Discussieborden aanpassen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Discussieborden bieden gebruikers van sites een forum waarop zij over onderwerpen kunnen discussiëren. Met de meeste sitesjablonen is het mogelijk discussieborden te maken. Daarnaast bieden veel sites en sites voor werkruimten al een ingebouwd discussiebord, genaamd Teamdiscussie. De eigenaar van een site kan discussieborden naar wens aanpassen.

Inhoud van dit artikel

Discussieborden aanpassen

Een weergave maken

Een weergave bewerken

Een weergave verwijderen

De standaard openbare weergave opgeven

Discussieborden aanpassen

U hebt de beschikking over verschillende opties voor het aanpassen van de weergaven en het gedrag die specifiek zijn voor discussieborden. Wanneer u een nieuwe weergave maakt voor een discussiebord, moet u deze baseren op een bestaande weergave. De volgende weergaven worden standaard meegeleverd:

 • Onderwerpweergave    Deze weergave is alleen beschikbaar in de map van het hoogste niveau (het hoogste niveau van een discussiebord) en wordt gebruikt om de namen van discussies en verdere metagegevens over een bepaalde discussie weer te geven. De naam van iedere discussie op het discussiebord wordt weergegeven als een koppeling in de kolom Onderwerp waarop u kunt klikken om naar een map te gaan op een lager niveau waarin de antwoorden op die bepaalde discussie worden weergegeven.

  Opmerking: Het is mogelijk om een andere weergave te gebruiken voor de map op het hoogste niveau, zoals de platte weergave of de hiërarchische weergave, maar dit wordt niet aangeraden. U kunt het beste de onderwerpweergave gebruiken of een eigen weergave, gebaseerd op de onderwerpweergave.

 • Platte weergave    Deze weergave is standaard alleen beschikbaar in mappen van het type discussie-inhoud. Dit betekent dat deze weergave niet beschikbaar is als map op het hoogste niveau. In deze weergave worden het onderwerp van de discussie, alle antwoorden op de discussie en andere antwoorden aan één kant uitgelijnd.

 • Hiërarchische weergave    Deze weergave is standaard alleen beschikbaar in mappen van het type discussie-inhoud. Dit betekent dat deze weergave niet beschikbaar is als map op het hoogste niveau. In deze weergave wordt het onderwerp van de discussie naar één kant uitgelijnd, worden alle antwoorden op de discussie enigszins ingesprongen en worden alle antwoorden op eerdere antwoorden nog verder ingesprongen. In deze weergave is het gemakkelijk na te gaan of een antwoord direct betrekking heeft op het onderwerp van de discussie, of op een ander antwoord.

Opmerking: Wanneer u een weergave maakt, kunt u opgeven of de weergave een persoonlijke of een openbare weergave is. Een persoonlijke weergave is alleen beschikbaar voor de persoon die de weergave heeft gedefinieerd, terwijl een openbare weergave voor iedereen beschikbaar is.

In de volgende tabel staan de configuratieopties waaruit de eigenaar van een site kan kiezen bij het maken van een weergave voor een discussiebord. De meeste opties zijn ook beschikbaar wanneer u bestaande weergaven bewerkt.

Opmerking: Voor het aanpassen van de meeste lijstinstellingen moet u gemachtigd zijn om lijsten te beheren of te wijzigen.

Configuratieopties

Acties

Naam

Stel een unieke naam in voor deze weergave en geef op of de weergave de standaard openbare weergave moet zijn.

Opmerking: Het selectievakje Dit als standaardweergave instellen is alleen van toepassing op openbare weergaven, niet op persoonlijke weergaven.

Doelgroep

Geef op of dit een persoonlijke of een openbare weergave is.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u een weergave maakt.

Kolommen

Selecteer de kolommen die u wilt gebruiken in deze weergave en de volgorde waarin de kolommen moeten worden weergegeven.

Sorteren

Selecteer de primaire en secundaire kolommen waarop u wilt sorteren en of deze in oplopende of aflopende volgorde moeten worden gesorteerd.

Filteren

Geef op of alle items (discussies en antwoorden ) moeten worden weergegeven in deze weergave of dat de items moeten worden gefilterd. Als u op meer dan twee kolommen wilt filteren, klikt u op Meer kolommen weergeven.

Opmerking: Als u ervoor kiest items te filteren, kunt u het beste een kolom kiezen waarin de eerste zin is geïndexeerd, zodat de pagina sneller kan worden weergegeven.

Groeperen op

Geef op of discussies moeten worden gegroepeerd op een bepaalde kolom. U kunt bijvoorbeeld alle discussies groeperen die door een bepaalde gebruiker of op een bepaalde dag zijn gemaakt.

Wanneer discussies zijn gegroepeerd, worden deze op de hoofdpagina van het discussiebord weergegeven in een structuurweergave die is genoemd naar de kolom waarop de discussies zijn gegroepeerd. U kunt kiezen of de structuurweergave standaard is samengevouwen of uitgevouwen en u kunt het aantal groepen kiezen dat wordt weergegeven op iedere pagina.

Totalen

Geef de totalen op voor elke kolom in deze weergave. Als u de optie Aantal selecteert voor een bepaalde kolom, wordt het aantal items in die kolom weergegeven op de hoofdpagina van het discussiebord. Voor sommige kolommen zijn de opties Maximum en Minimum beschikbaar, waarmee respectievelijk de maximum- en de minimumwaarden in die kolom worden weergegeven.

Stijl

Kies een of meer van de vooraf gedefinieerde stijlen voor deze weergave.

