onnodig vertragen. Het aanpassen of verwijderen van een taakkalender heeft mogelijk het minste effect van alle wijzigingen op de drie typen kalenders (taak, resource en project) in Microsoft Office Project 2007.

  • Een resourcekalender aanpassen als de resources in werkelijkheid meer werken dan volgens de kalender het geval is. Als de resourcekalender voor een resource die is toegewezen aan kritiek-padtaken bijvoorbeeld een werkweek van vier dagen heeft, maar de resource in werkelijkheid vijf dagen werkt, haalt u de einddatum waarschijnlijk wel.

  • De projectkalender aanpassen als er meer uren of dagen aan het project wordt gewerkt dan uit de projectkalender blijkt. Als de projectkalender bijvoorbeeld aangeeft dat de weekenden vrije tijd zijn maar u in werkelijkheid weekenddiensten draait, haalt u de einddatum waarschijnlijk wel als u de projectkalender wijzigt.

 •  Het projectbereik beperken

  Mogelijk moet u het vereisten en doelstellingen beperken om de einddatum te kunnen halen of om binnen het budget te kunnen blijven. Of u hebt, nadat u het projectplan hebt opgesteld, meer tijd of geld dan verwacht. In beide gevallen kunt u het bereik van het project wijzigen. U kunt kiezen of u de onderdelen van de levering wilt wijzigen of het bereik van het project.

  Stel dat u besluit om een taak voor marktonderzoek te verwijderen uit een project en de duur van de producttests te beperken om de einddatum te halen of binnen het budget te blijven. In dat geval veranderen het eindproduct en de te leveren producten niet. U verandert echter de methode waarmee u tot het eindproduct komt door het bereik van het project te beperken.

  Voer alle onderstaande acties uit die van toepassing zijn:

  • Een duur wijzigen om de einddatum te kunnen halen door de hoeveelheid tijd te beperken die staat gepland voor kritiek-padtaken. Zorg ervoor dat de beperkte duur nog wel een realistische duur is. Vergeet bovendien niet de bijbehorende hoeveelheid werk aan te passen die is toegewezen aan de resources.

  • Een taak verwijderen om de einddatum te kunnen halen. Het verwijderen van taken kan leiden tot een vermindering van de kwaliteit van de algehele projectimplementatie. Taken die moeten worden uitgevoerd moeten nog steeds deel uitmaken van het plan, en alleen taken die als optioneel worden beschouwd mogen worden verwijderd.

  • Een resourcetoewijzing vervangen om de einddatum te kunnen halen. U kunt een tragere resource vervangen door een snellere, bijvoorbeeld door een persoon met meer ervaring, apparatuur met een grotere capaciteit of materiaal met een snellere instellingstijd.

 • Een taak op het kritieke pad aanpassen

  Klik op alle onderstaande punten die van toepassing zijn:

  • Het kritieke pad weergeven om het kritieke pad in de gaten te houden en de einddatum te halen.

  • Wijzigen wanneer een taak kritiek wordt als u de definitie van een kritieke taak wilt wijzigen in bijvoorbeeld een taak met een of twee dagen vertraging. Standaard wordt een taak in Project 2007 als kritiek beschouwd als deze nul dagen vertraging heeft.

  • De begin- of einddatum van een taak wijzigen als er inflexibele datumbeperkingen (zoals Moet beginnen op of Moet eindigen op) zijn ingesteld voor taken. Wanneer u taakbeperkingen in het kritieke pad flexibeler maakt, kan het schema in Project 2007 worden berekend met minder beperkingen zodat u de einddatum mogelijk wel haalt.

  • Een duur wijzigen voor een taak op het kritieke pad om de einddatum van het project te kunnen halen.

  • Een taak splitsen als de taak meerdere elementen omvat waaraan tegelijkertijd kan worden gewerkt door verschillende resources. Als u een kritiek-taakpad opsplitst in deze verschillende elementen met verschillende toewijzingen, haalt u de einddatum mogelijk wel.

  • Een taakkoppeling wijzigen om de relaties (of afhankelijkheden) tussen taken in het kritieke pad te controleren en om te kijken of er onjuiste of overbodige koppelingen aanwezig zijn die u kunt wijzigen.

  • De overlapping of vertraging van taken instellen om de overlappings- en vertragingstijd tussen gekoppelde taken aan te passen. Als u een overlappingstijd toevoegt tussen gekoppelde taken, haalt u de einddatum mogelijk wel. Als u waar nodig een vertragingstijd toevoegt, maakt u het schema realistischer.

 • Een toewijzing aanpassen om de einddatum te halen

  Klik op alle onderstaande punten die van toepassing zijn:

  • Een extra resource toewijzen om de duur van een taak op het kritieke pad te verkorten. Het toewijzen van meer resources om een taakduur te verkorten werkt zolang de taak is gebaseerd op de hoeveelheid werk en deze geen vaste duur heeft.

