Documenten dicteren in Word

Met dicteren kunt u spraak-naar-tekst gebruiken om inhoud in Office te 'schrijven' met behulp van een microfoon en een betrouwbare internetverbinding. Het is een snelle en eenvoudige manier om uw ideeën uit te dragen, concepten of overzichten te maken en notities vast te leggen. 

Dicteren gebruiken

1. Meld u aan met uw Microsoft-account met Edge, Firefox of Chrome.

2. Ga naar Start > Dicteren. De eerste keer wordt u gevraagd machtigingen voor de microfoon in te schakelen.

Een afbeelding van de knop Dicteren op het lint.

3. Er wordt een microfoonpictogram weergegeven. Wacht totdat het wordt ingeschakeld om zeker te zijn dat het werkt.

Tip: Voor Windows: gebruik Alt+` (accent grave) om de microfoon in- of uit te schakelen

4. Voeg interpunctie toe door deze expliciet uit te spreken.

5. Los fouten op met uw toetsenbord-of dicteer suggesties zonder dat u het microfoon pictogram hoeft uit te schakelen.

6. Sluit het dicteren af via Sluiten (X) op de werkbalk Dicteren of door opnieuw op de knop op het lint te drukken. 

Interpunctie

Tekst

Uitvoer

Period
.
Comma
,
Question mark
?
Exclamation mark
!
New line
New line (Enter)
Colon
:
Semicolon
;
Open quotes
"
Close quotes
"
Smiley Face
:)

Uit te spreken zinsdelen (China)

Uitvoer van interpunctie

句 号
逗 号
,
换 行
换 行
问 号

Tekst

Uitvoer

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
«
comillas derechas
»

Tekst

Uitvoer

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche
guillemet ouvrant
«
guillemet droit
guillemet fermant
»

Tekst

Uitvoer

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen
beginn zitat
 «
schließendes anführungszeichen
ende zitat
»

Tekst

Uitvoer

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
«
virgolette chiuse
»

Tekst

Uitvoer

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
abrir aspas

Uit te spreken zinsdelen (Japan)

Uitvoer van interpunctie

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク
疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク
!
感 嘆 符
!
か っ こ 開 く
(
か っ こ 閉 じ る
)

Tekst

Uitvoer

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje

Tekst

Uitvoer

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
plustecken
+
påbörja ny rad
ny rad
ny rad

Tekst

Uitvoer

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
plustegn
+
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;

Tekst

Uitvoer

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
plusteken
+
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:

Tekst

Uitvoer

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
plusmerkki
+
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi

Onder woorden kunnen markeringen staan met alternatieven mocht er iets verkeerd verstaan zijn.

Als het gemarkeerde woord correct is, kunt u Negeren selecteren.

Door Dicteren gemarkeerd woord als suggestie.

Beweeg de muisaanwijzer boven het microfoonpictogram of houd het pictogram een tijdje ingedrukt en klik op het tandwielpictogram voor de volgende instellingen:

 • Gesproken taal: In de vervolgkeuzelijst kunt u talen bekijken en van taal wijzigen.

 • Automatische interpunctie: U kunt het vinkje in- of uitschakelen, indien dit beschikbaar is voor de gekozen taal.

Afbeelding van de werkbalk van Dicteren met instellingen gemarkeerd.

Dicteren is standaard ingesteld voor de taal van uw documenten in Office.

Er wordt aan gewerkt om deze talen te verbeteren en meer landinstellingen en talen toe te voegen.

Ondersteunde talen

Chinees (China)

Engels (Canada)

Engels (Verenigd Koninkrijk)

Engels (Verenigde Staten)

Frans (Frankrijk)

Duits (Duitsland)

Italiaans (Italië)

Spaans (Spanje)

Spaans (Mexico)

Talen in preview *

Deens

Nederlands (Nederland)

Engels (Australië)

Engels (India)

Fins

Frans (Canada)

Japans

Noors (Bokmål)

Portugees (Brazilië)

Zweeds (Zweden)

* Voor talen in preview geldt dat deze minder nauwkeurig kunnen zijn of een beperkte ondersteuning voor leestekens hebben.

Met deze service worden uw audiogegevens of getranscribeerde tekst niet opgeslagen.

Uw gesproken tekst wordt naar Microsoft verzonden en wordt alleen gebruikt om u van tekstresultaten te voorzien.

Zie Verbonden ervaringen in Office voor meer informatie over ervaringen waarmee uw inhoud wordt geanalyseerd.

