Doel: ervoor zorgen dat taken, fasen of het project zelf weer op schema gaan lopen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Nadat u problemen in uw planning hebt geïdentificeerd, kunt u diverse strategieën gebruiken om uw projectdatums te beheren. Zo kunt u simpelweg de duur van een taak wijzigen of andere factoren aanpassen die van invloed zijn op de planning, zoals afhankelijkheden, beperkingen en resources. Nadat u de noodzakelijke aanpassingen hebt doorgevoerd, evalueert u eventuele effecten van uw wijzigingen op andere projecten en communiceert u de wijzigingen aan teamleden en belanghebbenden.

Tip: Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikelen binnen het Project-overzicht waarin een breed scala van projectmanagementactiviteiten wordt beschreven. Wij noemen deze activiteiten "doelen", aangezien ze zijn ingedeeld op basis van de projectmanagementcyclus: een plan maken, een project volgen en beheren en een project sluiten.

Vorig doel  |  Volgend doel

Alle doelen in het Project-overzicht bekijken

Ervoor zorgen dat taken weer op schema gaan lopen

nummer 1 Een taakplanning wijzigen    Een van de manieren om weer terug op schema te komen is door specifieke instellingen voor taken te wijzigen die van invloed zijn op hun duur en op hun relatie met andere taken. Het tegelijkertijd laten starten van twee als opeenvolgend geplande taken kan bijvoorbeeld helpen de einddatum te halen.

Klik hieronder op alles wat van toepassing is:

 • De duur van een taak wijzigen om het project weer op de rails te krijgen. De eenvoudigste manier om een planning aan te passen is door een taak te verkorten als dat mogelijk is. Dit geldt met name voor taken op het kritieke pad.

 • Een taakkoppeling evalueren en wijzigen om er zeker van te zijn dat twee taken logisch verband met elkaar houden. Als bijvoorbeeld twee taken in uw project tegelijkertijd kunnen starten maar gekoppeld zijn, zodat de ene taak op de andere volgt, kan het wijzigen van de koppeling helpen het project te bekorten.

 • Taken vertragen of laten overlappen door overlappings- of vertragingstijd in te stellen om uw project op schema te houden. Zo kunt u bijvoorbeeld taken die op het kritieke pad liggen laten overlappen of niet-kritieke taken vertragen zodat een resource kan werken aan een andere, meer kritieke taak.

 • Een begin- of einddatum (beperking) herzien en bepalen voor een taak om een ongewenste tijdsbeperking voor de taak te verwijderen. Een vaststaande beperking voor een taak, met name als de taak op het kritieke pad ligt, kan tot gevolg hebben dat taken minder goed in Microsoft Office Project 2007 opnieuw kunnen worden gepland. Als een taak niet op een specifieke datum hoeft te beginnen of eindigen, wijzigt u de beperking in Zo snel mogelijk.

 • De projectkalender wijzigen om te wijzigen wanneer en hoe lang resources aan taken werken en mogelijk de algehele duur van het project te bekorten.

 • De resourcekalender wijzigen om te wijzigen wanneer en hoe lang resources werken en mogelijk de algehele duur van de taken te bekorten waaraan de resources werken.

 • Een kalender maken voor een taak om de duur van die taak te beheren. Een taakkalender die wordt toegepast op een taak kan de duur van een taak verlengen als de planningstijden conflicteren met de kalender die is toegepast op de toegewezen resource.

 • Een tussentijdse planning bijwerken zodat u deze kunt vergelijken met uw planning naarmate het project vordert. U kunt maximaal tien tussentijdse planningen opslaan zodat u een reeks van begin- en einddatums kunt bekijken die in verschillende fasen van het project zijn opgeslagen.

nummer 2  Een resourceplanning wijzigen    Nadat u wijzigingen hebt aangebracht in uw plan, kunt u de planning ook aanzienlijk verbeteren door resources op een andere manier toe te wijzen aan kritieke taken.