   Het toevoegen van meer resources aan taken wordt het 'crashen' of 'comprimeren' van een project genoemd. In extreme gevallen is crashen een riskante manier om een project te voltooien vanwege de extra kosten en de inefficiëntie die hiervan het gevolg kunnen zijn. Als u te veel taken toevoegt, kan de duur van het project worden verlengd in plaats van ingekort, door de grotere complexiteit.

  • Een resourcetoewijzing vervangen om de einddatum te kunnen halen als de resource (persoon, apparatuur of materiaal) sneller of efficiënter kan werken of als hieraan meer eenheden kunnen worden toegewezen voor taken op het kritieke pad.

  • De tijd aanpassen die een werkresource aan een taak besteedt door de toewijzingseenheden van een resource voor een kritieke taak te wijzigen of door de resource op een eerdere datum aan de toewijzing te laten beginnen.

Nummer 3 Het plan aanpassen om gebruik te maken van extra tijd   

 Meer . . .

Nadat u het plan hebt opgesteld en met Project 2007 de planning en kosten voor het project hebt berekend, komt u mogelijk tot de ontdekking dat u over meer tijd of een ruimer budget beschikt. U kunt ervoor kiezen het project eerder dan gepland of onder het budget te beëindigen. Of u kunt het vereisten en doelstellingen uitbreiden en extra kwaliteit toevoegen aan de af te leveren projectproducten.

 • Overleggen met de klanten    Vraag indien nodig aan de klanten of belanghebbenden hoe zij de tijd of het budget het liefst willen besteden. Mogelijk geven zij er de voorkeur aan om het project ongewijzigd te laten en het project eerder dan gepland of onder het budget af te leveren.

 • Het contract raadplegen    Controleer of er contractuele bonussen (of in sommige gevallen zelfs boetes) zijn voor het eerder dan gepland of onder het budget afleveren van het project. Aan de hand van het type contract dat u hebt afgesloten (vaste prijs, restitutie van kosten of eenheidsprijs) kunt u bepalen hoe u het beste de beschikbare tijd of het budget kunt benutten.

 • Bereik verbreden    Als u over extra tijd of budget beschikt, kunt u taken of fasen toevoegen die u graag had willen implementeren maar waarvoor u dacht niet voldoende tijd of geld te hebben. U kunt de duur van bestaande taken uitbreiden, zodat resources meer tijd hebben om ze te voltooien. Houd er rekening mee dat het uitbreiden van het bereik waarschijnlijk leidt tot extra tijd en kosten in uw plan. Het wijzigen van het bereik en de te leveren producten kan contractuele gevolgen hebben. Controleer daarom eerst het contract en vraag indien nodig de klant om goedkeuring.

 • De kwaliteit verhogen    U kunt extra tijd of budget gebruiken om taken of fasen toe te voegen waarmee de kwaliteit wordt verbeterd of gewaarborgd. U kunt de duur van bestaande taken uitbreiden, zodat de resources meer tijd hebben om kwalitatief beter werk te leveren. Een andere manier om de kwaliteit te verbeteren is het toevoegen van hoger gekwalificeerde medewerkers, efficiëntere apparatuur of hoogwaardigere materialen. Deze typen resources kunnen duurder zijn, maar kunnen ook een goede manier zijn om extra budget te benutten.

nummer 4 Een notitie over projectwijzigingen toevoegen    Leg gegevens vast over wijzigingen die u hebt doorgevoerd om de einddatum te halen. Dergelijke notities kunnen nuttig zijn bij het volgen van de daadwerkelijke voortgang, het afsluiten van het project of het verzamelen van gegevens voor het volgende project.

Nummer 5 De resultaten van planningsoptimalisatie evalueren    Met deze evaluatie zorgt u ervoor dat u de einddatum ook echt haalt en dat de kosten, werkbelasting en andere projecten niet negatief worden beïnvloed door deze wijzigingen.

Klik op alle onderstaande punten die van toepassing zijn:

Nummer 6 De veranderingen in de toewijzing communiceren aan de resources    Als u nieuwe taken hebt toegewezen aan de resources of bestaande toewijzingen hebt gewijzigd of verwijderd omdat u de einddatum hebt gehaald, kunt u deze wijzigingen communiceren aan de betrokken resources. U kunt dit online doen of door toewijzingsrapporten af te drukken.

nummer 7  Ondersteunende gegevens over een taak of resource toevoegen nadat de projectgegevens zijn gewijzigd    Voeg meer informatie toe aan webpagina's in de vorm van notities, documenten en koppelingen.

Klik op alle onderstaande punten die van toepassing zijn:

Vorige doel  |  Volgende doel

Alle doelen in het Project-overzicht bekijken

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×