DNS-records bij Gandi.net maken voor Office 365

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Raadpleeg de veelgestelde vragen over domeinen als u niet kunt vinden wat u zoekt.

Als Gandi.net uw DNS-hostingprovider is, voert u de stappen in dit artikel uit om uw domein te verifiëren en DNS-records voor e-mail, Skype voor Bedrijven Online, enzovoort in te stellen.

Deze procedure bestaat uit twee bewerkingen: eerst controleert u uw domein en vervolgens voegt u DNS-records aan dat domein toe. (Meer hulp nodig? Ondersteuning krijgen.)

Uw domein verifiëren

DNS-records toevoegen aan uw domein

Als u wilt controleren en configureren van uw domein voor Office 365, moet u verschillende DNS-records toevoegen aan dat domein gebruiken wat een zonebestand wordt genoemd. U kunt een actieve Gandi.net zone-bestand niet bewerken. U wordt in plaats daarvan maakt u slechts één exemplaar van het actieve Gandi.net zonebestand voor het verifiëren van uw domein en klikt u vervolgens slechts één andere kopiëren waarin u alle van uw DNS-records voor Office 365 maaktmaken.

Wanneer u deze twee zaken hebt voltooid, wordt uw domein Gandi.net instellen voor gebruik met Office 365 services.

Zie meer informatie over webhosting en DNS voor websites met Office 365, met een openbare website met Office 365.

Opmerking: Het duurt gewoonlijk ongeveer 15 minuten voordat DNS-wijzigingen van kracht worden. Het kan echter soms wat langer duren voordat een wijziging die u hebt aangebracht, is bijgewerkt via het DNS-systeem op internet. Als u na het toevoegen van de DNS-records problemen hebt met het ontvangen of verzenden van e-mail, raadpleegt u Problemen oplossen nadat u uw domeinnaam of DNS-records hebt gewijzigd.

Een zonebestand voor verificatie met Office 365 maken

Als u wilt controleren of uw domein voor Office 365, moet u een record toevoegen aan het zonebestand voor dat domein. Zoals hierboven, kunt u een actieve Gandi.net zone-bestand niet bewerken. In plaats daarvan stelt u slechts één exemplaar van het actieve Gandi.net zonebestand gebruiken bij het verifiëren van uw domein Gandi.net met Office 365.

(Als u het verificatieproces hebt voltooid, maakt u slechts één andere kopiëren, waarin u alle van uw DNS-records voor Office 365 maakt.)

Zonebestand voor het eerste wordt alleen gebruikt om te verifiëren dat u eigenaar bent van uw domein. dit geen invloed op andere items. Later, als u dat wilt, kunt u dit verwijderen. (Het tweede zonebestand, aan de andere kant, u blijft, zoals alle DNS-records die u hebt gemaakt bevat, zodat uw domein met Office 365 werkt.)

 1. Om te beginnen gaat u via deze koppeling naar uw domeinenpagina bij Gandi.net. Hiervoor dient u zich echter eerst aan te melden.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Schakel op de pagina Domains het selectievakje in naast de naam van het domein dat u gaat wijzigen.

  Ga vervolgens in de geopende vervolgkeuzelijst Select the lines and choose an action naar de sectie Technical changes en selecteer de optie Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Op de pagina Batch zone file change klikt u in de rij Default Gandi zone file op het pictogram Modify (potlood).

  GandiNet-BP-Configure-1-3

 4. Kies in het gebied Zone file versions de optie Normal in de Edit mode.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-1

 5. Kies vervolgens Copy this zone to edit.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-2

 6. Typ een nieuwe zonenaam in het veld naam (bijvoorbeeld Office 365 verifiëren) in het dialoogvenster een zone kopiëren .

  GandiNet-BP-Configure-1-5-1

 7. Kies vervolgens Submit.

  GandiNet-BP-Configure-1-5-2

 8. Kies op de pagina Zones > zonenaam de optie Create a new version.

  GandiNet-BP-Configure-1-6

Nu dat u het zonebestand hebt gemaakt, gaat u naar de volgende sectie, waar u de TXT-record die u nodig hebt om te controleren of uw domein Gandi.net met Office 365wordt toegevoegd.

