Digitale handtekeningen in- en uitschakelen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Wanneer u een formuliersjabloon ontwerpt, kunt u instellen of gebruikers al dan niet digitale handtekeningen kunnen gebruiken wanneer ze formulieren invullen die op uw formuliersjabloon zijn gebaseerd. Een digitale handtekening heeft dezelfde functie als een handtekening op papier. Een digitale handtekening wordt gebruikt om digitale informatie (zoals formuliersjablonen, formulieren, e-mailberichten en documenten) te verifiëren met behulp van cryptografie. Als een formulier eenmaal is ondertekend, kan het gehele formulier of het deel van het formulier dat werd ondertekend niet meer worden gewijzigd zonder dat de handtekening ongeldig wordt.

Opmerking: Als een formuliersjabloon is ontworpen op basis van een XML-Schema, kunt u digitale handtekeningen voor de formuliersjabloon inschakelen alleen als het XML-Schema heeft een knooppunt dat in het XML-World Wide Web Consortium (W3C) digitale handtekening naamruimte.

In dit artikel

Informatie over compatibiliteit

Digitale handtekeningen inschakelen zodat gebruikers zich voor een formulier aanmelden kunnen

Digitale handtekeningen inschakelen zodat gebruikers zich onderdeel van een formulier aanmelden kunnen

Digitale handtekeningen uitschakelen

Compatibiliteit

Wanneer u een formuliersjabloon maakt, kunt u digitale handtekeningen inschakelen zodat gebruikers deze aan het gehele formulier of voor specifieke onderdelen van het formulier toevoegen kunnen. In Microsoft Office InfoPath 2007kunt u ook een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpen. Een browsercompatibele formuliersjabloon is een formuliersjabloon die is gemaakt in InfoPath met behulp van een bepaalde compatibiliteitsmodus. Een browsercompatibele formuliersjabloon kunt worden browsercompatibele wanneer deze wordt gepubliceerd naar een InfoPath Forms Services-server. U kunt alleen digitale handtekeningen wordt toegevoegd aan specifieke onderdelen van de formulieren die gebruikers invullen in browsercompatibele formuliersjablonen inschakelen. Wanneer u digitale handtekeningen voor delen van het formulier inschakelt, wordt de handtekeningen gelden alleen voor de gegevens in die specifieke onderdelen van het formulier.

Naar boven

Digitale handtekeningen inschakelen zodat gebruikers een volledig formulier kunnen ondertekenen

 1. Klik op Formulieropties in het menu Extra.

 2. Klik onder Categorie op Digitale handtekeningen en klik vervolgens op Digitale handtekeningen inschakelen voor het gehele formulier.

  Opmerking: Als u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt, is de optie Digitale handtekeningen inschakelen voor het gehele formulier niet beschikbaar omdat browsercompatibele formuliersjablonen alleen digitale handtekeningen voor specifieke delen van de formuliersjabloon ondersteunen. Als u de compatibiliteitsinstellingen voor uw formuliersjabloon wijzigt nadat u digitale handtekeningen hebt ingeschakeld, moet u met Ontwerpcontrole controleren of de opties voor de digitale handtekening correct zijn ingesteld. Zie het gedeelte Zie ook voor meer informatie over Ontwerpcontrole.

 3. Als de formuliersjabloon is ontworpen op basis van een database, een webservice of een XML-Schema dat een digitale handtekening naamruimte bevat, klikt u op XPath selecteren Knopafbeelding om op te geven van de groep in de gegevensbron waarin de handtekening moet worden opgeslagen. De groep moet deel uitmaken van de naamruimte van een digitale handtekening.

  Opmerking: Als u een formuliersjabloon ontwerpt dat niet is gebaseerd op een database, een webservice of een XML-schema met een naamruimte voor een digitale handtekening, is deze optie niet beschikbaar. Ga in dit geval door met stap 5.

 4. Klik in het dialoogvenster Veld of groep selecteren op het veld of de groep waarvoor u digitale handtekeningen wilt inschakelen en klik vervolgens op OK.

 5. Als u wilt dat gebruikers het formulier ondertekenen voordat zij het indienen, schakelt u het selectievakje De gebruiker vragen om het formulier te ondertekenen als dit zonder handtekening is ingediend in.

  Opmerking: Als de functie voor het indienen van formulieren nog niet is ingeschakeld voor de formuliersjabloon, moet u dit doen nadat u dit selectievakje hebt ingeschakeld.

