Diatheken gebruiken voor het delen en hergebruiken van PowerPoint-dia's

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt afzonderlijke PowerPoint-dia's delen en hergebruiken door de dia's op te slaan in een diatheek op een server met Office SharePoint Server 2007 of Microsoft SharePoint Server 2010. Uzelf en alle collega's die toegang hebben tot de diatheek, kunnen dia's aan de diatheek toevoegen, dia's van de diatheek in een presentatie invoegen, wijzigingen aanbrengen aan de dia's in de diatheek, wijzigingen bijhouden die aan een dia zijn aangebracht, en de nieuwste versie van een dia zoeken.

Zie voor meer informatie over het instellen van een diatheek maken een diatheek.

Belangrijk : 

 • Als u dia's in een diatheek wilt opslaan en dia's uit een diatheek wilt delen en hergebruiken, moet Office SharePoint Server 2007 of PowerPoint 2010 op de computer worden uitgevoerd en moet de computer een verbinding hebben met een server waarop Office SharePoint Server 2007 of Microsoft SharePoint Server 2010 is geïnstalleerd. Als u niet weet of de computer een verbinding heeft met een SharePoint-server, neemt u contact op met de serverbeheerder.

 • Zie voor informatie over het toevoegen van een of meer dia's uit een andere presentatie-bestand zich bevindt op uw computer of netwerkshare dia's uit een ander presentatiebestand opnieuw gebruiken.

In dit artikel

Overzicht van opslaan en hergebruiken van dia-inhoud

Dia's publiceren naar een diatheek

Dia's uit een diatheek toevoegen aan uw presentatie

Controleren op wijzigingen in dia's die zijn toegevoegd vanuit een diatheek

Overzicht van het opslaan en hergebruiken van dia-inhoud

Met diatheken beschikken u en andere mensen in uw organisatie over een centrale locatie voor het opslaan en delen van dia's. Wanneer u een dia naar een diatheek publiceert, kan iedereen die toegang tot de diatheek heeft, de dia in elke willekeurige presentatie gebruiken.

Wanneer u een dia uit een diatheek invoegt en de oorspronkelijke dia wordt gewijzigd, kunt u de wijzigingen ontvangen. Telkens wanneer u een presentatie opent die de betreffende dia bevat, wordt gemeld of de dia is gewijzigd en krijgt u de gelegenheid een mogelijke wijziging te negeren, een nieuwe dia aan de verouderde dia toe te voegen of de verouderde dia door de gewijzigde dia te vervangen.

Wanneer u een bestaande dia in een diatheek wijzigt, wordt het bestand automatisch door SharePoint Server 2010 van een tijdstempel voorzien en uitgecheckt, en vervolgens als u klaar bent opnieuw van een tijdstempel voorzien en ingecheckt. SharePoint Server beschikt over een voorziening voor versies die u kunt gebruiken om de geschiedenis bij te houden van alle wijzigingen die aan de dia zijn aangebracht. Zie de Help van SharePoint voor informatie over deze voorziening.

Als u de meest recente versie van een dia in een diatheek zoekt, hoeft u alleen maar de diatheeklijst te filteren en te sorteren. Zie de Help van SharePoint voor meer informatie over het zoeken van versies.

In PowerPoint 2010 worden automatisch de locaties van verschillende diatheken onthouden zodat u ze gemakkelijk kunt vinden.

Naar boven

Dia's naar een diatheek publiceren

Opmerking : Voordat u dia's naar een diatheek kunt publiceren, moet u een diatheek op een SharePoint 2010-server maken. Zie de Help van SharePoint voor informatie over het maken van diatheken.

 1. Open de presentatie met de dia's die u wilt publiceren naar de diatheek.

 2. Klik op het tabblad Bestand op Opslaan en verzenden en dubbelklik vervolgens op Dia's publiceren.

  Het dialoogvenster Dia's publiceren

 3. Schakel in het dialoogvenster Dia's publiceren de selectievakjes in naast de dia's die u wilt publiceren naar de diatheek.

  Als u alle dia's wilt selecteren, klikt u op Alles selecteren.

 4. Voer bij Bestandsnaam een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de naam van een of meer dia's wilt wijzigen, klikt u op de bestaande bestandsnaam en vervolgens typt u een nieuwe naam.

  • Als u de standaardbestandsnamen van de dia's wilt behouden, gaat u verder met stap 5.

   Opmerking : Elk diabestand krijgt automatisch een standaardnaam die wordt samengesteld uit de naam van de presentatie en een uniek identificatienummer (id) voor de dia. Als u dia's verplaatst, worden de id's van de dia's niet meer opeenvolgend weergegeven.

 5. Klik in het vak bij Beschrijving en typ een beschrijving voor het diabestand.

 6. In de lijst Publiceren naar geeft u de locatie op of klikt u op de locatie van de diatheek waarnaar u de dia's wilt publiceren en vervolgens klikt u op Publiceren.

Naar boven

Dia's vanuit een diatheek toevoegen aan een presentatie

 1. Open de presentatie waaraan u een dia wilt toevoegen.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Dia's op de pijl onder Nieuwe dia. Klik vervolgens op Dia's opnieuw gebruiken.

 3. Klik in het deelvenster Dia's opnieuw gebruiken op Een diatheek openen. Klik in het dialoogvenster Een diatheek selecteren op de gewenste diatheek en klik vervolgens op Selecteren. U kunt ook klikken op Bladeren om de diatheek te zoeken.

 4. Klik in de lijst Alle dia's op de dia die u wilt toevoegen.

  Als u een grotere miniatuur van een dia wilt weergeven, plaatst u de aanwijzer op de dia.

 5. Herhaal stappen 3 en 4 als u meer dia's aan de presentatie wilt toevoegen uit een diatheek.

Opmerking : Als u wilt worden gewaarschuwd wanneer iemand een dia wijzigt die u vanuit een diatheek aan uw presentatie hebt toegevoegd, klikt u onder aan het deelvenster Dia's opnieuw gebruiken op de dia en vervolgens schakelt u het selectievakje Laten weten wanneer deze dia wordt gewijzigd in.

Naar boven

Controleren of dia's zijn gewijzigd die vanuit een diatheek zijn toegevoegd

 1. Open een presentatie waarin een of meer dia's staan die afkomstig zijn uit een diatheek op een server.

  Het dialoogvenster Controleren op bijgewerkte dia's verschijnt. In dit dialoogvenster staat dat de presentatie een of meer dia's uit een diatheek bevat. U kunt in dit venster controleren of die dia's zijn gewijzigd.

  Het dialoogvenster Controleren op bijgewerkte dia's

 2. Klik in het dialoogvenster Controleren op bijgewerkte dia's op Controleren.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als de dia's in de presentatie niet hoeven te worden bijgewerkt, verschijnt het bericht Er zijn momenteel geen bijgewerkte dia's. Klik op OK.

  • Als het dialoogvenster Bijwerken van dia's bevestigen verschijnt met daarin een miniatuur van de dia uit de presentatie en een dia uit de diatheek, vergelijkt u beide met elkaar en voert u vervolgens een van de volgende handelingen uit:

   • Klik op Vervangen als u de dia uit de presentatie wilt vervangen door de bijgewerkte dia uit de diatheek.

   • Klik op Toevoegen als u de gewijzigde dia in de presentatie wilt plaatsen zodat u de twee dia's beter met elkaar kunt vergelijken.

   • Klik op Overslaan als u het toevoegen van de nieuwe versie van een dia aan de presentatie wilt overslaan.

    Opmerking : Met Toevoegen wordt de bijgewerkte dia na de oude dia in de presentatie geplaatst.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×