Document-projecten met behulp van Project 2007

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

boekomslag Project 2007 Inside Out

Microsoft Office Project 2007 door
door Thérèse S. Stover

Teresa S. Stover is een expert op het gebied van projectmanagement die al sinds versie 4 samenwerkt met het team van Microsoft Office Project. Ze is educatief ontwerper en een bekroond auteur met meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van technische communicatie. Teresa is de auteur van talloze gebruikershandleidingen, zelfstudies en Help-systemen, plus meer dan tien computerboeken, zoals Microsoft Office Project 2003 Inside Out en Microsoft Project versie 2002 Inside Out.

Meer informatie over andere boeken op het 2007 Microsoft Office-systeem, gaat u naar Microsoft Press.

In dit artikel

Focus de visuele project

Definieer bereik

Projectdocumentatie bijvoegen

Omdat de planning van het hart van projectmanagement, is geen wonder dat de planning processen van een nieuw project heeft u een aanzienlijke hoeveelheid werk alleen aan de fase instellen doen. U definieert de grote lijnen en belanghebbenden goedkeuring voor de specificaties van het product of service die u maakt en voor de grenzen definiëren de algehele reikwijdte van het project zelf. Nadat deze visuele op hun plaats staan is, bent u gereed voor het maken van uw project blauwdruk: het projectplan, Microsoft Office Project 2007gebruiken. U Splits vervolgens op uw projectdoelstellingen en doelstellingen in de werkelijke fasen, mijlpalen en taken die de backbone van het project-informatie-mailsysteem vormen. U kunt uw ondersteunende documentatie, zoals het document visuele of strategie toevoegen aan het project-plan. U kunt ook andere aanvullende informatie zoals notities of hyperlinks toevoegen aan afzonderlijke taken en mijlpalen fasen. Al deze informatie kunt u uw project is de centrale opslagplaats van alle informatie uit project plannen.

Focus de visuele project

U hebt mogelijk al een duidelijke afbeelding in gedachten van uw project over en welke deze worden wanneer deze voltooid is. Aan de andere kant, het project mogelijk nog steeds lijkt iets bij benadering, ten minste rond de randen. Dit gebeurt niet voor andere belanghebbenden hebben een duidelijke visuele wanneer u niet zeker weet bent of u alleen nog werken.

En goed mogelijk dat als één belanghebbenden verwachtingen wissen voldoende, maar een ander belanghebbenden van verwachtingen geluid geheel tegenstrijdige lijken.

Waar u deze belangrijke beginpunt van is duidelijk definiëren van het project zonder dubbelzinnigheden, zodat iedereen die werkt's het over hebben hetzelfde project, de dezelfde verwachtingen en dezelfde resultaten. De visuele duidelijk aan het begin definiëren voorkomt u dat omleiding (en de attendant verspild inspanning) in het midden van het project of teleurstelling aan het einde.

Hoe maakt u een visuele? U werkt met belangrijke belanghebbenden zoals de klanten, potentiële gebruikers sponsors, bijvoorbeeld directieleden en leden van uw projectteam om hun verwachtingen project. U moet mogelijk conflicterende weergaven en tegengestelde agenda's afstemmen. Tijdens dit proces, kunt u de doelstellingen van het project, evenals hun gemeten doelstellingen identificeren. U kunt projecthypothesen identificeren, spellen mogelijke risico's en voor onvoorziene omstandigheden plannen voor deze risico's kunt aanbrengen. U kunt ook bekende tekortkomingen, zoals budget, tijd of resources identificeren.

Wanneer u klaar bent met deze projectoverzicht planning en u weet de vereiste goedkeuring, iedereen betrokken precies wat ze zich aanmeldt voor.

Naar boven

Definieer bereik

Een gedefinieerde scope articulates de visuele van het product die u maakt en het project dat deze wilt maken. Als uw project wordt uitgevoerd en zich problemen voordoen, kunt uw gedefinieerde bereik u besluiten te nemen. De definitie van de reikwijdte is uw richtlijn voor of de richting waarin die u bent bezig is in feite de taak van dit project. Als u geen Blijf gefocust op het bereik vooraf vastgestelde van het project, bent u waarschijnlijk "bereik kneep, gemaakt" waarin u uiteindelijk tijd en geld resources aan taken en af te leveren producten die geen deel uitmaken van de oorspronkelijke vision-ervaring.

Dit is niet te betekenen dat bereik in de loop van een project niet wijzigen. Zakelijke voorwaarden, ontwerp situatie, budgetten, tijd, de beschikbaarheid van resources en vele andere factoren kunnen u nodig om te wijzigen van project bereik halverwege door. Daarnaast terwijl leden van uw projectteam aan hun taken werkt, worden deze waarschijnlijk het genereren van nieuwe ideeën. Toch uw document bereik Hiermee kunt u beslissingen nemen en deze wijzigingen beheren, zodat u in de juiste richting wijzigen, loopt gelijk met de algemene strategie van uw organisatie, van het product reden voor wordt en doelstellingen van het project.

