Doel: het projectplan optimaliseren zodat de einddatum wordt gehaald

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Nadat u uw project plan hebt gemaakt, moet u de geplande eind datum controleren. Als het plan niet aan uw beoogde eind datum voldoet en als uw eind datum van belang is voor het succes van het project, kunt u het plan optimaliseren om aan deze datum te voldoen. Als u echter de aspecten van uw abonnement wijzigt die betrekking hebben op de eind datum, moet u de kosten en het bereik waarschijnlijk wijzigen.

Tip: Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikelen in de project-kaart die een grote reeks project beheer activiteiten beschrijven. We noemen deze activiteiten ' doel stellingen ' omdat ze zijn georganiseerd rond de levens cyclus van Project Management: een plan maken, een project bijhouden en beheren en een project sluiten.

Vorig doel |  Volgende doel stelling

Alle doel stellingen in Project overzicht weer geven

Afbeelding van doel voor optimaliseren van de einddatum

nummer 1 De project datums opgeven en controleren     Het controleren van de project datums kan u helpen om te zien of u de doel einddatum hebt gehaald en of u verdere aanpassingen moet aanbrengen om deze datum te kunnen aanpassen.

Klik op een van de volgende opties:

nummer 2 Het plan aanpassen om te voldoen aan de eind datum     U kunt verschillende strategieën gebruiken, zoals het aanpassen van de kalenders, de omvang, taken en toewijzingen, om te voldoen aan de beoogde eind datum.

Klik op een van de volgende opties:

 • Stel de begin-of eind datum in van het project dat begint of eindigt op een datum die eerder is dan de datum van het huidige abonnement. Als dit een optie voor uw project is, probeert u eerst de begin datum te wijzigen.

 • Een agenda wijzigen

  Klik op een van de volgende opties:

  • Een taak kalender maken als de taak kalenders die worden toegepast op de taken in het kritieke pad, worden de eind datum onnodig vertraagd. Het wijzigen of verwijderen van een taak kalender kan het minste effect hebben op wijzigingen in de drie typen kalenders (taak, resource en project) in Microsoft Office Project 2007.

  • U wijzigt een resource kalender als de resources in feite meer dan de bijbehorende agenda weer spie gelen. Als de resourcekalender voor een resource die is toegewezen aan een kritiek pad, bijvoorbeeld een Workweek van vier dagen aangeeft, maar de resource daad werkelijk vijf dagen werkt, komt u waarschijnlijk aan de eind datum.

  • Wijzig de project kalender als er meer uren of dagen aan het project worden gewerkt dan in de project kalender wordt weer gegeven. Als het projectkalender bijvoorbeeld aangeeft dat weekends worden vrije tijd, maar u daad werkelijk weekend diensten uitvoert, is het mogelijk dat de project kalender wordt gewijzigd.

 • Het project bereik verkleinen

  Mogelijk moet u de vereisten en doelstellingen verkleinen om te voldoen aan de eind datum of de budget. Of na het maken van uw project plan hebt u mogelijk meer tijd of geld dan verwacht. In beide gevallen kunt u het bereik van het project wijzigen. U kunt kiezen tussen het wijzigen van de producten van het product of het wijzigen van het bereik van het project.

  U besluit bijvoorbeeld om een markt onderzoek taak uit een project te verwijderen en u kunt ook de duur van het testen van het product reduceren om te voldoen aan de eind datum of het budget. In dit geval worden het eind product en de producten niet gewijzigd. U hebt echter de methode voor het geven van dit eind product gewijzigd door het bereik van het project te beperken.

  Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Wijzig de duur in de eind datum door de geplande tijd voor taken van het kritieke pad te beperken. Zorg ervoor dat de verkleinde duur nog steeds een minimale realiteit weerspiegelt. Zorg er ook voor dat u de bijbehorende hoeveelheid werk aanpast die aan de resources is toegewezen.

