Doel: ervoor zorgen dat taken, fasen of het project zelf weer op schema gaan lopen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Nadat u problemen in uw planning hebt geïdentificeerd, kunt u verschillende strategieën gebruiken om uw project datums te beheren. U kunt bijvoorbeeld simpelweg de duur van een taak wijzigen of u kunt andere factoren aanpassen die van invloed zijn op de planning, zoals afhankelijkheden, beperkingen en resources. Nadat u de vereiste aanpassingen hebt aangebracht, moet u de effecten beoordelen die uw wijzigingen hebben gehad voor andere projecten en wijzigingen aanbrengen aan team leden en belanghebbenden.

Tip: Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikelen in de project-kaart die een grote reeks project beheer activiteiten beschrijven. We noemen deze activiteiten ' doel stellingen ' omdat ze zijn georganiseerd rond de levens cyclus van Project Management: een plan maken, een project bijhouden en beheren en een project sluiten.

Vorig doel |  Volgende doel stelling

Alle doel stellingen in Project overzicht weer geven

Ervoor zorgen dat taken weer op schema gaan lopen

nummer 1 Een taak planning wijzigen    Eén manier om weer op schema te komen is door specifieke instellingen te wijzigen voor taken die van invloed zijn op de lengte en de relatie met andere taken. Als u bijvoorbeeld een taak wijzigt die begint nadat een andere taak op hetzelfde moment wordt gestart, kunt u de eind datum raadplegen. 

Klik op een van de volgende opties:

 • Wijzig de duur van een taak om uw project weer op schema te krijgen. Als het mogelijk is om uw planning te corrigeren, kunt u de duur van een taak korter maken, met name voor taken die zich op de kritieke pad bevinden.

 • Bekijk en wijzig een taak koppelingom ervoor te zorgen dat twee taken logischerwijze aan elkaar zijn gerelateerd. Als u bijvoorbeeld wilt dat twee taken in uw project tegelijk kunnen beginnen, maar wel zo zijn gekoppeld dat de ene taak de andere volgt, kunt u het project korter maken.

 • Vertraag of overlappen taken door een overlappings-of vertragings tijd in te stellen om uw project op schema te houden. U kunt bijvoorbeeld taken die zich op het kritieke pad bevinden, laten overlappen of een niet-kritieke taak vertragen, zodat een resource aan een andere, meer kritieke taak kan werken.

 • Een begin datum of eind datum (beperking) voor een taak controleren en instellen om een ongewenste tijds limiet voor de taak te verwijderen. Een vaststaande beperking die is geplaatst voor een taak, met name als de taak op het kritieke pad valt, kan de mogelijkheid van Microsoft Office Project 2007 om taken te herplannen beperken. Als een taak niet op een specifieke datum hoeft te beginnen of eindigen, wijzigt u de beperking zo snel mogelijk.

 • Wijzig de project kalender om te wijzigen wanneer en hoe lang resources werken aan taken en de totale duur van het project mogelijk korter te maken.

 • Wijzig de resource kalender als u wilt wijzigen wanneer en hoe lang resources werken en de totale duur van de taken die de resources gebruiken, mogelijk inkorten.

 • Een kalender maken voor een taak voor het beheren van de duur van die taak. Een taak kalender die is toegepast op een taak kan een duur verlengen als er plannings tijden in conflict zijn met de kalender die is toegepast op de toegewezen resource.

 • Een tussentijdse planning bijwerken zodat u deze kunt vergelijken met uw planning tijdens de voortgang van het project. U kunt Maxi maal tien tussentijdse planningen opslaan, zodat u een set begin-en eind datums kunt weer geven die in verschillende fasen van uw project zijn opgeslagen.

Nummer 2 Een resource planning wijzigen    Nadat u wijzigingen hebt aangebracht in uw plan, kunt u de planning aanzienlijk verbeteren door de manier te wijzigen waarop u resources toewijst aan kritieke taken. 

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Wijs een resource toe aan het team. Als u meer resources toeWijst aan taken op het kritieke pad, kunt u de duur van taken beperken en de lengte van het project verkorten. Een resource kan één persoon zijn, zoals ben Smits, of een groep, zoals architecten. Het kan een apparaat zijn, zoals een kraan of een computer. Het kan ook materiaal worden gebruikt tijdens het volt ooien van de taak.