Meer informatie over product bereik en omvang van het project

Er zijn twee soorten bereik: product-bereik en omvang van het project. Eerste stap definieert u de reikwijdte van het product, tenzij deze al voor u is gedefinieerd. Het bereik van product geeft de voorzieningen en functies van het product die het resultaat van het project. Het bereik product misschien ook deel uit van de beschrijving van de producten in uw Handvest. Het product kan zijn concrete, zoals de bouw van een nieuwe office-gebouw of het ontwerp van een nieuwe vliegtuig. Het product kan ook zijn voor de ontwikkeling van een service of gebeurtenis, bijvoorbeeld implementatie van een nieuw computersysteem of uitvoering van een nieuwe training initiatief.

Ongeacht het type product, geeft het bereik product aan de specificaties en parameters die een gedetailleerde afbeelding van het eindresultaat tekenen. Het bereik van het product van de bouw van een nieuwe office-gebouw kan bijvoorbeeld vierkante meters, aantal artikelen, locatie en architectuur ontwerpelementen bevatten.

Omvang van het project Hiermee geeft u het werk dat moet worden uitgevoerd om het project voltooid, volgens de specificaties van het bijbehorende product-bereik. Omvang van het project wordt gedefinieerd en besturingselementen van wat er wel en niet opgenomen in het project. Als er meerdere fasen van productontwikkeling, reikwijdte van het project mogelijk opgeven welke fase het afhandelen van dit project Een computer systeem implementatieproject mogelijk bijvoorbeeld opgeven dat de scope omvatten de infrastructuurontwikkeling en de installatie van het nieuwe computersysteem, maar niet de documentatie en training voor nieuwe gebruikers. Of dit mogelijk op te geven dat het project alle aspecten van het product, van concept tot aan de voltooiing van de laatste fase gebeuren.

De scope-instructies ontwikkelen

Definieer het bereik van project en deze voor andere belangrijke belanghebbenden communiceren door u ontwikkelen en opnemen van de scope-instructies. Afhankelijk van de planning methoden van uw organisatie, kunnen bepaalde elementen van de scope-instructies worden gedefinieerd zeer vroeg, soms even voordat u is toegewezen als projectmanager. Andere elementen kunnen worden gedefinieerd net voordat u begint met het identificeren en de volgorde van taken van het project. Uw scope-instructies moet zijn:

 • Project-uitvulling     De scope-instructies moet de zakelijke behoeften of andere stimulerende voor dit project definiëren. Deze uitvulling vormt een geluid basis voor het evalueren van toekomstige besluiten, inclusief de onvermijdelijke voor-en nadelen.

 • Productbeschrijving     Het bereik moet hulpprogramma gebruiken om de details van het product of service wordt gemaakt. De beschrijving van de project uitvulling en product moet samen de doelstellingen van het project opstellen.

 • Beperkingen van het project of beperkingen     Het bereik moet bevatten eventuele beperken factoren aan het project. Factoren die van een project-opties kunnen beperken bevatten een bepaald budget, contractuele bepalingen, een exacte einddatum in te voeren, enzovoort.

  Opmerking: Omdat we de term beperkingen in dit hele boek gebruiken taakbeperkingen verstaan, in dit hoofdstuk gebruiken we de term beperkingen te verwijzen naar de algehele projectbeperkingen.

 • Projecthypothesen     Het bereik moet een lijst met alle beschouwd als true, reële of bepaalde elementen, zelfs wanneer ze mogelijk niet, om kunt ontwikkelen van het project-plan en vooruit doorgaan. Door hun aard voeren hypothesen gewoonlijk een mate van risico. Als u niet weet of het gebouw voor een commerciële bouw-project 10.000 of 15.000 vierkante voet wordt, hebt u bijvoorbeeld wordt ervan uitgegaan dat een of de andere voor de planning. Het risico is dat de andere keuze kan dit uiteindelijk wordt juiste. Nadat de feiten bekend zijn, maar andere Projectafhankelijkheden mogelijk al op hun plaats staan dan, kunt u het abonnement aanpassen.

  Opmerking: Hoewel bepaalde aspecten van uw scope-instructies kunnen niet worden gewijzigd via het iteratieve planningsproces is die niet per se het geval met beperkingen voor project en hypothesen. Als het bereik meer hecht gedefinieerd, de beperkingen en hypothesen komen en zijn beter zichtbaar. Terwijl u eraan omlaag de weg in het planningsproces, vaak reikwijdte van het hele project op dezelfde manier om te worden meer gericht.