Een TXT-record toevoegen voor verificatie

Als u de procedure Een zonebestand voor verificatie met Office 365 maken in de eerste sectie van dit artikel nog niet hebt uitgevoerd, doet u dat eerst voordat u met de procedure in deze sectie begint.

Voordat u uw domein met Office 365 kunt gaan gebruiken, moet worden gecontroleerd dat u de eigenaar bent van het domein. Als u zich bij uw account bij de domeinregistrar kunt aanmelden en de DNS-record kunt maken, is dit voor Office 365 bewezen.

Opmerking: Deze record wordt alleen gebruikt om te verifiëren dat u de eigenaar van uw domein bent. Dit heeft verder geen invloed. U kunt deze record later desgewenst verwijderen.

 1. Om te beginnen gaat u via deze koppeling naar uw domeinenpagina bij Gandi.net. Hiervoor dient u zich echter eerst aan te melden.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Schakel op de pagina Domains het selectievakje in naast de naam van het domein dat u gaat wijzigen.

  Ga vervolgens in de geopende vervolgkeuzelijst Select the lines and choose an action naar de sectie Technical changes en selecteer de optie Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Klik op de pagina Batch zonebestand wijzigen in de rij voor het zonebestand dat u hebt gemaakt voor de verificatie van Office 365 , kies het pictogram wijzigen (Potlood) .

  GandiNet-BP-Configure-1-14

 4. Kies Version 2 in het gebied Zone file versions.

  (Selecteer nog niet de optie Use this version.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Kies in het gebied Zone file versions de optie Add.

  (Mogelijk moet u omlaag schuiven.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Typ of kopieer en plak in het gebied Add a Record de waarden uit de volgende tabel in de vakken voor de nieuwe record.

  (Selecteer het Typeen TTLuur waarden in de vervolgkeuzelijsten.)

  Type

  TTL

  Naam

  Waarde

  TXT

  1 hours

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Opmerking: Dit is een voorbeeld. Gebruik hier de specifieke waarde voor Doel of adres waarnaar wordt verwezen uit de tabel in Office 365.
  Hoe kan ik dit vinden?

  GandiNet-BP-Verify-1-1

 7. Kies Submit om uw wijzigingen door te voeren.

  GandiNet-BP-Verify-1-2

Nadat u het zonebestand hebt gemaakt dat door Office 365 wordt gebruikt voor het verifiëren van uw Gandi.net-domein, gaat u naar de volgende sectie waar u het nieuwe zonebestand dat de record bevat, gaat activeren.

Een zonebestand voor verificatie met Office 365 activeren

Als u dit nog niet hebt gedaan, voert u de procedures in de eerste twee secties van dit artikel (een zonebestand voor Office 365-verificatie maken en toevoegen voor verificatie een TXT-record) voordat u de procedure in deze sectie begint.

U wordt nu uw standaardinstellingen Gandi.net bijwerken zodat het zonebestand voor Office 365 verificatie wordt het actieve zonebestand voor het domein dat u wilt wijzigen.

Waarschuwing: Hiervoor is mislukt wordt voorkomen dat Office 365 verifiëren van uw domein.

 1. Kies Version 2 in het gebied Zone file versions.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-1

 2. Kies vervolgens Use this version.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-2

 3. Kies Submit in het dialoogvenster Use this version.

  GandiNet-BP-Configure-1-10

 4. Kies Domains op de bovenste navigatiebalk.

  GandiNet-BP-Configure-1-11

 5. Schakel op de pagina Domains het selectievakje in naast de naam van het domein dat u gaat wijzigen.

  Ga vervolgens in de geopende vervolgkeuzelijst Select the lines and choose an action naar de sectie Technical changes en selecteer de optie Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 6. Zoek het nieuwe zonebestand op de pagina Batch zone file change en kies Choose.

  GandiNet-BP-Configure-1-12

 7. Kies Submit om uw wijzigingen door te voeren.

  GandiNet-BP-Configure-1-13

U voltooit het proces van het verifiëren van uw domein Gandi.net met Office 365, volgt u de instructies in het volgende gedeelte.