  • Een taak verwijderen om te voldoen aan de eind datum. Het verwijderen van taken kan de kwaliteit van de algehele implementatie van het project verminderen. Taken die moeten worden uitgevoerd, moeten nog steeds in het plan worden doorgevoerd, en alleen de taken die als optioneel worden beschouwd, moeten worden verwijderd.

  • Een resource toewijzing vervangen om de eind datum te halen. U kunt een langzamere resource vervangen door een snellere bron, zoals een persoon met meer ervaring, apparatuur met een hogere capaciteit of materiaal met een snellere instellings tijd.

 • Een taak op het kritieke pad aanpassen

  Klik op een van de volgende opties:

  • Het kritieke pad weer geven om het kritieke pad te behouden en aan de eind datum te voldoen.

  • Wijzigen wanneer een taak kritiek wordt als u de definitie van een kritieke taak wilt wijzigen, bijvoorbeeld een taak met een of twee dagen vertraging. Project 2007 beschouwt een taak standaard als kritiek als deze geen toegestane vertraging heeft.

  • De begin datum of eind datum voor een taak wijzigen als inflexibele datum beperkingen (zoals moet beginnen op of moeten eindigen) zijn ingesteld voor taken. Wanneer u de taak beperkingen in het kritieke pad flexibeler maakt, kunt u met Project 2007 de planning met minder beperkingen berekenen en mogelijk de eind datum realiseren.

  • Wijzig de duur van een taak op het kritieke pad om te voldoen aan de eind datum van het project.

  • Een taak splitsen als de afzonderlijke taak meerdere elementen bevat waaraan gelijktijdig kan worden gewerkt door verschillende resources. Als u een kritieke taak opsplitst in deze verschillende elementen met verschillende toewijzingen, kunt u mogelijk de eind datum verg aderen.

  • Een taak koppeling wijzigenom de relaties (of afhankelijkheden) te bekijken tussen taken in het kritieke pad en om te zien of er onjuiste of onnodige koppelingen zijn die u kunt wijzigen.

  • Stel overlap ping of vertraging in voor taken om de overlappings-en vertragings tijd tussen gekoppelde taken aan te passen. Het toevoegen van overlappingstijd tussen gekoppelde taken kan helpen om te voldoen aan de eind datum. Als u vertragingstijd toevoegt, kan de planning realistischer worden.

 • Een opdracht aanpassen om te voldoen aan de eind datum

  Klik op een van de volgende opties:

  • Wijs een extra resource toe om de duur van een taak op het kritieke pad te verkorten. Het toewijzen van meer resources om de duur van taken te beperken werkt zo lang dat de taak is toegewezen op basis van de hoeveelheid werk en niet vaste duur.

   Het toevoegen van meer resources aan taken wordt ' vastlopen ' of ' compressie ' van het project genoemd. Tot een extreem punt, kan het moeilijk zijn om een project te volt ooien vanwege de extra kosten en inefficiënte inefficiënties die kunnen resulteren. Als u te veel taken toevoegt, kan de lengte van het project toenemen, in plaats van minder laag vanwege de extra complexiteit.

  • Een resource toewijzing vervangen om te voldoen aan de eind datum als de resource (persoon, apparatuur of materiaal) sneller of efficiënter kan werken of meer eenheden kan toewijzen aan taken op het kritieke pad.

  • Pas de tijd aan die een werk resource aan een taak besteedt door de toewijzingseenheden van de resource te wijzigen voor een kritieke taak of door de resource te laten beginnen voor de opdracht op een eerdere datum.

Nummer 3 Pas het plan aan om te profiteren van extra tijd   

Meer...

Nadat u uw plan hebt gemaakt en Project 2007 de planning en kosten voor het project berekent, hebt u mogelijk meer tijd of een toegenomen budget. U kunt het project op schema voor de planning of onder budget beëindigen. U kunt ook de vereisten en doelstellingen verg Roten en kwaliteit toevoegen aan de project producten.

