Dianummers, paginanummers of de datum en tijd toevoegen

U kunt nummers toevoegen aan dia's, en paginanummers aan notities en hand-outs. Daarnaast kunt u de datum en tijd aan uw presentatie toevoegen.

Voettekst op dia

1. Datum en tijd

2. Dianummer

Opmerking : Als u kop- en voetteksten wilt toevoegen, raadpleegt u Een kop- of voettekst toevoegen aan uw dia's.

Dianummers op paginanummers op notities toevoegen

 1. Klik op het tabblad Beeld, in de groep Presentatieweergaven, op Normaal.

 2. Klik aan de linkerkant van het scherm, in het deelvenster met de miniaturen van dia's, op de miniatuur van de eerste dia in uw presentatie.

 3. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op Koptekst en voettekst.

  Het tabblad Invoegen

 4. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Koptekst en voettekst :

  • Als u dianummers wilt toevoegen, klikt u op het tabblad Dia en schakelt u vervolgens het selectievakje Dianummer in.

  • Als u paginanummers wilt toevoegen aan notities of hand-outs, klikt u op het tabblad Notities en hand-outs en schakelt u vervolgens het selectievakje Paginanummer in.

  Het dialoogvenster Koptekst en voettekst

 5. Als u op alle dia's, notitiepagina's of hand-outs in uw presentatie paginanummers wilt toevoegen, klikt u op Overal toepassen.

Naar boven

Het nummer van de eerste dia wijzigen

U kunt het nummer voor de eerste dia wijzigen, slechts één dia een nummer geven of het dianummer weglaten van de eerste dia. U doet dit als volgt.

 1. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Aanpassen op Diagrootte en vervolgens op Aangepaste diagrootte.

 2. Ga in het vak Diagrootte naar de vervolgkeuzelijst Dia's nummeren vanaf en selecteer het nummer waarmee u wilt beginnen.

Naar boven

Maar één dia nummeren of alle dia's behalve de eerste dia nummeren

 1. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op Koptekst en voettekst.

  Het tabblad Invoegen

 2. Klik in het dialoogvenster Koptekst en voettekst op het tabblad Dia.

  Het dialoogvenster Koptekst en voettekst

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een geselecteerde dia wilt nummeren, schakelt u het selectievakje Dianummer in en klikt u op Toepassen. Herhaal deze stap voor elke afzonderlijke dia die u wilt nummeren.

  • Als u alle dia's behalve de eerste dia wilt nummeren, schakelt u de selectievakjes Dianummer en Niet weergeven op titeldia in en klikt u op Overal toepassen.

Zie De volgorde van dia's wijzigen voor meer informatie over het rangschikken van de dia's in uw presentatie.

Naar boven

De datum en tijd toevoegen

 1. Klik op het tabblad Beeld, in de groep Presentatieweergaven, op Normaal.

 2. Klik aan de linkerkant van het scherm, in het deelvenster met de miniaturen van dia's, op de miniatuur van de eerste dia in uw presentatie.

 3. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Tekst op Datum en tijd.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit in het vak Koptekst en voettekst :

  • Als u de datum en tijd aan uw dia's wilt toevoegen, klikt u op het tabblad Dia.

  • Als u de datum en tijd wilt toevoegen aan notitiepagina's of hand-outs, klikt u op het tabblad Notities en hand-outs.

 5. Schakel het selectievakje Datum en tijd in en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt dat de datum en tijd worden bijgewerkt naar de huidige datum en tijd zodra u de presentatie opent of afdrukt, selecteert u Automatisch bijwerken en selecteert u vervolgens de gewenste datum- en tijdnotatie.

  • Als u de datum en tijd wilt instellen op een bepaalde datum, selecteert u Vast en typt u de gewenste datum in het vak Vast.

   Als u de datum op uw presentatie instelt op Vast, kunt u gemakkelijk bijhouden wanneer u de laatste keer wijzigingen hebt aangebracht.

 6. Als u de datum en tijd wilt toevoegen aan alle dia's, notitiepagina's of hand-outs in uw presentatie, klikt u op Overal toepassen.