Uw domein verifiëren met Office 365

Als u dit nog niet hebt gedaan, voert u de procedures in de eerste drie secties van dit artikel (maken een zonebestand voor Office 365-verificatie, een TXT-record toevoegen voor verificatieen activeren het zonebestand voor Office 365-verificatie) voordat u de procedure in deze sectie begint.

Nu u de record hebt toegevoegd aan de site van uw domeinregistrar, gaat u terug naar Office 365 en vraagt u of Office 365 naar de record wil zoeken.

Wanneer in Office 365 de juiste TXT-record is gevonden, is uw domein gecontroleerd.

 1. Kies Setup > Domeinen.

 2. Kies op de pagina Domains de naam van het domein dat u verifieert.

  Domeinnaam geselecteerd in Office 365-beheercentrum

 3. Kies Start setup op de pagina Setup.

  Knop Configuratie starten

 4. Kies Verify op de pagina Verify domain.

  Knop Verifiëren

Opmerking: Het duurt gewoonlijk ongeveer 15 minuten voordat DNS-wijzigingen van kracht worden. Het kan echter soms wat langer duren voordat een wijziging die u hebt aangebracht, is bijgewerkt via het DNS-systeem op internet. Als u na het toevoegen van de DNS-records problemen hebt met het ontvangen of verzenden van e-mail, raadpleegt u Problemen oplossen nadat u uw domeinnaam of DNS-records hebt gewijzigd.

Nu dat u uw domein Gandi.net met Office 365hebt gecontroleerd, kunt u gaan op slechts één andere kopie van het actieve Gandi.net zonebestand, waarin maakt u alle DNS-records die uw domeinen Gandi.net moet samenwerken met maken Office 365. De overige secties in dit artikel begeleidt u bij die.

Een zonebestand voor Office 365 DNS-records maken

Als u uw domein Gandi.net met Office 365nog niet hebt gecontroleerd, dit nu doen door de procedures in de eerste vier secties van dit artikel, beginnend met maken een zonebestand voor Office 365-verificatie.

De zonebestand dat u wilt maken is nu waar u de DNS-records die u nodig voor Office 365 hebtwilt maken. Uw account Office 365 werkt niet zonder deze records. Wanneer u klaar bent met het maken van al uw DNS-records, wordt u dit zonebestand aanwijzen als uw actieve Gandi.net zonebestand, gebruiken in plaats van het zonebestand die u hebt gemaakt om te controleren of uw domein in de vorige gedeelten is.

 1. Om te beginnen gaat u via deze koppeling naar uw domeinenpagina bij Gandi.net. Hiervoor dient u zich echter eerst aan te melden.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Schakel op de pagina Domains het selectievakje in naast de naam van het domein dat u gaat wijzigen.

  Ga vervolgens in de geopende vervolgkeuzelijst Select the lines and choose an action naar de sectie Technical changes en selecteer de optie Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Op de pagina Batch zone file change klikt u in de rij Default Gandi zone file op het pictogram Modify (potlood).

  GandiNet-BP-Configure-1-15

 4. Kies in het gebied Zone file versions de optie Normal in de vervolgkeuzelijst Edit mode.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-1

 5. Kies vervolgens Copy this zone to edit.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-2

 6. Typ een nieuwe zonenaam in het veld naam (bijvoorbeeld Office 365 DNS-Records) in het dialoogvenster een zone kopiëren .

  GandiNet-BP-Configure-1-16-1

 7. Kies vervolgens Submit.

  GandiNet-BP-Configure-1-16-2

 8. Kies op de pagina Zones > zonenaam de optie Create a new version.

  GandiNet-BP-Configure-1-17

Alle van de DNS-records dat uw domein Gandi.net correct werkt met Office 365moet bevatten nu die u het nieuwe zonebestand hebt gemaakt om te worden toevoegen. Maakt u vier typen records: MX, CNAME, SPF and SRV. U kunt deze records kunt maken in een willekeurige volgorde, maar moet u alle labels maken voordat u het nieuwe zonebestand u in het laatste onderdeel van dit artikel doet activeren.

