Documentensets maken en beheren

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Nadat een inhoudstype van een documentenset is toegevoegd aan een documentbibliotheek, kunt u daarmee nieuw materiaal met meerdere documenten maken. Wanneer u bovendien op de map van een documentenset klikt om deze te openen, wordt een welkomstpagina weergegeven waarop u de inhoud van de documentenset kunt beheren.

In dit artikel

Over het werken met documentensets

Een nieuw exemplaar van een documentenset maken

Toevoegen of documenten uploaden naar een bestaand Document instellen

Machtigingen voor een documentenset beheren

Versies beheren

Een koppeling naar de documentenset delen

Gerelateerde taken

Werken met documentensets

Als u werkt in een bibliotheek met zowel documenten als documentensets, kunt u de documentensets in de documentbibliotheek herkennen aan het unieke mappictogram.

Mappen van een documentenset in een documentbibliotheek

Wanneer u bezig bent met een documentenset, kunt u het tabblad Beheren van het lint Documentensets gebruiken. Vanaf dit tabblad, dat wordt weergegeven op de welkomstpagina voor de documentenset, kunt u veelgebruikte taken uitvoeren.

lint documentenset beheren

Naar boven

Een nieuw exemplaar van een documentenset maken

 1. Ga naar de documentbibliotheek die zo is geconfigureerd dat documentensets worden ondersteund.

 2. Klik op het tabblad Documenten van het lint Hulpmiddelen voor bibliotheken.

 3. Klik op Nieuw Document, en klik vervolgens op Documentenset of de naam van de documentenset u maken wilt (als uw organisatie heeft gemaakt aangepaste documentenset inhoudstypen ze kunnen een unieke naam hebben). Als de bibliotheek het maken van afzonderlijke documenten zowel documentensets ondersteunt, kunt u de documentenset identificeren door te zoeken naar het pictogram van een map.
  Menu Nieuw document met gemarkeerd pictogram Documentenset

 4. Typ in het dialoogvenster Nieuwe documentenset een naam en beschrijving voor de documentenset die u maakt en klik op OK. Wanneer de documentenset is gemaakt, wordt in de browser de welkomstpagina voor de documentenset weergegeven.

  Als volgens de configuratie van deze documentenset automatisch documenten moeten worden gemaakt wanneer u een nieuw exemplaar hiervan maakt, worden deze documenten weergegeven in een webonderdeel op de welkomstpagina. Als u geen standaardinhoud hebt opgegeven voor deze documentenset, wordt een lege map voor de documentenset gemaakt. Vervolgens kunt u bestanden toevoegen aan of uploaden naar de map zodat deze onderdeel van de documentenset worden. U kunt alleen bestanden toevoegen van hetzelfde inhoudstype als de typen die zijn toegestaan binnen de documentenset.

Naar boven

Documenten toevoegen aan of uploaden naar een bestaande documentenset

Als u bezig bent met een documentenset waarvoor niet automatisch standaardinhoud wordt gemaakt wanneer u een nieuw exemplaar van een documentenset maakt, kunt u handmatig bestanden toevoegen aan de documentenset. U kunt alleen bestanden van de toegestane inhoudstypen voor de documentenset toevoegen.

 1. Ga naar de documentbibliotheek met de documentenset die u wilt bijwerken en klik op de naam van de documentenset om naar de bijbehorende welkomstpagina te gaan.

 2. Klik op de welkomstpagina voor de documentenset op het tabblad Documenten van het lint Documentenset en ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Nieuw document als u een nieuw bestand wilt toevoegen aan de documentenset. Klik vervolgens op het documenttype dat u wilt maken.

  • Klik op de pijl naast Document uploaden als u een document wilt uploaden naar de documentenset. Selecteer vervolgens de optie voor het uploaden van één document. Blader naar de locatie van het gewenste bestand en klik op OK. Geef vereiste eigenschapsgegevens op wanneer u hiernaar wordt gevraagd en klik op Opslaan.

  • Klik op de pijl naast Document uploaden en klik op Meerdere documenten uploaden als u meerdere documenten wilt uploaden naar de documentenset. Sleep de gewenste bestanden of blader naar deze bestanden en klik op OK en op Gereed wanneer dit wordt gevraagd.

Naar boven

Machtigingen voor een documentenset beheren

Standaard worden in documentensets machtigingen overgenomen van de bibliotheek waarin ze zijn gemaakt. U kunt ervoor kiezen om unieke machtigingen voor een documentenset op te geven als u wilt beperken of wijzigen wie toegang heeft tot de documenten in een afzonderlijke documentenset.