Naar boven

Dianummers op paginanummers op notities toevoegen

 1. Klik op het tabblad Beeld, in de groep Presentatieweergaven, op Normaal.

 2. Klik aan de linkerkant van het scherm, in het deelvenster met de miniaturen van dia's, op de miniatuur van de eerste dia in uw presentatie.

 3. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Tekst op Dianummer.

  Afbeelding van het tabblad Invoegen

  De inhoud van de groep Tekst is afhankelijk van uw versie van PowerPoint.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Koptekst en voettekst :

  • Als u dianummers wilt toevoegen, klikt u op het tabblad Dia en schakelt u vervolgens het selectievakje Dianummer in.

  • Als u paginanummers wilt toevoegen aan notities of hand-outs, klikt u op het tabblad Notities en hand-outs en schakelt u vervolgens het selectievakje Paginanummer in.

 5. Als u op alle dia's, notitiepagina's of hand-outs in uw presentatie paginanummers wilt toevoegen, klikt u op Overal toepassen.

Naar boven

Het nummer van de eerste dia wijzigen

U kunt het nummer voor de eerste dia wijzigen, slechts één dia een nummer geven of het dianummer weglaten van de eerste dia. U doet dit als volgt.

 1. Klik op het tabblad Ontwerp, in de groep Pagina-instelling, op Pagina-instelling.

 2. Ga in het vak Pagina-instelling naar de vervolgkeuzelijst Dia's nummeren vanaf en selecteer het nummer waarmee u wilt beginnen.

Naar boven

Maar één dia nummeren of alle dia's behalve de eerste dia nummeren

 1. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Tekst op Dianummer.

  in de groep tekst

 2. Klik in het dialoogvenster Koptekst en voettekst op het tabblad Dia.

  Een kop- of voettekst
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een geselecteerde dia wilt nummeren, schakelt u het selectievakje Dianummer in en klikt u op Toepassen. Herhaal deze stap voor elke afzonderlijke dia die u wilt nummeren.

  • Als u alle dia's behalve de eerste dia wilt nummeren, schakelt u de selectievakjes Dianummer en Niet weergeven op titeldia in en klikt u op Overal toepassen.

Zie De volgorde van dia's wijzigen voor meer informatie over het rangschikken van de dia's in uw presentatie.

Naar boven

De datum en tijd toevoegen

 1. Klik op het tabblad Beeld, in de groep Presentatieweergaven, op Normaal.

 2. Klik aan de linkerkant van het scherm, in het deelvenster met de miniaturen van dia's, op de miniatuur van de eerste dia in uw presentatie.

 3. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Tekst op Datum en tijd.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit in het vak Koptekst en voettekst :

  • Als u de datum en tijd aan uw dia's wilt toevoegen, klikt u op het tabblad Dia.

  • Als u de datum en tijd wilt toevoegen aan notitiepagina's of hand-outs, klikt u op het tabblad Notities en hand-outs.

 5. Schakel het selectievakje Datum en tijd in en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt dat de datum en tijd worden bijgewerkt naar de huidige datum en tijd zodra u de presentatie opent of afdrukt, selecteert u Automatisch bijwerken en selecteert u vervolgens de gewenste datum- en tijdnotatie.

  • Als u de datum en tijd wilt instellen op een bepaalde datum, selecteert u Vast en typt u de gewenste datum in het vak Vast.

   Als u de datum op uw presentatie instelt op Vast, kunt u gemakkelijk bijhouden wanneer u de laatste keer wijzigingen hebt aangebracht.

 6. Als u de datum en tijd wilt toevoegen aan alle dia's, notitiepagina's of hand-outs in uw presentatie, klikt u op Overal toepassen.

Naar boven

Zie ook

Een nieuwe dia toevoegen (PowerPoint 2007)

Dia's toevoegen, ordenen en verwijderen

Het dianummer en het totale aantal dia's weergeven op elke dia (PowerPoint 2010)

De volgorde van dia's wijzigen (PowerPoint 2007 en 2010)

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×