Document-id's in een siteverzameling activeren en configureren

Document-id's in een siteverzameling activeren en configureren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Document-id's helpen u met het beheer van uw documenten. Ze vormen een gemakkelijke manier om items ongeacht hun locatie te traceren. Als een juridisch contract bijvoorbeeld wordt verplaatst van een documentbibliotheek naar een archiefbibliotheek op een andere site, wordt de document-id niet gewijzigd. U kunt het gearchiveerde contract gemakkelijk vinden op basis van de document-id. Document-id's worden automatisch toegewezen aan geüploade documenten en deze id's volgen de items gedurende de volledige levenscyclus van de documenten. U kunt document-id's ook toewijzen aan documentensets.

Document-id's activeren, inschakelen en configureren

Als u document-id's wilt gebruiken om documenten of records te traceren, moet u de functie eerst activeren in de siteverzameling.

De functie Document-id voor de siteverzameling activeren

Opmerking:  U moet de beheerder van een siteverzameling zijn om de functie Document-id te kunnen inschakelen.

 1. Ga naar het hoogste niveau site of siteverzameling.

 2. Klik op Instellingen Knop Instellingen in SharePoint 2016 op titelbalk. en klik vervolgens op Site-instellingen.

  Op een site SharePoint verbonden met een groep, klikt u op Instellingen Knop Instellingen in SharePoint 2016 op titelbalk. , en vervolgens op Site-inhouden klik vervolgens op Site-instellingen.

 3. Klik onder Beheer van siteverzameling op Onderdelen van de siteverzameling.

 4. Klik naast Document-id-service op Activeren. Naast het item wordt het pictogram Actief weergegeven en wordt de functie voor de huidige siteverzameling geactiveerd.

Document-id's in een siteverzameling inschakelen en configureren

Wanneer u de functie Document-id inschakelt voor een siteverzameling, wordt aan alle documenten in de siteverzameling automatisch een document-id toegewezen. Hoe lang dit duurt, is afhankelijk van het aantal documenten in uw siteverzameling.

Opmerking:  U moet de beheerder van een siteverzameling zijn om de functie Document-id te kunnen inschakelen en configureren.

 1. Ga naar het hoogste niveau site of siteverzameling.

 2. Klik op Instellingen Knop Instellingen in SharePoint 2016 op titelbalk. en klik vervolgens op Site-instellingen.

  Op een site SharePoint verbonden met een groep, klikt u op Instellingen Knop Instellingen in SharePoint 2016 op titelbalk. , en vervolgens op Site-inhouden klik vervolgens op Site-instellingen.

 3. Klik onder Beheer van siteverzameling op Document-id-instellingen.

 4. Controleer op de pagina Document-id-instellingen in de sectie Document-id's toewijzen of het selectievakje Document-id's toewijzen is ingeschakeld.

  Document-id's in toewijzen de de pagina instellingen voor Document-id's

  Opmerking: Wanneer u document-id's in een siteverzameling inschakelt, wordt het volgende bericht weergegeven: De configuratie van de functie Document-id wordt volgens de planning voltooid door een geautomatiseerd proces. Hoe lang dit duurt, is afhankelijk van het aantal documenten in uw siteverzameling.

  1. Als u een aangepaste tekenreeks of getallen wilt instellen die automatisch worden toegevoegd aan het begin van een document-id, geeft u de tekenreeks op onder Id's beginnen met …

  2. Schakel het selectievakje Alle document-id's in deze siteverzameling opnieuw instellen... in als u het prefix automatisch wilt toevoegen aan alle bestaande document-id's in uw siteverzameling.

  3. Selecteer in de secties Opzoekbereik voor document-id's de sites die u wilt gebruiken als zoekbereik voor het opzoeken van id's.

 5. Klik op OK.

Wanneer u document-id's voor een siteverzameling inschakelt, wordt er op siteverzamelingsniveau een kolom toegevoegd aan de inhoudstypen Document en Documentensite. In de kolom Document-id worden de id's weergegeven die aan items zijn toegewezen.

We zijn erg geïnteresseerd

Bijgewerkte 17 mei 2017

In dit artikel handig is? Zo ja, laat het ons weten onder aan deze pagina. Zo handig niet, laat het ons weten wat was duidelijker is of ontbrekende. Neem uw SharePoint, OS en browser-versies die u gebruikt. Controleer of de feiten, in het dialoogvenster toevoegen en bijwerken in dit artikel gebruiken we uw feedback.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×