Digitale handtekeningen in InfoPath 2010

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een digitale handtekening is conceptueel hetzelfde als een geschreven handtekening die is toegepast op papierdocumenten. Een digitale handtekening is gebruikt voor verificatie van de ondertekenaar en de ondertekende digitale informatie (zoals formuliersjablonen, e-mailberichten en documenten) met behulp van de computer versleuteling.

In dit artikel

Wat is een digitale handtekening?

Digitale handtekeningen in InfoPath-formulieren

Een digitale handtekening toepassen op een formulier

Sectiebesturingselement

Besturingselement voor een handtekeninglijn

De Backstage-weergave

Meerdere handtekeningen toevoegen aan een formulier

Sectiebesturingselement

Besturingselement voor een handtekeninglijn

Precisie van een bevestigingsbericht weergegeven als een handtekening wordt toegepast

Sectiebesturingselement

Besturingselement voor een handtekeninglijn

Digitale handtekeningen uitschakelen

Digitale handtekeningen in InfoPath-formuliersjablonen

Overwegingen

Wat is een digitale handtekening?

Digitale handtekeningen help tot stand brengen van de volgende handelingen uit:

 • Authenticiteit    De digitale handtekening helpt te waarborgen dat de ondertekenaar wie hij of zij claims is moeten.

 • Integriteit    De digitale handtekening helpt te waarborgen dat ondertekende inhoud is niet gewijzigd of gemanipuleerd nadat de digitale handtekening is toegepast.

 • Niet-afwijzen    De digitale handtekening helpt de oorsprong van de ondertekende inhoud aan alle partijen. Repudiation betekent dat de act van een ondertekenaar weigeren van een koppeling met de ondertekende inhoud.

Een digitaal certificaat is vereist voor het toepassen van een digitale handtekening aan een Microsoft InfoPath-formulier of de sjabloon voor een InfoPath-formulier. U kunt een digitaal certificaat via een commerciële certificeringsinstantie of vanaf uw interne beveiligingsbeheerder aanvragen.

Digitale handtekeningen kunnen worden toegepast naar InfoPath-formulieren en naar de InfoPath-formuliersjablonen die ze zijn gebaseerd op.

Naar boven

Digitale handtekeningen in InfoPath-formulieren

Digitale handtekeningen kunnen worden toegepast op formulieren die zijn ingevuld in Internet Explorer en in InfoPath. Als de formulierontwerper van een, moet u de gegevens die zijn aangemeld en configureren van de methoden en besturingselementen waarmee gebruikers hun handtekeningen toevoegen opgeven. Nadat een formulier is ondertekend, worden niet op het formulier of het deel van het formulier dat is ondertekend zonder de handtekening ongeldig te gewijzigd.

Een digitale handtekening toepassen op een formulier

In InfoPath kunt de ontwerper van het formulier opgeven of alle of alleen delen, van het formulier digitaal zijn ondertekend wanneer handtekeningen worden toegepast. Er zijn enkele manieren om te gaan hierover en uw keuze als ontwerper moet worden op basis van de gebruikerservaring die het meest geschikt voor uw gebruikers en de ervaring die beschikbaar is voor uw gebruikers wanneer ze naar het toepassen van de handtekening gaan. Er zijn drie interfaces waarmee gebruikers een digitale handtekening kunnen toepassen en elk van deze interfaces kan worden geconfigureerd voor het toepassen van een gedeeltelijke of volledige digitale handtekening.

Sectiebesturingselement

Het besturingselement sectie kan worden gebruikt om toe te passen van digitale handtekeningen in Internet Explorer en in InfoPath Filler. De eenvoudigste manier om het configureren van een sectiebesturingselement voor een als u wilt toepassen van een digitale handtekening is via het dialoogvenster Eigenschappen van sectie .

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep besturingselementen op het sectiebesturingselement .

 3. Herhaal de vorige twee stappen, indien nodig, er extra besturingselementen die u wilt dat gebruikers aan te melden aan het gebied van de besturing sectie toevoegen.

Opmerking: Wanneer een digitale handtekening toe te passen, meldt gebruikers de gegevens die zijn opgeslagen in deze besturingselementen.

