Documenten of afbeeldingen verfraaien met randen

Documenten of afbeeldingen verfraaien met randen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met behulp van randen kunt u verschillende onderdelen van uw document of e-mailbericht verfraaien of benadrukken. U kunt randen toevoegen aan pagina's, tekst, tabellen en tabelcellen, grafische objecten en afbeeldingen.

Klik op een kop hieronder voor meer informatie

U kunt een rand rond slechts één pagina plaatsen als die pagina aan het begin van een document of sectie staat. Als de pagina zich in het midden van het document bevindt, moet u eerst een sectie-einde invoegen.

 1. Kies op het tabblad Ontwerp de optie Paginaranden.

  Knop Paginaranden

 2. Ontwerp de rand in het dialoogvenster Randen en arcering:

  1. Kies onder Instelling de gewenste randstijl.

  2. Kies onder Stijl de gewenste lijnstijl.

  3. Kies in de lijst Kleur een randkleur.

  4. Kies in de lijst Dikte de gewenste lijndikte.

  5. Als u in plaats daarvan een illustratierand wilt gebruiken, kiest u in de lijst Illustraties een randafbeelding.

   Opties voor paginaranden instellen

 3. Kies in de lijst Toepassen op de optie Deze sectie - Alleen eerste pagina.

  Lijst waarin u kiest op welke pagina's de rand wordt weergegeven

  Tip: Deze instelling werkt ook als u de rand toevoegt aan de eerste pagina in het document.

 4. Klik in het voorbeeld venster op de rand die u wilt verwijderen.

  voordbeeldvak met paginaranden

  Tip: Als u wilt wijzigen waar de rand op de pagina wordt weergegeven, kiest u Opties en past u de marge-instellingen aan.

Als u in uw document een rand aan een pagina hebt toegevoegd, kunt u deze rand verwijderen door de instelling voor de paginarand te wijzigen in Geen.

 1. Kies op het tabblad Ontwerp de optie Paginaranden.

  Knop Paginaranden

 2. Kies in het dialoogvenster Randen en arcering in de lijst Toepassen op de pagina('s) waarvan u de rand wilt verwijderen.

 3. Kies onder Instelling de optie Geen.

  Het dialoogvenster met instellingen voor paginaranden

Als u de kleur van een bestaande pagina rand wilt wijzigen, gaat u naar het tabblad ontwerpen op het lint, klikt u op pagina randen en gebruikt u het besturings element voor de vervolg keuzelijst kleur om een andere kleur te selecteren. Klik op OK om de wijziging toe te passen.

U kunt een rand aan uw tabel toevoegen met behulp van de galerie Randstijlen.

 1. Klik in uw tabel en daarna op de verplaatsingsgreep voor tabellen om de tabel te selecteren.

  Een tabel met een verplaatsingsgreep

  Notities: 

  • Het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen - Ontwerpen wordt weergegeven

  • Locatie van Hulpmiddelen voor tabellen

 2. Kies in de groep Randen de lijst Randstijlen en selecteer een randthema.

  randstijlen voor tabellen

 3. Kies in de lijst Randen waar u randen wilt toevoegen.

  Locatie van tabelrand

  Tip: Als u randen voor een deel van de tabel wilt wijzigen of toevoegen, kiest u rand kopiëren/plakken en klikt u vervolgens op elke rand in de tabel die u wilt wijzigen of toevoegen. Word past de rand stijl aan die u al hebt gekozen en u hoeft de tabel niet eerst te selecteren.

  opdracht rand opmaken

Als u een tabel toevoegt aan een document, worden er automatisch effen zwarte randen geplaatst rond de tabel en rond elke cel in de tabel. Zelfs als u andere randen aan de tabel hebt toegevoegd, kunt u alle of sommige randen verwijderen.

 1. Klik in de tabel. De tabelverplaatsingsgreep Tabelverplaatstingsgreep wordt weergegeven in de linkerbovenhoek.

 2. Kies op het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen - Ontwerpen de optie Randen.

  De knop Hulpmiddelen voor tabellen

 3. Klik op Geen rand:

  De rand van tekst verwijderen

 1. Selecteer de cellen waarvan u de randen wilt verwijderen door er met de muis over te slepen.

 2. Kies op het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen - Ontwerpen de optie Randen en maak vervolgens een selectie.

  Locatie van tabelrand

 1. Klik in de tabel.

 2. Klik op Hulpmiddelen voor tabellen > Ontwerpen > Lijnstijl > Geen rand. De cursor verandert in een penseel die u over de ongewenste randen kunt slepen om ze te wissen.