Ik kan de knop Dicteren niet vinden

Als u de knop om met dicteren te beginnen, niet kunt vinden:

 • Zorg dat u in uw browser bent aangemeld bij Office met een Microsoft-account.

 • In Windows: u moet over Windows 10 of hoger beschikken.

De dicteerknop is niet beschikbaar

Als de dicteerknop niet beschikbaar is:

 • Controleer of het document niet de status Alleen-lezen heeft.

De microfoon heeft geen toegang

Als u ' Controleer uw audio-instellingen ' ziet, of als u geen toegang hebt tot uw microfoon, doet u het volgende:

 • Controleer of er geen andere toepassing of webpagina gebruikmaakt van de microfoon en probeer het opnieuw.

 • Controleer de instellingen van uw browser, zoek naar ' microfoon ' en kijk of u de machtiging voor Word, Office of OneDrive hebt geweigerd door deze in de lijst met geblokkeerde weergaven weer te geven. Verwijder het uit de lijst met geblokkeerde contactpersonen, vernieuw, klik opnieuw op dicteren en schakel machtigingen in. 

  Schermafbeelding van het inschakelen van microfoon machtigingen.

De microfoon werkt niet

Als u 'Er is een probleem met de microfoon' of 'De microfoon kan niet worden gevonden' ziet:

De dicteerfunctie kan u niet horen

Als u 'Dicteerfunctie kan u niet horen' ziet, of als er niets op het scherm wordt weergegeven terwijl u dicteert:

 • Zorg ervoor dat de microfoon niet is gedempt.

 • Pas het invoerniveau van de microfoon aan.

 • Ga naar een rustigere locatie.

 • Als u een ingebouwde microfoon gebruikt, kunt u wellicht een headset of externe microfoon gebruiken.

Problemen met de nauwkeurigheid of gemiste woorden

Als u veel onjuiste of gemiste woorden te zien krijgt:

 • Controleer of u het nieuwe Edge, Firefox of Chrome gebruikt.

 • Zorg ervoor dat u een snelle en betrouwbare internetverbinding hebt.

 • Voorkom of verwijder achtergrondgeluiden die uw stemgeluid kunnen storen.

 • Spreek nadrukkelijker.

 • Controleer of de microfoon die u gebruikt, moet worden bijgewerkt.

Dicteren gebruiken

Deze functie is alleen beschikbaar voor abonnees Kunt u de knop Dicteren niet vinden? De dicteerfunctie is alleen beschikbaar voor Microsoft 365-abonnees.

 1. Ga naar Start > Dicteren terwijl u bent aangemeld bij Microsoft 365 op een apparaat waarop een microfoon is ingeschakeld. 

  De gebruikersinterface van Dicteren wordt weergegeven in Word

 2. Wacht tot de knop Dicteren is ingeschakeld en begin met luisteren.

  Het pictogram Dicteren wordt weergegeven na selectie

 3. Begin met spreken om tekst op het scherm weer te geven.

 4. Voeg leestekens toe door deze expliciet uit te spreken.

 5. Los fouten op met het toetsenbord zonder dat het microfoon pictogram uit hoeft te schakelen.

Tip: U kunt ook de cursor naar een nieuwe opmerking verplaatsen om feedback te dicteren voor anderen.

Leestekens

Tekst

Uitvoer

Period
.
Comma
,
Question mark
?
Exclamation mark
!
New line
New line (Enter)
Colon
:
Semicolon
;
Open quotes
"
Close quotes
"
Smiley Face
:)

Uit te spreken zinsdelen (China)

Uitvoer van interpunctie

句 号
逗 号
,
换 行
换 行
问 号

Tekst

Uitvoer

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
«
comillas derechas
»

Tekst

Uitvoer

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche
guillemet ouvrant
«
guillemet droit
guillemet fermant
»

Tekst

Uitvoer

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen
beginn zitat
 «
schließendes anführungszeichen
ende zitat
»

Tekst

Uitvoer

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
«
virgolette chiuse
»

Tekst

Uitvoer

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
abrir aspas

Uit te spreken zinsdelen (Japan)

Uitvoer van interpunctie

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク
疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク
!
感 嘆 符
!
か っ こ 開 く
(
か っ こ 閉 じ る
)

Tekst

Uitvoer

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje

Tekst

Uitvoer

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
plustecken
+
påbörja ny rad
ny rad
ny rad

Tekst

Uitvoer

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
plustegn
+
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;

Tekst

Uitvoer

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
plusteken
+
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:

Tekst

Uitvoer

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
plusmerkki
+
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi

Dicteren is standaard ingesteld voor de taal van uw documenten in Office.