 • Projectproducten     Het bereik moet een lijst met de overzichtsniveau subproducts de duur van het project hebt gemaakt. De bezorging van het uiteindelijke subproject product Hiermee markeert u de voltooiing van het hele project. Deze lijst kan doen in de focus ingrijpend projectfasen en mijlpalen die waardevol tijdens het starten van taken invoeren in de projectplanning.

 • Projectdoelstellingen     Het bereik moet de gemeten doelstellingen om te worden voldaan voor het project als geslaagd worden beschouwd opsommen. De doelstellingen toewijzen aan de af te leveren producten en worden gestuurd door de doelen van het project, zoals beschreven door de beschrijving van de project uitvulling en product. Wordt gemaakt, moet de projectdoelstellingen kwantificeerbare in sommige manier, bijvoorbeeld een specifieke bedrag in euro's, een specifieke periode of een specifiek niveau van kwaliteit.

  Opmerking: Uw scope-instructies kunt ook andere projectplanning problemen zoals communicatie, kwaliteitscontrole en risicobeheer beantwoorden. Dit kunt definiëren de rapportage vereisten en de samenwerkingshulpmiddelen moeten worden uitgevoerd. De scope-instructies kunt ook de minimale kwaliteitsniveau dat acceptabel opgeven, de mogelijke risico's die zijn gekoppeld aan de gespecificeerde beperkingen en hypothesen definiëren en methoden voor het doel van de risico's bepalen.

Product-bereik en omvang van het project zijn intricately gekoppeld. Omvang van het project, is afhankelijk van een duidelijke omschrijving van het product-bereik. Omvang van het project wordt voldaan door de voltooiing van werk in het projectplan weergegeven. Op dezelfde manier, product scope wordt voldaan door de specificaties in het product vereisten voor de vergadering.

Met het concept van de scope-instructies in handje hebt u een document dat u duidelijk communiceren met andere belanghebbenden project kunt gebruiken. In dit concept helpt u eventuele tegenwerken, onjuiste hypothesen en verkeerd geplaatste vereisten leegmaken. Terwijl u eraan Verfijn de scope-instructies, wordt de project-vision honed naar het punt waar alle belanghebbenden een algemene begrip van het project nodig hebt. En omdat alle belanghebbenden deelgenomen aan het maken van de vision, kunt u erop vertrouwen dat iedereen zich precies wat ze werken bewust naar wanneer u begint met het uitvoeren van het project-plan.

Naar boven

Projectdocumentatie bijvoegen

U kunt op de centrale opslagplaats Project 2007 aanbrengen voor alle belangrijke project-documentatie bij. U wilt bijvoorbeeld te uw scope-instructies koppelen aan uw projectplan, evenals andere documenten zoals de analyse van de behoeften, market onderzoeksopzet en productspecificaties.

De projectoverzichtstaak weergeven

Als u wilt bijvoegen planning documentatie aan uw project, is de eerste stap om de projectoverzichtstaak weer te geven. Niet alleen de projectoverzichtstaak uiteindelijk biedt samenvatting datum en kostengegevens voor het project als geheel, kan deze dienen als de locatie voor de gekoppelde of gekoppelde planningsdocumenten. Als u wilt de projectoverzichtstaak weergeven, als volgt te werk:

 1. Klik op Extra, Opties en klik op het tabblad Beeld.

 2. Schakel bij Overzichtsopties het selectievakje Projectsamenvattingstaak weergeven in.

 3. Klik op OK. Een overzichtstaak wordt weergegeven in rij 0 van het Gantt-diagram (Zie afbeelding 1), gesteld door de naam van het bestand als de naam van de overzichtstaak project. Als u de naam wijzigen wilt, klikt u in het veld Taaknaam voor de projectoverzichtstaak. Bewerk de naam in het veld boven het taakblad.

  de projectoverzichtstaak gebruiken om planningsdocumenten toe te voegen of te koppelen
  Afbeelding 1 gebruiken de projectoverzichtstaak bekijken om te koppelen of een koppeling voor het plannen van documenten.

Een document kopiëren naar uw project-bestand

Documenten die zijn gemaakt in andere programma's binnen Project 2007planning, kunt u opnemen. Hoewel hierdoor uw bestandsgrootte aanzienlijk toenemen kan, kunt u weet dat alle projectgegevens van uw op één locatie is opgeslagen. Als u wilt opnemen in de documenten, als volgt te werk:

 1. Met de projectoverzichtstaak die is geselecteerd, klikt u op de werkbalk standaard op Taakgegevens en klik op het tabblad notities . U kunt ook dubbelklikken op de taak om het dialoogvenster Taakgegevens overzicht openen. Klik op de knop Object invoegen op het tabblad notities .