  Lijnstijl van rand

Door in uw documenten randen aan afbeeldingen toe te voegen, vallen deze meer op en zien uw documenten er professioneler uit. Hoe eenvoudig of uitbundig de randen worden, bepaalt u zelf.

De galerie Afbeeldingsstijlen bevat veel vooraf ingestelde stijlen waarmee u met één muisklik eenvoudig een speciale rand toevoegt.

 1. Kies de afbeelding waaraan u een rand wilt toevoegen.

 2. Kies een stijl in de galerie met Afbeeldingsstijlen op het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen - Opmaak.

  Tips: 

  • Kies Meer om in de galerie meer stijlen weer te geven.

  • Galerie Afbeeldingsstijlen

De rand van uw afbeelding aanpassen

Als u de rand helemaal wilt aanpassen, kunt u de gewenste randkleur, randbreedte en lijnstijl kiezen.

 1. Klik op de afbeelding waaraan u een aangepaste rand wilt toevoegen.

 2. Kies op het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen - Opmaak de optie Afbeeldingrand.

  De opdracht Afbeeldingsrand op het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen - Opmaak

 3. Kies een kleur.

  Opties voor afbeeldingsrand

 4. Kies een van de volgende opties:

  • Kies een randbreedte in de lijst Dikte.

  • Kies een lijnstijl in de lijst Streepjes.

De manier waarop u de rand van een afbeelding verwijdert, hangt af van het feit of de rand een afbeeldingsstijl of een aangepaste rand is.

 1. Kies de afbeelding waarvan u een rand wilt verwijderen.

 2. Voer op het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen - Opmaak een van de volgende handelingen uit:

  de locatie van hulpmiddelen voor afbeeldingen

  • Als de rand een kader is, kiest u in de lijst Afbeeldingrand de optie Geen kader.

  • Als op de rand een stijl is toegepast en u weet niet welke stijl het is, klikt u in de lijst Afbeeldingeffecten op de stijl die is toegepast en kiest u Geen (stijl). Als u bijvoorbeeld een schaduw wilt verwijderen, klikt u op Afbeeldingeffecten > Schaduw > Geen schaduw.

  • Als u niet zeker weet welke stijl is toegepast, kunt u de afbeelding opnieuw instellen, maar hierbij gaan ook alle andere door u aangebrachte wijzigingen verloren. Kies in de groep Aanpassen de optie Beginwaarden van afbeelding.

   de opdracht beginwaarden van de afbeelding

Een aangepaste rand verwijderen

 1. Kies de afbeelding waarvan u een aangepaste rand wilt verwijderen.

 2. Kies op het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen - Opmaak in de lijst Afbeeldingrand de optie Geen kader.

  Een kader van een afbeelding verwijderen

Gebruik de knop Randen om een rand toe te voegen aan tekst, zodat deze eruit springt of wordt benadrukt. U kunt randen toevoegen aan elke zijde van de tekst of aan alle zijden om een kader te maken.

 1. Selecteer de tekst of plaats de cursor op de positie waarop u een rand wilt toevoegen.

 2. Kies op het tabblad Start onder de groep Alinea in de lijst Randen een randoptie.

  Knop Randen

  Knop

  Naam

  Functie

  knopafbeelding

  Onderrand

  Hiermee maakt u een rand onder de alinea of tabelcel op de huidige positie van de cursor of onder de geselecteerde alinea's of cellen. Als u tekst selecteert die kleiner is dan een alinea, wordt er een kader rond de selectie gemaakt.

  Bijschrift 4

  Bovenrand

  Hetzelfde als Onderrand, behalve dat dit van toepassing is op de bovenzijde.

  Bijschrift 4

  Linkerrand

  Hetzelfde als Onderrand, behalve dat dit van toepassing is op de linkerzijde.

  knopafbeelding

  Rechterrand

  Hetzelfde als Onderrand, behalve dat dit van toepassing is op de rechterzijde.

  knopafbeelding

  Geen rand

  Hiermee verwijdert u randen uit de selectie.

  knopafbeelding

  Alle randen

  Hiermee maakt u een kader rond elke alinea voor de geselecteerde tekst. Als er geen tekst is geselecteerd, wordt in Word een kader rond de alinea gemaakt op de huidige positie van de cursor. Als u op Enter drukt tijdens het typen in een tekstvak Alle randen, wordt er een nieuw kader weergegeven voor de nieuwe alinea.

  Bijschrift 4

  Buitenranden

  Hiermee maakt u een kader rond de geselecteerde tekst. Als er geen tekst is geselecteerd, wordt in Word een kader rond de alinea gemaakt op de huidige positie van de cursor. Als u op Enter drukt tijdens het typen in een alinea met Buitenranden, wordt het kader uitgebreid, zodat de nieuwe alinea hierin wordt opgenomen.