 1. Selecteer het sectie -besturingselement.

 2. Klik op de knop Eigenschappen van besturingselement op het tabblad Eigenschappen , in de groep Eigenschappen .

 3. Schakel het selectievakje gebruikers toestaan deel te digitaal ondertekenen in deze sectie .

 4. Selecteer gegevens toevoegen die kunnen worden ondertekend in de lijst.

 5. De meeste gevallen zijn de standaardwaarden in het dialoogvenster Ondertekende gegevens correct. Alleen ervaren gebruikers moeten deze waarden wijzigen.

 6. Klik op OK om het dialoogvenster Ondertekende gegevens te sluiten.

 7. Klik op OK om te sluiten van het dialoogvenster Eigenschappen van de sectie .

Het sectiebesturingselement wordt meestal gebruikt om toe te passen van digitale handtekeningen voor onderdelen van een formulier. Dit kan echter ook worden gebruikt handtekeningen toepassen op een formulier. Wanneer u een sectiebesturingselement voor een met een digitale handtekening toepassen op een formulier, is het aanbevolen alle besturingselementen in een formulier toevoegen aan de sectie.

Opmerking: Sectie ondertekening wordt ondersteund in Internet Explorer en in de InfoPath Filler.

Besturingselement voor een handtekeninglijn

Het besturingselement handtekeningregel wordt gebruikt voor het toepassen van digitale handtekeningen op formulieren ingevuld in de InfoPath Filler en standaardwaarden voor het gehele formulier ondertekenen. De meeste gevallen u kunt het besturingselement handtekeningregel gewoon toevoegen aan een bepaalde locatie op het formulier (meestal onderaan) en er zijn geen verdere instellingen te configureren. Het besturingselement handtekeningregel kan echter worden geconfigureerd dat gebruikers een formulier met behulp van een afbeelding zich aan te melden ofwel alleen zich onderdelen van een formulier aan te melden.

Instellen van het besturingselement handtekeningregel gebruik van de handtekening van een afbeelding wordt meestal gebruikt met Hanko stempelen, die vaak worden gebruikt in Japan. Het besturingselement handtekeningregel te gebruiken van een afbeelding voor digitale handtekeningen configureren:

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep besturingselementen op het besturingselement Handtekeningregel .

 3. Selecteer het besturingselement Handtekeningregel .

 4. Klik op de knop Eigenschappen van besturingselement op het tabblad Eigenschappen , in de groep Eigenschappen .

 5. Klik op het tabblad Geavanceerd in het dialoogvenster Signature Line Properties .

 6. Klik in de sectie Vormgeving door te klikken op voorstelling tijdstempel.

 7. Klik op OK.

Het besturingselement handtekeningregel als u zich alleen een deel van het formulier wilt configureren:

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep besturingselementen op het besturingselement Handtekeningregel .

 3. Selecteer het besturingselement Handtekeningregel .

 4. Klik op de knop Eigenschappen van besturingselement op het tabblad Eigenschappen , in de groep Eigenschappen .

 5. Klik op het tabblad Geavanceerd in het dialoogvenster Signature Line Properties .

 6. Klik op de knop wijzigen in de sectie opgeven welke delen van het formulier aan te melden .

 7. Geef de set ondertekende gegevens met behulp van het selecteren van een veld of groep selecteren.

 8. Klik op OK om het dialoogvenster Ondertekende gegevens te sluiten.

 9. Klik op OK om te sluiten van het dialoogvenster Eigenschappen van de sectie .

Opmerking: Het besturingselement handtekeningregel is alleen beschikbaar wanneer u een formulier InfoPath 2010 Filler ontwerpt en wordt niet ondersteund in webbrowserformulieren. Het besturingselement handtekeningregel worden ook in InfoPath ter ondersteuning van de handtekeningen verzamelen - SharePoint 2010-werkstroom. Het verzamelen van handtekeningen – SharePoint 2010-werkstroom stuurt een Microsoft Office-document dat is opgeslagen in een lijst of bibliotheek aan een groep personen voor het verzamelen van hun digitale handtekeningen.

De Backstage-weergave

De Microsoft Office Backstage-weergave wordt gebruikt voor het toepassen van digitale handtekeningen beide parallel met de sectie en handtekening lijn-besturingselementen en klik in het gebrek aan een handtekening-besturingselementen. Dit is, echter meest worden gebruikt bij afwezigheid van een besturingselement voor een handtekeninglijn als u niet dat een op het oppervlak van een formulier wilt.