Naar boven

Digitale handtekeningen inschakelen zodat gebruikers een deel van een formulier kunnen ondertekenen

 1. Klik op Formulieropties in het menu Extra.

 2. Klik onder Categorie op Digitale handtekeningen en klik vervolgens op Digitale handtekeningen inschakelen voor specifieke gegevens in het formulier.

 3. Klik op Toevoegen.

 4. Typ in het dialoogvenster Set ondertekenbare gegevens een naam voor het deel van de formuliersjabloon waarvoor u digitale handtekeningen wilt inschakelen.

  Tip: De naam die u gebruikt, mag geen spaties bevatten.

 5. Klik op XPath selecteren Knopafbeelding naast het vak velden en groepen die moeten worden ondertekend .

 6. Klik in het dialoogvenster Veld of groep selecteren op het veld of de groep waarvoor u digitale handtekeningen wilt inschakelen en klik vervolgens op OK.

 7. Ga op een van de volgende manieren te werk bij Handtekeningopties in het dialoogvenster Set ondertekenbare gegevens:

  • Als slechts één handtekening is toegestaan voor dit deel van de formuliersjabloon, klikt u op Slechts één handtekening toestaan.

  • Als verschillende handtekeningen zijn toegestaan, die onafhankelijk zijn van elkaar en die afzonderlijk kunnen worden toegevoegd en verwijderd zonder dat dit de andere handtekeningen beïnvloedt, klikt u op Alle handtekeningen zijn onafhankelijk (medeondertekening).

  • Als verschillende handtekeningen die bestaande handtekeningen ondertekenen zijn toegestaan, klikt u op Elke handtekening overschrijft de voorafgaande handtekening (contraondertekening).

 8. Typ in het vak Bericht ter bevestiging van uw handtekening de tekst die de gebruiker te zien krijgt na het ondertekenen van dit deel van het formulier en klik vervolgens op OK.

 9. Koppel het gedeelte van de formuliersjabloon waarvoor u digitale handtekeningen hebt ingeschakeld, aan een sectie.

  Werkwijze

  1. Plaats de invoegpositie op de plaats waar u de sectie wilt invoegen.

  2. Als het taakvenster Gegevensbron niet wordt weergegeven, klikt u op Gegevensbron in het menu Beeld.

  3. Voer een van de volgende opties in het taakvenster Gegevensbron :

   • Als u wilt een besturingselement dat is gekoppeld aan een veld hebt toegevoegd, met de rechtermuisknop op het veld en klik vervolgens op het besturingselement dat u wilt verbinden met dit veld.

   • U kunt een sectie die is gekoppeld aan een groep toevoegen met de rechtermuisknop op de groep en klik vervolgens op sectie met besturingselementen.

    Opmerking: Als het opgegeven veld of de opgegeven groep wordt herhaald, moet u een niet-herhalende groep selecteren waarin dat veld of die groep voorkomt.

 10. Dubbelklik in de formuliersjabloon op het label Sectie onder de sectie die de andere secties of besturingselementen bevat die u net hebt ingevoegd.

 11. Klik op het tabblad Digitale handtekeningen.

 12. Schakel het selectievakje Gebruikers toestaan deze sectie digitaal te ondertekenen in.

 13. Klik in het vak Onderteken de volgende gegevens in het formulier wanneer deze sectie is ondertekend op de naam van de sectie waarvoor u een digitale handtekening hebt gemaakt in stap 4.

 14. Als u handtekeningen op het moment van toevoegen in de sectie wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Handtekeningen weergeven in de sectie in.

 15. Als u de besturingselementen in de sectie alleen-lezen wilt maken nadat ze zijn ondertekend, schakelt u het selectievakje Besturingselementen alleen-lezen maken na ondertekening in.

Naar boven

Digitale handtekeningen uitschakelen

 1. Klik op Formulieropties in het menu Extra.

 2. Klik onder Categorie op Digitale handtekeningen en ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u digitale handtekeningen voor de gehele formuliersjabloon wilt uitschakelen, klikt u op Digitale handtekeningen niet inschakelen.

  • Als u digitale handtekeningen voor een bepaald deel van de formuliersjabloon wilt uitschakelen, klikt u op Digitale handtekeningen inschakelen voor specifieke gegevens in het formulier, klikt u in de lijst Gegevens in het formulier die kunnen worden ondertekend op het deel van het formulier waarvoor u digitale handtekeningen wilt uitschakelen en klikt u op Verwijderen.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×