  Bijschrift 4

  Binnenranden

  Hiermee maakt u randen tussen de geselecteerde alinea's. Als er geen tekst of slechts één alinea is geselecteerd, gebeurt er niets. Als u op Enter drukt tijdens het typen in een alinea met Binnenranden, wordt er een nieuwe rand weergegeven.

  Bijschrift 4

  Horizontale binnenranden

  Bij normale alinea's werkt dit hetzelfde als Binnenranden. Bij een tabel voegt u hiermee randen tussen rijen toe, maar niet tussen kolommen.

  knopafbeelding

  Verticale binnenranden

  In een tabel voegt u hiermee randen tussen kolommen toe, maar niet tussen rijen. Bij normale alinea's gebeurt er niets.

  Bijschrift 4

  Diagonale rand omlaag

  In een tabel voegt u hiermee een diagonale lijn toe van linksboven naar rechtsonder van elke cel. Bij normale alinea's gebeurt er niets.

  Bijschrift 4

  Diagonale rand omhoog

  In een tabel voegt u hiermee een diagonale lijn toe van linksonder naar rechtsboven van elke cel. Bij normale alinea's gebeurt er niets.

  knopafbeelding

  Horizontale lijn

  Hiermee voegt u een horizontale lijn toe als afbeelding onder de huidige positie van de cursor.

  Bijschrift 4

  Tabel tekenen

  Hiermee tekent u een tabel met de cursor.

  Bijschrift 4

  Rasterlijnen weergeven

  Hiermee geeft u celgrenzen weer in tabellen waarop geen randen zijn toegepast.

  Bijschrift 4

  Randen en arcering

  Hiermee kiest u opmaakopties voor randen, zoals lijndikte, kleur en stijl.

 1. Selecteer alle tekst binnen de rand.

 2. Open op het tabblad Start in de groep Alinea de lijst Randen.

  Knop Randen

 3. Kies Geen rand.

  De rand van tekst verwijderen

 1. Selecteer alle tekst binnen de rand.

 2. Open op het tabblad Start in de groep Alinea de lijst Randen.

  Knop Randen

 3. Klik in de lijst met randen op elk deel van de rand dat u wilt verwijderen.

Opmerking:  Als de rand zich rond één woord bevindt, wordt de hele rand verwijderd.

Wat wilt u doen?

U kunt een rand toevoegen aan bepaalde of alle zijden van een pagina in een document, aan pagina's in een sectie, aan de eerste pagina of aan alle pagina's behalve de eerste. U kunt paginaranden toevoegen in tal van lijnstijlen en -kleuren, evenals een aantal grafische randen.

pagina met grafische rand

U kunt tekst in een document laten opvallen door er een rand rond te plaatsen.

Tekst met randen en arcering

U kunt randen toevoegen aan een tabel of een afzonderlijke tabelcel.

Tabel met automatische opmaak

U kunt randen toevoegen aan tekenobjecten en afbeeldingen. U kunt de rand van een object op dezelfde manier wijzigen of opmaken als wanneer u een lijn opmaakt of wijzigt.

 1. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-achtergrond op de optie Paginaranden.

  Tabblad Paginarand van het Word 2010-dialoogvenster Randen en arcering

  Zorg ervoor dat u zich in het dialoogvenster Randen en arcering op het tabblad Paginarand bevindt.

 2. Klik op een van de randopties onder Instellingen.

  Opmerking: Als u alleen aan een bepaalde zijde van een pagina een rand wilt plaatsen, bijvoorbeeld alleen bovenaan, klikt u onder Instelling op Aangepast. Klik onder Voorbeeld op de plaats(en) waar u een rand wilt plaatsen.

 3. Selecteer de stijl, kleur en dikte van de rand.

  Opmerking: Als u een artistieke rand wilt opgeven, zoals bomen, selecteert u een optie in het vak Illustraties.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de rand op een bepaalde pagina of in een bepaalde sectie wilt weergeven, klikt u onder Toepassen op op de gewenste optie.

  • Als u de exacte positie van de rand op de pagina wilt opgeven, klikt u op Opties en selecteert u vervolgens de gewenste opties.

Opmerking: U kunt de paginaranden op het scherm bekijken door het document weer te geven in de Afdrukweergave.

 1. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-achtergrond op de optie Paginaranden.

  Word 2010-knop Paginaranden

  Notities: 

  • Zorg ervoor dat u zich in het dialoogvenster Randen en arcering op het tabblad Paginarand bevindt.