Als u wilt de Backstage-weergave voor het verzamelen van een digitale handtekening bij afwezigheid van een handtekening-besturingselementen gebruiken, moet u eerst digitale handtekeningen inschakelen voor het formulier en het instellen van de gegevens die gebruikers zich opgeven.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Formulieropties.

 3. Klik onder categorieop Digitale handtekeningenen selecteer vervolgens delen van het formulier ondertekening toestaan.

 4. Klik op Toevoegen.

 5. Voer de naam voor de gegevens die worden ondertekend, zonder spaties, in het eerste tekstvak.

 6. Klik op het pictogram XPath selecteren naar rechts van het tekstvak velden en groepen die moeten worden ondertekend .

 7. Klik op het veld of groep waarvan u wilt inschakelen van digitale handtekeningen in het dialoogvenster veld of groep selecteren .

 8. Klik op OK.

Opmerking: De Backstage-weergave is een functie alleen voor clients. Hierdoor kunt dit alleen worden gebruikt om toe te passen van digitale handtekeningen tot formulieren die worden ingevuld met behulp van InfoPath Filler.

Meerdere handtekeningen toevoegen aan een formulier

Als u een formuliersjabloon ontwerpt, kunt u ook opgeven of gebruikers kunnen meerdere digitale handtekeningen toevoegen aan een formulier en of deze handtekeningen moeten er samen aan ondertekende (elke handtekening onafhankelijk is van de andere handtekeningen) of linksom ondertekend (elke handtekening ondertekent het formulier, alsmede de voorafgaande handtekeningen). U kunt meerdere handtekeningen configureren met behulp van het besturingselement voor de sectie of een besturingselement voor een handtekeningregel, als volgt:

Sectiebesturingselement

 1. Selecteer het besturingselement sectie Klik, vanaf het tabblad Eigenschappen in de groep Eigenschappen op de knop Besturingselementeigenschappen .

 2. Klik op het tabblad Digitale handtekeningen.

 3. Schakel het selectievakje Gebruikers toestaan deze sectie digitaal te ondertekenen in.

 4. Klik op de knop wijzigen .

 5. Selecteer de gewenste optie in het gedeelte Opties van de handtekening .

 6. Klik op OK.

 7. Klik op OK om te sluiten van het dialoogvenster Eigenschappen van de sectie .

Besturingselement voor een handtekeninglijn

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep besturingselementen op het besturingselement Handtekeningregel .

 3. Selecteer het besturingselement Handtekeningregel .

 4. Klik op de knop Eigenschappen van besturingselement op het tabblad Eigenschappen , in de groep Eigenschappen .

 5. Klik op het tabblad Geavanceerd.

 6. Klik op de knop wijzigen .

 7. Selecteer de gewenste optie in het gedeelte Opties van de handtekening .

 8. Klik op OK.

 9. Klik op OK om te sluiten van het dialoogvenster Eigenschappen van de sectie .

Precisie van een bevestigingsbericht weergegeven als een handtekening wordt toegepast

Ook kunt u een bevestigingsbericht weergegeven om weer te geven van de gebruiker wanneer een digitale handtekening is toegepast. Geef een bevestigingsbericht weergegeven als:

Sectiebesturingselement

 1. Selecteer het sectie -besturingselement.

 2. Klik op de knop Eigenschappen van besturingselement op het tabblad Eigenschappen , in de groep Eigenschappen .

 3. Klik op het tabblad Digitale handtekeningen.

 4. Schakel het selectievakje Gebruikers toestaan deze sectie digitaal te ondertekenen in.

 5. Klik op de knop wijzigen .

 6. Selecteer de gewenste optie in het gedeelte Opties van de handtekening .

 7. Geef het gewenste bericht in het berichtvak bevestiging van handtekening .

 8. Klik op OK om het dialoogvenster Ondertekende gegevens te sluiten.

 9. Klik op OK om te sluiten van het dialoogvenster Eigenschappen van de sectie .

Besturingselement voor een handtekeninglijn

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep besturingselementen op het besturingselement Handtekeningregel .