Voeg een MX-record toe zodat e-mail voor uw domein bij Office 365 terechtkomt

Belangrijk: Voordat u DNS-records voor uw domein Gandi.net maakt, moet u eerst uw domein met Office 365 controleren (Zie de eerste vier secties van dit artikel) en klikt u vervolgens het zonebestand maken waarin u de DNS-records maakt. Wanneer u alle records die u nodig hebt gemaakt, wordt u het zonebestand activeren.

 1. Om te beginnen gaat u via deze koppeling naar uw domeinenpagina bij Gandi.net. Hiervoor dient u zich echter eerst aan te melden.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Schakel op de pagina Domains het selectievakje in naast de naam van het domein dat u gaat wijzigen.

  Ga vervolgens in de geopende vervolgkeuzelijst Select the lines and choose an action naar de sectie Technical changes en selecteer de optie Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Klik op de pagina Batch zonebestand wijzigen in de rij voor het zonebestand dat u hebt gemaakt voor Office 365 DNS-records, kies het pictogram wijzigen (Potlood) .

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. Kies Version 2 in het gebied Zone file versions.

  (Selecteer nog niet de optie Use this version.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Kies in het gebied Zone file versions de optie Add.

  (Mogelijk moet u omlaag schuiven.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Typ of kopieer en plak in het gebied Add a Record de waarden uit de volgende tabel in de vakken voor de nieuwe record.

  (Selecteer het Typeen TTLuur waarden in de vervolgkeuzelijsten.)

  Type

  TTL

  Naam

  Value

  MX Priority

  MX

  1 hours

  @

  <domeinsleutel>.mail.protection.outlook.com.

  Deze waarde MOET eindigen op een punt (.)

  Opmerking: Download uw <domain-key> in uw Office 365-portalaccount.
  Hoe kan ik dit vinden?

  0

  Zie Wat is MX-prioriteit? voor meer informatie over prioriteit.

  GandiNet-BP-Configure-2-1

 7. Kies Verzenden.

  GandiNet-BP-Configure-2-2

 8. Als er nog andere MX-records zijn, verwijdert u een van die records door voor die record te klikken op het pictogram Delete (X).

  GandiNet-BP-Configure-2-3

 9. Klik op Delete om het verwijderen te bevestigen.

  GandiNet-BP-Configure-2-4

 10. Verwijder op dezelfde manier alle andere MX-records, uitgezonderd de record die u eerder in deze procedure hebt gemaakt.

De zes CNAME-records toevoegen die voor Office 365 vereist zijn

Belangrijk: Voordat u DNS-records voor uw Gandi.net-domein maakt, moet u eerst uw domein verifiëren met Office 365 (zie de eerste vier secties van dit artikel) en vervolgens het zonebestand maken waarin u de DNS-records gaat maken. Wanneer u alle records hebt gemaakt die u nodig hebt, gaat u het zonebestand activeren.

 1. Om te beginnen gaat u via deze koppeling naar uw domeinenpagina bij Gandi.net. Hiervoor dient u zich echter eerst aan te melden.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Schakel op de pagina Domains het selectievakje in naast de naam van het domein dat u gaat wijzigen.

  Ga vervolgens in de geopende vervolgkeuzelijst Select the lines and choose an action naar de sectie Technical changes en selecteer de optie Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Klik op de pagina Batch zonebestand wijzigen in de rij voor het zonebestand dat u hebt gemaakt voor Office 365 DNS-records, kies het pictogram wijzigen (Potlood) .

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. Kies Version 2 in het gebied Zone file versions.

  (Selecteer nog niet de optie Use this version.)

 5. Kies in het gebied Zone file versions de optie Add.

  (Mogelijk moet u omlaag schuiven.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 6. Voeg de eerste van de zes CNAME-records toe.

  Typ of kopieer en plak in de sectie Add a Record de waarden uit de eerste rij in de volgende tabel in de vakken voor de nieuwe record.

  (Selecteer het Typeen TTLuur waarden in de vervolgkeuzelijsten.)

  Type

  TTL

  Naam

  Value

  CNAME

  1 hours

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  Deze waarde MOET eindigen op een punt (.)

  CNAME

  1 hours

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  Deze waarde MOET eindigen op een punt (.)