Er wordt aan gewerkt om deze talen te verbeteren en meer landinstellingen en talen toe te voegen.

Ondersteunde talen

Chinees (China)

Engels (Canada)

Engels (Verenigd Koninkrijk)

Engels (Verenigde Staten)

Frans (Frankrijk)

Duits (Duitsland)

Italiaans (Italië)

Spaans (Spanje)

Spaans (Mexico)

Talen in preview *

Deens

Nederlands (Nederland)

Engels (Australië)

Engels (India)

Fins

Frans (Canada)

Japans

Noors (Bokmål)

Portugees (Brazilië)

Zweeds (Zweden)

* Voor talen in preview geldt dat deze minder nauwkeurig kunnen zijn of een beperkte ondersteuning voor leestekens hebben.

Met deze service worden uw audiogegevens of getranscribeerde tekst niet opgeslagen.

Uw gesproken tekst wordt naar Microsoft verzonden en wordt alleen gebruikt om u van tekstresultaten te voorzien.

Zie Verbonden ervaringen in Office voor meer informatie over ervaringen waarmee uw inhoud wordt geanalyseerd.

Ik kan de knop Dicteren niet vinden

Als u de knop om met dicteren te beginnen, niet kunt vinden:

 • Zorg dat u bent aangemeld met een actief Microsoft 365-abonnement.

 • Dicteren is niet beschikbaar in Office 2016 en 2019 voor Windows zonder Microsoft 365.

 • U moet over Windows 10 of hoger beschikken.

De dicteerknop is niet beschikbaar

Als de dicteerknop niet beschikbaar is:

 • Controleer of het document niet de status Alleen-lezen heeft.

De microfoon heeft geen toegang

Als u 'Er is geen toegang tot de microfoon' ziet:

 • Controleer of er geen andere toepassing of webpagina gebruikmaakt van de microfoon en probeer het opnieuw.

 • Vernieuw, klik op Dicteren en geef de browser toestemming voor toegang tot de microfoon.

De microfoon werkt niet

Als u 'Er is een probleem met de microfoon' of 'De microfoon kan niet worden gevonden' ziet:

De dicteerfunctie kan u niet horen

Als u 'Dicteerfunctie kan u niet horen' ziet, of als er niets op het scherm wordt weergegeven terwijl u dicteert:

 • Zorg ervoor dat de microfoon niet is gedempt.

 • Pas het invoerniveau van de microfoon aan.

 • Ga naar een rustigere locatie.

 • Als u een ingebouwde microfoon gebruikt, kunt u wellicht een headset of externe microfoon gebruiken.

Problemen met de nauwkeurigheid of gemiste woorden

Als u veel onjuiste of gemiste woorden te zien krijgt:

 • Zorg ervoor dat u een snelle en betrouwbare internetverbinding hebt.

 • Voorkom of verwijder achtergrondgeluiden die uw stemgeluid kunnen storen.

 • Spreek nadrukkelijker.

 • Controleer of de microfoon die u gebruikt, moet worden bijgewerkt.

Dicteren gebruiken

Deze functie is alleen beschikbaar voor abonnees Kunt u de knop Dicteren niet vinden? De dicteerfunctie is alleen beschikbaar voor Microsoft 365-abonnees.

 1. Ga naar Start > Dicteren terwijl u bent aangemeld bij Microsoft 365 op een apparaat waarop een microfoon is ingeschakeld. 

  De gebruikersinterface van Dicteren wordt weergegeven in Word

 2. Wacht tot de knop Dicteren is ingeschakeld en begin met luisteren.

  Het pictogram Dicteren wordt weergegeven na selectie

 3. Begin met spreken om tekst op het scherm weer te geven.

 4. Voeg leestekens toe door deze expliciet uit te spreken.

 5. Los fouten op met het toetsenbord zonder dat het microfoon pictogram uit hoeft te schakelen.

Tip: U kunt ook de cursor naar een nieuwe opmerking verplaatsen om feedback te dicteren voor anderen.