 3. Selecteer het besturingselement Handtekeningregel Klik, op het tabblad Eigenschappen , in de groep Eigenschappen op de knop Besturingselementeigenschappen .

 4. Stel het bericht in het vak bericht dat ondertekenaars voordat u zich zien op het tabblad Algemeen .

 5. Klik op OK.

Digitale handtekeningen uitschakelen

Voer de volgende stappen uit als digitale handtekeningen voor een formulier wilt uitschakelen:

 1. Klik op bestand en klik op Formulieropties.

 2. Klik onder categorieop Digitale handtekeningen.

 3. Klik op het formulier ondertekenen niet toestaan.

Naar boven

Digitale handtekeningen in InfoPath-formuliersjablonen

Naast het inschakelen van digitale handtekeningen zodat gebruikers kunnen zich aanmelden formulieren die zijn gebaseerd op de formuliersjabloon, kunt u ook digitaal ondertekenen van de formuliersjabloon die u ontwerpt. Een formuliersjabloon digitaal ondertekenen u wordt geverifieerd als de ontwerper van de formuliersjabloon op dezelfde manier als een digitale handtekening op een formulier u wordt geverifieerd als de gebruiker die het formulier is ingevuld.

Een digitale handtekening toevoegen aan een formuliersjabloon, kunt ook de formuliersjabloon werken om het niveau volledig vertrouwen vereist is. Bijvoorbeeld moet een formuliersjabloon die beheerde code bevat met het beveiligingsniveau Volledig vertrouwen hetzij worden geïnstalleerd op de computer van een gebruiker of digitaal ondertekend door de ontwerper van de formuliersjabloon zodanig dat deze op afstand kan worden gebruikt.

Opmerking: Als een formuliersjabloon is ontworpen op basis van een XML-Schema, kunt u digitale handtekeningen voor de formuliersjabloon inschakelen alleen als het XML-Schema heeft een knooppunt dat in de naamruimte van de digitale handtekening XML-World Wide Web Consortium (W3C).

Als u wilt een formuliersjabloon digitaal ondertekenen, moet u de volgende stappen uitvoeren:

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Formulieropties.

 3. Klik op beveiliging en vertrouwen.

 4. Schakel het selectievakje deze formuliersjabloon ondertekenen .

 5. Klik op Certificaat selecteren.

 6. Klik in het dialoogvenster Certificaat selecteren op het certificaat waarmee u de formuliersjabloon digitaal wilt ondertekenen.

 7. Klik op OK.

Opmerking: Als een certificaat niet wordt vertrouwd op de computer van een gebruiker, wordt in InfoPath een beveiligingsbericht weergegeven. De gebruiker moet dan het vertrouwen inschakelen voor de uitgever van het certificaat voordat de gebruiker een formulier kan openen dat op uw formuliersjabloon is gebaseerd.

Naar boven

Overwegingen

 • Levensduur van een digitale handtekening voor InfoPath-formulier

Het digitale certificaat dat is gebruikt voor het toepassen van een digitale handtekening heeft een vervaldatum. Als het certificaat verloopt, wordt geen digitale handtekeningen toegepast met een certificaat dat wordt behandeld als ongeldig. InfoPath 2010 ondersteunt de implementatie van Office 2010 XAdES-T om dit probleem voor handtekeningen voor InfoPath-formulier op te lossen. Zie voor meer informatie over digitale handtekening levensduur en het gebruik van XAdES, Digitale handtekeningen in Office 2010.

 • InfoPath-formulier sjabloon handtekeningen

Als met handtekeningen, formulier, het digitale certificaat dat is gebruikt voor het ondertekenen van een formuliersjabloon, heeft ook een vervaldatum. InfoPath 2010 biedt echter geen een methode voor het toepassen van XAdES-metagegevens aan een formuliersjabloon. Wanneer een digitale handtekening aan een formuliersjabloon is toegepast, plan de uitgever de digitale handtekening SignTool vóór de vervaldatum digitaal certificaat met verlengen.

 • Beveiliging

Digitale handtekeningen zijn alleen zo veilig de cryptografische algoritmen die ze gebruiken om ervoor te zorgen ondertekende gegevens niet met is geknoeid. Zie voor een inleiding in digitale handtekening beveiliging in InfoPath 2010, Digitale handtekening-ondersteuning in InfoPath 2010.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×