Voer alle onderstaande acties uit die van toepassing zijn:

 • Een resource toewijzen aan het team. Door toewijzing van meer resources aan taken op het kritieke pad kan de duur van taken worden beperkt en kan de projectduur worden bekort. Een resource kan een persoon zijn, zoals Henk Janssen, of een groep, zoals Architecten. Het kan om apparatuur gaan, zoals een kraan of een computer, of om materiaal dat wordt verbruikt tijdens de uitvoering van de taak.

 • Een resourcetoewijzing vervangen als het helpt taken sneller te voltooien. Mogelijk wilt u een resource vervangen om overbezetting op te lossen, de kosten te verlagen, de efficiëntie te verbeteren of de kwaliteit te verhogen.

 • Werktijden, vakanties en feestdagen instellen voor het project om de duur van een taak te verkorten. Dit werkt omdat in Project 2007 standaard gebruik wordt gemaakt van planning op basis van beschikbare resources. Dat betekent dat de duur van een taak korter wordt als er werkuren worden toegevoegd aan een taak.

 • Een tussentijdse planning bijwerken zodat u deze kunt vergelijken met uw planning naarmate het project vordert. U kunt maximaal tien tussentijdse planningen opslaan zodat u een reeks van begin- en einddatums kunt bekijken die in verschillende fasen van het project zijn opgeslagen.

 • Prestaties van resources verbeteren door resources training en betere hulpmiddelen voor hun uitvoeren van hun taak te bieden, managementvaardigheden toe te passen op resourceproblemen, enzovoort. Het verbeteren van de prestaties is soms de enige oplossing als er geen extra mensen beschikbaar zijn om te helpen.

  Meer...

  Een vaak vergeten manier om uw planning op de rails te houden, is het verbeteren van de prestaties van resources. Werken met resources om de prestaties te verbeteren, is een complex onderwerp, maar mogelijk kunt u de prestaties van resources verbeteren als onderdeel van het projectmanagement door gebruik te maken van de volgende suggesties:

  • Technische vaardigheden vergroten    Het vergroten van de technische vaardigheden omvat tevens aanvullende training voor huidige taken en voor andere taken die de resource mogelijk in de nabije toekomst gaat uitvoeren, zoals training voor nieuwe technologieën die beschikbaar komen.

  • Resources betere hulpmiddelen geven om hun werk uit te voeren    Resources presteren soms onder hun vermogen omdat zij niet over de beste hulpmiddelen voor hun werk beschikken. Deze hulpmiddelen kunnen variëren van betere, efficiëntere draaibanken voor metaalbewerking tot snellere internet-verbindingen voor zoekbewerkingen op het World Wide Web.

  • De relationele vaardigheden van medewerkers verbeteren    Deze strategie omvat onder andere het verbeteren van het gevoel voor teamwerk van een medewerker of het verschaffen van inzicht aan de medewerker over zijn of haar rol binnen het grotere geheel. U kunt de communicatievaardigheden van medewerkers verbeteren door ervoor te zorgen dat zij worden getraind in een efficiënt gebruik van de communicatietechnologieën van het bedrijf.

  • De managementvaardigheden van de manager verbeteren    Managers die training of coaching hebben gehad op het gebied van managementvaardigheden kunnen de inspanningen van een projectteam maximaliseren. Goed getrainde managers zorgen ervoor dat iedereen voldoende uitdaging heeft en goed is gemotiveerd, dat resources over de hulpmiddelen beschikken die zij nodig hebben om hun werk te doen en dat zij toegang hebben tot de vereiste expertise en tot referentiemateriaal dat mogelijk van pas kan komen.

Nummer 3  De resultaten van het wijzigen van de planning evalueren    Nadat u wijzigingen hebt aangebracht in uw plan, controleert u of u de planning van andere projecten niet hebt gewijzigd door afhankelijkheden in uw project.

Klik hieronder op alles wat van toepassing is:

nummer 4  Wijzigingen in resources doorgeven    Wanneer u wijzigingen hebt aangebracht in uw project, moet u deze wijzigingen mogelijk doorgeven aan anderen, zoals belanghebbenden en teamleden.

Vorig doel  |  Volgend doel

Alle doelen in het Project-overzicht bekijken

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×