Leestekens

Tekst

Uitvoer

Period
.
Comma
,
Question mark
?
Exclamation mark
!
New line
New line (Enter)
Colon
:
Semicolon
;
Open quotes
"
Close quotes
"
Smiley Face
:)

Uit te spreken zinsdelen (China)

Uitvoer van interpunctie

句 号
逗 号
,
换 行
换 行
问 号

Tekst

Uitvoer

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
«
comillas derechas
»

Tekst

Uitvoer

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche
guillemet ouvrant
«
guillemet droit
guillemet fermant
»

Tekst

Uitvoer

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen
beginn zitat
 «
schließendes anführungszeichen
ende zitat
»

Tekst

Uitvoer

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
«
virgolette chiuse
»

Tekst

Uitvoer

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
abrir aspas

Uit te spreken zinsdelen (Japan)

Uitvoer van interpunctie

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク
疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク
!
感 嘆 符
!
か っ こ 開 く
(
か っ こ 閉 じ る
)

Tekst

Uitvoer

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje

Tekst

Uitvoer

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
plustecken
+
påbörja ny rad
ny rad
ny rad

Tekst

Uitvoer

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
plustegn
+
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;

Tekst

Uitvoer

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
plusteken
+
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:

Tekst

Uitvoer

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
plusmerkki
+
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi

Dicteren is standaard ingesteld voor de taal van uw documenten in Office.

Volledig ondersteunde talen

Chinees (China)

Engels (Canada)

Engels (Verenigd Koninkrijk)

Engels (Verenigde Staten)

Frans (Frankrijk)

Duits (Duitsland)

Italiaans (Italië)

Spaans (Spanje)

Spaans (Mexico)

Preview-talen *

Engels (Australië)

Engels (India)

Frans (Canada)

Japans

Noors (Bokmål)

Portugees (Brazilië)

* Preview-talen kan minder nauwkeurig zijn of een beperkte ondersteuning voor interpunctie hebben.

Er wordt aan gewerkt om deze talen te verbeteren en meer landinstellingen en talen toe te voegen.

Met deze service worden uw audiogegevens of getranscribeerde tekst niet opgeslagen.

Uw gesproken tekst wordt naar Microsoft verzonden en wordt alleen gebruikt om u van tekstresultaten te voorzien.

Zie Verbonden ervaringen in Office voor meer informatie over ervaringen waarmee uw inhoud wordt geanalyseerd.

Ik kan de knop Dicteren niet vinden

Als u de knop om met dicteren te beginnen, niet kunt vinden:

 • Zorg dat u bent aangemeld met een actief Microsoft 365-abonnement.

 • Dicteren is niet beschikbaar in Office 2016 of 2019 voor Mac zonder Microsoft 365.

De dicteerknop is niet beschikbaar

Als de dicteerknop niet beschikbaar is:

 • Controleer of het document niet de status Alleen-lezen heeft.

De microfoon heeft geen toegang

Als u 'Er is geen toegang tot de microfoon' ziet:

 • Controleer of er geen andere toepassing of webpagina gebruikmaakt van de microfoon en probeer het opnieuw.

De microfoon werkt niet

Als u 'Er is een probleem met de microfoon' of 'De microfoon kan niet worden gevonden' ziet:

 • Zorg ervoor dat de microfoon is aangesloten.

 • Test de microfoon om er zeker van te zijn dat deze werkt.

 • Controleer de microfoon in Systeemvoorkeuren > Geluid > Invoer.

De dicteerfunctie kan u niet horen

Als u 'Dicteerfunctie kan u niet horen' ziet, of als er niets op het scherm wordt weergegeven terwijl u dicteert:

 • Zorg ervoor dat de microfoon niet is gedempt.

 • Pas het invoerniveau van de microfoon aan.

 • Ga naar een rustigere locatie.

 • Als u een ingebouwde microfoon gebruikt, kunt u wellicht een headset of externe microfoon gebruiken.

Problemen met de nauwkeurigheid of gemiste woorden

Als u veel onjuiste of gemiste woorden te zien krijgt:

 • Zorg ervoor dat u een snelle en betrouwbare internetverbinding hebt.

 • Voorkom of verwijder achtergrondgeluiden die uw stemgeluid kunnen storen.

 • Spreek nadrukkelijker.

 • Controleer of de microfoon die u gebruikt, moet worden bijgewerkt.

Dicteren gebruiken

 1. Tik op het kleine microfoonpictogram om met dicteren te kunnen beginnen.

 2. Tik op het grote microfoon pictogram en beginnen te spreken.

  Schermweergave van Dicteren op iPhone activeren.

 3. Voeg interpunctie toe door deze expliciet uit te spreken of door de werkbalk voor interpunctie te gebruiken.

 4. U kunt het dicteren onderbreken door op het microfoontje te tikken, of tik op de toetenbordtoets om terug te gaan naar het toetsenbord.