  • Tabblad Paginarand van het Word 2010-dialoogvenster Randen en arcering

 2. Wijzig de gewenste opties en klik vervolgens op OK.

Opmerking: U kunt de paginaranden op het scherm bekijken door het document weer te geven in de Afdrukweergave.

 1. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-achtergrond op de optie Paginaranden.

  Tabblad Paginarand van het Word 2010-dialoogvenster Randen en arcering

 2. Kies in het dialoogvenster Randen en arcering op het tabblad Paginarand onder Instelling de optie Geen.

Opmerking: Als u de paginarand slechts aan bepaalde zijden van het document wilt verwijderen, zodat bijvoorbeeld alleen de bovenste paginarand behouden blijft, klikt u in het diagram onder Voorbeeld op de randen die u wilt verwijderen.

 1. Selecteer de afbeelding, tabel of tekst waarop u een rand wilt toepassen.

  Als u een rand wilt toepassen op specifieke tabelcellen, selecteert u de cellen, inclusief de celeindemarkeringen.

  Cellen en celeindemarkeringen selecteren

  Opmerking: Druk op Ctrl+* om Alineamarkeringen weergeven/verbergen in te schakelen en de celeindemarkeringen zichtbaar te maken.

 2. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-achtergrond op de optie Paginaranden.

  Word 2010-knop Paginaranden

 3. Kies in het dialoogvenster Randen en arcering, op het tabblad Randen, een van de randopties onder Instelling.

  Word 2010-dialoogvenster Randen en arcering

 4. Selecteer de stijl, kleur en dikte van de rand.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u alleen aan bepaalde zijden van het geselecteerde gebied een rand wilt plaatsen, klikt u onder Instelling op Aangepast. Klik onder Voorbeeld op de zijden van het diagram of klik op de knoppen om randen toe te passen en te verwijderen.

  • Als u de exacte positie van de alinearand tot de tekst wilt bepalen, klikt u onder Toepassen op op Alinea. Daarna klikt u op Opties en selecteert u de gewenste opties.

  • Als een cel of tabel wilt opgeven waarop u de rand wilt toepassen, klikt u onder Toepassen op op de gewenste optie.

 1. Selecteer de tekst, afbeelding of tabel waarvan u de rand wilt wijzigen.

  Als u een rand van specifieke tabelcellen wilt wijzigen, selecteert u de cellen, inclusief de celeindemarkeringen.

  Opmerking: Druk op Ctrl+* om Alineamarkeringen weergeven/verbergen in te schakelen en de celeindemarkeringen zichtbaar te maken.

 2. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-achtergrond op de optie Paginaranden.

  Word 2010-knop Paginaranden

 3. Klik op het tabblad Randen en stel de gewenste opties in.

 1. Selecteer de tekst, afbeelding of tabel waarvan u de rand wilt verwijderen.

  Als u de rand van specifieke tabelcellen wilt verwijderen, selecteert u de cellen, inclusief de celeindemarkeringen.

  Opmerking: Druk op Ctrl+* om Alineamarkeringen weergeven/verbergen in te schakelen en de celeindemarkeringen zichtbaar te maken.

 2. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-achtergrond op de optie Paginaranden.

  Afbeelding van Word-lint

 3. Klik op het tabblad Randen.

 4. Klik onder Instelling op Geen.

Opmerking:  Als u een rand wilt toevoegen aan een tekenobject, moet u het tekenobject op een tekenpapier plaatsen.

 1. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Illustraties op de lijst Vormen en klik vervolgens op Nieuw tekenpapier.

  Word 2010-optie Nieuw tekenpapier

 2. Klik met de rechtermuisknop op het tekenpapier en kies in het snelmenu de optie Tekenpapier opmaken.

 3. Kies op het tabblad Kleuren en lijnen onder Lijn een kleur, lijnstijl en lijndikte.

 4. Voeg aan het tekenpapier de gewenste tekenobjecten toe.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het tekenpapier met de rand die u wilt wijzigen en kies in het snelmenu de optie Tekenpapier opmaken.

 2. Wijzig op het tabblad Kleuren en lijnen, onder Lijn, de kleur, lijnstijl en lijndikte.

 1. Selecteer het object met een rand die u wilt verwijderen.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het tekenpapier en kies in het snelmenu de optie Tekenpapier opmaken.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Voor Word 2010: selecteer onder Lijnkleur de optie Geen lijn en hef onder Lijnstijl alle selecties op.

  • Voor Word 2007: klik op het tabblad Kleuren en lijnen, onder Lijn, op Geen kleur.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×