  CNAME

  1 hours

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  Deze waarde MOET eindigen op een punt (.)

  CNAME

  1 hours

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Deze waarde MOET eindigen op een punt (.)

  CNAME

  1 hours

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  Deze waarde MOET eindigen op een punt (.)

  CNAME

  1 hours

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Deze waarde MOET eindigen op een punt (.)

  GandiNet-BP-Configure-3-1

 7. Kies Verzenden.

  GandiNet-BP-Configure-3-2

 8. Voeg de overige vijf CNAME-records toe.

  Kies in het gebied Zone file versions de optie Add, maak een record met behulp van de waarden uit de volgende rij in de tabel en kies vervolgens nogmaals Submit om het maken van die record af te ronden.

  Herhaal deze procedure totdat u alle zes CNAME-records hebt gemaakt.

Een TXT-record voor SPF toevoegen om spam tegen te gaan

Belangrijk: U kunt maximaal 1 TXT-record hebben voor SPF voor een domein. Als uw domein meer dan één SPF-record heeft, kan dit resulteren in e-mailfouten, evenals leverings- en spamclassificatieproblemen. Als u al een SPF-record voor uw domein hebt, hoeft u geen nieuwe voor Office 365 te maken. In plaats daarvan voegt u de vereiste Office 365-waarden toe aan de huidige record, zodat u beschikt over één SPF-record waarin beide sets waarden zijn opgenomen. Hebt u voorbeelden nodig? Bekijk deze details en voorbeelden van SPF-records. Voor het valideren van uw SPF-record, kunt u een van deze SPF-validatiehulpmiddelen gebruiken.

Belangrijk: Voordat u DNS-records voor uw domein Gandi.net maakt, moet u eerst uw domein met Office 365 controleren (Zie de eerste vier secties van dit artikel) en klikt u vervolgens het zonebestand maken waarin u de DNS-records maakt. Wanneer u alle records die u nodig hebt gemaakt, wordt u het zonebestand activeren.

 1. Om te beginnen gaat u via deze koppeling naar uw domeinenpagina bij Gandi.net. Hiervoor dient u zich echter eerst aan te melden.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Schakel op de pagina Domains het selectievakje in naast de naam van het domein dat u gaat wijzigen.

  Ga vervolgens in de geopende vervolgkeuzelijst Select the lines and choose an action naar de sectie Technical changes en selecteer de optie Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Klik op de pagina Batch zonebestand wijzigen in de rij voor het zonebestand dat u hebt gemaakt voor Office 365 DNS-records, kies het pictogram wijzigen (Potlood) .

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. Kies Version 2 in het gebied Zone file versions.

  (Selecteer nog niet de optie Use this version.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Kies in het gebied Zone file versions de optie Add.

  (Mogelijk moet u omlaag schuiven.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Typ of kopieer en plak in het gebied Add a Record de waarden uit de volgende tabel in de vakken voor de nieuwe record.

  (Selecteer het Typeen TTLuur waarden in de vervolgkeuzelijsten.)

  Type

  TTL

  Naam

  Waarde

  TXT

  1 hours

  @

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Opmerking: Het is raadzaam dit item te kopiëren en te plakken, zodat alle spatiëring ongewijzigd blijft.

  GandiNet-BP-Configure-4-1

 7. Kies Verzenden.

  GandiNet-BP-Configure-4-2

Voeg de vier SRV-records toe die voor Office 365 vereist zijn.

Belangrijk: Voordat u DNS-records voor uw domein Gandi.net maakt, moet u eerst uw domein met Office 365 controleren (Zie de eerste vier secties van dit artikel) en klikt u vervolgens het zonebestand maken waarin u de DNS-records maakt. Wanneer u alle records die u nodig hebt gemaakt, wordt u het zonebestand activeren.

 1. Om te beginnen gaat u via deze koppeling naar uw domeinenpagina bij Gandi.net. Hiervoor dient u zich echter eerst aan te melden.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Schakel op de pagina Domains het selectievakje in naast de naam van het domein dat u gaat wijzigen.