 5. Corrigeer fouten door middel van aanraken om de inhoud te verwijderen en opnieuw in te spreken, of gebruik het toetsenbord.

Interpunctie

Tekst

Uitvoer

Period
.
Comma
,
Question mark
?
Exclamation mark
!
New line
New line (Enter)
Colon
:
Semicolon
;
Open quotes
"
Close quotes
"
Smiley Face
:)

Uit te spreken zinsdelen (China)

Uitvoer van interpunctie

句 号
逗 号
,
换 行
换 行
问 号

Tekst

Uitvoer

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
«
comillas derechas
»

Tekst

Uitvoer

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche
guillemet ouvrant
«
guillemet droit
guillemet fermant
»

Tekst

Uitvoer

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen
beginn zitat
 «
schließendes anführungszeichen
ende zitat
»

Tekst

Uitvoer

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
«
virgolette chiuse
»

Tekst

Uitvoer

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
abrir aspas

Uit te spreken zinsdelen (Japan)

Uitvoer van interpunctie

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク
疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク
!
感 嘆 符
!
か っ こ 開 く
(
か っ こ 閉 じ る
)

Tekst

Uitvoer

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje

Tekst

Uitvoer

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
plustecken
+
påbörja ny rad
ny rad
ny rad

Tekst

Uitvoer

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
plustegn
+
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;

Tekst

Uitvoer

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
plusteken
+
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:

Tekst

Uitvoer

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
plusmerkki
+
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi

Opmerking: Automatische interpunctie is voor Engels standaard ingeschakeld.

Tik op het tandwiel pictogram om de volgende instellingen te bekijken:

 • Gesproken taal: In de vervolgkeuzelijst kunt u talen bekijken en van taal wijzigen.

 • Automatische interpunctie: U kunt het vinkje in- of uitschakelen, indien dit beschikbaar is voor de gekozen taal.

Dicteer voor de iPhone-instellingen uitgevouwen.

Standaard is dicteren op de iPhone ingesteld op de huidige taal van uw apparaten.

Volledig ondersteunde talen

Chinees (China)

Engels (Canada)

Engels (Verenigd Koninkrijk)

Engels (Verenigde Staten)

Frans (Frankrijk)

Duits (Duitsland)

Italiaans (Italië)

Spaans (Spanje)

Spaans (Mexico)

Talen in preview *

Binnenkort beschikbaar;

* Preview-talen kan minder nauwkeurig zijn of een beperkte ondersteuning voor interpunctie hebben.

Er wordt aan gewerkt om deze talen te verbeteren en meer landinstellingen en talen toe te voegen.

Met deze service worden uw audiogegevens of getranscribeerde tekst niet opgeslagen.

Uw gesproken tekst wordt naar Microsoft verzonden en wordt alleen gebruikt om u van tekstresultaten te voorzien.

Zie Verbonden ervaringen in Office voor meer informatie over ervaringen waarmee uw inhoud wordt geanalyseerd.

Ik kan de knop Dicteren niet vinden

Als u de knop om met dicteren te beginnen, niet kunt vinden:

 • De taal van uw apparaat wordt mogelijk niet ondersteund.

De microfoon heeft geen toegang

Als u 'Er is geen toegang tot de microfoon' ziet:

 • Controleer of er geen andere toepassing of webpagina gebruikmaakt van de microfoon en probeer het opnieuw.

De microfoon werkt niet

Als u 'Er is een probleem met de microfoon' of 'De microfoon kan niet worden gevonden' ziet:

 • Test de microfoon om er zeker van te zijn dat deze werkt.

De dicteerfunctie kan u niet horen

Als u 'Dicteerfunctie kan u niet horen' ziet, of als er niets op het scherm wordt weergegeven terwijl u dicteert:

 • Ga naar een rustigere locatie.

Problemen met de nauwkeurigheid of gemiste woorden

Als u veel onjuiste of gemiste woorden te zien krijgt:

 • Zorg ervoor dat u een snelle en betrouwbare internetverbinding hebt.

 • Voorkom of verwijder achtergrondgeluiden die uw stemgeluid kunnen storen.

 • Spreek nadrukkelijker.

Opmerking: Dicteren voor Word op Android is momenteel in preview.

Dicteren gebruiken

 1. Tik op een Android-telefoon op het kleine pictogram van de microfoon om de dicteer ervaring in te schakelen.

  Dicteerfunctie voor een schermafbeelding van een Android-telefoon

 2. Tik op het grote microfoon pictogram en beginnen te spreken.

  Schermafbeelding van dicteren op een Android-telefoon.