Soms is het ingewikkeld en tijdrovend om unieke machtigingen op item- of mapniveau te beheren. Als de meeste documentensets toegankelijk moeten zijn voor soortgelijke groepen, is het mogelijk eenvoudiger om machtigingen te beheren op bibliotheekniveau.

Als u de machtigingen voor een documentenset wilt beheren, moet u minimaal over het machtigingsniveau Ontwerpen of Volledig beheer beschikken.

 1. Klik op de welkomstpagina voor de documentenset op het tabblad Beheren van het lint Documentenset en klik op Machtigingen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Bovenliggende beheren als u de machtigingsinstellingen voor de documentbibliotheek zelf wilt wijzigen.

  • Klik op Overname van machtigingen stoppen als u niet langer machtigingen van de documentbibliotheek wilt overnemen, maar apart unieke machtigingen voor deze documentenset wilt maken.

  • Klik op Machtigingen controleren als u de specifieke machtigingen van een persoon wilt weergeven. Typ vervolgens de naam van de gebruiker of de groep die u wilt controleren.

  • Klik op Machtigingen overnemen als u machtigingen van de bovenliggende documentbibliotheek wilt overnemen (als u eerder hebt ingesteld dat u de machtigingen voor de documentenset niet langer wilt overnemen).

Zie de koppelingen onder Zie ook voor meer informatie over het werken met machtigingen.

Naar boven

Versies beheren

Als versiebeheer is ingeschakeld voor de documentbibliotheek waarin de documentenset is opgeslagen, kunt u op diverse manieren de versiegeschiedenis voor de documentenset, of de afzonderlijke documenten binnen de set bewerken.

Klik op de welkomstpagina voor de documentenset op het tabblad Beheren van het lint Documentenset en ga op een van de volgende manieren te werk:

Actie:

Werkwijze:

Een momentopname van de huidige eigenschappen en documenten in een documentenset vastleggen

Klik op Versie vastleggen, typ een beschrijving van de wijzigingen die zijn aangebracht in de versie die u vastlegt en klik op OK.

De versiegeschiedenis voor een documentenset weergeven

Ga naar het lint Documentenset en klik op het tabblad Beheren op Versiegeschiedenis.

De eerdere versie van de documentenset herstellen

 • Ga naar het lint Documentenset en klik op het tabblad Beheren op Versiegeschiedenis.

 • Wijs de datum- en tijdgegevens aan voor de versie die u wilt herstellen, klik op de weergegeven pijl en klik op Versie herstellen.

Hiermee herstelt u de geselecteerde opgeslagen versie van de volledige documentenset. Eventuele wijzigingen in de documentenset na deze versie worden teruggedraaid.

Eerdere momentopnamen van de versie van een documentenset verwijderen

Klik op Versiegeschiedenis en klik op Alle versies verwijderen. Met deze bewerking verwijdert u momentopnamen van de versiegeschiedenis voor de documentenset. De documentenset zelf wordt niet verwijderd.

De versiegeschiedenis voor afzonderlijke bestanden in een documentenset weergeven

Wijs het document aan waarvoor u de versiegeschiedenis wilt weergeven, klik op de weergegeven pijl en klik op Versiegeschiedenis.

De eerdere versie van een afzonderlijk document herstellen

 • Wijs het document aan waarvoor u de versiegeschiedenis wilt weergeven, klik op de weergegeven pijl en klik op Versiegeschiedenis.

 • Wijs de datum- en tijdgegevens aan voor de versie die u wilt herstellen, klik op de weergegeven pijl en klik op Herstellen.

Naar boven

Een koppeling naar de documentenset delen

Als u een e-mailprogramma die compatibel is met Microsoft SharePoint Server 2010, zoals Microsoft Outlook 2010, kunt u snel per e-mail een koppeling naar de welkomstpagina voor een documentenset.

 1. Klik op de welkomstpagina voor de documentenset op het tabblad Beheren van het lint Documentenset en klik op Een koppeling per e-mail verzenden.

 2. Klik op Toestaan wanneer u wordt gevraagd of webinhoud mag worden geopend in Outlook.

 3. Typ in de regel Aan van het Microsoft Outlook-bericht de naam van de gewenste geadresseerden, geef in de regel Onderwerp een onderwerp op en typ eventuele aanvullende informatie die u wilt opnemen in de hoofdtekst van het e-mailbericht.

 4. Desgewenst kunt u in de regel Van uw eigen e-mailadres opgeven zodat geadresseerden het bericht niet negeren en het niet lijkt alsof het bericht vanaf de server is verzonden. Klik op de pijl-omlaag naast Van en klik op Ander e-mailadres. Typ of selecteer uw e-mailadres.

 5. Klik in Outlook op Verzenden wanneer u het bericht hebt opgesteld.

Naar boven

Gerelateerde taken

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×