  Ga vervolgens in de geopende vervolgkeuzelijst Select the lines and choose an action naar de sectie Technical changes en selecteer de optie Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Klik op de pagina Batch zonebestand wijzigen in de rij voor het zonebestand dat u hebt gemaakt voor Office 365 DNS-records, kies het pictogram wijzigen (Potlood) .

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. Kies Version 2 in het gebied Zone file versions.

  (Selecteer nog niet de optie Use this version.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Kies in het gebied Zone file versions de optie Add.

  (Mogelijk moet u omlaag schuiven.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Voeg de eerste van de twee SRV-records toe.

  Typ of kopieer en plak de waarden uit de eerste rij in de volgende tabel in de velden voor de nieuwe record.

  (Selecteer het Typeen TTLuur waarden in de vervolgkeuzelijsten.)

  Type

  TTL

  Naam

  Value

  SRV

  1 hours

  _sip._tls

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Deze waarde MOET eindigen op een punt (.)

  Opmerking: Het is raadzaam dit item te kopiëren en te plakken, zodat alle spatiëring ongewijzigd blijft.

  SRV

  1 hours

  _sipfederationtls._tcp

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Deze waarde MOET eindigen op een punt (.)

  Opmerking: Het is raadzaam dit item te kopiëren en te plakken, zodat alle spatiëring ongewijzigd blijft.

  GandiNet-BP-Configure-5-1

 7. Kies Verzenden.

  GandiNet-BP-Configure-5-2

 8. Voeg als volgt de andere SRV-record toe:

  Kies in het gebied Zone file versions de optie Add, maak een record met behulp van de waarden uit de volgende rij in de tabel en kies vervolgens nogmaals Submit om het maken van die record af te ronden.

Het zonebestand voor Office 365 DNS-records activeren

Belangrijk: Als u uw domein nog niet hebt geverifieerd en nog niet alle DNS-records hebt gemaakt die u nodig hebt, wordt ten zeerste aangeraden dat u dit eerst doet voordat u met de laatste procedure gaat beginnen. Alle instructies die u nodig hebt, staan in de vorige secties van dit artikel.

Als u hebt nu uw domein hebt geverifieerd, en alle MX, CNAME, SPF and SRV-records die u nodig voor Office 365 hebthebt gemaakt, moet u nu opnieuw bijwerken uw standaardinstellingen Gandi.net ditmaal zodat de DNS-Records van Office 365 zone bestand vervangt de Office 365 Verificatie-zonebestand, dat u het actieve zonebestand voor het domein dat u wilt wijzigen.

Waarschuwing: Fout bij zodat deze wijziging wordt voorkomen dat uw domein Gandi.net goed werkt met Office 365.

 1. Kies Version 2 in het gebied Zone file versions.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-1

 2. Kies vervolgens Use this version.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-2

 3. Kies Submit in het dialoogvenster Use this version.

  GandiNet-BP-Configure-1-10

 4. Kies Domains op de bovenste navigatiebalk.

  GandiNet-BP-Configure-1-19

 5. Schakel op de pagina Domains het selectievakje in naast de naam van het domein dat u gaat wijzigen.

  Ga vervolgens in de geopende vervolgkeuzelijst Select the lines and choose an action naar de sectie Technical changes en selecteer de optie Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 6. Zoek op de pagina Batch zonebestand wijzigen , het nieuwe zonebestand (het account waarmee u al uw Office 365 DNS-records hebt toegevoegd), en kies vervolgens kiezen.

  GandiNet-BP-Configure-1-20

 7. Kies Submit om uw wijzigingen door te voeren.

  GandiNet-BP-Configure-1-21

Opmerking: Het duurt gewoonlijk ongeveer 15 minuten voordat DNS-wijzigingen van kracht worden. Het kan echter soms wat langer duren voordat een wijziging die u hebt aangebracht, is bijgewerkt via het DNS-systeem op internet. Als u na het toevoegen van de DNS-records problemen hebt met het ontvangen of verzenden van e-mail, raadpleegt u Problemen oplossen nadat u uw domeinnaam of DNS-records hebt gewijzigd.

Nog steeds hulp nodig?

Hulp krijgen van de Office 365-communityforums Beheerders: Aanmelden en een serviceaanvraag maken Beheerders: Ondersteuning bellen
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×