 3. Voeg interpunctie toe door deze expliciet uit te spreken of door de werkbalk voor interpunctie te gebruiken.

 4. U kunt het dicteren onderbreken door op het microfoontje te tikken, of tik op de toetenbordtoets om terug te gaan naar het toetsenbord.

 5. Corrigeer fouten door middel van aanraken om de inhoud te verwijderen en opnieuw in te spreken, of gebruik het toetsenbord.

  Dicteer instellingen op een Android-telefoon scherm

Leestekens

Tekst

Uitvoer

Period
.
Comma
,
Question mark
?
Exclamation mark
!
New line
New line (Enter)
Colon
:
Semicolon
;
Open quotes
"
Close quotes
"
Smiley Face
:)

Uit te spreken zinsdelen (China)

Uitvoer van interpunctie

句 号
逗 号
,
换 行
换 行
问 号

Tekst

Uitvoer

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
«
comillas derechas
»

Tekst

Uitvoer

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche
guillemet ouvrant
«
guillemet droit
guillemet fermant
»

Tekst

Uitvoer

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen
beginn zitat
 «
schließendes anführungszeichen
ende zitat
»

Tekst

Uitvoer

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
«
virgolette chiuse
»

Tekst

Uitvoer

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
abrir aspas

Uit te spreken zinsdelen (Japan)

Uitvoer van interpunctie

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク
疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク
!
感 嘆 符
!
か っ こ 開 く
(
か っ こ 閉 じ る
)

Tekst

Uitvoer

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje

Tekst

Uitvoer

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
plustecken
+
påbörja ny rad
ny rad
ny rad

Tekst

Uitvoer

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
plustegn
+
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;

Tekst

Uitvoer

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
plusteken
+
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:

Tekst

Uitvoer

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
plusmerkki
+
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi

Opmerking: Automatische interpunctie is voor Engels standaard ingeschakeld.

 • Gesproken taal: In de vervolgkeuzelijst kunt u talen bekijken en van taal wijzigen.

 • Automatische interpunctie: U kunt het vinkje in- of uitschakelen, indien dit beschikbaar is voor de gekozen taal.

  Schermafbeelding van dicteren op instellingen voor Android-telefoon.

Standaard is dicteren op Android ingesteld op de huidige taal van uw apparaten.

Volledig ondersteunde talen

Chinees (China)

Engels (Canada)

Engels (Verenigd Koninkrijk)

Engels (Verenigde Staten)

Frans (Frankrijk)

Duits (Duitsland)

Italiaans (Italië)

Spaans (Spanje)

Spaans (Mexico)

Preview-talen *

Binnenkort beschikbaar

* Preview-talen kan minder nauwkeurig zijn of een beperkte ondersteuning voor interpunctie hebben.

Er wordt aan gewerkt om deze talen te verbeteren en meer landinstellingen en talen toe te voegen.

Met deze service worden uw audiogegevens of getranscribeerde tekst niet opgeslagen.

Uw gesproken tekst wordt naar Microsoft verzonden en wordt alleen gebruikt om u van tekstresultaten te voorzien.

Zie Verbonden ervaringen in Office voor meer informatie over ervaringen waarmee uw inhoud wordt geanalyseerd.

Ik kan de knop Dicteren niet vinden

Als u de knop om met dicteren te beginnen, niet kunt vinden:

 • De taal van uw apparaat wordt mogelijk niet ondersteund.

De microfoon heeft geen toegang

Als u 'Er is geen toegang tot de microfoon' ziet:

 • Controleer of er geen andere toepassing of webpagina gebruikmaakt van de microfoon en probeer het opnieuw.

De microfoon werkt niet

Als u 'Er is een probleem met de microfoon' of 'De microfoon kan niet worden gevonden' ziet:

 • Test de microfoon om er zeker van te zijn dat deze werkt.

De dicteerfunctie kan u niet horen

Als u 'Dicteerfunctie kan u niet horen' ziet, of als er niets op het scherm wordt weergegeven terwijl u dicteert:

 • Ga naar een rustigere locatie.

Problemen met de nauwkeurigheid of gemiste woorden

Als u veel onjuiste of gemiste woorden te zien krijgt:

 • Zorg ervoor dat u een snelle en betrouwbare internetverbinding hebt.

 • Voorkom of verwijder achtergrondgeluiden die uw stemgeluid kunnen storen.

 • Spreek nadrukkelijker.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×