Documenten in een hulpmiddel Documenten beheren in SharePoint Workspace 2010

In het algemeen kunt u bestanden in een 2010-hulpmiddel Documenten op dezelfde manier beheren als in Windows Verkenner. Sommige bestandsbeheertaken, zoals het wijzigen van namen of het verwijderen van bestanden, kunt u alleen uitvoeren als dit wordt toegestaan door de machtigingen voor de SharePoint-site of als uw rol daarvoor de juiste machtigingen heeft (als het hulpmiddel Documenten zich in een Groove-werkruimte bevindt). Afhankelijk van de machtigingen, kunt u documenten op de volgende manieren beheren:

Wat wilt u doen?

Documenten kopiëren of verplaatsen

Documenten verwijderen

Namen van documenten wijzigen

De huidige weergave wijzigen

Documenten sorteren

Bestandseigenschappen bekijken

Nieuwe bestandsmappen maken

Problemen met downloaden oplossen

Documenten kopiëren of verplaatsen

Als u een document wilt kopiëren naar een andere map (binnen een hulpmiddel Documenten of naar een map in Windows Verkenner), gebruikt u daarvoor de opdrachten Kopiëren en Plakken in het snelmenu of houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u het bestand sleept. Als u een document wilt verplaatsen naar een andere map, gebruikt u slepen en neerzetten.

In de onderstaande tabel wordt het gedrag bij slepen en neerzetten beschreven.

Als u dit wilt doen

Gaat u als volgt te werk

Een document kopiëren naar een andere map in hetzelfde hulpmiddel Documenten.

Houd Ctrl ingedrukt terwijl u sleept of gebruik kopiëren en plakken.

Een document kopiëren naar een map in een ander hulpmiddel Documenten of naar een map in Windows buiten SharePoint Workspace.

Sleep het document en zet het neer of gebruik kopiëren en plakken.

Een document verplaatsen naar een submap in hetzelfde hulpmiddel Documenten.

Gebruik knippen en plakken.

Een document verplaatsen naar een map in een ander hulpmiddel Documenten of naar een map in Windows buiten SharePoint Workspace.

Gebruik knippen en plakken.

Tip: Als u een document naar Microsoft Outlook sleept, opent u hiermee automatisch een nieuw Outlook-bericht met het document als bijlage.

Naar boven

Documenten verwijderen

Als u een document wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het document en klikt u op Verwijderen. Klik op Ja om te bevestigen dat u dit document werkelijk wilt verwijderen. Als het document zich in een SharePoint-documentbibliotheek bevindt, wordt een bericht weergegeven dat het document ook wordt verwijderd van de SharePoint-server.

Naar boven

Namen van documenten wijzigen

Als u de naam van een document wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op het document en klikt u op Naam wijzigen.

Naar boven

De huidige weergave wijzigen

In een SharePoint-werkruimte komen de beschikbare weergaven overeen met de weergaven die op de SharePoint-site zijn gedefinieerd. U kunt weergaven wijzigen om er verschillende sets van te tonen, afhankelijk van de filters die u voor een geselecteerde weergave hebt ingesteld.

 1. Klik op het tabblad Beeld.

 2. Klik op het menu Huidige weergave en klik op de gewenste weergave.

Naar boven

Documenten sorteren

 1. Selecteer de map waarin u documenten wilt sorteren.

 2. Klik in een SharePoint-werkruimte op het tabblad Beeld op het menu Documenten sorteren en klik op een sorteeroptie.

  Het is mogelijk dat u de huidige weergave moet instellen op Werkruimtestandaard om sorteeropties te zien. Klik op het tabblad Beeld op het menu Huidige weergave en klik op Werkruimtestandaard.

 3. Klik in een Groove-werkruimte op het tabblad Beeld op het menu Documenten sorteren en klik op een sorteeroptie.

Naar boven

Bestandseigenschappen bekijken

 1. Selecteer het document.

 2. Klik op het tabblad Start op Eigenschappen.

  Als het document zich in een SharePoint-werkruimte bevindt, wordt het venster Eigenschappen geopend vanaf de SharePoint-site.

  Als het document zich in een Groove-werkruimte bevindt, wordt het dialoogvenster Eigenschappen van SharePoint Workspace geopend.

Naar boven

Nieuwe bestandsmappen maken

U kunt documentmappen maken en schikken in een boomstructuur, net zoals in Windows Verkenner. Het hulpmiddel Documenten bevat in eerste instantie één hoofdmap. Dit is altijd de map op het hoogste niveau in de lijst (vergelijkbaar met de naam van een schijfstation zoals (C:\) op een computer). Alle mappen die u toevoegt, worden hiërarchisch onder de hoofdmap weergegeven.

Een nieuwe map maken

Nieuwe mappen worden altijd hiërarchisch onder de geselecteerde map geplaatst.

 1. Selecteer de map waarin u een nieuwe map wilt plaatsen.

 2. Klik op het tabblad Start op Nieuwe map.

  Als u een nieuwe map maakt in een documentbibliotheek in een SharePoint-werkruimte, wordt het venster Nieuwe map geopend, dat is afgeleid van de SharePoint-site. Typ een naam voor de nieuwe map en klik op Opslaan en sluiten.

  Als u een nieuwe map maakt in een hulpmiddel Documenten in een Groove-werkruimte, wordt het dialoogvenster Nieuwe map geopend. Typ een naam voor de nieuwe map en druk op Enter.

De naam van een map wijzigen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de map en klik op Naam wijzigen.

 2. Typ een nieuwe naam voor de map en druk op Enter.

Mapeigenschappen bekijken

 1. Klik op de map.

 2. Klik op het tabblad Start op Eigenschappen.

  Als de map zich in een SharePoint-werkruimte bevindt, wordt het venster Eigenschappen geopend vanaf de SharePoint-site.

  Als de map zich in een Groove-werkruimte bevindt, wordt het dialoogvenster Eigenschappen van SharePoint Workspace geopend.

Naar boven

Problemen met downloaden oplossen

Wanneer andere leden van de werkruimte nieuwe documenten aan een hulpmiddel Documenten toevoegen, worden deze documenten automatisch gedownload naar uw exemplaar van de werkruimte. Er wordt een synchronisatiepictogram toegevoegd aan elk document dat zich nog steeds in het downloadproces bevindt. Bijvoorbeeld:

Er is nieuwe of bijgewerkte inhoud voor dit document die kan worden gedownload

Als u probeert een document te openen waarin nog steeds een synchronisatie pictogram wordt weergegeven, verschijnt een bericht met de tekst "Inhoud niet beschikbaar" om u te informeren dat de inhoud van het document niet of nog niet volledig is gedownload.

In sommige gevallen moet u gewoon enkele minuten wachten voordat het downloaden is voltooid. Het kan bij bijvoorbeeld zeer grote documenten even duren voor het downloaden is voltooid. U kunt dit probleem ook tegenkomen als het lid van de werkruimte dat het document heeft toegevoegd, offline gaat voordat het document naar uw computer is gedownload. Als dat het geval is, moet u wachten tot deze persoon opnieuw online gaat om het document te ontvangen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×