 • Een resource toewijzing vervangen als de taken eerder moeten worden voltooid. Mogelijk wilt u een resource vervangen om overbezetting op te lossen, kosten te verlagen, de efficiëntie te verhogen of de kwaliteit te verg Roten.

 • Stel werk tijden, vakanties en feest dagen voor uw project in om de duur van een taak te verkleinen. Dit werkt, omdat Project 2007 standaard gebruikmaakt van planning op basis van beschikbare resources, wat betekent dat werk uren worden toegevoegd aan een taak, de duur van de taak afneemt.

 • Een tussentijdse planning bijwerken zodat u deze kunt vergelijken met uw planning tijdens de voortgang van het project. U kunt Maxi maal tien tussentijdse planningen opslaan, zodat u een set begin-en eind datums kunt weer geven die in verschillende fasen van uw project zijn opgeslagen.

 • Verbeter de prestaties van de resources door resources te voorzien van training en betere hulp middelen om hun taken uit te voeren door beheer vaardigheden toe te passen op resource problemen, enzovoort. Het verbeteren van de prestaties is soms de enige oplossing als er geen andere personen beschikbaar zijn voor hulp.

  Meer...

  Een vaak vertraagde manier om uw planning op schema te houden, is om de prestaties van resources te verbeteren. Het werken met resources om de prestaties te verbeteren is een complex onderwerp, maar mogelijk kunt u de prestaties van resources verbeteren als onderdeel van project management door de volgende suggesties te gebruiken:

  • Technische vaardig heden verbeteren    Toenemende technische vaardig heden bevat extra training voor huidige taken en voor andere taken die de resource in de nabije toekomst kan uitvoeren, zoals training voor nieuwe technologieën zodra deze beschikbaar komen.

  • Resources betere hulp middelen geven om hun taken uit te voeren    Resources werken soms onder hun vaardig heden omdat ze niet over de beste hulp middelen voor hun taken beschikken. Deze hulp middelen kunnen alles van beter, efficiënter lathes voor metaal werken voor snellere internet-verbindingen voor het zoeken op het World Wide Web.

  • Vaardig heden van werknemers relaties verbeteren    Deze strategie omvat het verbeteren van het idee van een werk nemer van teamwork of het helpen van de werk nemer om te begrijpen hoe zijn of haar inspanningen in de grote afbeelding passen. U kunt de communicatie vaardigheden van werk nemers verbeteren door ervoor te zorgen dat ze worden opgeleid in het efficiënt gebruik van de communicatie technologieën van het bedrijf.

  • De beheer vaardigheden van de manager verbeteren    Managers die training of coaching hebben in Management bekwaamheden, kunnen de inspanningen van een project team maximaliseren. Goed opgeleid managers zorgen ervoor dat iedereen op de juiste manier is aangevochten en gemotiveerd, dat de hulp middelen die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren, en dat ze toegang hebben tot expertise en naslag materiaal die ze kunnen helpen.

Nummer 3 De resultaten van het wijzigen van de planning evalueren    Nadat u wijzigingen hebt aangebracht in uw abonnement, controleert u of u de planning van andere projecten met afhankelijkheden in uw project niet hebt beïnvloed. 

Klik op een van de volgende opties:

 • Bekijk wat de eind datum van het project is , om te zien hoe de wijzigingen die u hebt aangebracht voor de eind datum die het kritieke pad betreft, worden geoptimaliseerd. Dit kan u helpen om te zien of u daad werkelijk uw doel stelling voor de eind datum hebt bereikt.

 • Informatie over Project datums weer geven om datum gegevens weer te geven voor uw project of voor projecten die zijn gepubliceerd naar Microsoft Office Project Server 2007.

 • Bekijk de werk belasting van resources om te zien of er toegewezen resources nu overbelast of onderbezet zijn als gevolg van het optimaliseren van het project plan om aan de eind datum te voldoen.

Nummer 4 Toewijzings wijzigingen door geven aan resources    Nadat u wijzigingen hebt aangebracht in uw project, moet u deze wijzigingen mogelijk aan anderen door geven, zoals belanghebbenden en team leden. 

Vorig doel |  Volgende doel stelling

Alle doel stellingen in Project overzicht weer geven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×