Dialoogvenster Navigatieopties

Gebruik het dialoogvenster Navigatieopties in Access om de groepen databaseobjecten weer te geven of te verbergen die in het navigatiedeelvenster worden getoond. U kunt het dialoogvenster ook gebruiken om aangepaste categorieën en groepen te maken en beheren, weergaveopties voor het navigatiedeelvenster in te stellen en te bepalen of u de databaseobjecten in het deelvenster met één of met een dubbele muisklik wilt kunnen openen.

Als u het dialoogvenster Navigatieopties wilt openen, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Bestand > Opties om het dialoogvenster Opties voor Access te openen. Als u Access 2007 gebruikt, klikt u achtereenvolgens op de Microsoft Office-knop en Opties voor Access. Klik op het tabblad Huidige database op het dialoogvenster Opties voor Access en vervolgens, in de sectie Navigatie, op Navigatieopties.

  • Klik met de rechtermuisknop boven in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Navigatieopties.

Groepeeropties

Gebruik de items in deze sectie om de groepen in de vooraf gedefinieerde categorieën weer te geven of te verbergen, en om aangepaste categorieën en groepen te maken en beheren.

Categorieën

Hiermee worden de vooraf gedefinieerde en aangepaste categorieën in de huidige, geopende database weergegeven. Als u een categorie selecteert, worden de eraan toegewezen groepen in de sectie Groepen voor weergegeven, bijvoorbeeld groepen voor Tabellen en weergaven. Als u een groep wilt weergeven of verbergen, schakelt u het selectievakje ernaast in of uit.

U kunt ook de volgorde van de aangepaste categorieën wijzigen in de lijst Groepen voor, dat wil zeggen, de categorieën omhoog of omlaag verplaatsen. Hiervoor selecteert u de aangepaste categorie in de lijst en klikt u op de pijl omhoog of omlaag die ernaast verschijnt.

Besturingselementen voor het opnieuw ordenen van groepen in een categorie

Als u bovendien de categorie Tabellen en gerelateerde weergaven selecteert, kunt u sommige groepen van deze categorie opnieuw ordenen. Klik hiervoor op de betreffende categorie en vervolgens in het venster Groepen voor op de groep die u wilt verplaatsen en gebruik de toetsen pijl-omhoog of de pijl-omlaag om de groep opnieuw te ordenen.

Het is van belang om te weten dat u een vooraf gedefinieerde categorie of de groepen die er deel van uitmaken, niet kunt verwijderen. Wel kunt u zorgen dat vooraf gedefinieerde groepen niet in het navigatiedeelvenster worden weergegeven. Let voor het onderscheid tussen vooraf gedefinieerde en aangepaste categorieën goed op de knoppen onder de sectie Categorieën. Als de knoppen Item verwijderen en Naam item wijzigen beschikbaar zijn wanneer u een categorie selecteert, betekent dit dat u een aangepaste categorie hebt geselecteerd.

Item toevoegen    Klik hierop als u een nieuwe aangepaste categorie wilt maken.

Item verwijderen    Klik hierop als u een aangepaste categorie wilt verwijderen. Deze knoppen zijn alleen beschikbaar wanneer u een aangepaste categorie selecteert.

Naam item wijzigen    Klik hierop als u de naam van een item wilt wijzigen. Deze knoppen zijn alleen beschikbaar wanneer u een aangepaste categorie selecteert.

Groepen voor

Hiermee worden de groep of groepen weergegeven die zijn toegewezen aan de categorie die in de sectie Categorieën is geselecteerd. Schakel het selectievakje naast een groep in of uit om die groep in het navigatiedeelvenster weer te geven of te verbergen. Let voor het onderscheid tussen vooraf gedefinieerde en aangepaste groepen goed op de knoppen onder de sectie. Als de knoppen Groep verwijderen en Naam van groep wijzigen beschikbaar zijn, betekent dit dat u een groep in een aangepaste categorie hebt geselecteerd.

Ook kunt u de volgorde van de groepen in elke aangepaste categorie wijzigen, alsmede die van de groepen in de vooraf gedefinieerde groep Tabellen en weergaven. Hiervoor selecteert u de aangepaste categorie en vervolgens de groep die u wilt verplaatsen. Vervolgens klikt u op de pijl-omhoog of -omlaag die ernaast verschijnt.

Besturingselementen voor het opnieuw ordenen van groepen in een categorie

Groep toevoegen    Klik hierop als u een of meer aangepaste groepen aan een aangepaste categorie wilt toevoegen. Deze knoppen zijn uitsluitend beschikbaar na selectie van een aangepaste categorie.

Groep verwijderen    Klik hierop als u de geselecteerde aangepaste groep wilt verwijderen. Deze knoppen zijn alleen beschikbaar wanneer u een aangepaste groep selecteert.

Naam van groep wijzigen    Klik hierop als u de naam van een aangepaste groep wilt wijzigen. Deze knoppen zijn alleen beschikbaar wanneer u een aangepaste groep selecteert.

Weergaveopties

Verborgen objecten weergeven

Verborgen databaseobjecten weergeven in het navigatiedeelvenster. Dit selectievakje is standaard uitgeschakeld.

Systeemobjecten weergeven

Systeemtabellen en andere systeemobjecten weergeven in het navigatiedeelvenster. Dit selectievakje is standaard uitgeschakeld.

Opmerking: Sommige systeemobjecten zijn in Access standaard verborgen. Als u alle systeemobjecten wilt zien, moet u ook de optie Verborgen objecten weergeven inschakelen.

Objecten openen met

Eenmaal klikken

Hiermee kunt u tabellen, formulieren, query's en andere objecten in een database met één muisklik openen. De standaardinstelling is dubbelklikken.

Dubbelklikken

Hiermee kunt u tabellen, formulieren, query's en andere objecten in een database met een dubbele muisklik openen. De standaardinstelling is dubbelklikken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×