 • Neem contact op met de klanten     Neem indien nodig contact op met de klanten of belanghebbenden om te zien hoe ze de tijd of het budget willen gebruiken. Ze hebben mogelijk de voor keur aan om het plan te verlaten, en het project moet vooraf worden gepland of onder het budget blijven.

 • Uw contract controleren     Kijk of er contractuele prikkels zijn (of in sommige gevallen, zelfs sancties) om vooruit te komen op schema of onder budget. Het type contract dat u hebt (vaste prijs, kosten vergoeding of prijs per eenheid) kan u helpen bij het bepalen van de beschik bare tijd of het budget.

 • Bereik toevoegen     Als u extra tijd of budget beschikbaar hebt, kunt u taken of fasen toevoegen die u wilde implementeren, maar dacht u niet voldoende tijd of geld te hebben voor. U kunt de duur voor bestaande taken verg Roten, zodat resources meer tijd hebt om ze te volt ooien. Houd er rekening mee dat het toevoegen van een scope waarschijnlijk zowel tijd als kosten voor uw abonnement zal optellen. Het wijzigen van het bereik en de producten kunnen contractuele gevolgen hebben, dus zorg ervoor dat u het contract controleert en de goed keuring van de klant indien nodig hebt.

 • De standaard kwaliteit verhogen     U kunt overschot tijd of budget gebruiken om taken of fasen toe te voegen die u wilt toevoegen of controleren op kwaliteit. U kunt de duur van bestaande taken verg Roten, zodat de resources meer tijd hebben om hogere kwaliteit te doen. Een andere manier om de kwaliteit te verhogen is het toevoegen van meer uiterst bekwaam personeel, efficiëntere apparatuur of materiaal van hogere kwaliteit. Deze typen resources kunnen duurder zijn, maar ze kunnen ook een goed gebruik zijn van het budget voor overschot.

Nummer 4 Een notitie over wijzigingen in de planning invoeren     Logboek gegevens over wijzigingen die u hebt aangebracht om aan de eind datum te voldoen. Dergelijke notities kunnen handig zijn wanneer u de werkelijke voortgang bijhoudt, het project sluit of gegevens verzamelt voor het volgende project.

Nummer 5 De resultaten van de optimalisatie van de planning evalueren     Met deze evaluatie wordt ervoor gezorgd dat u inderdaad de eind datum hebt gehaald en dat de kosten, de werk belasting en andere projecten niet nadelig worden beïnvloed door deze wijzigingen.

Klik op een van de volgende opties:

 • Bekijk wat de eind datum van het project is , om te zien hoe de wijzigingen die u hebt aangebracht voor de eind datum die het kritieke pad betreft, worden geoptimaliseerd. Dit kan u helpen om te zien of u daad werkelijk uw doel stelling voor de eind datum hebt bereikt.

 • Informatie over taken en project planning weer geven om de datum gegevens weer te geven voor uw taken en project of voor projecten die zijn gepubliceerd naar Microsoft Office Project Server 2007.

 • Bekijk de werk belasting van resources om te zien of er toegewezen resources nu overbelast of te weinig worden gebruikt als gevolg van het optimaliseren om te voldoen aan de eind datum.

Nummer 6 De toewijzings wijzigingen door geven aan de resources     Als u nieuwe taken hebt toegewezen aan de resources of de bestaande toewijzingen hebt gewijzigd of verwijderd als gevolg van de voltooiing van de eind datum, kunt u deze wijzigingen door geven aan de betrokken resources, online of door toewijzings rapporten af te drukken.

Nummer 7 Ondersteunende informatie over een taak of resource toevoegen nadat de project gegevens zijn gewijzigd     Voeg meer informatie toe in de vorm van notities, documenten en koppelingen naar webpagina's.  

Klik op een van de volgende opties:

Vorig doel |  Volgende doel stelling

Alle doel stellingen in Project overzicht weer geven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×