 2. Selecteer de optie Maken uit bestand en klik vervolgens op de knop Bladeren in het dialoogvenster Object invoegen .

 3. Selecteer in het dialoogvenster Bladeren , een document dat u wilt koppelen of insluiten in uw projectbestand voor de projectplanning. Klik op de knop Invoegen .

 4. Terug in het vak Object invoegen dialoogvenster opnieuw, Selecteer het selectievakje Als pictogram weergeven in (Zie afbeelding 2).

  Als het document klein is, kunt u het selectievakje Als pictogram weergeven . Als u dit selectievakje uitschakelt Hiermee sluit u de inhoud van het bestand in het vak van uw project, zodat u deze rechtstreeks vanaf hier kunt lezen.

  het geselecteerde document worden ingesloten in de projectplanning
  Afbeelding 2 het geselecteerde document worden ingesloten in de projectplanning.
 5. Klik op OK. Pictogram van het document wordt weergegeven in het gedeelte notities van het dialoogvenster Taakgegevens overzicht (Zie afbeelding 3).

  als u dubbelklikt op het pictogram wordt het in de oorspronkelijke toepassing geopend
  Afbeelding 3 te dubbelklikken op het pictogram geopend in de oorspronkelijke toepassing.
 6. Klik op OKin het dialoogvenster Taakgegevens overzicht . De indicator wordt weergegeven in het Gantt-diagram (Zie afbeelding 4).

  notitie-indicator in de bijbehorende rij van het Gantt-diagram
  Afbeelding 4 als u iets in een tabblad Notities worden opgeslagen, de notitie-indicator wordt weergegeven in de bijbehorende rij van het Gantt-diagram.

Nu, wanneer u het document doorlezen moet, dubbelklik op de notitie-indicator om het tabblad notities in het dialoogvenster Taakgegevens overzicht te openen. Dubbelklik op het documentpictogram.

Opmerking: Naast het documenten koppelen aan de projectsamenvattingstaak, kunt u documenten koppelen aan overzichtstaken en individuele taken. Dit is handig wanneer er specificaties of tekeningen die verder Definieer het bereik van een bepaald onderliggend fase of de taak. U kunt ook af te leveren producten koppelen of mijlpaal-rapporten op de mijlpaaltaken.

Hyperlink een document aan uw projectbestand

Hyperlinks is een andere manier om op te nemen met het plannen van documenten met het projectbestand. Hyperlinks is een voorkeursmethode wanneer u wilt bewaren van uw bestand grootte trimmer en u weet dat uw projectplan en de bijbehorende planningsdocumenten altijd op dezelfde plaats zijn. Het is ook een zeer efficiënte methode voor het bijbehorende documenten snel openen. Een als hyperlink wilt invoegen, als volgt te werk:

 1. Met de projectoverzichtstaak die is geselecteerd, klikt u op Hyperlink invoegen op de werkbalk standaard .

 2. Typ een beschrijvende naam voor het document waaraan u een koppeling, bijvoorbeeld Project Scope-instructies maaktin het vak Tekst dat wordt weergegeven .

 3. Zoek en selecteer een document dat u wilt koppelen aan uw projectbestand voor de projectplanning (Zie afbeelding 5).

  het pad en de naam van het geselecteerde document worden weergegeven in het adresvak
  Afbeelding 5 het pad en de naam van het geselecteerde document worden weergegeven in het vak adres.
 4. Klik op OK. De hyperlinkindicator wordt weergegeven in het veld indicatoren toe van het Gantt-diagram (Zie afbeelding 6).

  hyperlinkindicator wordt weergegeven in de bijbehorende rij van het Gantt-diagram
  Afbeelding 6 wanneer u een document aan een taak, de hyperlinkindicator hyperlink wordt weergegeven in de bijbehorende rij van het Gantt-diagram.

Nu, als u moet het document te controleren, klikt u op de hyperlinkindicator. Het document geopend in een apart toepassingsvenster.

Opmerking: Naast de hyperlinks naar documenten uit de projectoverzichtstaak, kunt u een hyperlink maken van overzichtstaken en individuele taken. Als u met Microsoft Office Project Server Microsoft Office Project Professional 2007 voor enterprise projectmanagement gebruikt, is de beste manier om ervoor dat alle projectdocumenten samen gebruiken van de documentbibliotheek. U kunt door het instellen van Microsoft Office Project Web Access met Windows SharePoint Services, instellen en onderhouden van een documentbibliotheek. Op deze manier kunnen alle leden van uw team en andere belanghebbenden weergeven in de documenten door hun webbrowser. Ze kunnen ook de status documenten in-en uitfaden, middel van belangrijke versiebeheer.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×