Mappen

Gebruik de opties in deze sectie voor de volgende keuzen waarmee u vele variaties kunt toevoegen aan uw weergaven:

 • Kies of u items wilt weergeven in mappen of zonder mappen.

  Als u in de platte of hiërarchische weergave items weergeeft in mappen, wordt het onderwerp van de discussie weergegeven boven aan de lijst met mappen op een lager niveau. Als u items weergeeft zonder mappen, wordt dezelfde lijst met items weergegeven zonder het onderwerp boven aan de lijst.

  Opmerking: Voor de onderwerpweergave is het weergeven van items in mappen de standaard en de aanbevolen instelling.

 • Geef deze weergave weer in alle mappen, alleen in de map op het hoogste niveau of in mappen met een bepaald, door u geselecteerd type inhoud.

  Opmerking: De meeste weergaven zijn niet geschikt voor zowel de map op het hoogste niveau als voor mappen op lagere niveaus. Daarom is het aan te raden weergaven die u maakt gebaseerd op de onderwerpweergave alleen beschikbaar te maken in de map op het hoogste niveau en weergaven die u maakt gebaseerd op de platte of hiërarchische weergave alleen beschikbaar te maken voor mappen met een bepaald type inhoud.

Itemlimiet

Geef het aantal items op dat u wilt weergeven in deze weergave. U kunt een absolute limiet opgeven of u kunt gebruikers toestaan de items in de lijst in gedeelten met de opgegeven grootte te laten weergeven.

Naar boven

Een weergave maken

Weergaven die u maakt voor een bepaald discussiebord zijn beschikbaar voor alle discussies in dat discussiebord.

 1. Klik op de balk Snel starten op de naam van het discussiebord waarin u een weergave wilt maken.

  Als de naam van uw discussiebord niet wordt weergegeven, klikt u op Alle site-inhoud weergeven en vervolgens klikt u op de naam van uw discussiebord.

 2. Klik in het menu Instellingen op Weergave maken.

 3. Klik op de pagina Weergave maken in de sectie Beginnen met een bestaande weergave op de naam van de bestaande weergave, waarop u de nieuwe weergave wilt baseren.

 4. Voer op de pagina Weergave maken in de sectie Naam een unieke naam in voor de weergave en geef op of deze de standaard openbare weergave moet zijn.

 5. Geef in de sectie Doelgroep op of de weergave een persoonlijke of een openbare weergave moet zijn.

 6. Selecteer in de sectie Kolommen de kolommen en de positie waar u de kolommen wilt weergeven in deze weergave.

 7. Selecteer in de sectie Sorteren de eerste en de tweede kolom waarop u de weergave wilt sorteren.

  Als u geen kolom wilt kiezen waarop u wilt selecteren, kiest u Geen.

 8. Kies in de sectie Filteren de gewenste filteropties voor deze weergave.

 9. Kies in de sectie Mappen de gewenste mapopties voor deze weergave.

  Zie de tabel hierboven voor meer informatie over de beschikbare opties op de pagina Weergave maken.

 10. Wanneer u alle gewenste opties hebt geselecteerd, klikt u op OK.

Naar boven

Een weergave bewerken

 1. Klik op de balk Snel starten op de naam van het discussiebord waarin u een weergave wilt bewerken.

  Als de naam van uw discussiebord niet wordt weergegeven, klikt u op Alle site-inhoud weergeven en vervolgens klikt u op de naam van uw discussiebord.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een weergave wilt bewerken die wordt weergegeven in de map van het hoogste niveau, kiest u de weergave die u wilt bewerken in het menu Beeld.

  • Als u een weergave voor berichten wilt bewerken, klikt u op de naam van een discussie en selecteert u vervolgens de weergave die u wilt bewerken in het menu Beeld.

 3. Klik in het menu Beeld op Deze weergave wijzigen.

 4. Breng op de pagina Weergave bewerken de gewenste wijzigingen aan en klik vervolgens op OK.

  Zie de tabel hierboven voor meer informatie over de beschikbare opties op de pagina Weergave bewerken.

Naar boven

Een weergave verwijderen

 1. Klik op de balk Snel starten op de naam van het discussiebord waaruit u een weergave wilt verwijderen.

  Als de naam van uw discussiebord niet wordt weergegeven, klikt u op Alle site-inhoud weergeven en vervolgens klikt u op de naam van uw discussiebord.

 2. Klik in het menu Instellingen op Discussiebordinstellingen.

 3. Klik op de pagina aanpassen discussie bord naam discussie in de sectie weergaven op de naam van de weergave die u wilt verwijderen.

 4. Klik op de pagina Weergave bewerken op Verwijderen en klik vervolgens op OK om te bevestigen.

Naar boven

De standaard openbare weergave opgeven

U kunt een standaardweergave opgeven voor discussies en een aparte standaardweergave voor antwoorden.

 1. Klik op de balk Snel starten op de naam van het discussiebord waarvoor u de standaard openbare weergave wilt instellen.

  Als de naam van uw discussiebord niet wordt weergegeven, klikt u op Alle site-inhoud weergeven en vervolgens klikt u op de naam van uw discussiebord.

 2. Klik in het menu Instellingen op Discussiebordinstellingen.

 3. Klik op de pagina Discussie discussiebordnaam aanpassen in de sectie Weergaven op de naam van de weergave die u als standaardweergave wilt instellen.

 4. Schakel op de pagina Weergave bewerken in de sectie Naam het selectievakje Dit als standaardweergave instellen in en klik vervolgens op OK.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×